sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 905 anunturi

bloc reabilitat 1984, metrou Costin Georgian,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 3, ieri, 16:05

Telekom, bloc 1978, apartament cf. 1, dec, etaj 6/10, fara imbunatatiri, liber, 2 balcoane, bucatarie spatioasa, apropiere piata, scoala, gradinita.
 • Suprafata 74 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 4, ieri, 15:54

et. 6/10, cf. 1, dec. 76 mp, 2 bai, vedere mixta, renovat 2019, partial mobilat si utilat, fara risc seismic, 2 lifturi, balcon mare, instalatii si calorifere noi, usi interioare noi, g, f, p, t, um, 2 ac, acte ok, liber, acc. credit
 • Suprafata 76 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 12 min.
Sector 2, ieri, 15:51

Parc Moghioros strand, stradal, 3 camere, cf. 1 semidecomandat, bloc reabilitat termic, termopane, balcon inchis, fara imbunatatiri, acte
 • Suprafata 63 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, ieri, 15:48

Apartament 3cam. decomadat , spatios, luminos, amenajat. Blocul este situat foarte aproape de st.de metrou piata Valea Ialomitei.
 • Suprafata 67 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 15:41

vand apartament 3 camere, 68 mp, decomandat, zona Militari, Str. Valea Lunga nr. 13, an constructie 1980, et. P/4, suprafata 68 mp, necesita renovare. Florin Cernat - 0736.085.150,
 • Suprafata 68 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 15:40

vindem apartament cochet, bine compartimentat. Culorile atent alese de un designer de interior, impreuna cu obiectele decorative si mobila moderna, ofera spatiului un aspect revigorant si inedit.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1965
 • Etaj parter din 9
Sector 1, ieri, 15:40

5/10, cf 2,sdec, 51mp, balcon1 baie, cu geam, bl fara risc seismic, reabilitat termic, scara civilizata, partial mob si utilat, g+f+p+t, usa metalica, 2 unitati de aer conditionat, acte OK, liber, zona linistita, acc credit, neg
 • Suprafata 51 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, ieri, 15:38

apartament, 2 gr. sanit., 2 balcoane, spatios, luminos, bine impartit, scara curata. Blocul este foarte bine situat in planul doi de la intersectia Drumul Taberei cu Valea Argesului,
 • Suprafata 77 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 6, ieri, 15:35

blocul este la 5 minute de metrou Iancului, etaj 7/7, fara probleme cu terasa, 2 grupuri sanitare, unul cu geam, 2 balcoane, boxa, amenajat, bucataria mobilata, aer conditionat, usi noi, vedere mixta.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 4 min.
Sector 2, ieri, 15:34

nu rata ultimul apartament de 3 camere din blocul 1 din ansamblului rezidential 99D Residence. Reducere € 3.000 de Black Friday. Pret vechi €88.000
 • Suprafata 86 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4
Bragadiru, ieri, 15:30

ap. 3 camere situat in bloc monolit, renovat cu termopan, gresie, faianta, parchet, vedere rasarit, liber, acte,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, ieri, 15:09

agentie imobiliara, Drumul Taberei, Oltului, 1/4, decomandat, nu este pe colt, bloc reabilitat termic, termopan, necesita investitii. La subsol exista o boxa trecuta in acte, cadastru. Comision 2 %
 • Suprafata 65 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 15:09

3 camere, cf. 1, sdec., et. 7/8, 2 grupuri sanitare. Bucatarie generoasa, hol spatios, balcon si baie principala cu geam in exterior. Dispune de t, g, f, um, ac. Bloc cu 2 lifturi, pozitie buna
 • Suprafata 68 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 6, ieri, 15:05

Drumul Taberei, parc,Moghioros, semidec., 5/10, termopan, intabulare, balcon logie inchis cu termopan, gresie pe hol, baie, bucatarie, sufragerie, parchet, faianta, vedere spate
 • Suprafata 45 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 14:57

agentie imobiliara comision 2%, confort doi, termopan integral, centrala termica proprie, liber, intabulare, aer conditionat, fara balcon. Boxa subsol netrecuta in acte,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, ieri, 14:48

nou, lansam in luna noiembrie un nou proiect marca Gama Residence, amplasat in Popesti-Leordeni, str. Fermei, nr. 1, P+2E+ 3R, 42 unitati locative, termen de finalizare Septembrie 2022, rezervari cu 1000 € prin Gama Invest.
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Popesti - Leordeni, ieri, 14:40

Apartament 3 camere, Dream Residence Rahova, in suprafata de 58.40 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 2, bloc in stadiu de executie, locuri de parcare subterane si supraterane
 • Suprafata 58 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
Dream Residence
Sector 5, ieri, 14:39

Universitate - Centrul vechi, vand 3 camere situat in bloc fara risc seismic la etaj 5 din 6 nivele cu s.u= 100mp 2 grupuri sanitare si camera de serviciu terasa 10mp boxa 5 mp s.t.=115mp finisari/dotari: parchet masiv stejar, geam termopan, rulouri exterioare lemn, centrala termica de apartament, a..
 • An 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 2 min.
Sector 3, ieri, 14:28

Parc Bazilescu, 1 Mai, Domenii, 3 camere, intr-un proiect tip boutique, cate un apartament pe etaj, lift, 2 dormitoare spatioase, 2 gr. sanitare, geam baie, terasa spatioasa, vedere fata,
 • Suprafata 94 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 8 min.
Sector 1, ieri, 14:28

