sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 617 anunturi

confort 1 decomandat, etajul 3/4, imbunatatiri, balcon inchis, suprafata 30 mp, bloc construit in 1974, nestradal,
 • Suprafata 30 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, ieri, 12:51

Colentina, Kaufland, Obor, confort 1 semidecomandat, etajul 1/10, imbunatatiri, curat, mobilata, utilata, balcon inchis, suprafata 31 mp, bloc construit in 1974,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 12 min.
Sector 2, ieri, 12:51

va oferim spre vanzare o garsoniera deosebita situata in ansamblul rezidential Avras Residence din orasul Magurele. Garsoniera dispune de o compartimentare optima si masoara 42 mp suprafata utila.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Magurele, ieri, 12:43

etaj intermediar, bloc monolit de garsoniere cu 2 lifturi, termen eliberare scurt, pretabila ca investitie pentru inchiriere, acces rapid mijloace de transport, fara imbunatatiri,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
Sector 6, ieri, 12:26

Mihai Bravu gars cf1 dec 33mp, 5/10, garsoniera necesita renovare, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 5
 • 6 min.
Sector 3, ieri, 12:25

Proprietar, vand garsoniera 55 mp utili, Belvedere Park, complex 2010 , etaj 9/13 ,langa parcul IOR, Vedere superba, locatie excelenta, complex foarte civilizat, stradal, accept credit libera,
 • Suprafata 54 mp
 • An 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 13
 • 14 min.
Sector 3, ieri, 12:24

43.995 €
vanzare garsoniera direct dezvoltator, comision 0, Quantum Garden Bucuresti,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 5, ieri, 12:18

Va propunem spre vanzare o garsoniera superba, nelocuita pana in prezent, situata intr-o locatie linistita, ferita de agitatie, insa cu acces facil catre puncte de interes ale Bucurestiului, universitati, centre comerciale, magazine si restaurante, in complexul rezidential Regie Residence, zona Groz..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
Bucuresti, ieri, 12:13

Garsoniera decomandata, 36 mp ,balcon, imobil nou, Soseaua Oltenitei
 • Suprafata 36 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Popesti - Leordeni, ieri, 12:01

Amplasament Garsoniera este amplasata vizavi de parcul Teilor si la aproximativ 15 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall, Metro, Auchan Pallady, Jumbo, JYSK, Decthalon, Dedeman si..
 • Suprafata 28 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 12:00

garsoniera spatioasa, 40 mp, etaj 3/3, balcon generos, imobil finalizat, contorizare individuala, centrala termica, complet finisata, zona linistita, langa statie STB, loc de parcare, accept credit
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Popesti - Leordeni, ieri, 11:51

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 53,143 Euro + TVA Pret promotional - avans 50% la antecontract: 56,095 Euro + TVA Pret promotional - avans 15% la antecontract: 58,952 Euro + TVA Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
Bucuresti, ieri, 11:48

langa Hanul Drumetul, confort 1, semidecomandat, parter, bloc reabiliat, fara imbunatari, libera,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 11:38

VETERANILOR , metrou bloc 1990, 42 mp, 2/4, decomandata,gresie , faianta , parchet , termopan , usa metalica , mobilata , utilata , intabulare cadstru accept credit
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 11:37

Moinesti, et. 1, garsoniera decomandata, geam baie, 31 mp, renovata 2022, instalatia sanitara si electrica noi, bloc reabilitat, termopan, usa metalica, foarte calduroasa, intretinere mica
 • Suprafata 31 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 6, ieri, 11:36

achizitie: direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 45,938 Euro + TVA Pret promotional - avans 15% la antecontract: 49,613 Euro + TVA Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Garsoniera este amplasata la a..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 11:36

confort 1/sd 8/10 , 2lifturi , renovata integral lux , intabulare , cadastru , accept credit .
 • Suprafata 33 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, ieri, 11:34

str. Solstitiu dezvoltator imobiliar vinde garsoniere cu acces facil atat la metrou (pasarela IMGB) cat si la sos. Oltenitei (Popesti-Leordeni),
 • Suprafata 33 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Popesti - Leordeni, ieri, 11:30

str. Solstitiu dezvoltator imobiliar vinde garsoniere cu acces facil atat la metrou (pasarela IMGB) cat si la sos. Oltenitei (Popesti-Leordeni),
 • Suprafata 29 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 11:24

cf. 2, et. 2/10, semidec., 24 mp, centrala proprie, se poate vinde mobilat sau nemobilat, libera, usor discutabil, necesita amaneajari, acte, urgent,
 • Suprafata 24 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 2, ieri, 11:23

Amplasament Garsoniera este amplasata la aproximativ 17-19 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall, Metro, Auchan Pallady, Jumbo, JYSK, Decthalon, Dedeman si Ikea. Imobil Constructia..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 11:21

Garsoniera decomandata,42 mp, constructie 2012,
 • Suprafata 42 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, ieri, 11:17

renovata complet, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc 2009, paza la intrare in complex, magazine, coafor, cabiet veterinar, cresa
 • Suprafata 44 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 3, ieri, 11:15

5 minute parc IOR,10 minute metrou, renovata, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 30 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, ieri, 11:15

46.095 €
vanzare garsoniera cu gradina Direct Dezvoltator, comision 0, Quantum Garden Bucuresti,
 • Suprafata 53 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 5, ieri, 11:12

Electroaparataj, Mega Mall, decomandata in bloc mixt si reabilitat termic, stradala, suprafata 36mp, an 1976, renovata, mobilata, geam la baie contorizata, parc, metrou aproape, libera,
 • Suprafata 36 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 12
 • 16 min.
Sector 2, ieri, 11:09

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:09

colt cu Apusului, bloc mixt,renovata total, libera, acte, 2 lifturi, in apropiere metrou, STB, scoli, parc, urgent
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, ieri, 11:08

18.000 €
sector 1, 26 mp la bloc, et 2/10, necesita renovare completa, baie, bucatarie, conditii de bloc, libera, urgent, discutabil.
Bucuresti, ieri, 11:04

35.000 €
garsoniera sos. Salaj, confort 1, decomandat, etaj 1/3, 37 mp,
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 5, ieri, 11:02

garsoniera sos Salaj etaj 3/3 cu pod deasupra constructie 2021 18 mp bloc, caramida, izolat cu polistiren de 10 cm,
 • Suprafata 17 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 5, ieri, 11:02

Etaj 2/10 decomandata, bloc mixt. intrare stradala, vedere spate. Acte ok. Are pozitie excelenta fiind situata 1 min metrou. In imediata apropiere se afla Piata Obor, Veramda Mall, scoala, liceu.
 • Suprafata 30 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 2, ieri, 10:57

64.000 €
se vinde garsoniera decomandata, bloc mixt, reabilitat termic, complet mobilata si utilata, cu costuri mici la intretinere. Toate actele la zi. Metrou Iancului 3 min. de mers pe jos. Pret negociabil.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 2, ieri, 10:54

31.500 €
6/10, semidecomandat, conf.2, 20 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, zona parc titanii, liniste.
 • Suprafata 20 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 10:52

Teiul Doamnei, aproape Parcul Circului, Tei, 15 min. metrou Obor, etaj 3/10, cf. 1 semidec. 26 mp. bloc mixt 1986 reabilitat termic, pe mijloc, imb.,g,f,p,termopan,um, cadastru, intabulare, libera
 • Suprafata 26 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, ieri, 10:48

15 minute metrou Stefan cel Mare, Complex Domino, aproape Kaufland Barbu Vacarescu, etaj 2/4, cf.1 dec., 28 mp, baie cu fereastra, vedere mixta S-V, imb., g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 28 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 2, ieri, 10:37

OFERTA SPECIALA! Promotii atractive si REDUCERI de pana la 6950 euro! Contacteaza-ne!
 • Suprafata 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2
Sector 6, ieri, 10:36

garsoniera dubla,pozitionata semistradal-sector 4, liniste, bloc cu 15apartamente, parcare, centrala termica,aer cond,bloc extrem de civilizat, acte ok,acc.credit, posibil mobilat, usor neg, rog seriozitate!
 • Suprafata 34 mp
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Dobroesti, ieri, 10:25

Dorobanti, garsoniera confort 1, decomandata, etaj 1/10, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, libera, mobilata, utilata, intabulat, piata, mijloace transport, parc 7 min.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Sector 1, ieri, 10:17

Pantelimon, Piata Delfinului, confort 1 semidecomandat, etaj 6/10, imbunatatiri, suprafata 31 mp, bloc mixt construit in 1980, reabilitat termic, nestradal
 • Suprafata 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, ieri, 10:14

garsoniera este amplasata la aproximativ 15 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall, Metro, Auchan Pallady, Jumbo, JYSK, Decthalon, Dedeman si Ikea Imobil Constructia imobilului ..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 09:54

Garsoniera mobilata si utilata, acte la zi, bloc cu 2 lifturi, scara renovata, vedere superba, 2 minute pana la statia de metrou Favorit, 9 minute Afi Cotroceni si 14 min. Plazza Romania
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Sector 6, ieri, 09:40

Grabeste-te si va o rezervare la apartamentul pe care ti-l doresti in cel mai mare si bine gandit ansamblu din sectorul 3. Ansambluri rezidentiale, vanzari apartamente, vanzari garsoniere, Bucuresti, Sector 3, Theodor Pallady, 1 Decembrie Complexul rezidential este compus din 2 scari , fiecare ava..
 • Suprafata 51 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din parter
Bucuresti, ieri, 09:34

49.900 €
vand garsoniera metrou Dristor, conf. 1, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, usa metalica,
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 3, ieri, 09:30

Garsoniera direct de la Dezvoltator, locatie excelenta , o calitate exceptionala a finisajelor si tehnologiilor folosite. Eleganta, confortul, stilul modern si siguranta sunt caracteristicile specifice acestui ansamblu. Garsoniera face parte dintr-un ansamblu rezidential in zona Bulevardul..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 09:28

Oferim spre vanzare o garsoniera spatioasa situata intr-un ansamblu rezidential nou din Popesti Leordeni. Suprafata utila 39mp. Finisaje la alegerea cumparatorului. Pe langa pozitia excelenta pe care o are fata de statia de Metrou Dimitrie Leonida si Berceni, locatia permite un acces rapid ..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 09:28

Apartament tip studio situat in centrul Cartierului Titanul Nou Apartamentele vor fi predate complet finisate (la cheie) si bransante / contorizate individual la gaze, apa +canal, curent. Centrala proprie de apartament (tiraj fortat), placaje ceramice, parchet, usi lemn, obiecte sanitare, zugravel..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 09:26

va oferim la vanzare o garsoniera decomandata aflata intr-un bloc din anul 1986 reabilitat. Garsoniera se afla la etajul 1 zona linistita. cinci minute fata de parcul IOR. In apropierea tuturor punctelor de interes, mijloace de transport in comun, scoli gradinite, institutii publice. Pentru o v..
 • Suprafata 40 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 09:25

Va oferim spre vanzare o garsoniera complet decomandata intr-un imobil nou, cu o suprafata de 34.70mp la et.2 din 5. Blocul este prevazut cu lift. Centrala proprie de apartament.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 4, ieri, 08:38

garsoniera, finalizata, str. Tineretului, decomandata, bucatarie inchisa, bloc P+4, cu lift, finisaje la alegere. Utilitati canalizare, gaze, curent electric, 50 de ml de capatul statie STB 178 si 138,
 • Suprafata 28 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 08:33

Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Garsoniere Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Cu centrala termica Bucuresti
Garsoniere ieftine Bucuresti