sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 661 anunturi

garsoniera, s.u. 29 mp, decomandata, etaj 2/5, a.c. 2016, balcon inchis, loc de parcare, acces securizat, contorizare individuala, aproape de metrou Dimitrie Leonida, credit sau cash.
 • Suprafata 29 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 16 min.
Popesti - Leordeni, 02 iun, 14:33

Apartamentul face parte dintr-un ansamblu rezidential, amplasat in cel mai verde si curat sector al Bucurestiului, sectorul 3, zona Titanul Nou aflat la doar 10 minute distanta fata de metrou 1 Decembrie 1918. Ansamblul este format din 5(cinci) blocuri astfel : 4(patru) blocuri a cate 55 de apartam..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 02 iun, 14:18

cf.2, bloc mixt, balcon, usa metalica, gresie, faianta, parchet, semimobilata, libera, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 28 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 02 iun, 14:15

cf.1, semidec, mobilata, utilata nou, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, bloc mixt, libera, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 02 iun, 14:11

garsoniera confort 1, decomandata, situata la parterul unui bloc cu 3 etaje, aflat pe strada Apusului, an constructie 2016, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, bucatarie mobilata,
 • Suprafata 28 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 02 iun, 13:58

cf.1, bloc mixt, libera, bloc situat semistradal, cadastru si intabulare, se accepta credit.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 02 iun, 13:52

5 minute parc IOR, 2 minute metrou si piata Salajan, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • 1 min.
Bucuresti, 02 iun, 13:52

Apropiere Mega Image, parter /10 , cf.I semidec, 32 Mp, toate imbunatatirile, bloc 1976, cu balcon, se vinde mobilata si utilata precum in imagini, libera acte la zi merita.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 02 iun, 13:51

cf.1, semistradal, balcon, libera, fara imbunatatiri, termopan si usa metalica, distanta se 10 minute pana la Metrou Eroii Revolutiei.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 15 min.
Bucuresti, 02 iun, 13:48

garsoniere simple si duble, apartamente cu 2 si 3 camere, canalizare, contorizare individuala, centrala proprie, geamuri tripan, stb langa complex, parc, gradinita si scoala in apropiere, paza.
 • Suprafata 28 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Chiajna, 02 iun, 13:45

39.000 €
Victoriei, aproape de metrou, termopan, parchet, usa metalica, renovata recent, ideal pentru locuit dar si pentru investitie, vecinatati: Cismigiu, Universitate, Sala Palatului.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • 6 min.
Bucuresti, 02 iun, 13:29

De vanzare garsoniera cf 1, decomandata, p/4, bloc reabilitat, 34 mp, an constructie 1972, loc de parcare, boza la subsol, instalatii sanitare noi, zona linistita.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 02 iun, 13:25

Studio modern mobilata utilat Piata Victoriei Pta Buzesti 10 min sau 1 km de Parcul Cismigiu si la o distanta de 1km de Guvernul Romaniei. Fara Risc seismic. Popa Tatu 80.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1934
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, 02 iun, 13:20

garsoniera la cheie in bloc nou in zona Militari Residence, la 1 minut de capatul Ratb-ului, langa BallRoom,
 • Suprafata 25 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 7
Chiajna, 02 iun, 13:18

garsoniera cu gradina de 35 mp - Titan metrou Nicolae Teclu. Direct dezvoltator comision zero, garsoniera 37 mp plus gradina de 35 mp, parter din 3, predare imediata.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • 19 min.
Bucuresti, 02 iun, 13:13

Vanzare garsoniera zona Mall Vitan, strada Agatha Barsescu, suprafata utila 40 mp, decomandata, parter, mobilata si utilata. Vecinatati: Dristor, Piata Alba Iulia, MIhai Bravu, Timpuri Noi, Baba Novac, Decebal. ID intern: 360.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 02 iun, 13:11

Confort 1, decomandata, bloc mixt, p/7, 36 mp, libera, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, cadastru si intabulare, accept credit.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, 02 iun, 13:08

