sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 624 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

mobilata si utilata modern. et. 8/10, foarte curata, langa statie stb, apropiere Favorit, libera, bloc curat, doua lifturi, contorizata, termen lung
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:40

la 5 minute de mers pe jos pana la metrou, confort 1, etaj 7/10, foarte curata, mobilata si utilata complet, dispune de g+f+p+t+UM, balcon modificat, apometre, internet
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:18

Metrou Iancului, garsoniera in vila, baie proprie, mobilata modern, libera.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:12

inchiriere garsoniera de lux cu parcare subterana Complex, 3 minute de metrou, tramvai 41, su 40 mp, et. 7, mobilata modern, centrala proprie, loc parcare subsol, contorizare individuala, costuri mici,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 10:25

garsoniera de inchiriat vav de Cocor, Bratianu, et. 1, baie, chicineta, aer conditionat, lift, acces direct in Centru Vechi, ideal pt. locuinta o persoana sau birou firma declarat 2 angajati
 • Suprafata 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:25

complet utilata si mobilata, tv, internet, termopan, usa metalica, aer conditionat,
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 07:20

langa parc, in apropierea metrou, Ratb, bloc renovat cu parcare, et. 5/8, apartamentul este modern mobilat cu pat mezzanine, bucatarie utilata, baie spatioasa cu dus, ac.,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 22:45

cf. 1, etaj 8/10 gresie, faianta, parchet, termopan libera, poze reale, avans 1+1, eliberabil 1 septembrie
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:03

Tei
290 €
garsoniera Tei, str. Vidin, et.3/4, 30 mp, mobilata si utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, TV) , direct proprietar
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:00

etaj 3/8, cf. 1, bloc retras, zona linistita, mobilata si utilata complet, curata, libera, persoane serioase termen lung, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati Pipera, Colentina, Lacul Tei, Obor, Fundeni
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:54

la RedHouse pana in Cartierul Latin, stradal, loc parcare, utilata si mobilata lux. Bucatarie inchisa. Centrala, aer conditionat, Proprietar, pret fix,
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:52

momentan intretinere zero lei. Proprietar ofer spre inchiriat garsoniera noua, in bloc dat in folosinta acum o saptamana in complexul rezidential Polux, din cartierul Militari, strada Uverturii
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:51

colaborez cu agentiile in masura in care inteleg sa ia comisionul de la cei care cauta. Proprietar, inchiriez garsoniera ultra lux. Etaj 6/D+P+9E. Prima inchiriere dupa renovarea totala, utilata cu mobila si electrocasnice noi, de cea mai buna calitate. Garsoniera detine: rulouri exterioare electric..
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 21:05

Inchiriez garsoniera complet renovata cu AC.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:55

ofer unei doamne, garsoniera mobilata, utilata complet, in cartier Militari.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:40

garsoniera de inchiriat in Bucuresti, Soseaua Giurgiului, complet mobilata si utilata, piscina, gratare, parcare, internet, cablu gratis;
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:35

Berceni, Aparatorii Patriei, garsoniera mobilata si utilata, aproape metrou (3 minute), libera
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:51

la 10 minute de mers pe jos pana la metrou Costin Georgian, reabilitat termic, confort 1, parter/10, proaspat renovata, mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, um, balcon inchis, apometre, internet.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 11:43

la 8 minute de mers pe jos pana la metrou Nicolae Teclu, confort 1, etaj 11, cocheta, mobilata modern, echipata complet, ac, tv lcd, centrala proprie, cablu tv, internet, wi-fi
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:33

Str. Lunca Marcusului nr.39A, la 11 minute de metrou Nicolae Teclu, confort 1, decomandat, etaj 1/3, spatioasa, mobilata si echipata complet, totul nou, centrala proprie, finisaje deosebite, internet.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:32

inchiriez garsoniera, mobilata, utilata complet, curata, cu imb., bloc izolat, termic, costuri mici, zona linistita, libera
 • Suprafata 27 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:24

280 €
Turda garsoniera mobilata, si utilata aragaz, frigider masina de spalat, balcon, 2 lifturi, renovata, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, rog seriozitate.
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 16:41

garsoniera confort 2, are20 mp, etaj 5 din 10, centrala termica proprie, mobilata si utilata complet, aer conditionat, garsoniera micuta se preteaza pentu una sau maxim doua persoane, fara animale
 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 16:25

Garsoniera proaspat renovata, mobilata complet, aer conditionat, apometre. Etaj 6 din 10. Situata langa p-ta Veteranilor, langa metrou Lujerului. Disponibila imediat. Bloc linistit, extrem de curat. Doar pentru persoane fizice.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 15:40

proprietari, inchiriem garsoniera, situata in Bucuresti, sector 4, la 10 minute de statia de metrou Constantin Brancoveanu
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:28

Spatiu destinat activitatilor societatilor comerciale, garsoniera parter, cu vedere stradala in blocul Wilson, consolidat, curata, galeriile Orizont,
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:24

inchiriez garsoniera, apropiere Parc IOR, zona verde, mobilata utilata complet, mobilier nou, cu toate imb., renovata recent, bloc izolat-termic, costurimici,libera, ocazie,
 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:23

inchiriez garsoniera, apropiere metrou, mobilata, utilata complet, cu toate imb., curata, bloc izolat-termic, costuri mici, libera
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:22

Grozavesti, Complex Quadra 2, imobil 2010, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, loc parcare inclus, adiacent Splaiul Independentei, Orhideea, Militari, Iuliu Maniu, metrou Lujerului
 • Suprafata 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:13

Eminescu, bloc 1986, mobilata modern, utilata complet, balcon, ac, pozitie deosebita, adiacent Mihai Bravu, Stefan cel Mare, Bd. Dacia, Obor, Piata Romana.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:13

Titulescu, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Banu Manta, Ion Mihalache, Aviatorilor, Kiseleff, Basarab, Calea Grivitei
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:13

Lujerului, Plaza Residence, imobil 2019, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Militari, Iuliu Maniu, Grozavesti, Afi Cotroceni, metrou Lujerului
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:12

proprietar, inchiriez garsoniera la etajul 2/8, suprafata 34 mp, decomandata, mobilata si utilata, aer conditionat, lunar 220 euro/ luna discutabil sau in regim hotelier 100 Lei/seara.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:05

agentie, etaj 6/8, decomandata, mobilata si utilata, renovata, contorizata, libera, 1+1. Vecinatati: bd. Basarabia, Diham, National Arena, parc Ior, Baba Novac, Nicolae Grigorescu
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:59

agentie, Grozavesti, complex rezidential Novum, etaj 2/10, mobilata si utilata, centrala proprie, ac, prima inchiriere, libera, 1+1. Vecinatati: Politehnica, Crangasi, Basarab, Gara de Nord
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:56

de inchiriat garsoniera mobilata si utilata, moderna, etajul, 4/8, libera
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:43

garsoniera moderna, suprafata 36 mp, etaj 3/11, balcon, aer conditionat, mobilata si utilata complet, bloc 2010, aproape de metrou Lujerului, scara curata, lift, paza, priveliste frumoasa, zona linistita, libera
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:39

garsoniera spatioasa, etaj 2, zona excelenta, parcuri, Megamall, magazine, mobilata si utilata modern, ideala pentru cuplu sau single, contract ANAF, disponibila pentru termen lung, seriozitate, 1+1
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:32

garsoniera, recent zugravita, bloc anvelopat, vedere spate, etaj 2/8, costuri intretinere foarte mici, canapea extensibila, balcon inchis in termopan, contract la ANAF.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 10:27

proprietar, et. 2/8, cf. 1, mobilata utilata complet, termoizolata, masina spalat, microunde, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, um, geam baie, liniste, lumina, prima hol, termen lung, libera
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:25

proprietar, et. 2/8, geam baie, conf. 1, balcon mare, prima hol separata, mobilata utilata complet, masina spalat, microunde, gresie, faianta, parchet, ac, termopan, um, liniste, termen lung, libera.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:25

Garsoniera aflata la 6 minute de metrou Nicolae Teclu in complexul Palladium, complet mobilata si dotata, in ansamblu nou, modern, cu multiple facilitati.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:23

garsoniera Dristor, metrou Dristor, localizare extraordinara, an 1974, et. 2/10, suprafata utila totala 31 mp, bloc anvelopat, logie, complet mobilat si utilat
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:22

bloc mixt, confort 1 mare, spatioasa, balcon inchis, renovata acum, mobila noua, electrocasnice noi, aer conditionat, parchet, termopan, gresie, faianta, usa metalica, contorizata, agentie
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 10:19

proprietar, 5 min. distanta metrou Timpuri noi, Vitan Mall in zona, 1 statie metrou de Unirii. Mobilat modern, utilat, aer conditionat, balcon, 2 lifturi noi, nu ofer comision agentiilor
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:15

gars. cf 1, la 1 minut de metrou renovata recent, g, f, p, t, um, ac, foarte curata, mobila Mobexpert, cablu, internet, etaj 3/9, cu contract la anaf
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:05

Regina Elisabeta, Cismigiu, garsoniera mobilata si utilata complet, amenajata, libera, centrala de apartament, pozitie deosebita
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:59

Calea Victoriei, garsoniera mobilata si mutilata complet, spatioasa, libera, etaj 2, situata la 5 minute de metrou Universitate.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:59

5 minute metrou, inchiriez garsoniera nou nouta, prima inchiriere, ansamblu rezidential nou, etaj 7/11, mobilata si utilata complet cu lucruri de calitate, modern, centrala termica, costuri mici
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 09:57

etaj 2/4, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata modern, utilata complet cu: aragaz+hota, frigider, masina de spalat, TV, aer conditionat, balcon inchis in termopan, liber.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:52

mobilata si utilata modern, finisaje de calitate,gresie, faianta, parchet, termopan, masina spalat, aragaz, hota, combina frigorifica, ac, lcd, bloc curat, zona linistita, apropiere metrou 5 minute, STB, scoala,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:51

etaj 2/10, bloc reabilitat termic, mobilata si utilata modern, curata, acces rapid transport, 5 min. parc/ magazine, contract Anaf, avans 1+1, comision agentie 50 %, vecinatati: Pipera, Floreasca, Aviatiei, Mosilor
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:51

2/10, aproape metrou Munciii sau Iancului la 6 minute de Mega Mall, utilata, mobilata modern nou, g, f, p, t, um, renovata recent, ac, aragaz, frigider, ms, contorizata, usi de interior noi, tv led, internet, libera
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:50

Stradal pe Calea Vacaresti, vis a vis de Facultati, cf.I sporit cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet curata, liber, vizite urgent, merita,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 09:50

Octavian Goga, etaj 8, decomandata, mobilata si utilata complet, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, loc de parcare, aer conditionat, transformata in 2 camere, libera, apropiere Alba Iulia,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 09:45

garsoniera complet mobilata si utilata, la 5 min de metrou si parc, bloc 2014,
 • Suprafata 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:27

garsoniera decomandata, bloc monolit, mixt, Bd. Unirii, vedere panoramica, terasa 30 mp, mobilata si utilata, pozitionare de exceptie, rond Alba Iulia.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:16

Ultracentral, 5 minute de metrou Universitate/Unirii, inchiriez garsoniera renovata in totalitate, utilata si semi-mobilata, etaj intermediar, costuri intretinere mici, se inchiriaza pentru locuit/firma,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:06

Timpuri Noi - Unirii Splai, inchiriem in bloc nou finalizat garsoniera decomandata. Mobiliar nou, loc de parcare in curtea blocului inclus. Avem si apartamente cu 2 camere si 3 camere.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 08:58

garsoniera cf 1, et 1/10, renovata recent, bloc stradal, la 5 minute de Mega Mall,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 08:46

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, situta la 2 min de statia tramvaiului 32.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:35

metrou Costin Georgian, stradal, vedere spate, complet mobilata si utilata modern, etajul 4 din 4, 20 mp, fara balcon, libera, termen lung,
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:11

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere Titan - Dristor
Titan - Dristor
Gars. ieftine Titan - Dristor