Direct dezvoltator, P+4, finalizare toamna 2022, pret 1200 euro/mp util, diverse suprafete, 1, 2, 3 camere, parcari la demisol, 1 km metrou Gorjului, 200 m STB, alte locatii gasiti la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 84 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 18 min.
Sector 6, ieri, 14:27

bloc reabilitat, stradal,
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 14:25

Apartament 3 camere decomandat zona Panduri, Monitorul Oficial, JW Marriott Hotel , mobilat si utilat, refacut total interior, instalatie electrica , sanitara , termopan, parchet, usa metalica, AC, balcon.
 • Suprafata 74 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 14:18

Tower Residence este situat pe Soseaua Salaj nr 315-323 sector 5, in apropierea Targului de legume si fructe, in Noul Complex Rezidential, la aprox. 6km de Piata Unirii. Va punem la dispozitie Garsoniere, Apartamente de 2 camere si de 3 Camere. Proiectul Tower Residence va avea 6 blocuri de 11 ..
 • Suprafata 66 mp
 • An 2021
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, ieri, 14:12

Strada Sergent Ilie Petre nr 48,complex rezidential nou, D+P+6E, 73mp, 2 gr sanitare,2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisaje la alegere, loc de parcare.
 • Suprafata 72 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 14:10

Vand apartament 3 camere, mobilat, utilat complet, balconul este amenajat ca mini birou,
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 4, ieri, 14:02

vand apartament 3 camere Arena Nationala,
 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 13:54

urgent cash. Pret negociabil, Piata Muncii metrou, de vanzare apartament 3 camere,
 • Suprafata 81 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 3, ieri, 13:52

apartament 3 camere, etaj 7/8, decomandat, suprafata 86 mp, vedere mixta,renovat complet, bucatarie mobilata,2 grupuri sanitare, 2 balcoane cadastru, intabulare, bloc monolit,constructie 1990
 • Suprafata 86 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 11 min.
Sector 5, ieri, 13:49

Piata Unirii, apartament 3 camere, etaj 5/8, decomandat, vedere mixta, suprafata 83 mp, cadstru, intabulare, bloc monolit, constructie 1996, liber
 • Suprafata 83 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 3, ieri, 13:49

Militari Residence-Drumul Osiei, apartament 3 camere, decomandat, et 3/4 retras, suprafata 110mp, 2 grupuri sanitare, 2 terase, mobilat si utilat modern, bloc 2010, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 110 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 13:49

1 balcon 7 mp, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, bloc monolit, cadastru, intabulare, liber,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Sector 1, ieri, 13:49

125.000 €
Vitan Mall, apartament 3 camere, etaj 7/8, decomandat, 83 mp, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, bloc 1991 cadastru, intabulare
 • Suprafata 83 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 3, ieri, 13:48

decomandat, 2 gr. sanitare, bloc 1984, reabilitat termic, gresie, faianta, termopane, 5 minute metrou Obor/Iancului,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Sector 2, ieri, 13:48

2 gr. sanitare, 2 minute metrou, 3 minute parc IOR, bloc H, curat, toate actele, liber,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, ieri, 13:48

7 minute metrou si piata, decomandat, termopane, bloc reabilitat, fara imbunatatiri.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, ieri, 13:48

Renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 75 mp
 • An 1979
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 13:48

10 minute metrou si piata Matei Ambrozie, 15 minute mall Park Lake, renovat complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scoala si gradinita in apropiere,
 • Suprafata 66 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Sector 3, ieri, 13:48

2 minute Mall, decomandat, hol H, 77 MP, bucatarie mare, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat, bloc reabilitat, scara curata.
 • Suprafata 77 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 3, ieri, 13:48

renovat complet, mobilat si utilat, rulouri electrice, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele 5-7 minute metrou si parc IOR,
 • Suprafata 68 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 3, ieri, 13:48

750 m metrou, 2 gr sanitare, bloc reabilitat, fara probleme cu terasa, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 3, ieri, 13:48

2 gr sanitare, termopane, gresie, faianta, parchet, bloc reabilitat, curat, 7 minute metrou, 3 minute Lidl.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 3, ieri, 13:48

7-8 minute metrou, semidecomandat, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane
 • Suprafata 70 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:48

8-10 minute metrou, 5 minute piata Ramnicu Sarat, Mall Park Lake si parc IOR, decomandat, bloc reabilitat, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica
 • Suprafata 67 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 3, ieri, 13:48

in permanenta conectat cu orasul,acest apartament se afla la nici 2 minute de metrou Dristor,cu vedere stradala,in imediata vecinatate aflandu-se McDonald's Dristor.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 13:48

Vindem un apartament intr-o zona extrem de frumoasa si linistita la nici 2 minute de intrarea in parcul IOR,acest apartament este situat in planul al doilea,fiind ferit de zgomotul din bulevard.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 14 min.
Sector 3, ieri, 13:47

la 2 pasi de parcul Motodrom, vindem un apartament de 3 camere foarte luminos, zugravit recent, ferit de zgomotul din bulevard, vederea fiind pe partea din spate a blocului.
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 13:47

5 minute metrou si piata Minis, 10 minute parc IOR, gresie, faianta, parchet, baie renovata complet,
 • Suprafata 58 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 3, ieri, 13:47

3 minute Iancului, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, retras de la bulevard, geam la baie, balcon mare,
 • Suprafata 69 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, ieri, 13:47

decomandat, bloc 1986, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii schimbate. In apropiere de piata, statie STB, scoli, gradinita
 • Suprafata 68 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 13:47

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
3 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere 2 grupuri sanitare
Apt. 3 camere Titan - Dristor
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere cu centrala termica
Drumul Taberei - Ghencea
Dupa cutremur Titan - Dristor