sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 62 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Pret: max 250

Garsoniera cf. 1, 40 mp, bloc linistit 3/4 etaje, mobilata, utilitati complete, spatioasa, termopane, balcon inchis, pe Bd. Timisoara intre Afi Cotroceni si Razoare. Acces 4 min. Metrou Orizont
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 19:35

Razoare, Drumul Sarii, proprietar exclus agentii, parter inferior, mobilat nou, buc americana, utilat, tv led, frigider, centrala proprie, m. spalat, intretinere totul inclus 250Ron vara, 350Ron iarna, 1c+1g,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:00

proprietar, exclus agentii, 3 garsoniere utilate, mobilate, tv led, baie/bucatarie proprie, a.c., amenajate intr-un spatiu de 90mp bloc cf.1 sporit, intretinere totul inclus 250 Ron vara, 350 Ron iarna
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:50

mobilata si utilata modern. et. 8/10, foarte curata, langa statie stb, apropiere Favorit, libera, bloc curat, doua lifturi, contorizata, termen lung
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:56

Cara Anghel etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata complet, libere, se poate muta imediat, rog seriozitate .
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:28

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat) renovata recent, prima inchiriere, garsoniera se afla intr-o zona linistita, situata la etajul 3/10.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 14:46

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renovata recent.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40

Drumul Taberei, str. Sibiu, Compozitorilor etaj 8/10, mobilata/ utilata, libera 800 lei 1+1 garantie
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:14

proprietar inchiriez garsoniera confort 1, mobilata decent, curata.
 • Suprafata 32 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:45

Particular, etaj 5, bloc reabilitat, contorizata, zugravit, amenajari, usa metalica, libera, termen lung, 1+1+ utilitati in avans.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:25

Ghencea Lukoil, parter, bloc nou, 47 mp, mobilata modern, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, apropiere ratb, libera 1 luna + 1 luna garantie
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:10

354 garsoniera Drumul Taberei (Moghioros),
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 07:29

proprietar inchiriez garsoniera amenajata complet, etaj 5/8, confort 1.
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 02:55

Drumul Taberei, Bd. Timisoara, Mall Plaza, garsoniera, etaj 5.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 12 aug, 16:03

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, langa metrou.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 15:32

confort 1, decomandata, mobilata si utilata complet. Imbunatatiri: termopan, gresie, parchet. Situata la 3-5 min. de mijloacele de transport (viitoare statie de metrou). Multiple facilitati in zona.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 14:34

Proprietar, inchiriez garsoniera in Prelungirea Ghencea, stradal, vis a vis de Lukoil (intersectie cu Valea Oltului), bloc din 2014, et 2/6, mobilata, utilata complet, renovata recent. semidec, etaj 2, centrala proprie, libera, loc de parcare. Pretul este de 240 Eur/luna.
 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 12:40

de inchiriat garsoniera, 42 mp mobilata si utilata, libera, etajul 4/8, contract Anaf
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 11:37

garsoniera confort 1 semidecomandat, nemobilat, etaj 3/10, stradal, gresie, faianta, parchet, termopan
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
 • 14 min.
Bucuresti, 12 aug, 11:04

Drumul Taberei, Bucla, 2/10, confort 1, decomandata, mobilata si utilata complet, aer conditionat, balcon, centrala proprie - costuri intretinere foarte mici, 1+1 garantie
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 10:59

garsoniera confort 2 intre Plaza si Moghioros etaj 9/10, renovata recent, aragaz, frigider, masina spalat, sifonier nou,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 10:42

1 Mai, Hanul Drumetul, et.1 semidec. mobilata si utilata modern, utilata complet, renovata, gresie faianta termopan, aer conditionat, libera, loc parcare ADP, apropiere Auchan, linia 41, 1luna+1luna
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 aug, 06:50

ofer spre inchiriere garsoniera ideala pentru 2 persoane, complet utilata si mobilata, curata, zona linistita, cu piata in imediata apropiere, vis-a-vis de mall Afi Cotroceni!
 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 11 aug, 23:35

Bd. Timisoara, etajul 2/4, decomandata, utilata complet, electrocasnice noi, 1+1 garantie, libera de la 01.09.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 16:56

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frgider, aragaz, masina de spalat), ac, totul nou, primul chirias, situata la 2 min de capatul tramvaiului 41.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 15:36

Cora Politehnica, et.3/10, confort 1 decomandata, bloc mixt, luminoasa, mobilata tineresc, electrocasnice, tv, amenajata, libera, pret fix, acces usor la metrou Lujerului,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 14:12

strada Poarta Sarutului nr.1, bloc 2005, particular, etaj 1/4, 5 minute Kaufland, termen lung, fara comision, fara animale, nefumatori.
 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 13:45

Lujerului, Plaza Romania, 7 min. gura de metrou Lujerului, stradal, imediat st. tramvai 41, garsoniera cf.1, semidec, et. 4/9, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, 200 E (in lei), 1+1, fara animale de companie.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 11 aug, 13:10