Proprietar vand Studio modern Calea Mosilor si Bd Carol 1 vis a vis de Administratia Financiara Sector 3 si Liceul Hermes l 8 minute de mes pe jos de Metrou Universitate si 9 Minute de Centrul Vechi
 • Suprafata 34 mp
 • An 1934
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 02 iun, 13:05

Unitatile locative din acest ansamblu se predau cu urmatoarele finisaje, utilari si imbunatatiri, incluse in pretul de achizitie: zugraveli lavabile, parchet, gresie, faianta, usi interioare celulare, tamplarie PVC, geamuri termopan, usa metalica de acces, prize si intrerupatoare, instalatie electri..
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 02 iun, 12:52

credit avans10% garsoniera + curte proprie 15mp Pretul este valabil numai la plata cash, la credit pretul este 38.700. Pozele sunt cu titlu de prezentare. Sunati la numarul tel.
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 5 min.
Bucuresti, 02 iun, 12:17

Garsoniera 33.000, la metrou Aparatorii, Metalurgiei, Berceni, pretul afisat este pentru plata cash tva inclus
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 3 min.
Bucuresti, 02 iun, 12:17

38.000 €
Cozla, 10 minute metrou si parc Titan, bloc mixt, civilizat, foarte spatioasa, dec. 38 mp, balcon mare, imbunatatiri clasice
 • Suprafata 38 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 02 iun, 12:16

in apropiere de Piata Chibrit si metrou 1 Mai, garsoniera confort 3, etaj 1/4, renovata complet, mobilata si utilata, finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, termopan, bloc reabilitat termic.
 • Suprafata 15 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 02 iun, 12:15

garsoniera confort 1 semidecomandat, suprafata 32 mp, etaj 3/9, renovata, se vinde mobilata si utilata, mijloace de transport in fata blocului, apropiere la 5 minute de metrou.
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
 • 12 min.
Bucuresti, 02 iun, 12:10

stradal, 1 minut metrou Dristor, 3 minute Mega Image, STB, renovata, mobilata, utilata, aer conditionat, bloc reabilitat, acte, credit
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 02 iun, 12:04

de vanzare garsoniera in zona Prelungirea Ferentari - Toporasi, renovata, cu centrala proprie, cf. 2, bloc din 2012, statie de STB peste strada, magazine, piata Ferentari, demisol inalt
 • Suprafata 26 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, 02 iun, 12:03

Auchan, Kaufland, cf 1, semidecomandata, stradala, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovata complet, scara civilizata, acte. Se accepta credit. Pozitie excelenta. Pret discutabil.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 02 iun, 12:01

Drumul Taberei, Afi, 1/10, confort 2, 20 m, ramane mobilata si utilata cum se vede in poze.
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 02 iun, 12:00

43.000 €
Avrig, garsoniera confort 1, semidecomandat, suprafata 32 mp, etaj 1/10, bloc constructie 1974 la la 5 minute distanta de metrou apropiere mijloace de transport.
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 02 iun, 11:57

Drumul Taberei, Favorit, str. Sibiu, cf. 1, 10/10, bloc const. 1979, cadastru, intabulare. Agentie imobiliara
 • Suprafata 33 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 02 iun, 11:48

garsoniera deosebita, noua, Militari, Chiajna, Apeductului, Mega Image si salon infrumusetare la parter,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, 02 iun, 11:48

High Class Residence Pallady Garsoniera metrou 1 Decembrie 1918 Amplasat in zona 1 Decembrie 1918 in sectorul 3 al capitalei, imobilul este pozitionat intr-o zona cu trafic redus, avand in jur cladiri care nu depasesc nivelul de elevatie P+ 8E Statia de metrou 1 Decembrie 1918 se afla la 14 minut..
 • Suprafata 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 02 iun, 11:47

De vanzare garsoniera conf 2, semidecomandata, etaj 5/10, suprafata totala 19 mp, an constructie 1972, blocul este situat pe sos Oltenitei la 3 min de metrou Piata Sudului, se vinde exact cum este in poze, pret nediscutabil.
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 02 iun, 11:45

Cel mai deosebit ansamblu situat intr-o zona extraordinara a sectorului 3, langa parc, aproape de mijloacele de transport. Complexul rezidential este compus din 5 blocuri, fiecare avand regim de inaltime P+5, constructorul punand in piata, in prima etapa a proiectului, nu mai putin de 115 propriet..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj din 5
Bucuresti, 02 iun, 11:41

Ansamblu este situat la 12 min de metrou 1 Decembrie 1918, are in componenta sa imobile noi Compartimentarile sunt realizate cu caramida Porotherm, iar izolatia blocului se face cu sistem termoizolant de o grosime de 10 cm. Imobilul se preda complet complet finisat cu: -gresie, faianta, parchet ..
 • Suprafata 31 mp
 • An 2019
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 02 iun, 11:39

garsoniera in bloc mixt monolit stradal, la 3 minute de metrou Timpuri Noi
 • Suprafata 41 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 02 iun, 11:37

Str. Vladeasa 5/10 decomandata, la 2 minute de 41 tramvai, cad+intabulare, bl const 1980, 46500 euro disc
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 02 iun, 11:26

garsoniera bloc mixt, strada, vedere spate, bloc monolit, inchiriata cu 400 euro, 47 mp utili, modificata in 2 camere.
 • Suprafata 47 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 02 iun, 11:20

gars cf 1, bloc mixt gresie faianta parchet termopan usa metalica cadastru intabulare metrou la 2 min.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 02 iun, 11:19

confort 1, decomandat, toate imbunatatirile noi 2020, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, dressing separat, proiect finalizat
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 02 iun, 11:15

confort 1, decomandat, toate imbunatatirile noi 2020 resie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica in condensatie, dressing separat, proiect finalizat.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 02 iun, 11:13

59 mp, cf. 1, dec., in ans. Gama Residence City Center, toate imbunatatirile noi 2020: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, 2 balcoane, bloc nou 2020.
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, 02 iun, 11:12

53 mp, cf. 1, dec., in ans. Gama Residence City Center, toate imbunatatirile noi 2020:gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, balcon, bloc nou 2020.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, 02 iun, 11:06

garsoniera la etaj 9/10, cf. 1, semidec., 32 mp, bloc 1981, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata, acte la zi, se accepta credit
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 02 iun, 11:06

parter/3, confort 1, decomandat, toate imbunatatirile noi 2020, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, videointerfon, centrala termica, proiect finalizat.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 02 iun, 11:05

spre Pantelimon, Str. Pancota, Parcul Plumbuita, bloc mixt an.1991, orientare sud, imb. gresie, faianta, parchet, UM, AC, termopan, mobilata utilata, este ideala pt. locuit sau o investitie la inchiriere, cadastru, intabulare, Se accepta credit,
 • Suprafata 41 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 02 iun, 10:56

Colentina Doamna Ghica vav parc Plumbuita, Metrou Obor 10min. garsoniera in bloc mixt, an 1980, dec, 34 mp, curata, cadastru, intabulare, libera, se accepta credit prima casa,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 02 iun, 10:53

Bd. Ghica Tei facultate, aproape de Parcul Circului, bloc construit in anul 1988, 2 lifturi, dec, 42 mp, modelul mare, renovata recent g f p, um, ac, cadastru, intabulare, energetic, se accepta credit, fara comision!
 • Suprafata 42 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 02 iun, 10:53

ofer spre vanzare garsoniera, mobilata, utilata complet, Compozitorilor, 5 minute Favorit, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, etaj 3/9, semidec., aer conditionat, masina de spalat, frigider, aragaz, usa metalica, balcon inchis in termopan. Ideal pentru investitie, in prezent este inchiriata cu 250 e..
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, 02 iun, 10:47

10 minute, str. Luis Calderon, garsoniera mobilata si utilata, are apa, gaze, si caldura separat. Zona este civilizata si curata. Toate actele sunt facute fara probleme. Investitie super. Liber.
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • 4 min.
Bucuresti, 02 iun, 10:45

Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Garsoniere ieftine Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti