sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 867 anunturi

imobil interbelic, amplasat intr-o zona exclusivista a capitalei, la 10 min. de P. Victoriei, P. Romana si Parcul Herastrau. Ap 3 camere, parter din s+p+3+m, 112 mp, 2 balcoane, living 32 mp, 2 intrari
 • Suprafata 112 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:15

proprietar vand ap. 3 camere intr-un imobil 4 nivele, etaj 1, mobilata, utilat, centrala de ap., loc de parcare,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 13:05

Se vinde apartament cu 3 camere, terasa generoasa, 2 bai, complet finisat si utilat, finisajele fiind la alegerea cumparatorului. Locuinta se afla la doar 700 metri distanta pana la statia de metrou Berceni! 0% Comision. Direct de la dezvoltator. Pretul este pentru plata cash! Pozele sunt c..
 • Suprafata 85 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, ieri, 13:00

Apartament 3 camere deomandat in bloc de 3 etaje, constructie 2020, etaj 1, suprafata 77 mp, loc parcare.
 • Suprafata 77 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 13:00

Titan, metrou Nicolae Grigorescu, Piata Salajan 52 mp, etaj 3
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:56

strada Barnova, etaj 6/10, apartament 3 camere decomandate, renovat complet, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber, mobilat;
 • Suprafata 68 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 12:49

3 camere gata, bulevardul Metalurgiei, Berceni,
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:29

apartament 3 camere, confort 1, bloc cu lift, balcon caramida, izolat termic, cu termen de predare imediat.
 • Suprafata 61 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 12:19

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante,
 • Suprafata 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Chiajna, ieri, 11:57

Apartamentul cu 3 camere este amplasat la aproximativ 15 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 8-10 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim: gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri: Auchan Titan, Iri..
 • Suprafata 68 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 11:30

apartament 3 camere 52 mp + boxa, semi-decomandat, supr tot. 52 mp, etajul 2 din 4 bloc 1973, reabilitat, situat pe strada Nicolae Grindeanu nr 35, in zona km 4-5, la 3 minute fata de piata.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Constanta, ieri, 11:12

oferta unica, bloc inconjurat de verdeata, parcuri, acces facil metrou, piata, lidl, scoli, merita,acte la zi,ap curat, gletuit si zugravit, termopan, parchet masiv, ac, necesita doar gresie si faianta, acc credit, agentie, oferim seriozitate!
 • Suprafata 60 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 11:11

apartament in bloc nou, caramida + beton armat, finaizare 2019, predare la cheie, contorizari individuale. Ratb, parcari, parcuri, restaurante,
 • Suprafata 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Chiajna, ieri, 11:09

Str. Weiner Palada, Nr. 60 H, bloc d+p+6+pod, finalizat si locuit, etaj 1, 3, 4 din 7, direct dezvoltator. cf. 1, 1 baie, finisat (gresie, faianta, parchet) centrala termica, contorizare separat (apa, gaze, enel), lift
 • Suprafata 60 mp
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 10:49

3 camere, Titan, Pallady, 50 m metrou Anghel Saligny, Hils Pallady Apartaments
 • Suprafata 61 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, ieri, 10:45

Apartamentul de 3 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 73 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:42

amplasament: 3 camere de vanzare direct la dezvoltator in sectorul 3, la doar 3 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu, aproape de importante zone de interes din estul capitalei: zona comerciala Metro-Auchan Pallady-Decathlon-Jumbo-Ikea (800m), Parcul Titan (1,8km). Imobil: I..
 • Suprafata 81 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:03

Apart. 3 cam, Sos. Giurgiului, Str. Frunzisului, et. 5 din 10, Sc=63.42 mp, Su=58.66 mp, diverse imbunatatiri, zugraveli, centrala, rulouri ferestre etc.
 • Suprafata 63 mp
 • An 1970
 • Etaj 5 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 09:58

La 5 minute de metroul Piata Iancului, in zona Liceului Mihai Viteazul, este disponibil pentru vanzare un apartament de 3 camere, semidecomandat, cu o suprafata utila de 72 mp, suprafata totala de 98mp, situat la etajul 1 din 3, al unui bloc construit in anul 1937. Apartamentul are la demisol 2 boxe..
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 09:57

et 10, cf 1, decomandat, renovat de la 0, turnat sapa in toata casa, izolat interior, se vinde ca in imagini in proportii de 90% (fara tv si frigider), vedere panoramica, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 73 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 09:55

et. 4/8, cf. 1, semidecomandat, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bloc 1982, instalatii sanitare si electrice noi, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 09:54

Afi Palace, et 7/10, cf 1, semidecomandat, toate imbunatatirile, se vinde ca in imagini, scara foarte curata, vecini gospodari, geam de aerisire, viitoarea statie de Metrou la 2 min, Afi Cotroceni, toate actele, acc credit
 • Suprafata 70 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 09:53

Amplasament: Apartament 3 camere de vanzare direct la dezvoltator in sectorul 3, la doar 3 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu, aproape de importante zone de interes din estul capitalei: zona comerciala Metro-Auchan Pallady-Decathlon-Jumbo-Ikea (800m), Parcul Titan (1,8km)...
 • Suprafata 86 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:48

Apartamentul de 3 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 73 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:45

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.
Bucuresti, ieri, 09:35

cf.1, dec., in ans.Gama Residence City Center, toate imbunatatirile noi 2020: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, 2 bai, balcon, bloc nou 2020.
 • An 2020
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 09:30

cf.1, dec., in ans.Gama Residence City Center, toate imbunatatirile noi 2020: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, balcon, dressing separat, bloc nou
 • Suprafata 90 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 09:30

Cu lift - 5 minute fata de metrou, 10 minute pana la parc Tineretului. Bloc nou de caramida pe structura e beton, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, bucatarie inchisa, finisaje la alegere. Parcare. Promotie
 • Suprafata 80 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 09:24

Finalizat - Cu lift - vindem 3 camere decomandat in bloc tip vila de DS+2+M (are lift) din caramida poroterm cu 2 apartamente pe etaj, centrala de apartament, bucatarie inchisa. Parcare subterana.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:23

Apartamentul cu 3 camere este amplasat la aproximativ 15 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Const..
 • Suprafata 159 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 09:12

Amplasament: Apartament 3 camere de vanzare direct la dezvoltator in sectorul 3, la doar 3 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu, aproape de importante zone de interes din estul capitalei: zona comerciala Metro-Auchan Pallady-Decathlon-Jumbo-Ikea (800m), Parcul Titan (1,8km)...
 • Suprafata 82 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:09

vedere mixta. Imobilul este semistradal, constructie 1972, are termopan la sufragerie si bucatarie, aer conditionat, usa metalica, debara, camara, cadastrul este in lucru.
 • Suprafata 63 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 08:55

Izvorul Rece, decomandat (fost sdec), bloc 1979, reabilitat termic, parchet, termopan, 2 gr. sanitare, balcon, intabulare, liber, se accepta credit bancar, scara cu doua intrari/ iesiri.
 • Suprafata 69 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 08:55

sdec, Dr Taberei-Cetatea Histria-8/10-termopan, sdec, intabulare, vedere spate, orientare Vest, loc de parcare, bloc reabilitat, parchet, confort 2
 • Suprafata 45 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 08:55

etajul 3/3, decomandat, 97mp, tip loft, imobil 2018, centrala termica, termopan, gresie+faianta, in curs de montare finisaje (parchet+usi), bucatarie open, terasa,
 • Suprafata 97 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 08:55

decomandat, bloc 1980 reabilitat termic, etajul 11 este locuit, vedere fata, parchet stejar, termopan, necesita renovare, intabulare, 1 grup sanitar, balcon mare
 • Suprafata 81 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 08:50

