sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 1084 anunturi

bloc de 4 nivele dupa cutremur, scara curata, etajul 1 decomandat fara imbunatatiri doar usa metalica, Compozitorilor, toate actele la zi, liber,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 09:36

Reducere consistenta pana la 01.02.2019 apartament de trei camere la etajul 1/3 de 65mp utili si 77 mp construiti.   Tva inclus Stone Building faza a doua, bloc nou 2018, apartamente de vanzare in Bucuresti sector 5 in Prelungirea Ghencea comision0% Bloc caramida, structura supradimensionata,..
 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 09:33

Apartament de 3 camere, situat in cartierul Drumul Taberei, Valea Ialomitei, la 100m de viitoarea statie de metrou, intr-un bloc civilizat, cu doasarul depus pentru reabilitare, construit dupa cutremur, intre 78-79. Apartamentul este spatios, bine impartit, are doua grupuri sanitare si este decomand..
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 09:32

Apartament de 3 camere in zona Baneasa, pe strada Marinarilor, pana in DN1 pe partea opusa restaurantului Cocosatu'. Apartamentul este situat intr-un bloc foarte civilizat, construit in anii '80, reabilitat de doi ani ( inclusiv terasa refacuta si izolata o data cu reabilitarea ). Apartamentul este ..
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 09:32

Apartament de 3 camere de vanzare, cu vedere la lac, stil duplex, intins pe etajele 4 si 5 cu scara interioara, modern, cu 0 % comision pentru cumparator, situat pe Sos. Pantelimon, Bd. Biruintei, chiar vis-a-vis de lac , restaurantul Lebada, la 1 km distanta de metrou Pantelimon. Blocul de trei eta..
 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 09:32

decomandat, se preda cu g+f+p+t+um+ob, finisaje la alegere. Pretul este pt plata cash.
 • Suprafata 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 09:30

apartament 3 camere decomandat, 86.10 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 86 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:30

62.000 €
Pecineaga, apartament 3 camere, decomandat, confort 1,2 grupuri sanitare, complet imbunatatit, renovat recent, usi noi, termopan, gresie faianta, parchet , constructie 1984.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4
Bucuresti, azi, 09:29

apartament 3 camere 82.27 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 82 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:27

Strada Valea Calugareasca, apartament 3 camere, confort 1, semidecomandat circular, suprafata 65 mp, bloc tip E, etaj 8/10, fara imbunatatiri, spatios, zona verde, foarte civilizata, apropiere parc Moghioros.
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 09:25

bd. Chisinau adiacent 3 camere cf. 1 decomandat, 6/10, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan aer conditionat, apometre, bloc din 1982, bloc civilizat, loc parcare,
 • Suprafata 72 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:25

Titan, Auchan, str. Jan Steriadi, la intrare in mag. IRIS, 3 c, cf.1 semidec. 4/10, termopanm, parchet, apometre, repartitoare, curat, bl. curat, interfon, bl. din 1974, reabilitat termic,
 • Suprafata 69 mp
 • An 1974
 • Etaj 6 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 09:24

oferta exclusiva. Avem cheile proprietatii. Oferta vanzare apartament 3 camere situat in Crangasi foarte aproape de piata si metrou.Aceasta oferta se adreseaza unor persoane care isi doresc sa locuiasca in conditii excelente in Crangasi.Apartamentul oferit spre vanzare a fost renovat complet.Renova..
 • Suprafata 68 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 09:18

3 camere decomandate, lux, mobilat si utilat, intrare stradala, vedere mixta,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 09:13

3 camere decomandate vedere fata, stradal, bloc monolit, geam la baie,
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 09:12

135.000 €
3 camere decomandate, bloc de 4 etaje, 2 balcoane, mobilat si utilat, renovat, parcare,
 • Suprafata 85 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 09:11

apartament 3 camere finalizat zona Auchan Titan, merita vazut.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 09:05

3 camere, decomandat, 57 mp, terasa generoasa, zona Titan, Nicolae Teclu.
 • Suprafata 111 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 09:05

3 camere decomandat 83 mp, acte gata, se accepta orice tip de credit
 • Suprafata 83 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 09:05

3 camere finalizat , acte gata,loc parcare inclus, acceptam orice tip de credit.
 • Suprafata 86 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 09:05

vanzare apartament 3 trei camere in vila parter +1 + Mansarda, trei camere decomndate, strada Balea, zona centrala, zona de case, ideal investitie, locuit, afacere.
 • Suprafata 102 mp
 • An 1941
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Sibiu, azi, 09:05

et. 3/4 dec, bloc 1970, fara amenajari, are termopan peste tot si usa metalica, metrou 5 minute, necesita renovare, zona civilizta, accepta credit, cadastru in lucru, bloc reabilitat,
 • Suprafata 68 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:01

apartament 2 camere modificat din 3, finisaje premium, vedere catre Palatul Parlamentului, posibilitate recompartimentare, acte in regula, cadastru, intabulare, certificat energetic,
 • Suprafata 83 mp
 • An 2001
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:00

apartament de 3 camere in Maramures Residence, finisaje la alegere si loc de parcare inclus. Achizitie dezvoltator comision 0. Pozele sunt cu titlu de prezentare.
 • Suprafata 77 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Otopeni, azi, 09:00

