sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 1125 anunturi

2 minute metrou, termopan, usa metalica, parchet, bloc reabilitat termic, bloc stradal, vedere mixta, cadastru, intabulare, ideal investitie, liber, doar cash, negociabil,
 • Suprafata 62 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:28

stradal, 8/10, cf. 1, dec, 77mp, vedere mixta superba, intrare stradala, bloc fara risc seismic, bloc reabilitat termic, g, f, p, t, um, aer conditionat, se accepta credit, eliberabil repede, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 77 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 11:27

8/8, bucataria mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, usi interioare noi, centrala termica, 2 aparate aer cond, 2 grupuri sanitare, 2 lifturi, bloc reabilitat termic, cadastru+intabulare,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:26

250.000 €
Apartament 3 camere, elegant, cu terasa spatioasa Bucuresti Hercesa.
 • Suprafata 204 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

Se ofera la vanzare un apartament elegant de 3 camere, cca. 73 mp utili plus un balcon de 9 mp, situat la etajul 2 intr-un bloc nou, din 2007, in centrul Bucurestiului, zona Decebal, Calea Calarasi.
 • Suprafata 82 mp
 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:10

aproape de Kaufland. Cauti o locuinta si deasupra ta sa fie doar cerul? Cauti un apartament duplex, intr-un bloc robust tip boutique ? O locatie excelenta pentru intimitate, liniste si confort si 86 mp utili!
 • Suprafata 86 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:55

vanzare apartament 3 camere decomandat, 78 mp utili, living, 2 dormitoare, bucatarie separata, 2 bai, balcon, hol. Se preda finisat la cheie, contor gaz si curent, apa, canalizare. statie la 200 m.
 • Suprafata 78 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 13:35

stradal, 1/10, semidec. cf.1, vedere mixta, 66 mp, 1 balcon mare, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, geam baie, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, accept credit, liber
 • Suprafata 66 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 11:26

Scoala 39, Parc Plumbuita, 5/10, bloc 1976, decomandat, 2 balcoane, bloc fara risc seismic, stradal, vedere spate, spatios, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, liber, se accepta credit, pret discutabil.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:24

140.000 €
bloc nou, stradal, constructie beton, caramida. Finisaje de lux incluse in pret, bransamente realizate, parcare subterana contra cost.
 • Suprafata 96 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 11:24

95.900 €
va oferim spre vanzare apartament 3 camere Tineretului, s.u 70 mp, decomandat,etaj 4, an constructie 1984. Apartamentul are 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 ac.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:16

Direct dezvoltator imobil nou finalizat, 2019 apartamente de 3 camere Tip Penthouse intr-un imobil de 7 apartamente ultra lux.
 • Suprafata 155 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:15

oaza ta de confort si liniste din nord. Suna, stabilim o intalnire, iar daca acest apartament este pentru tine, discutam detaliile. Comision 0,
 • Suprafata 74 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 11:13

etajul 9/10, bl. reabilitat, vedere stradala, fara imbunatatiri majore, termopan, liber, acte la zi, zona linistita, scara curata, parcul Morarilor. Ocazie.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 11:12

Parcul Carol, Cutitul de argint 3 camere 74mp, stradal.
 • Suprafata 74 mp
 • An 1947
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:11

Apartament incantator, primitor si calduros alcatuit din living cu bucatarie open space, baie de serviciu si balcon inchis, in zona de zi. Doua dormitoare incapatoare si cuprinzatoare, dintre care unul deservit de un alt balcon inchis si o baie personala, comuna pentru cele doua dormitoare, in zona ..
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 11:10

Apartament 3 camere confort 1 decomandat, in zona Rahova - Sebastian, pe Calea Ferentari 12 langa parc, intr-un bloc extrem de civilizat, cu doua lifturi. Apartamentul este in stare buna, dispune de gresie, faianta, termopan, parchet, partial mobilat si utilat, instalatii noi, insa necesita o igieni..
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 11:10

particular, vand apartament 3 camere, stradal, cf. 1, semidecomandat, etaj 1/10, suprafata 67 mp (sp. constuita 77 mp), an 1982, doua gr. sanitare, aer conditionat, parchet, reabilitat in 2012
 • Suprafata 67 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 11:10

Pozitie foarte buna, bloc stradal dar cu vedere pe spate spre zona de case-vile, apartament decomandat spatios, luminos cu 1 grup sanitar si 1 balcon generos care serveste la tot apartamentul.
 • Suprafata 71 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 11:07

