sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 313 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

la 7 minute de metrou Piata Muncii, parter/ 4, mobilata nou, bucataria mobilata si utilata complet, ac, tv lcd, contorizata, disponibila imediat, apropiere: Alba Iulia, Burebista, Dristor, Baba Novac
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 16:27

an 1984, renovata, gresie, faianta, um, reabilitat, zaer cond., lumoasa, fara animale, nu fumator, liniste,
 • Suprafata 38 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:20

Nerva nr 16 etaj 3, vedere fata chiar pe Bd nu stradute, renovat mobilat nou, clima noua sistem inverter, se poate si pentru o perioada de doar 4-6 luni, vabil si pentru agentiile imobiliare.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 16:16

garsoniera complet mobilata si utilata in Complex Novum Residence. Disponibila imediat, etaj 10/11 vedere panoramica
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 13:58

proprietar inchiriez garsoniera Baba Novac nr. 1, etaj 9/9, mobilata si utilata. Cablu, wifi, lcd, aer conditionat, dressing spatios, etc. Pret fix 300 euro nediscutabil. Garsoniera este libera,
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:15

Militari, Lujerului, particular, contract, garsoniera bloc nou, decomandata, mobilata si utilata, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, masina spalat, frigider, aragaz, usi noi, mobila noua
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 21:35

farmecul interbelic in eterna zona selecta a Bucurestiului. Va oferim spre inchiriere o garsoniera studio aflata in spatele Pietei Domenii, pe straduta care face legatura cu Manastirea Casin
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 21:35

finisata, libera, 2/4, particular, exclus agentii, disc.,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:30

B -dul Timisoara etaj 3/4, decomandata, mobilata, utilata, gresie, faianta, repartitoare, apometre, bloc stradal, 35 mp, libera in zona Lidl si Penny
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:13

7/10, dec., 40 mp, mobilata modern, utilata complet masina de spalat, frigider, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, libera, curata, 2 lifturi, contr. ANAF, 1+1
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:53

2/6, mobilat ultra modern, utilata complet,bl.mixt, nou constructie 2010, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, centrala termica proprie, aer conditionat, contract ANAF, liber,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:52

Titulescu, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Banu Manta, Ion Mihalache, Aviatorilor, Kiseleff, Piata Romana, Stefan cel Mare, 5 minute metrou Piata Victoriei
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 14:48

Ofer spre inchiriere spatiu in zona Piata Romana, ultracentral, la 3 minute de metrou. Pretul este de 30 RON pe ora iar spatiul este ideal pentru desfasurarea sedintelor individuale sau de grup. Pe Str. Nicolae Golescu, Nr 22. Peste drum de restaurantul La Mama,
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:35

garsoniera parter vila, Ratb 11/N112/220, izolata termic interior/exterior, usi si geamuri de termopan, incalzire pardoseala, calorifere, renovat internet/cablu 9 min metrou, parcare, proprietar, 1+1
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:40

ofer spre inchiriere garsoniera, mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat ), renovata recent, zona Parc Moghioros,
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:03

bloc mixt, garsoniera confort decomandat mobilat nou, renovat nou, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan etaj 3/10
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 13:54

Proaspat renovata isi asteapta viitorii chiriasi mobilata, utilata, aer conditionat si balcon, chiar si un loc de parcare are, asa ca ar trebui sa vii sa o vezi in 10 min ajungi de la metrou. Libera.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 13:52

particular, vis a vis de Plaza, stradal, et. 1, deosebita.
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:51

ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat ), cu centrala proprie, loc de parcare subteran, totul nou, prima inchiriere.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:49

garsoniera curata, gresie, faianta, parchet, termopan, 1+1,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:38

adiacent intrare Apostol Margarit nr. 3, particular, garsoniera 1986, et. 1/8, bloc anvelopat, langa metrou Muncii 5 minute, pretul zonei;
 • Suprafata 41 mp
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 13:21

Vatra Luminoasa, Mega Mall, str. Hambarului, garsoniera etaj 1/4, semidecomandata, renovata, mobilata si utilata complet, bucatarie chicineta, masina de spalat, TV, internet, termen lung.
 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:13

Garsoniera renovata, curata, etaj 7/10, bloc 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, frigider, aragaz, tv, balcon. Libera.
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 13:09

La 10 minute de metrou Eroii Revolutiei, vis a vis de Piata Progresu garsoniera mobilata si utilata.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:59

Plaza Mall (Anchor Plaza) 5-7 minute Cora Lujerului, bloc 2019. Prima inchiriere, etaj 5/11. Decomandat, mobilat, utilat complet nou, centrala termica, aer conditionat, liber
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 12:59

multiple imbunatatiri, la 200 m de metrou, facilitati,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:46

garsoniera 2/8, imbunatatiri, la 3-4 minute de metrou, facilitati;
 • Suprafata 32 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:45

bloc 1997, et. 1/10, imbunatatiri, mobilata, utilata complet pentru locuit, libera,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:42

la 3 minute de metrou, stradala,8/10, utilata, mobilata modern, g+f+t+um, renovata recent, AC, aragaz, frigider, masina de spalat,contorizata, tv, internet, bloc mixt, balcon inchis termopan, libera.
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 12:37

8/10, semidecomandata, 32 mp, g+f+p+t+um+ac, mobilata si utilata, apropiere Piata Moghioros, libera, comision 0%. www.realkom.ro
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:27

3/8, 1993, decomandata, 40 mp, g+f+p+t+um+ac, mobilata si utilata, libera. www.realkom.ro
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:26

3/4, 1950, semidecomandata, 32 mp, g, f, p, t, um, mobilata si utilata, imobil cu lift, libera. www.realkom.ro
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 12:26

Dr.Taberei, Hanu Drumetului, 1 Mai, aproape de linia 41, Auchan, Kaufland, cf.1, sdec, etaj 7/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, nemobilata, neutilata, libera, avans 1+1, agentie
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 12:10

garsoniera, et. 4/7, c-tie 2016, lift, mobilata, utilata, centrala termica, dormitor, tv, masina de spalat, frigider, plita, cuptor, aer cond. In complex piscina, spa.
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:06

Va propun spre inchiriere un Studio cochet amenajat, situat in vecinatatea centrului de afaceri Aviatiei, la doar cativa pasi de mijloacele de transport in comun. Studioul este situat la parter in complexul City Point finalizat in anul 2017, cu vecini prietenosi si foarte linistiti. Studioul este..
 • Suprafata 43 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 12:05

inchiriez garsoniera, in vila, totul nou, contorizari individuale, acces separat, balcon inchis in termopan, centrala termica, grup sanitar cu cabina de dus, loc parcare, costuri intretinere mici.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:03

Va propun spre inchiriere o garsoniera in zona Stefan cel Mare - Calea Mosilor, in planul doi, foarte aproape de statia de metrou Obor.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 11:54

Brancoveanu, Luica, garsoniera mobilata si utilata modern. Bloc nou, 2010. Centrala termica proprie.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:29

parter, bloc izolat termic, spatioasa, libera
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 10:47

Garsoniera dubla (zona pentru dormit separata de living), et. 7/9, 44,2 mpu + balcon 6 mp. Parcare subterana + 6 mp spatiu depozitare. Pozitionat la bulevard, la 500 metri de metrou 1 Decembrie.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 10:43

Sfanta Vineri, etaj 8, decomandata, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, proaspat zugravita, apropiere metrou
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:05

intersectie Turnu Magurele, bloc stradal, confort 1, mare, spatioasa, balcon inchis, renovata, mobilata tineresc, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, parchet, termopan, gresie, faianta, usa metalica, agentie
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 09:58

proprietar, garsoniera Drumul Taberei, bloc Materna, 3/10, complet mobilata si utilata, recent renovata, mobila de bucatarie se monteaza saptamana viitoare. Chirie 1+1. Bloc mixt
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:37

Vitan Mall Brailita, garsoniera cu suprafata 40 mp situata la parter, nemobilata, pretabil firma, salon coafor, masaj terapeutic, tatuaje, make-up, renovata
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 09:21

garsoniera P/2, 60 mp, camere inalte, pozitie excelenta, terasa interioara, mobilata, utilata, p, g, f, t, centrala termica, proaspat zugravita. Acces imediat la STB si metrou. Liber. Urgent. Termen lung
 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 08:20

garsoniera nou amenajata, modificata in 2 camere. Totul nou, mobilier si electrocasnice. Recent renovat. Dotari complete. Prima inchiriere. Dispune de: aer conditionat, frigider, hota, plita electrica, cuptor, masina de spalat rufe, televizor, precum si de: parchet , termopan,calorifere aluminiu, ap..
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 02:25

la 5 min. de metrou Piata Sudului, garsoniera recent mobilata, renovata februarie 2018, luminoasa, spatioasa. Mobila noua, electronice si electrocasnice cumparate in 2018, 35 mp, bloc din 1982
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 00:40

21 Residence, imobil 2018, renovata lux, mobilata nou, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, balcon, adiacent Militari, metrou Lujerului, Grozavesti
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 20:33

bloc mixt, garsoniera decomandata, mobilata modern, utilata complet, foarte curata, aer conditionat, masina de spalat, balcon inchis in termopan, bloc reabilitat termic, libera. Pret fix,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 19:56

Universitate, ultracentral, metrou, garsoniera dubla, luminoasa, nemobilata, bucataria mare, mobilata, utilata, baie, toaleta separat, debara spatii de depozitare,centrala proprie, contract.
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 19:15

Complex Quadra 2, imobil 2010, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, centrala proprie, aer conditionat, adiacent Grozavesti, Splaiul Independentei, Militari, Iuliu Maniu,
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:35

Timpuri Noi, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, decomandata, adiacent Parcul Tineretului, Gheorghe Sincai, Unirii, Calea Vacaresti.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:35

7/10, cf. 1, semidec., 32 mp, pe mijloc, bloc garsoniere, 2 lifturi modernizate, zugravita, contorizata, luminoasa, mobilata modern, utilata complet, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, libera, zona linistita, contract la Anaf, avans 1l. +1l.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:30

parc Obor, Spectrum, P/10, cf. 1, dec, mobilat utilat complet, bloc reabilitat termic, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, zona buna, linistita. Avans 1 l+1 l.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:25

3/10, decomandata, mobilata modern, utilata complet (masina de spalat, frigider, aragaz),gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, libera,curata, contract ANAF, 1+1
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:24

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.
Gars. ieftine Bucuresti
Particular Bucuresti
Garsoniere cu loc parcare Buc.
Drumul Taberei - Ghencea