98.500 €
dezvoltator. Terasa 53 mp. Vedere panoramica. Finalizare iunie 2019, apartament 3 camere situat pe etajul 11 in imobil cu regim inaltime S+P+11.
 • Suprafata 125 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 08:59

98.000 €
dezvoltator, apartament 3 camere finalizat, mutare rapida, 12 minute pana la metrou 1 Decembrie;
 • Suprafata 86 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 08:58

apartament 3 camere.decomandat, situat in centrul orasului, Strada Oituz, finisaje premium, toate utilitatile, vecinatati Baneasa, Pipera
 • Suprafata 82 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Otopeni, azi, 08:55

buna ziua, va atragem atentia cu vanzarea unui apartament de 4 camere cu o suprafata foarte generoasa de 94 mp din care si un balcon de 17 mp, este situat in zona Lacul Tei, pe strada Grigore Moisil.
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 08:55

buna ziua, va atragem atentia cu vanzarea unui apartament de 3 camere in zona Pantelimon intersectie cu Sos Iancului, vis-a-vis de Mega Mall pe Aleea Hobita.
 • Suprafata 76 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 08:55

apartament 3 camere, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, geam la baie, 2 balcoane, fara imbunatatiri, toate actele, liber, fara nicio lege, unic proprietar, risc seismic, consolidat partial de primari.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 08:53

Odobesti, 3 camere semidecomandat, cu bucatarie mare, curat, geam la baie, toate actele. Apartamantul are vedere directa catre parcul IOR.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 08:53

3 camere, renovat recent. Blocul nu are probleme cu terasa, blocul este reabilitat in 2017. 5 minute metrou, liniste
 • Suprafata 65 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 08:53

3 camere decomandat stradal, fara imbunatatiri, scara curata, 5 minute Mega Mall.
 • Suprafata 75 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 08:53

piata Matei Ambrozie, 3 camere decomanadat, stradal, vedere spate, fara imbunatatiri, 5 minute metrou, 3 minute piata, respectiv parc IOR, boxa mare cat suprafata unei camere
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:53

piata Matei Ambrozie, 3 camere decomandat, 2 grupuri sanitare, curat, bloc reabilitat, scara curata, liniste.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 08:53

3 camere decomandat, fara imbunatatiri, blocul este reabilitat, 2 minute Piata Trapezului.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 08:53

85.000 €
Apartament de 2 camere decomandat, renovat recent, toate imbunatatirile, bloc reabilitat scara curata, Brailita,
 • Suprafata 61 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 08:52

Piata Matei Ambrozie, 3 camere decomandat, renovat complet, 2 grupuri sanitare. Apartamentul este situat in buza parcului.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 08:52

3 camere in bloc tip H, renovat recent, toate imbunatatirile, geam la baie, liber, toate actele. Apartamentul se afla chiar la intrare in parc Ior.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 08:51

Str Odobesti, 3 camere chiar langa parc, curat, bloc reabilitat,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 08:51

vindem 3 camere decomandat in bloc tip vila de DS+2+M (are lift) din caramida poroterm cu 2 apartamente pe etaj, centrala de apartament, bucatarie inchisa. Finisaje de calitate, parcare subterana.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:50

3 camere semidecomandat, renovat recent, toate imbunatatirile, 2 grupuri sanitare, geam la baie, bloc reabilitat, 4 minute metrou, 3 minute Parc IOR
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 08:49

ap. 3 camere 75 mp utili, imobil nou finalizat decomandat mall Grand Arena, Berceni, sector 4.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 08:48

comision 0, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Intrebati si de celelalte proiecte,
 • Suprafata 79 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 08:48

la 5 minute fata de metrou, 10 minute pana la parc Tineretului. Bloc nou de caramida pe structura e beton, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, bucatarie inchisa, finisaje la alegere. Parcare
 • Suprafata 80 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:48

Valea Ialomitei apartament 3 camere semidecomandat, 70 mp, 2 balcoane, etaj 3 din 8. Blocul a fost construit in 1973 si se afla pe Valea Ialomitei la 3 minute de metrou.
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, azi, 08:48

3 camere decomandat, renovat. Apartamentul este amplasat intr-o zona foarte linistita, foarte aproape de Parc IOR, Piata Salajan,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 08:47

3 camere semidecomandat, renovat recent, toate imbunatatirile, bloc reabiliat, bloc civilizat. Toate actele.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 08:47

constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Intrebati si de celelalte proiecte. Poze reale
 • Suprafata 90 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 08:47

decomandat, termopan, centrala proprie, gresie, faianta, geam baie, liber, bine compartimentat, permite modificari, bloc reabilitat, retras strada, loc parcare,
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 08:45

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
3 camere decomandate
Apt. 3 camere Titan - Dristor
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere 2 grupuri sanitare
3 camere cu loc parcare
3 camere cu centrala termica
3 camere in ansambluri rezid.
Dupa cutremur Titan - Dristor