Moghioros parc, parter/10, semidecomandata, mobilata si utilata complet, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, libera, apropiere supermarket, staie stb, avans 1 luna + 1 luna garantie
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 11:38

Afi Cotroceni, Plazza Romania, cf. 1, etaj 2/9, gresie, faianta, parchet, termopan partial (balcon, bucatarie), usa metalica, libera, avans 1+1, libera 10 august.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 11 aug, 11:36

cocheta, toate facilitatile, 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilata utilata modern, libera merita vazuta, avans 1 luna + 1 luna garantie poze reale 10 min. Afi Cotroceni
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 11 aug, 11:22

garsoniera cf. 1 semidecomandata, bloc de garsoniere, p/10, renovata total, g, f, p, t, ac, mobilata utilata complet, 250E 1+1 garantie, termen lung, fara animale de companie, bloc stradal, balcon, termopan.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 10:29

etaj 2 in vila, mobilata (pat, frigider, masina de spalat) centrala termica proprie. O luna chirie plus garantie. Comision 50%. Proprietarul prefera o persoana fara animale de companie
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 aug, 08:26

strada Crinul de Padure, bloc G5, etaj 5/10, confort 2, gresie, faianta, parchet, usa metalica,
 • Suprafata 20 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 18:04

Plaza, etajul 8/10, mobilata si utilata complet, aer conditionat, usa metalica, balcon, curata, libera, contract ANAF, 1+1 garantie.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 10 aug, 17:01

Gars cf dec, et 2/10, cu balcon, bloc reabilitat, mobilata si utilata modern, g, f, p, t, um, ac, tv, fr, ar, Ms, ocupabila imediat. Termen lung 1+1. Agentie. Zona Valea Ialomitei.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 16:35

Garsoniera tip studio-2 cam, pat+ canapea extensibila, spatii depozitare, curata, acces Afi Cotroceni, Militari, Drumul Sarii, Ghencea, 13 Septembrie, Politehnica, Lujerului.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 14:51

cf. 1, etaj 8/10 gresie, faianta, parchet, termopan libera, poze reale, avans 1+1, eliberabil 1 septembrie
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 12:42

Sibiu, Compozitorilor, etajul 7/9, balcon, masina de spalat, aragaz nou, apometre, curata, libera,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 12:21

spatele postei, Telekom, garsoniera semidecomandata, mobilata nou, utilata, renovata proaspat, etaj 3, parchet, gresie, faianta, termopan, masina de spalat, 33 mp, libera, Mall Plaza, parc, Auchan,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 12:19

Proprietar, Drumul Taberei, Plaza Romania stradal, etaj 7/10, mijloc, 2 lifturi, mobilata si utilata. Gresie, faianta, parchet, termopan. Fara animale ! Exclus orice intermediar !
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 10 aug, 12:13

chiar la intersectia cu str. Sibiu, conf 1, etaj 7/10, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet,
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 11:40

Valea Oltului, confort 1, p/4, decomandata, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, libera.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 11:22

Piata Moghioros, Tip Top, gars, 21 mp, et 3, renovata acum, mobila noua, tv. frigider, masina de spalat, aragaz, intretinere foarte mica, libera.
 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 10:47

etaj 2/4, confort 1, decomandat, 35 m, libera, mobilata modern, utilata, masina de spalat, curata, amenajata cu termopan, parchet, usa metalica, geam la baie
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 10 aug, 10:37

Drumul Taberei Str. Cara Anghel, mobilata utilata, etaj 1/10, la 2 minute de tramvai 41, libera, 1+1 garantie
 • Suprafata 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 09:47

bdul 1 Mai, adiacent Sibiu, etaj 7/9, mobilata, utilata, tinereasca, recent renovata, masina de splatat, frigider, pat dublu, libera (1+1), pt termen lung.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 aug, 07:35

Drumul Taberei, Favorit, stradal, etaj 9, bloc 2 lifturi, libera, costuri intretinere mici, mobilata (canapea extensibila), utilata (masina spalat, aragaz, frigider), termen lung, statie Ratb, metrou,
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 09 aug, 19:23

Drumetul stradal, inchiriere garsoniera, mobilata utilata, imbunatatita, g+f+t+p+um+ac, mobila moderna, curata libera, zona buna acces usor mijloace de transport. (1+1)
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 aug, 19:13

McDonald's, apropriere Piata, inchiriere garsoniera pozitie f. buna, parc, patinoar, imbunatatita g, f, t, p, um, masina de spalat, libera, parter/10, (1+1).
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 aug, 19:11

in Rezidential Primavara, super garsoniera, libera. Etaj 13, blocul are 2 lifturi, centrala proprie. Loc de parcare. Acc. Complexul dispune de piscina, loc de joaca, paza, magazin Lidl in vecinatate,
 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 aug, 17:40

Garsoniere Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Drumul Taberei - Ghencea
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.