sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 701 anunturi

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 38 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:42

garsoniera confort 1, spatioasa, bloc 4 etaje, termopane, aer conditionat - fara alte imbunatatiri, cadastru si intabulare, se accepta credit.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 18:35

bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Parcari, magazine, restaurante, parcuri,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Chiajna, ieri, 18:30

ideal investitie, garsoniera 37 mp, finisaje de lux, racordata la toate utilitatile sectorului 4. Constructie beton + caramida porotherm (inclusiv peretii interiori). Comision 0%. Direct dezvoltator
 • Suprafata 37 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:27

va propun la vanzare o garsoniera spatioasa, in zona Titan, la doar 5 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Titan. Garsoniera beneficieaza de finisaje premium.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 13
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:18

ideal investitie, garsoniera se afla situata la etajul 2/8 in ansamblu rezidential, se preda la cheie cu gresie, faianta, parchet, baie echipata, centrala termica proprie, usi.
 • An 2019
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 18:14

Militari, Pacii, 21 mp, 4/4, dec, renovata total, sanitare nefolosite, bonus boxa, fara gaze, apa calda si caldura de la radet, reabilitata termic, interior+exterior, ocazie, pret fix.
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:12

pret pt. avans 80%, garsoniera bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 2/10, bloc 7 Belsugului finalizare 04.2020, parcare in complex, 150 m STB, 10 min. Pacii, dezvoltator, fara comision
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:09

garsoniera disponibila intr-un bloc refacut complet situat langa magazinul Profi de pe Theodor Pallady, la doar 4 minute de mers pe jos pana la metrou. Finisata la cheie, contorizata separat.
 • Suprafata 15 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 18:03

garsoniera decomandata, 37 mp, bucatarie mare separata, complet finisata, centrala, balcon, 150 m Ratb, Pacii metrou 700 m, finalizare 06.2019, fara comision, direct dezvolator. Pt avans 80% pret 37000 E.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:00

camere spatioase, in ansamblu rezidential, constructie noua, ideal investitie, fara comision, fara taxa de mentenanta, canalizare, toate utilitatile conectate, statie RATB la iesirea din ansamblu.
 • An 2019
 • Etaj 3 din 8
Chiajna, ieri, 17:59

bloc finalizat si locuit, garsoniera eleganta, finisaje de calitate, bloc cu usi electrice, marmura pe scara, se predau cheile la vanzare, accept credit,
 • Suprafata 27 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Chiajna, ieri, 17:59

propun spre vanzare o garsoniera cu o suprafata utila de 41 mp situata la doar 8 minute de mers pe jos, pana la statia de metrou Nicolae Teclu. Garsoniera are bucataria complet mobilata si utilata.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 17:51

direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, la 50 m de statia Ratb 138 si 178, finisaje la alegere, termopan Salamander, gaze, centrala (condensare), curent, gaze, cablu tv. Comision 0.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 17:48

37.000 €
garsoniera lux moderna deoasebita conf 1 ej 8/10 renovata libera bloc mix, se vinde mobilata utilata contra cost totul nou, g, f, p, t, din Franta mobilier nou impecabil modern utilita complet,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:45

agentia Sm Fast Imob va propune spre vanzare garsoniera, 13 Septembrie, Sebastian, strada Contesti. decomandat, an constructie 1977-1990, et. 3/8, supr. 40 mp. Pret: 52000 e, id: s640.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 17:32

Tei
41.700 €
particular Teiul Doamnei, Nada Florilor vanzare garsoniera etajul 1/10 semidecomndata, termopan, usa metalica, boc reabilitat, bloc garsoniere, mobilata 41500 euro.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:26

langa parcul Tei, Lukoil, langa Facultatea de Constructii, aproape de parcul Tei, bloc mixt, imb, gfp, um, baie cu cada, termopan, cadastru, intabulare, energetic, ideal invistitie inchiriere,
 • Suprafata 23 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 17:23

aproape Mall Veranda, Kaufland etaj 1/10, cf. 1 semidec., 31 mp, bloc 1981 reabilitat termic, 2 lifturi, orientare est, imb., g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare, libera
 • Suprafata 31 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:22

vav parc Motodrom aproape lac Plumbuita, et. 2/10, cf. 1 semidec., 34 mp, bloc mixt 1979 reabilitat termic, pe mijloc vedere deschisa catre parc, orientare est, imb, g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 17:22

Barbu Vacarescu, Floreasca, Kaufland, Billa 15 min., metrou Stefan cel Mare, cf. 1, orientare E, pe mijloc, imb., gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru,
 • Suprafata 28 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:20

garsoniera, 54 mp utili, in cadrul complexului rezidential Primavara, Prelungirea Ghencea, alaturi de magazinul Lidl, et. 3/3, loc de parcare subteran, complet mobilat si utilat,
 • Suprafata 54 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 17:18

metrou Aparatorii Patriei, garsoniera bloc nou Eden Residence, la cheie cu centrala termica, izolatii, contorizari individuale, finisaje lux, fara comision. Imobil in constructie, Detalii la telefon
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:18

Eliberabila, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii noi, usa metalica.
 • Suprafata 29 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 17:08

vand garsoniera cf. 3, etaj 2, renovata, centrala proprie, gaze, cadastru, intabulare libera, rog seriozitate, pret 13300 euro, telefon
 • Suprafata 17 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:06

promotie limitata, direct dezvoltator, bloc nou cu canalizare, p+7, sc 40 mp, predare august 2019, bucatarie inchisa, predare la cheie, finisaje la alegere, usi pinum, marmura, granit, loc de parcare.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:03

garsoniera dubla,dormitor plus camera de zi cu bucatarie open space, sc 44 mp, bloc cu canalizare, predare decembrie 2019, compartimentari caramida, finisaje la alegere, centrala proprie, loc parcare.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 17:02

promotie limitata, direct dezvoltator, predare decembrie 2019, sc 40 mp, bucatarie inchisa, balcon, compartimentari din caramida, predare la cheie, finisaje la alegere, parcare cadou,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2018
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:01

garsoniera decomandata situata la etajul 1 intr-un imobil structurat pe Parter + 3 Etaje. Locuinta este compartimentata astfel: living cu acces catre balcon, o bucatarie spatioasa de 7 mp si o baie.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 16:57

compartimentari caramida, contorizare individuala, centrala proprie, lift, complet finisat, devoltator imobil, comision 0, pret pentru cash.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:55

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 34 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:51

Drumul Taberei garsoniera spatioasa de 45,98 mp utili situata in ansamblul Atlas Residence Drumul Taberei, cu un regim de inaltime S/P/5E/9E, Bdul Timisoara 101T, in imediata vecinatate a Parcului Brancusi,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, ieri, 16:46

41.990 €
garsoniera 5 minute de mers de metrou Piata Iancului, 32 mp, etaj 5/10, termopane, fara alte, imbunatatiri, libera,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:42

finisaje superioare, 2 minute pana la parc, 10 minute Kaufland si viitoarea statie de metrou Brancusi.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 16:38

va propunem catre vanzare o garsoniera spatioasa, decomandata, situata in zona Berceni, Brancoveanu. Etaj 1/3, 34 mp, bucatarie inchisa, termen finalizare iulie 2019, se accepta orice tip de credit.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 16:32

Militari Residence, direct dezvoltator, comision 0.
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Chiajna, ieri, 16:19

pe strada Racari, langa Kaufland, in bloc reabilitat, scara foarte curata, etaj 1/10, confort 1/semidecomandat, 32 mp, 1983. Daca se doreste se vinde mobiata si utilata. Disponibila imediat.
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:17

garsoniera deosebita, 34,4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:15

49.000 €
particular garsoniera zona Iancului metrou etaj 2/10 anul 1985 decomandata, mobilata, cu chirias cu tot, chiria 200 €, daca se doreste sa se ia pentru afacere produce din prima luna, vedere fata.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:13

ideal investitie. Garsoniera 39 mp in zona Aparatorii Patriei. Se preda cu finisaje, obiecte sanitare, centrala proprie, usi interior, usa metalica la intrare. Utilitatile sectorului 4. Comision 0%
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:12

dezvoltator, vand garsoniera in bloc nou, la 8 minute de statia de metrou Dimitrie Leonida. locuinta se vinde finisata complet si bransata la toate utilitatile, cu centrala termica proprie.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 14 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 16:10

Dezvoltator, vand garsoniera la etajul 1 in Metalurgiei Park, in bloc nou, la 6 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:10

strada Focsani, confort 1, gresie, faianta, termopan, parchet, balcon logie inchis, bloc civilizat, acces rapid 5 minute RATB tramvai 32, facilitati in zona 15 minute zona Unirii, libera ,
 • Suprafata 27 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 16:09

garsoniera de tip C in complex Plaza Residence Faza 2. Unitatile se predau semifinisate, termenul de finalizare este in octombrie 2019
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 16:01

cf 1 sporit, foarte spatioasa, decomandata, mobilata si utilata modern, lux, termopan, aer conditionat, masina de spalat, geam la baie, foarte curata, libera, la doar 3 minute de mers pe jos de metrou
 • Suprafata 42 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:00

vanzare garsoniera zona Muncii, mobilata, utilata complet, renovata,
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:00

Direct dezvoltator , Comision 0% ,constr 2017 D+P+6 Etaje. Garsoniere, 2 si 3 camere cu preturi de la 28000 euro
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 16:00

Piata Iancului metrou, garsoniera semidecomandata, confort 1, etaj 1, curat, imbunatatiri, suprafata 31 mp, bloc de 10 etaje construit in 1980, nestradal, la 5 minute de metrou.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:52

garsoniera spatioasa in ansamblu rezidential modern. Etaj 2 din 13, decomandat, se preda la cheie, bransata la toate utilitatile sectorului 3, contorizata individual. Zero comision.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 13
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:48

garsoniera, decomandata, etaj 4 din 5, finisata la cheie, bloc gata de mutare. Blocul se afla la doar 300 m de metrou si 200 m de RATB. Ultimele unitati disponibile! Zero comision! Dezvoltator;
 • Suprafata 16 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:42

Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Ansambluri rezidentiale
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Cu balcon Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti