Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 650 anunturi

Garsoniera lux !- str. Lotrioara, 8/8 decomandata, bloc mixt 1982, reabilitat termic, libera, renovata cocheta luminoasa( orientare sud- est), mobilata modern, calitate maxima, accepta credit
 • Suprafata 36 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 10:59

Oferta . Direct dezvoltator Garsoniera foarte aproape de statia de metrou Berceni . In apropriere avem centre comerciale, scoli, gradinte. Garsoniera se vinde complet finisata, cu centrala proprie, obiecte sanitare , bransata la toate utilitatile orasului. Pretul cu avans de 85-90% este 36900 euro..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:54

garsoniera 3.1 corp B, zona Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, finisata, CT Ariston, incalzire pardoseala, utilitati oras, fara intermediari, com. 0%,
 • Suprafata 45 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 10:48

Drumul Taberei strada Sibiu, etajul 6 din 10, doua lifturi, bloc din 1979, imbunatatiri, gresie, faianta parchet, la 5 minute mers pe jos de metrou Favorit. Pret nediscutabil. Bloc stradal
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 10:44

Aparatorii Patriei, garsoniera et.1/4, constructie2011, 35mp
 • Suprafata 41 mp
 • An 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Sector 4, ieri, 10:38

garsoniera decomandata, 42 mp, constructie 2012,
 • Suprafata 42 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, ieri, 10:37

Drumul Taberei, Favorit, garsoniera cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare libera,
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 1 min.
Sector 6, ieri, 10:34

Piata Moghioros, Tip Top, gars. 21 mp, et. 4, mobilata si utilata, termopan, usa metalica, intretinere mica,
 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 6, ieri, 10:33

Drumul Taberei Favorit str. Sibiu garsoniera cf1 etaj 2/10 smidecomandata, cad+ intabulare libera,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 6, ieri, 10:32

38.000 €
p/4, 30mp, an 1984, gresie, faianta, parchet,termopan, usa metalica, centrala termica.
 • Suprafata 30 mp
 • An 1984
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 10:30

etajul 4/5, intr-un bloc construit in anul 2018, decomandata, cu o suprafat de 30 mp, centrala termica proprie (schimbata recent), tamplarie geam termopan, balcon inchis, usa metalica,
 • Suprafata 30 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Sector 6, ieri, 10:27

et. 4, sup. 35, an c, tie 2018, semidecomandat, gaze, centrala cu termostat, parchet, bucataria mobilata si utilata, eliberabila imediat
 • Suprafata 35 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Sector 2, ieri, 10:25

Va prezint o garsoniera semidecomandata, 31 mp, bloc reabilitat, an 1968, vedere fata, renovata, mobilata si utilata (totul nou). Imobilul este stradal. Fara loc de parcare Imprejurimile ne pun la dispozitie urmatoarele puncte de interes: Grand Arena, Lidl, Selgros, Hornbach, Metro, Jumb..
 • Suprafata 31 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 10:24

renovata recent bloc reabilitat, gresie faianta, parchet termopan, usa matalica, aer conditionat, se vinde mobilata aragaz frigider, masina de spalat, mobila bucatarie sifonier, pat dublu, canapea extensibila,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 10:23

decomandata situata in complexul Confort City Splaiul Unirii, acces metrou, balcon mare, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica proprie, usa metalica,
 • Suprafata 42 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 10:23

garsoniera de vanzare in suprafata utila de 33 mp, decomandata cu balcon, incalzire in pardoseala cu termostat ambiental, tavan barisol, centrala proprie, geamuri tip tripan, aflata in complexul Pollux Residence. Pozele prezentate sunt cu titlu informativ. Termen de finalizare proiect este noiembrie..
 • Suprafata 33 mp
 • An 2022
 • Decomandat
Chiajna, ieri, 10:15

Va propun spre achizitie o garsoniera decomandata, mobilata si utilata complet intr-un bloc construit in anul 2016. Garsoniera este situata la demisol in bloc de 3 niveluri. Poze reale. Actele sunt pregatite pentru vanzare, se accepta orice modalitate de plata. Pentru detalii si vizionari - Iuli..
 • Suprafata 31 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, ieri, 10:07

Stirbei Voda- strada Popa Tatu nr. 27, sector 1, intrare stradala, vedere spate, garsoniera dubla, suprafata utila 54 mp, etaj 3/4, curata, imbunatatiri minime, libera, proprietar
 • Suprafata 54 mp
 • An 1950
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Sector 1, ieri, 10:06

libera, cadastru, intabulare, cf .1, g, f, p, t, um,toate actele
 • Suprafata 40 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 5, ieri, 10:06

Intre Bd. Plevnei si Stirbei Voda va oferim la vanz. pe str. Berzei o gars. cf. 2 semidec. 20 mp, situata intr-o vila interbelica din 1938, la et. 2/3, curata si inchiriata
 • Suprafata 20 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 1, ieri, 10:03

Grand Arena, garsoniera confort 1, semidecomandata, etaj 1/9, libera fara imbunatatiri,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 4, ieri, 10:00

strada Voila garsoniera confort 1, decomandata, cu imbunatatiri, bloc mixt reabilitat, parter/4, libera an constructie 1983, apropiere metrou,
 • Suprafata 36 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 4, ieri, 10:00

garsoniera confort 3 cu gaze la usa, etaj 2/4, cu imbunatatiri, bloc reabilitat, apa calda, caldura RADET, zona civilizata. Garsoniera se vinde complet mobilata si utilata,
 • Suprafata 17 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 4, ieri, 10:00

51.000 €
Str. Carei va oferim la vanzare o gars cf 1 dec., 41 mp, situata la et. 8/8, intr-un bloc reabilitat termic, curata si cu imbunatatiri,
 • Suprafata 41 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 2, ieri, 09:59

Scoala de politie garsoniera confort 2 etaj 5/10 cu imbunatatiri bloc mixt stradal apropiere metrou
 • Suprafata 20 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 4, ieri, 09:59

38.888 €
1 Decembrie 1918, Auchan, Buhusi, decomandata, bloc reabilitat, curata si igenizata, mobilata partial, libera. Acte la zi,
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 16 min.
Sector 3, ieri, 09:59

Imobiliare Solutions Group va ofera spre vanzare o garsoniera situata in zona Uniri-Parcul Carol, in complexul ISG Residence II.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 5, ieri, 09:55

37.000 €
Garsoniera 24 mp parter, langa parc Morarilor refacuta curata, usa metalica, mobilata si utilata, electrocasnice noi, bloc reabilitat,
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, ieri, 09:55

oferta speciala - discount 6.000 de euro, aparat de aer conditionat inclus, 43 mpu, finisat la cheie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, fara taxa de mentenanta
 • Suprafata 43 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 17 min.
EnVogue Residence Iuliu Maniu
Sector 6, ieri, 09:53

dezvoltator, garsoniera, etaj 4/14, suprafata 46 mp, decomandata, finisata complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid metrou si STB.
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI
Sector 6, ieri, 09:46

Direct dezvoltator, garsoniera, decomandata, suprafata totata utila 46.13mp (41.08mp utili + 5.05 mp terasa), etaj 1/14, complet finisata cu gresie, faianta, parchet, usi interior si obiecte sanitare.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 7 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI
Sector 6, ieri, 09:46

Direct dezvoltator, garsoniera decomandata, suprafata totata utila 53,57mp (46,17mp utili + 7,40mp terasa), etaj 8/14, complet finisat cu gresie, faianta, parchet, usi interior si obiecte sanitare.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI
Sector 6, ieri, 09:45

direct dezvoltator, garsoniera, decomandata, suprafata totata utila 46.13mp ( 41.08mp utili + 5.05mp terasa), etaj 1/14, complet finisata cu gresie, faianta, parchet, usi interior si obiecte sanitare,
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI
Sector 6, ieri, 09:45

direct dezvoltator, garsoniera, decomandata, suprafata totata utila 45.34mp (40.39 mp utili + 4.95 mp terasa), etaj 10/14, complet finisata cu gresie, faianta, parchet, usi interior si obiecte sanitare,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2022
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI
Sector 6, ieri, 09:45

imobil 4 etaje, garsonierele de la parter au curte individuala, centrala termica proprie, incalzire prin pardoseala, tripan, pretabil cabinet, birou, rezidential, personalizare locuinta, disponibilitati 2 si 3 camere, 2.200 E/mp,
 • Suprafata 37 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 14 min.
Sector 3, ieri, 09:45

Sunteti cunoscatori ai zonei Calea Calarsilor-Muncii, cu toate beneficiile acesteia, dintre care amintim: acces facil catre mijloace de transport in comun(stb si metrou Piata Muncii), parcuri(Lia Manoliu, Titan), restaurante/cafenele/bistro-uri, acces facil catre institutii de stat de interes genera..
 • Suprafata 29 mp
 • An 1939
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:15

gars noua. Pret extraordinar de mic! Gars noua Metrou Dimitrie Leonida g, f, p, usi - la alegere, baie completa contorizat individual apa/gaz/curent, legat la canalizare parcare 3000, gata curand
 • Suprafata 33 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 9 min.
Sector 4, ieri, 09:15

intersectie Mihai Bravu cu Laborator, garsoniera complet renovata, mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatiii electrice si sanitare schimbate, AC, libera
 • Suprafata 24 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 09:15

Oferta . Direct dezvoltator. Garsoniera foarte aproape de statia de metrou Berceni . In apropriere avem centre comerciale, scoli, gradinte. Garsoniera se vinde complet finisata, cu centrala proprie, obiecte sanitare , bransata la toate utilitatile orasului. Pretul cu avans de 85-90% este 36900 euro..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:12

Garsoniera este amplasata la aproximativ 15 minute de mers pe jos pana la statia de metrou 1 Decembrie 1918. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului Titan: Auchan Titan, Iris Mall, Metro, Auchan Pallady, Jumbo, JYSK, Decthalon, Dedeman si Ikea. Imobilul face parte dintr-un blo..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 09:09

garsoniera noua in complex rezidential premium - Panorama City, Iuliu Maniu, Sector 6, Bucuresti,
 • Suprafata 38 mp
 • An 2022
 • Decomandat
PANORAMA CITY
Sector 6, ieri, 09:06

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.
Bucuresti, ieri, 09:05

Garsoniera semidecomandata renovata, mobilata si utilata, baie curata. Se afla la 1 minut de metrou. Libera, toate actele
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 min.
Sector 3, ieri, 09:03

str. Traian Popovici, garsoniera decomandata renovata complet, instalatie electrica si sanitara schimate, usi schimbate, gresie, parchet termopan, usa metalica. Garsoniera se vinde mobilata si utilata
 • Suprafata 40 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 09:03

62.000 €
Str Foisorului, Garsoniera decomandata, renovata, gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 11 min.
Sector 3, ieri, 09:03

Complex rezidential nou in zona Metalurgiei. Detalii : - Garsoniera. -Imobil de locuinte P+6. -Utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, internet tv). Finisaje: -Constructia blocului este realizata pe cadre..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 09:03

Str. Agatha Barsescu, garsoniera decomandata renovata, foarte spatioasa de 40 mp, bloc din 1985, scara curata,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 09:02

Ag imobiliara Malcoci, liber, renovat recent, schimbate instalatiile sanitare/electrice. Initial a fost un apartament de 2 camere cf 3,care s-a transformat intr-o garsoniera decomandata cf 2,fara balcon
 • Suprafata 26 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, ieri, 08:55

K-Imobiliare, va propune spre vanzare o garsoniera situata in proximitatea statiei de metrou Lujerului, semidecomandata,renovata,mobilata si utilata. toate actele la zi, se accepta credit.Loc parcare.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 08:49

K Imobiliare va propune o garsoniera situata la et.3, intr-un bloc mixt construit in 1984 si recent anvelopat. Aceasta are o vedere superba spre Podul Grant. Usa metalica, termopan. Pret negociabil.
 • Suprafata 26 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 10 min.
Sector 1, ieri, 08:48

Garsoniere 13 Septembrie
Garsoniere Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Renovate recent Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!