sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 346 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

garsoniera de lux, etaj3/6. Vecinatati: Pipera, Colentina, Iancului, Obor, Stefan cel Mare, Mosilor, Lacul Tei, Pantelimon.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:08

Garsoniera situata la 5 min de metrou, etaj 1, gresie, faianta, parchet, termopan, masina de spalat, frigider, aragaz, tv, centrala proprie, libera.
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 01:00

2/4, dec, mob ikea, utilat, imb, net, cablu, balcon, fara gaze, reabilitat, ocazie. Exclusiv cetateni romani, fara copii mici sau animalute, maxim 2 pers, cuplu, nefumatori.
 • Suprafata 24 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:18

Pacii metrou 8 min., Kaufland, Lidl, parter, moderna amenajat, tineresc, f, g, p, termopane, direct proprietar, garantie, avans,
 • Suprafata 39 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 22:57

Garsoniera Autogara Militari, Metrou Pacii, Lidl, Kaufland parter, 30 mp, termen lung, gresie, faianta, parchet,, 2 persoane 190 euro, usa metalica, mobilata si utilata complet, av.+ garantie,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 22:56

Garsoniera, etajul 2 din 4, aproape de gura de metrou Pacii si Preciziei.
 • Suprafata 23 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 22:35

Particular garsoniera de inchiriat zona Ghencea- Drumul Taberei,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:33

particular inchiriez garsoniera complet utilata, mobilata, renovata. Este situata la et. 9/9 la 5 minute de metrou si mijloace de transport. Este complet echipata si mobilata,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 22:25

Mihai Bravu, Maior Coravu, garsoniera, etaj 7/8, apropriere Metrou Iancului, Muncii, Arena Nationala 1 luna garantie, bloc garsoniere, pret 270/lunar +1luna garantie agentie,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 22:06

Va propun spre inchiriere o garsoniera situata in Drumul Taberei pe Bulevardul 1 Mai ( fost Compozitorilor) intr-un imobil stradal cu acces foarte bun catre mijloacele de transport in comun. In imediata vecinatate se afla supermarketul Mega Image iar la distanta de o singura statie sunt hilermarketu..
 • Suprafata 29 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:55

va propunem spre inchiriere o garsoniera deosebita, excelent pozitionata, vav facultati Titu Maiorescu si Dimitrie Cantemir, 2 minute metrou Timpuri Noi, mobilata si utilata modern. pretabil studenti
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 19:44

la fostul capat al tramvaiului 14, conf. 3, parter din 4, cu gaze,
 • Suprafata 18 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:42

particular, stradal, imbunatatiri, curata libera, etaj 6/10, fara animale, chiria lunar + garantie + utilitati in avans
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:30

bloc nou, etaj 2/8, renovata nou, totul nou, dressing spatios, parcare, metrou 8 minute, super pozitie, adiacent Cotroceni, Cismigiu, Victoriei, Sala Palatului, Unirii,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:03

bloculet cochet cu 3 apartamente pe nivel, constructie 2008, numai pentru birou, nemobilata, neutilata, finisata, centrala proprie, libera
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 18:05

2/10, cf. 1, sdec., 32 mp, pe mijloc, bloc de gars, reabilitat termic, amenajata, mobilata modern, Mobexpert, utilata complet, curata, g, f, p, t, um, libera, zona linistita, cu multa verdeata, contract la Anaf, avans 1 l+1 l.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:48

Prima inchiriere, metrou Aparatorii Patriei, mobilata si utilata nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, aer conditionat, tv, masina de spalat, aspirator, farfurii, tacamuri, pahare
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 17:40

6/11, aer conditionat, termopan, gresie, parchet, complet utilat, nu ofer comision,
 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36

nu ofer comision, garsoniera bd. Timisoara nr. 35, vis a vis de plaza, etaj 7 din 10, completa de la aragaz la ac, 1+1,
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:36

confort 2, mobilata modern, termopan, usa metalica, aragaz, masina spalat, aer conditionat, lcd, frigider, colaborez cu agentii, dar nu ofer comision,
 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:35

Mihai Bravu,Vatra Luminoasa, aproape Parcul National, Maior Coravu, etaj 8/10, cf. 1 32 mp, 3 lifturi, mobilata, utilata, imb., g, f, p, termopan, um, pe mijloc, orientare est, libera, av 1+1,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:23

strada Rascoala 1907, aproape parc. Lac Plumbuita, cf. 1 sporit dec, 40 mp, et 6/8, bloc 1987, pe mijloc, orientare est, vedere deschisa, mobilata, utilata, imbunatatiri, g, f, p, termopan, um, libera, av 1+1.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:23

Inchiriere garsoniera Dristor (Metrou) - comision zero. Va prezentam o garsoniera mobilata complet amplasata langa statia de Metrou Dristor 2, intr-un bloc reabilitat termic.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 17:21

agentia imobiliara RealKom va oferta spre inchiriat o garsoniera situata pe bulevardul Gheorghe Sincai, etajul 5/8, 38 mp, mobilata si utilata, bloc din 1993, orientare pe vest. www.realkom.ro
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:20

bloc mixt reabilitat termic, 3 minute Parc Kiseleff, metrou, multa liniste, cocheta, mobilata, utilata modern, contorizata, aer conditionat, 26 mp, termopan calitativ, parchet, 7/10, intretinere mica, 2 lifturi,
 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:09

bloc mixt, reabilitat, mobilata, utilata complet, proaspat zugravita, pat cu saltea noua, sigilata, vedere spate, etaj 4/10, apometre, repartitoare, 1+1,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:03

gars. mobilata si utilata complet, renovata de la zero, usi schimbate, totul aproape nou, arata mai bine la fata locului, merita vazuta, zona linistita, ocazie,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:03

Bulevardul Timisoara, Romancierilor, etaj 1/4, suprafata 15mp, prima inchiriere, mobilat/utilat, totul nou, libera.
 • Suprafata 15 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:01

garsoniera 1 fata, confort 1 sporit, moderna, bloc 4 nivele, zona f linistita, spatii verzi, 5 minute tramvai 32, balcon mare,15 minute Unirii metrou, acces mijloace transport. Rog seriozitate,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:00

Titan, vis-a-vis de parc si statia de metrou Titan, etaj 9/10, sdec, mobilata, utilata, g+f+p+t+um+isn+ien, oferim si cerem seriozitate, pret fix 250 de euro, 1 luna avans+1 luna garantie
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:53

gars. confort 1, decomandata, bloc stradal, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, renovata recent, foarte curata, etaj 5/9
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:49

Intercontinental, studio, complet renovat 2019, complet mobilata si utilata.
 • Suprafata 16 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:40

situata pe Bulevardul Unirii nr. 63, in bloc mixt, etaj 7/9, 1991. Garsoniera are toate imbunatatirile, este mobilata si utilata complet. Disponibila imediat. Nu se accepta regim hotelier.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:25

inchiriere garsoniera in zona, Lacul Tei
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 16:25

recomandata, 42 mp cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet, libera, vizite urgent, merita ocazie,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:19

garsoniera dubla, recent renovata, et.3/4, balcon, bucatarie complet utilata, incalzire centrala, moderna, repartitoare, geamuri termopan, parchet masiv cu mocheta, G+F in baie si bucatarie, ac
 • Suprafata 45 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:00

etaj 1/5, mobilata lux, totul nou, la prima inchiriere, centrala proprie de apartament, aer conditionat, masina spalat, lcd, foarte curata, libera. Vecinatati: rond Baba Novac, Decebal, Alba Iulia
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 15:59

etaj 1/4, mobilata modern, utilata complet, ac, masina de spalat, lcd, foarte curata. Libera de la 01.07. Se poate viziona oricand. Pret fix. Vecinatati: Bulevardul Decebal, metrou Piata Muncii.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:58

inchiriez garsoniera, confort 1. Relatii la telefon,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:55

garsoniera confort 2, particular, exclus intermediari
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:52

Tei
220 €
Inginerilor, confort 1, decomandat, mobilat, utilat, 8/10, apropiere Facultatea de constructii, Parcul Circului, Stefan cel Mare.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:37

Inchiriez garsoniera situata intr-un bloc in Berceni pe str. Turnu Magurele, colmplet renovata, mobilata si utilata, aer conditionat, masina de spalat, 250 euro/luna, 1+1 garantie.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 15:36

270 €
Calea Calarasilor, bloc 1992, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, pozitie deosebita, adiacent Metrou Piata Muncii, Decebal, Mihai Bravu, Matei Basarab.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 15:29

Favorit 3min, Sibiu-Drumetul, va oferim spre inchiriere, garsoniera, confort 1, bloc stradal, 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, proprietar super de treaba, avans 1+1, libera,
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:28

Costin Georgian, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Chisinau, Nicolae Grigorescu, Arena Nationala, Metrou Costin Georgian.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:27

Mihai Bravu, bloc reabilitat termic, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Baba Novac, Calea Vitan, Piata Alba Iulia, Metrou Dristor
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 15:22

Inchiriere garsoniera mobilat utilat, renovat, foarte frumos si confortabil. Balcon 9 metri. Liber imediat.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:20

Garsoniera in suprafata utila de 38 mp , situata la etajul 1 al unui imobil nou construit P+4 , in zona Lujerului , mai exact pe strada Intrarea Constantin Apostol. Garsoniera este complet mobilata si utilata si este la prima inchiriere . in pretul chiriei este inclus si un loc de parcare ! Este..
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:20

Parter, aer conditionat, Avrig, Elev Stefanescu, la 5 minute de metrou, moderna, libera, contract declarat
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:10

Titulescu, et. 10, stradal, anvelopat, renovat, aer conditionat, utilat modern, cablu, internet, wifi, pret 320 euro/ luna,
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:10

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea