sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 509 anunturi
Zona: București

ofer spre inchiriere garsoniera mobilata, zona Alex Obregia la 10 min de metrou Piata Sudului si Sun Plaza.
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 07:50

particular- fara comision, strada Vrancioaia, et 3/5, 15 min mers Promenada, Aurel Vlaicu, Birouri. Spatioasa, 41 mp utili, bucatarie patrata, balcon, centrala. Mobilata si utilata, bloc 2010
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 04:56

Localizata vis a vis de metrou, stradal, intr-un bloc reabilitat, fiind proaspat renovata, avand mobilier nou, fiind caminul ideal la cel mai bun raport calitate-pret!
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 02:12

particular, etaj 3/10, recent renovat, complet mobilat si utilat, parchet, gresie, faianta, electrocasnice noi, curat, exclus fumatori si animale de companie, termen lung, chirie 1 + 1, poze reale
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 21:25

etaj 4, suprafata 34 mp + 8 mp balcon deschis, vedere stradala, in fata Bar Craft Beer, Calea Vicroriei, metrou Romana, aproape de Cismigiu, Sala Palatului, Universitate, Radisson, Piata Amzei, ap la ultimul etaj se iase pe terasa din lift si se ajunge la apartament. Este bohem. Ideal pentru o sing..
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:45

Stradal la2 min de metrou Piata sudului , mobilata utilata, apometre repartitoare,et1/10, termopan,USA Metallica , Propietar , 1luna + 1 Luna garantie
 • Suprafata 19 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 17:20

garsoniera, lux, utilata complet, nu a mai fost inchiriata, strada Drumul Timonierului nr 7-9,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:55

Camera 8 mp, doar o persoana, hol comun, bucatarie si baie in exclusivitate, preferabil angajat. confort 3. Doar cu garantie.
 • Suprafata 14 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, azi, 00:00

langa parc si metrou, doar o singura persoana , angajat, fara animal de companie. Camera 8 mp mobilata . Bucataria(chicineta) 2,5 mp si baie 2mp. Hol comun intre camera de locuit si bucataria cu baia
 • Suprafata 14 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Sector 4, ieri, 23:58

metrou Izvor, Liceu Lazar, Facultatea de Stomatologie, doar rezidenta, se accepta cu animal de companie, doar nefumatori, preferabil angajat,
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 23:58

la 4 minute de metrou, utilata, mobilata modern cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, renovata recent, ac, aragaz, frigider, masina de spalat, apometre, repartitoare, tv, internet, bloc mixt, libera, poze reale,
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:10

particular, inchiriez garsoniera confort 3 mobilata utilata se percepe 1 luna plus 1 luna garantie. Nu accept persoane de etnie roma! Fara animale!
 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 20:50

garsoniera de inchiriat vis a vis de Mega Mall,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 14:40

5 minute pe jos din Pt. Victoriei. O garsoniera proaspat revovata. Canapea ex. nou, scaune noi, lampi noi, vopsita recent. 45 mp, Balcon + loc de parcare.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:10

Proprietar, inchiriez garsoniera, Strada Bucovina, vis-a-vis de Stadionul National, din bulevardul Basarabia, bloc reabilitat, utilat complet, termopan, usa metalica,
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:50

mobilata si utilata modern, 42 mp, decomandata, 2 min. pana la metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, termen lung,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:10

Propr, inchiriez garsoniera la 5-10 min de Dristor, bloc 1986, reabilitat. Etaj 8,zona curata, linistita si verde, intretinere mica,30 mp. Smart TV, masina spalat, plita electrica, hota, ac, frigider.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:33

Inchiriez garsoniera mobilata in bloc nou, Soseaua Salaj, Dream Residence, loc parcare.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 19:25

160 €
metrou Chibrit, proprietar, garsoniera in vila, curte, stradal, loc parcare, centrala proprie, poze recente din locatie,
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:19

6/11, mobilata si utilata, ac, termopan, usa metalica noua, balcon spatios, complex 2009, libera, ideala locuit 1-2 persoane.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 18:00

5/8, dec, bloc mixt 1980 reabilitat termic, mobilata si utilata, AC, zona linistita, termopan, parchet, usa metalica, libera, ideala locuit, Aleea Luncsoara.
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:00

Garsoniera noua-mobila noua-direct proprietar -Confort Urban Residence - Rahova. Pentru a evita pierderea de timp, va rog sa cititi tot anuntul inainte de a suna. Va multumesc, CE SE INCHIRIAZA Incepe o noua viata in Confort Urban Residence - bloc nou, mobila noua la numai 20 min de Piata Unir..
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 11:45

mobilata si utilata modern, libera, aer conditionat, confort 1, curata, et 9/10, pozitie excelenta, pret usor neg.,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 10:25

Garsoniera, 36mp, UM, AC, mobilata, libera
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 17:39

Gars. 2021, 50m metrou, loc parcare. Prima inchiriere, bucatarie inchisa, centrala, masina spalat, frigider, TV. Langa Auchan,Ikea,Lidl,farmacii,scoli,banci. 35 mp+balcon. 10min pana la Unirii, STB.
 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 17:25

proprietar, contract ANAF, 42,44 mp utili, et. 4/6, decomandat, utilat, mobilat, balcon inchis, g, f, p, t, ac, ct, RATB, metrou, Lidl, Auchan, 1+1,
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 17:25

bloc etaj 1/3, gresie, faianta, loc parcare, mobilier nou, renovat recent, utilat, masina de spalat, frigider, mijloace transport 32, linie directa cu zona Unirii,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 16:13

Garsoniera confort 3, etaj 4/5, mobilata utilata complet, apa calda, caldura gaze,
 • Suprafata 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:55

cf. 1, dec., etaj 1/8, spatioasa (40 mp), bloc 1984, mobilata, utilata, g, f, t, balcon inchis, curata, scara civilizata. Acces imediat la STB. Termen lung. Urgent
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:55

Garsoniera in suprafata utila de 30 mp , situata la etajul 2 al unui imobil construit in 2019 , amplasat pe str Ilie Petre . Garsoniera se inchiriaza mobilata si utilata . Tot ce se afla in garsoniera este nou , fiind la prima inchiriere. Este disponibila imediat !
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:45

Proprietar inchiriez garsoniera decomandata, utilata, zona linistita, (Letea Gheorghe) Sector 6, bloc mixt, et.7/10,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 15:45

Proprietar ofer spre inchiriere garsoniera spatioasa, complet utilata, bloc mixt, reabilitat termic, scara civilizata, adiacent Calea Rahovei, vedere parc, centrala proprie, balcon inchis.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 15:05

garsoniera in vila noua, 33mp, intrare separata, mobilata, utilata complet, parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica, economica, foarte curata, prima inchiriere. Termen lung. Libera. Urgent
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 14:51

Romana, ASE, 1 min., metrou, etaj 3 din 9, fara bulina, mobilata, utilata, 30 mp, bloc 1939, libera, urgent, 1+1
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:40

bloc stradal, etaj 3/6, lift, la parterul blocului se afla Taxe si impozite sector 5, aer conditionat,balcon inchis in termopan, contract anaf inclus,libera. Ideal pt locuit sau birou personal. 1+1.
 • Suprafata 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 14:40

Gara de Nord, Victoriei, etaj 1, mobilata, utilata, fara balcon, etaj 1, libera, metrou la 1min
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:35

garsoniera confort I, semidecomandata, mobilata, etaj 4/10, frigider,aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat,
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 14:35

Drumul taberei, aleea Dumbravita, parter din 10, mobilat si utilat, libera. Balconul este inchis, blocul este foarte curat. Termen lung
 • Suprafata 32 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 14:27

vino sa stai central intre noul si vechiul Bucurestiului, o garsoniera calduroasa, luminoasa, spatioasa, curata.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:27

Ofer garsoniera mobilata cu tot confortul unei doamne pensionara,contra ajutor menaj, pentru o doamna de 85 ani
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 13:57

gars. dec. mobilat modern, utilat complet libera
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:24

Particular, inchiriez garsoniera Decomandata, Centrala proprie, Contorizata, balcon, usa metalica, Cablu Tv si Internet. Berceni, zona Alunisului, B-dul Brancoveanu.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 13:00

exclus intermediari. Particular ofer spre inchiriere garsoniera, curata, libera, mobilata si utilata.
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:40

Utilat, mobilat complet, aer conditionat. metrou, excelente la 1, 2 studente sau cuplu. Pentru orice scop, perioada scurta/lunga.
 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 12:36

Particular, in zona Teiul Doamnei, apropiere Parcul Tei, etaj 2/10, complet mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica, internet, cablu tv,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:35

1.000 Lei
Avrig-Ferdinand, garsoniera, etaj 5 din 10, 32 mp., usa metalica, gresie, faianta, termopan, mobilata, utilata, bloc izolat termic, 2 lifturi, 5 minute de metrou
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 11:05

1.000 Lei
Avrig-Ferdinand, garsoniera etaj 5 din 10, 32 mp, usa metalica, gresie, faianta, termopan, mobilata, utilata, bloc izolat termic, 2 lifturi, 5 minute de metrou
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 10:59

garsoniera, parter, mobilata, utilata, complet libera, stradal,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:55

2/10, bloc mixt, gresie, faianta, termopan, parchet, balcon termopan, cablu tv, net, apometre, repartitoare, aer, aragaz si frigider noi, microunde,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:47

mobilata, capatul tramvaiului 41, str Vladeasa, et 6/10,cf1,dec,34 mp,cu Balcon,bloc 1985,renovata,amenajata,g,f,p,t,um,complet mobilata si utilata,aragaz,frigider,masina de spalat,chiria 1+1,plus comision.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:28

Inchiriez garsoniera, zona deosebita, langa parcul Tineretului, stradal, mobilata, utilata, acces usor Ratb, metrou, 1+1, str Baladei.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 09:55

garsoniera decomandata, 35 mp utili, etaj 1/11, mobilata si utilata complet, bloc nou, prima inchiriere, disponibila imediat, metrou Grozavesti.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 09:05

garsoniera si loc de parcare, complex Hils, Theodor Pallady, 3 minute pana la metrou Anghel Saligny, mobilata si utilata complet, 37 mp, etaj 11/11, prima inchiriere, disponibila imediat.
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:05

garsoniera decomandata, 34 mp utili, etaj 3/11, mobilata si utilata complet, bloc nou, prima inchiriere, 5 minute pana la metrou Grozavesti.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 09:04

garsoniera decomandata, 32 mp utili, mobilata si utilata complet, etaj 9/9, bloc 2019, situata la 5 minute de parc Carol si 20 de minute de centrul orasului.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:04

fara agentie, fara comision, unui cuplu, doua persoane, salariati, incalzire prin pardoseala, este utilata are masina spalat, frigider, tv, mobilata, la 1.000 lei, nu se ia garantie,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 08:46

Racovita, circa politie, confort 1, decomandat, p/4 gresie faianta, parchet, termopan, mobilat utilat complet, 36mp,
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 07:37

Particular inchiriez garsoniera cartier Aviatiei, str Alex Serbanescu, etaj 3/4, stradal, loc de parcare, mobilata si utilata, ac, masina de spalat, etc
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 02:38

Garsoniera Inginerilor Tei, etaj 1, mobilata, utilata,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 00:47

Va oferim spre inchiriere o garsoniera spatiosa, situat la etajul 1 al unui imobil cu 6 etaje, cu o suprafata de 50 mp, decomandat, confort 1, situata stradal pe zona Stefan cel Mare. Garsoniera cu dormitor si dining este mobilata complet, utilata cu tot ceea ce este nevoie pentru o mutare imediata..
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 27 nov, 23:55

Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Particular Bucuresti
Garsoniere Rahova - Sebastian
Garsoniere Titan - Dristor