sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 45 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Drumul Taberei-Ghencea

Proprietar/ particular, vand garsoniera conf. 1, sdec., et. 4/9, aflata in bloc reabilitat, stradal. In pret intra un dulap/ dressing aflat pe hol si o instalatie de AC pe racire.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, azi, 12:50

garsoniera este langa Lidl, parter din 4, se vinde mobilata si utilata complet, centrala proprie, aer conditionat, libera
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 12:00

Complex Auchan vis a vis Carrefour, gars, decomandata, 35mp, anul 1980, termopan, usa metalica, libera, multa liniste, scara supravegheata video
 • Suprafata 35 mp
 • An 1980
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 11:49

Drumul Taberei, garsoniera mobilata si utilata, libera, pentru vanzare. Bloc de garsoniere, etaj 4/9, 2 lifturi, vedere spate, liniste, zona curata. Langa capat RATB, tramvai si autobuze; Strada Vladeasa. Optiuni interior: Apometre, Aragaz, Frigider, Liber, Televizor, Aer conditionat, Masina de ..
 • Suprafata 35 mp
 • An 1982
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 13:25

Drumul Taberei, Hanul Drumetului, gars. cf. 1, s. 33 mp, renovata 2019, mobila noua, nu a locuit nimeni, parchet, termopan, instalatii sanitare, prize, intrerupatoare toate noi, 2 lifturi,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 11:41

Garsonierele din Timisoara Residence 103 sunt un adevarat rasfat. Finisate cu materiale de calitate, gresie si faianta Spania, incalzire in pardoseala, centrala proprie Bosch, obiecte sanitare Ideal Standard si suprafete utile intre 32 si 36 mp utili cu gradini de 25 mp sau balcoane de 4 mp. www.tim..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 08:10

1 Mai stradala intrare si vedere stradala, pretabil firma, renovata, acte
 • Suprafata 34 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 06:45

garsoniera decomandata! Direct Dezvoltator! comison 0%
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 18:16

Drumul Taberei Hanul Drumetului, 9/10, confort 1, decomandata, 36 mp utili, bloc din 1980, renovata, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii noi, libera.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 04 iul, 15:45

et. 2, cf 1, semidecomandata, nu este pe colt, bloc curat cu 2 lifturi, se vinde ca in imagini, toate actele, accept orice fel de credit.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 04 iul, 09:55

Zona 1 Mai, vis a vis de Kaufland, bloc semistradal, garsoniera nu are imbunatatiri, se poate achizitiona pt investititie dar si pt locuit, toate actele pregatite, accept credit. Poze cu titlu informativ.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 04 iul, 09:54

Imobil semistradal, ferit de traficul si zgomotul urban, centrala termica proprie, curte individuala de 36mp, din curte se poate intra in imobil separat pe 2 intrari, una in living si una in bucatarie,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 04 iul, 08:55

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovat 2019, mobilata, utilata, bloc mixt, acte, acc. credit.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 03 iul, 17:51

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, 03 iul, 17:50

garsoniera cf 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica, contorizat acte, acc credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 03 iul, 17:50

cf. 1 decomandat, gresie, faianta, parchet masiv, usa metalica, partial mobilata, c-tie 1982, acte, acc. credit.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 03 iul, 17:49

Drumul Taberei Garsoniera ,etaj 2/9, confort 1, semidecomandat, str. Sifiu, 5 minute Favorit (Afi Cotroceni), termopan, parchet, usa metalica, se vinde mobilat-utilat, liber, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 03 iul, 17:43

Favorit 5 min (metrou), stradal acces rapid Stb, mobilata utilata, curata libera.
 • Suprafata 28 mp
Bucuresti, 03 iul, 14:17

cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata pretabil investitie inchiriere, acte, eliberabila acc credit
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, 03 iul, 12:35

garsoniera cocheta, cu o suprafata de 45 mp si curte proprie de 45 mp, bloc c-tie 2010, paza 24/24, foisor si loc pentru gratar, in complex, loc de joaca, locatari civilizati
 • Suprafata 45 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 03 iul, 12:25

Auchan, semistradal, cf. 1, semidecomandat, etaj 1/10, gresie, faianta, parchet masiv, usa metalica, termopan, geam bucatarie exterior, toate actele, acc credit.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, 03 iul, 05:35

Sibiu Drumetul, vanzare garsoniera, bloc curat stradal, imbunatatita, gresie, faianta, termopan, usa metalica, acte.
 • An 1978
 • Semidecomandat
Bucuresti, 02 iul, 15:19

Ofer spre vanzare garsoniera mobilat modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, totul nou, etajul 8/10, situata vis a vis de Plaza Mall.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 02 iul, 14:24

Ofer spre vanzare garsoniera, renovata recent, termopane, gresie, faianta, bucatarie mobilata, usa metalica, situata la etajul 3/10, vis a vis de Plaza Mall.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 02 iul, 14:16

Favorit o statie, intersectie strada Sibiu cu Bd-ul 1 Mai, etajul 6 din 10, doua lifturi, libera, proaspat zugravita. Pret nediscutabil.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 02 iul, 13:38

Auchan-Valea Prahovei, cf 1, semidecomandat, etaj 4/9, mobilat, utilat, poze reale, 2 lifturi, libera, acte acc credit
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Bucuresti, 02 iul, 13:22

garsoniera decomandata, et.2/4, 28 mp, intre Afi si Plaza, bloc stradal, c tie 1980, neamenajata, acces imediat stb, scoli, parcuri.
 • Suprafata 28 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 02 iul, 12:47

1 Mai (Compozitorilor) cf. 1, semidec, 8/9, bloc 2 lifturi termopan, usa metalica, actele pregatite in vederea vanzarii, se accepta credit, zona buna langa Kaufland, Auchan, parc linia tramvai 41 numeroase alte mijl STB.
 • Suprafata 34 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 02 iul, 12:46

P/10, decomandata, libera, foarte curata, bucatarie mobilata, bloc c tie 1980, acces imediat piata, parcul Moghioros, scoli, gradinite, STB
 • Suprafata 36 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 02 iul, 12:40

Auchan Billa, Bozieni, cf 1, decomandat, etaj 8/10, ctie 1982, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, acte acc credit.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 02 iul, 12:39

Compozitorilor, cf 1, semidecomandata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovata complet, ideal locuit sau investitie, merita vazuta. La 5 minute de tramvai 41, se accepta credit.
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 02 iul, 11:31

Propietar vand garsoniera , recenta renovata in zona Drumul Taberei vis a vis de Mall Plazza,
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 02 iul, 11:07

proprietar vand garsoniera noua, situata in Prelungirea Ghencea (langa Complex Primavara/ Lidl), et. 8/9, balcon
 • Suprafata 37 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, 02 iul, 10:50

Garsoniere la cheie in bloc nou in cartierul ANL Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min de metrou Drumul Taberei statia Valea Ialomitei, Kaufland langa Parcul Brancusi.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, 30 iun, 14:00

Garsoniera in bloc mixt, parter inalt. Nu dispune de imbunatatiri. Baia cu geam de aerisire. Libera. Cadastru si intabulare. Zona verde. Mijloace de transport, scoala, gradinita, magazine. Pret discutabil.
 • Suprafata 38 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 30 iun, 13:15

Vand garsoniera dubla, suprafata 43mp, etaj 4/4, bloc nou cu acoperis din tabla, zona civilizata, langa kaufland Valea Oltului si statia de metrou Brancusi,5 min de parc, se vinde ca in poza mobilata si utilata, aer conditionat.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2005
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 30 iun, 07:44

39.990 €
Garsoniera decomandata, Ghencea, Metrou Raul Doamnei
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 29 iun, 23:45

cf 1 sporit, hoch parter/5. Blocul dispune de fundatie si structura din diafragme, stalpi, grinzi din beton armat, inchis la exterior si interior cu caramida porotherm, mobilata si utilata.
Bucuresti, 29 iun, 17:05

Parc Moghioros biserica parter inalt, in bloc mixt, fara amenajari, luminoasa, orientare E-S, balcon logie, geam la baie, acte, libera, 39 mp.
 • Suprafata 39 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 29 iun, 14:43

Garsoniera 37 mp, 1/4, finisaje la cheie, centrala, canalizare, apa curenta, bloc nou finalizare noiembrie 2020, dezvoltator, pret pentru avans 80%
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 29 iun, 09:54

str Dantelei intersc. str Margelelor, zona de case/ vile, parter inalt /2, confort 1, centrala termica proprie, constructie 2008, recent renovata, libera, intretinere f. mica,
 • Suprafata 31 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 27 iun, 09:39

Imobil stradal, vedere pe spate, ferit de zgomotul urban, mobilat sau semimobilat, intabulare, bloc reabilitat, acces la mijloacele de transport se face usor, gradinita, scoli,magazine Lidl, Mega Image
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 24 iun, 21:47

Imobil semistradal in apropierea Afi Cotroceni, mobilat/ utilat, tv, canapea, accesul catre mijloace se face usor, aproape de statia de metrou, magazine, complex Orizont
 • Suprafata 18 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 23 iun, 18:38

Drumul Taberei ANL Brancusi cf.1, sporit, et.1/4, decomandata, 40.23 mp utili suprafata totala 45.30 mp mobilata complet si utilata, bloc mixt, balcon inchis in termopan, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, zona linistita fara zgomot, se elibereaza rapid. Pretul este nediscutabil.
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 iun, 11:27

strada Aleea Pasarea in Vazduh, confort 1, decomandat, an constructie 2009, parter/4, supr. 38 mp, gresie, faianta, termopan, centrala termica, usa metalica, parchet,
 • Suprafata 38 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 15 iun, 04:45

Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Drumul Taberei - Ghencea
Garsoniere Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Garsoniere ieftine Bucuresti