6/12, decomandat, intrare stradala, portar non stop, 2 lifturi, scara curata, reabilitat termic, termopan, parchet masiv, 2 balcoane, liber, intabulare.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 12
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 08:50

apartament 3 camere, bucatarie inchisa, 2 bai, poze reale, Militari, Auchan, Metro, a 100 m de statia Ratb 178/138, centrala termica, gaze, curent, cablu tv, tamplarie Salamander, izolatie exterioara
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 08:18

apartament 3 camere decomandat in oras Bucuresti, cartier Crangasi, zona Podul Grant, 2 grupuri sanitare, etaj 5, mobilat si utilat, 72 mp, an constructie 1983. Apropiere parc, lac, strand, piata, metrou, tramvai 41, Podul Grant.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 07:15

Apartament 3 camere in bloc 3 etaje, centrala termica, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat, loc parcare, an constructie 2004. Apropiere Plaza Romania, metrou, tramvai 41, hipermarket.
 • Suprafata 90 mp
 • An 2004
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 04:15

Apartament 3 camere decomandat etajul 1, bloc 1973, decent, vedere spate, doua balcoane, 1 baie, zona parc Cazzavilan, Cismigiu,
 • Suprafata 97 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 04:10

Auchan Militari, loc parcare CVC, beton B400 Heidelberg Cement, structura dala groasa, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 02:30

liniste,conf 1 sporit, foarte spatios, bloc civilizat, acces piata, magazine, mall, merita vazut, imbunatatit, curat, necesita renovare totala, acte la zi, acc credit, disp. imediat, usor neg,, rugam seriozitate!
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 01:05

76.900 €
Proprietar, vand apartament trei camere, sector 4, strada linistita, 500 m fata de Lidl, 700 m fata de Mega Image, 5 minute statia de tramvai, etaj 1/4, loc parcare in fata geamului, centrala termica, gresie, faianta, parchet, usi noi, instalatii sanitare noi, calorifere tabla noi, aer conditionat, ..
 • Suprafata 63 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 01:05

Apartament 2 camere cu centrala termica, 44 mp si garsoniera cu termopane si centrala termica, 29 mp, separate prin curte de cca 100 mp, avand bai proprii, la etaj 1 in vila. Nu se vand separat. Pret negociabil. Rog seriozitate.
 • Suprafata 73 mp
 • An 1950
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sinaia, 03 iul, 23:16

110.000 €
3 camere str Trestiana nr 13 bl 15 et 5 balcon sticla si priveliste, decomandat geamuri si usi termopan, granit, gips carton cu izolatie 10 cm baia si bucataria spre iluminator mai trebuie schimbata instalatia electrica dar se schimba usor prin gips carton
 • Suprafata 65 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 03 iul, 22:50

Apartament 3 cam decomandat, 70 mp, la 800 metri, 10 min metrou Dristor, Bd Rm Sarat, bloc 1983, reabilitat, et 5/8. Renovat complet, instalatii noi, zugravit de la placa, toate imbunatatirile, mobilat, utilat.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 03 iul, 21:55

Apartamentul de 3 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 74 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 03 iul, 21:00

apartament 3 camere 83 mp, Habio Residence, incalzire in pardoseala
 • Suprafata 83 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 19 min.
Bucuresti, 03 iul, 20:57

Strada Locotenent Colonel Constantin Marinescu, confort I, decomandat, an constructie1987, et.4/4, s. 78 mp, aer conditionat, 2 bai. Bloc Reablitat Agentie. Pret: 99.500 E. Comision: 3% ID Anunt: S888
 • Suprafata 78 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 03 iul, 20:56

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
3 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere in ansambluri rezid.
3 camere 2 grupuri sanitare
3 camere cu centrala termica
3 camere ieftine Bucuresti
Apt. 3 camere Titan - Dristor
Dupa cutremur Titan - Dristor