sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 1123 anunturi

ap e camere dec, spatios, balcon generos. Ap este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida!
 • Suprafata 65 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 22:52

apartament 3 camere, decomandat, caramida, balcon. Finisaje la alegerea dvs. Finalizare octombrie. Se accepta credit prima casa. Direct dezolvator, comision 0.
 • Suprafata 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 22:52

apartament 3 camere, decomandat, caramida, balcon spatios, spatii verzi. Direct dezolvator, comision 0. Se accepta credit Prima Casa. Finisaje lux, la alegerea dvs.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 22:52

apartament 3 camere, decomandat, caramida, balcon spatios, spatii verzi. Finisaje lux, la alegerea dumneavostra. Direct dezvoltator, comision 0. Se accepta credit Prima Casa.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 22:52

ap dec, spatios, bucatarie mare, inchisa, balcon generos. Ap este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie,totul nou,bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida
 • Suprafata 75 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 22:51

Direct proprietar, vand ap 3 cam, 71 mp, decomandat, finisaje deosebite, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala proprie, exclus agentii.
 • Suprafata 71 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 22:51

direct proprietar, vand ap3 cam, 72 mp, cu un loc de parcare bonus, decomandat, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala proprie, exclus agentii.
 • Suprafata 72 mp
 • An 2018
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 22:51

Direct dezvoltator, vand ap. 3 cam, cu un loc de parcare bonus, decomandat, finisaje deosebite, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala prtoprie, exclus agentii.
 • Suprafata 86 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 22:50

Apartament 3 camere, decomandat, 2 bai. Etajul 1/4, loc de parcare inclus, constructie 2018. Metrou la 12 minute. Direct dezvoltator, comision 0. Se accepta credit PC. Finisaje la alegerea dvs.
 • Suprafata 86 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 22:50

ap. dec., spatios, bucatarie mare,inchisa, balcon generos. Ap. este complet finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida,
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 22:50

92.500 €
apartament 3 camere, 99 mp, bloc nou, imobil Premium, Drumul Taberei, Parc Constantin Brancusi
 • Suprafata 99 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 22:10

Cotroceni-Gradina Botanica, vand 3 camere, libere, etajul 2, fara amenajari interioare, REABILITAT TERMIC
 • Suprafata 120 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 22:04

imobil fara risc,consolidat 1977, proprietar, apartament cu finisaje de lux, 2 ac, semineu lemne, 3 balcoane inchise, tamplarie Salamander, geamuri tripan, usi interior lemn, bucatarie lemn.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1939
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 21:45

direct dezvoltator, comision 0. Apartament 3 camere, loc de parcare inclus, ansamblu nou, metrou la 15 min. In curs de finalizare, cu predare la cheie, finisaje, centrala, contorizari individuale.
 • Suprafata 86 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:35

ap. 3 cam familial, 72 mp utili, baile utilate complet, centrala termica proprie, finisaje premium la alegere, la 12 min. de metrou Nicolae Teclu, pozele sunt reale din unul din proiectele anterioare.
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 21:35

110.000 €
Pipera, langa Scoala Americana, complex rezidential ultramodern, arhitectura deosebita,
 • Suprafata 104 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Pipera, ieri, 21:20

apartament 3 camere decomandat, 71.82 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

apartament 3 camere 63,3 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 20:57

apartament 3 camere 82.88 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 83 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:42

67.000 €
Militari Residence, apartament 3 camere, semidecomandat, suprafata 90 mp, 2 bai, 2 balcoane din care unul inchis, etaj 8/9, imobil 2011.
 • Suprafata 90 mp
 • An 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 20:35

apartament 3 camere, decomandat, 75.01 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala,
 • Suprafata 75 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 20:27

bloc 1982, 1/7, toate camerele au vedere intersectia Calea Victoriei, Regina Elisabeta, la parter Pizza Hut, 2 bai, 2 balcoane, ideal birouri, cabinet medical, agentie turism, traduceri etc.
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 20:25

apartament 3 camere, decomandat, 62.32 mp utili, se livreaza complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica;
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:24

bloc 2018, lux, 8/10, 2 lifturi, panorama superba, dec, 100 mp, finisaje lux, 2 bai, 2 balcoane, parcare subterana;
 • Suprafata 100 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 20:24

proprietar, vand ap. cu 3 camere semidecomandat etaj 8/9,1976 cu termopan, usa metalica, gresie, faianta, parchet, usi lemn, aer conditionat, liber. Pret 73.000 euro discutabil. Accept credit
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 19:40

propun spre vanzare un apartament cu trei camere aflat intr-un ansamblu rezidential modern, amplasat pe Liviu Rebreanu, foarte aproape de metrou si Ratb. Ap. este disponibil la etajul 1 din 13.
 • Suprafata 76 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 13
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 19:33

Mihai Bravu, apartament in bloc nou, compartimentare caramida, se preda la cheie, bransat la toate utilitatile, contorizat individual. Blocul se afla la 2 minute de metrou si ratb. Zero comision.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 19:24

apartament 3 camere 81 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 19:21

3 camere, etaj 5 din 8, 2 minute metrou Grigorescu. Adresa: Aleea Ilioara nr.3. Parc IOR - 10 min, RATB 2 min, Mall Park Lake - 10 min.
 • Suprafata 62 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 19:15

direct dezvoltator, 100 mp utili, 145.000 eur + Tva , finisaje premium incluse in pret, zona Vitan, optional locuri de parcare subteran. Contact tel.
 • Suprafata 100 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 19:15

apartament 3 camere, decomandat, 70.85 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:00

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, raordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante,
 • Suprafata 63 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Chiajna, ieri, 18:12

apartament 3 camere 82.38 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 82 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:57

7/9, Poiana Muntelui, confort 1, semidecomandat, bloc OD, cu risc seismic grad 2, fara imbunatatiri, 2 balcoane, cash.
 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Bucuresti, ieri, 17:49

oferta promotionala, apartament 3 camere, 2 bai, decomandat, bucatarie inchisa, bloc p+5, cu lift, la 100 ml de Ratb 138 si 178, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0.
 • Suprafata 68 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 17:48

apartament 3 camere 74.44 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:48

apartament 3 camere 79.05 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 79 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 17:45

apartament 3 camere 75.14 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:45

Aleea Botorani, confort I, decomandat, an constructie 1987, et. 7/8, supr. 80 mp. Agentie, pret: 89000 e, id: s642
 • Suprafata 80 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 17:28

apartament de 3 camere superb etaj 3/4, vedere stradala, 74 mp, in imobil finalizat 2019, racordat la utilitati, vino si profita acum, ultimul apartament, nu rata ocazia,
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Pantelimon, ieri, 17:25

strada Iovita, confort 1, decomandat, an constructie 1987, et. 2/8, supr. 70 mp, gresie, faianta, aer conditionat, parchet, o baie. Agentie, pret: 1129000 e, id: s643
 • Suprafata 70 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 17:24

aproape rond, 15 min. metrou Obor, cf. 1 sporit dec, 78 mp, bloc 1990, vedere mixta, bucatarie mare patrata, 2 bai,imb, g, f, p, termopan, um, cadastru, se accepta credit,
 • Suprafata 78 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 17:24

apartament 3 camere semidecomandat la 2 minute de metrou, 5 minute Mall Park Lake si parc IOR, ideal pentru investitie sau locuit. Vecinatati: Dristor, Mall Park Lake, Parc IOR, Mihai Bravu, Bucuresti Mall
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:24

3 camere, balcon inchis, bloc finalizat si locuit, finisate complet cu gresie, faianta, parchet, la alegere, usa metalica, centrala termica,
 • Suprafata 69 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, ieri, 17:24

langa BCR,12 minute metrou, cf.1 dec, 68 mp, bloc 1977 fara risc seismic, pe mijloc, vedere mixta,2 balcoane,baie cu fereastra, imb, g, f, p, termopan, um, ac, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 17:23

aproape, Parcul Circului,Tei, bloc 1986 reabilitat, bucatarie patrata, baie cu fereastra orientare vest, 2 lifturi, 2 bai, imb, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru,
 • Suprafata 68 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 17:23

metrou 12 min., aproape Kaufland, mall Veranda, piata, parc Plumbuita, bloc 1971 reabilitat termic fara risc, pe mijloc, baie cu fereastra imb, g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 69 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 17:23

5 min. metrou, aproape, Mall Veranda, piata, bloc 1975 reabilitat termic, fara risc seismic, vedere mixta, bucatarie patrata, baie cu fereastra, imb, g, f, termopan, um, ac, liber,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 17:21

10 minute metrou, aproape Parc Plumbuita, Kaufland, Mall Veranda, cf.1 dec, 72 mp, 2 balcoane, 2 bai, pe mijloc, orientare sud-vest, baile sunt cu fereastra, curat fara imbunatatiri, noi, cadastru, intabulare
 • Suprafata 72 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 17:21

12 min metrou, aproape Kaufland, Piata, mall, cf. 1 dec., 70 mp, bloc 1976 reabilitat termic, fara risc seismic, vedere deschisa, orientare E, pe mjloc, curat termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 17:19

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere decomandate
3 camere in ansambluri rezid.
3 camere 2 grupuri sanitare
Apt. 3 camere Titan - Dristor
3 camere cu centrala termica
Dupa cutremur Titan - Dristor
3 camere ieftine Bucuresti