Ratb 2 min. Bloc cu 4 etaje, c-tie 1986, dec, foarte spatios, 82 mp, 2 bai, 2 balcoane, compartimentare tip H, vedere mixta, sufragerie-20 mp, dormitor-14mp, dormitor-12 mp, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 11:06

metrou Obor 12 min. Pipera 5 min. stradal pe sos. Colentina, vedere pe spate, ap. de mijloc, bloc reabilitat termic, renovat integral recent, g, f, p, um, ac, th cu rulouri ext. ap.se vinde mobilat complet, acte ok,
 • Suprafata 71 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, azi, 11:04

langa parcul Morarilor, Ratb 2 min., Lidl 2 min. Bloc 1984 tip rusesc, 2 lifturi, dec., 2 bai, orientare est, 71 mp, Renovat gfp, um, ac, usi, instalatii noi, cadastru-intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 71 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 11:04

In planul secund, metrou Obor 12 min. Mall Veranda, Kaufland, Pipera 10min. bloc reabilitat termic, constructie 1984, dec, pe mijloc, 70 mp, 2 bai, 2 lifturi, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:04

Bucur Obor, 5 minute metrou, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, 3/10, dec, complet mobilat si utilat, curat, igienizat, dressing mare in dormitor, imb, g, f, p, um, ac, eliberabil imediat. Vedere spre parc.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 11:03

Metrou Obor 5 min. bloc reabilitat termic, foarte civilizat, intrare- vedere stradala, 2 bai, renovat recent integral, usi -instalatii noi, cadastru intabulare, energetic, se accepta credit, accesibil imediat,
 • Suprafata 74 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 11:03

stradal, bloc 1976 reabilitat termic, fara risc seismic, dec, 70 mp, baie cu fereastra, pe mijloc, imbunatatiri, balcon mare, g, f, p, um, termopan, ac, cadastru, intabulare, energetic clasa A, accept credit,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 11:02

Metrou Obor 5 min., Mall Veranda, Piata Obor foarte aproape, vav Kaufland, bloc reabilitat termic, vedere mixta, um, termopan, 2 ac, cadastru, intabulare, energetic,
 • Suprafata 67 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:02

stradal, la 5 min. de parcul Circului, la 8 min. de parcul Tei, orientare sud-est bloc reabilitat termic, dec, foarte bine impartit, imbunatatiri, g, f, p, um, ac, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 71 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:02

langa Scoala 30, aproape de Pipera, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, ap. 3 cam. de mijloc, baie cu fereastra, curat, termopan, um, ac, cadastru-intabulare- energetic, se accepta credit,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 11
Bucuresti, azi, 11:02

vand apartament, mobilat, utilat, imbunatatiri, confort 1 sporit, particular, pret convenabil;
 • Suprafata 80 mp
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 11:01

super pozitie, Metrou Obor 10min. Mall Veranda, Kaufland 2min., bloc reabilitat termic, baie cu fereastra, balcon mare, pe mijloc vedere mixta, curat, imb. cadastru- intabulare, eliberabil imediat,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 11:01

confort 1, parter inalt/4, pe garaje, bloc reabilitat, liber, cu balcon, termopan si usa metalica, fara alte imbunatatiri, intabulare, aproape de centre comerciale.
Bucuresti, azi, 11:00

78.000 €
3 camere Doamna Ghica rond, decomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopane, reabilitat, langa statiile de troleibuz si tramvai, pozitie deosebita, parc Plumbuita, la 1,5 km de metrou Obor.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:00

confort 2, etaj 6/10, liber, fara imbunatatiri, an 1973, situat aproape de piata, scoala si liceul Lovinescu gradinita, Auchan, parcul Moghioros.
Bucuresti, azi, 11:00

apartament cochet, compact, aerisit, luminos, cu 2 balcoane mari, 2 bai, 2 apartamente pe palier, pret 115000 euro negociabil,
 • Suprafata 86 mp
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:57

ap 3 camere, cu bucatarie mare hol generos 2 bai balcon pe 2 camere, inst electrica refacuta, bloc reabilitat stradal, scara curata.Metroul Obor la 5 minute, acte efectuate.
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:54

oferta apartament 3 camere, Militari, Lidl.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Chiajna, azi, 10:52

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un deosebit apartament in zona Pietei Natiunile Unite, aflat la etajul 3 al unui imobil de 7 etaje construit in anul 1993. Spatiul acestui apartament este semidecomandat, are o suprafata utila de 78 mp, beneficiaza de aer conditionat, are parchetul ori..
 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, azi, 10:50

apartament 3 camere 79.8 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 10:45

aproape, Sectia 7 Politie, Kaufland, Scoala 27, parc Tei, Plumbuita, bloc 1984 reabilitat, bucatarie patrata, orientare est, 2 lifturi, 2 bai, pe mijloc, imb, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 10:45

langa BCR,12 minute metrou, cf.1 dec, 68 mp, bloc 1977 fara risc seismic, pe mijloc, vedere mixta,2 balcoane,baie cu fereastra, imb, g, f, p, termopan, um, ac, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 10:44

10 min., metrou vav Parc Plumbuita, cf. 1 dec, 71 mp, bloc 1976 fara risc seismic, vedere mixta, imb, gresie, faianta, termopan, um, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 10:43

metrou 12 min., aproape Kaufland, mall Veranda, piata, parc Plumbuita, bloc 1971 reabilitat termic fara risc, pe mijloc, baie cu fereastra imb, g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 69 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 10:43

12 minute metrou, aproape Parc Plumbuita, Kaufland, Mall Veranda, cf. 1 semidec., 68 mp, 2 balcoane, 2 bai, pe mijloc, baie cu fereastra, orientare est, imbunatatiri, termopan, um, cadastru, intabulare
 • Suprafata 68 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 10:43

apartament cu 3 camere situat la etajul 2 intr-un imobil s. p+4+m, din 1931, fara risc seismic, retras de la strada, cu acces din Piata Lahovari, foarte spatios, 89mp utili, cu 2 gr. sanitare.
 • Suprafata 89 mp
 • An 1931
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 10:41

10 min., metrou, aproape Kaufland, mall Veranda, piata, parc Plumbuita, et, 1/10, cf, 1 semi, 65 mp, bloc 1970 reabilitat termic, fara risc seismic, pe mijloc, orientare E-V, fara imb, recente, curat p, f, termopan, um
 • Suprafata 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 10:41

Sectia 7 Politie,Teiul Doamnei,Colentina,vav Kaufland,7 min. metrou,bloc reabilitat termic. cf.1, vedere mixta,baie cu fereastra, orientare E-V, imb., gresie, faianta,parchet,um, ac, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 67 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:41

pe marginea Parcului Plumbuita, aproape Scoala 39, etaj 5/10, cf, 1 dec, 70 mp, bloc 1976 fara risc seismic, pe mijloc, orientare vest, vedere deschisa captre Lacul Plumbuita, fara imb recente, cadastru, intab.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 10:41

10 min., metrou Obor, aproape Kaufland, Mall Veranda, Parc Plumbuita, cf. 2 semi, 51 mp, bloc 1976 reabilitat termic,, vedere mixta, imb,termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 10:40

84.000 €
etaj 4 din 10 confort l cu 2 balcoane imbunatatiri gresie faianta parchet termopan. Bloc reabilitat plasat in zona verde langa parc metrou liceu gradinita scoala. Merita vazut.
 • Suprafata 75 mp
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 10:40

12 min., metrou, aproape Parc Plumbuita, 5 min. Kaufland, Mall Veranda, cf.1, bloc caramida, fara risc seismic, orientare V-E, vedere mixta, imb., termopan, um, cadastru, intabulare, se accept credit,
 • Suprafata 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 10:40

se ofera spre vanzare ultimul apartament format din 3 camere decomandate situat la etajul 2 in imobil finalizat recent. Apartamentul este decomandat, iar finisajele sunt de top
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 10:37

Gara de Nord, 3 camere semidecomandat, pretabil si pentru firma, 56 mp, 2 grupuri sanitare, termopan, usa metalica, apartament linistit, umbros, vedere in spate spre parcul de copii de la Ibis.
 • Suprafata 56 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 10:35

AC. Oferta complex nou. Ap. 3 camere superb la 6 min. de metrou: living spatios 22 mp, dormitoare 15 mp+12 mp, bucatarie 10 mp, 2 bai, 2 balcoane, hol 12 mp. Avans antecontract 5%. Direct proprietar,
 • Suprafata 84 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:34

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
3 camere decomandate
3 camere ieftine Bucuresti
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere 2 grupuri sanitare
Colentina - Obor
Colentina - Obor
3 camere cu centrala termica
3 camere cu loc parcare