sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 159 anunturi

130.000 €
Unirii, Fantani. Apartamentul este situat la etajul 1 al unui bloc cu 6 nivele cu o suprafata totala de 120 mp. Apartamentul a fost renovat integral, instalatii electrice, instalatii sanitare, etc
 • Suprafata 120 mp
 • An 1945
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 5 min.
Bucuresti, 08 iul, 14:30

85.000 €
apropiere metrou Pacii, str. Margelelor, 2 intrari, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, centrala termica proprie, parchet, termopan, boxa subsol, acces curte, zona verde
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 02 iul, 11:23

Militari, Apusului apartament 4 camere confort 2, semidecomandat, 59 mp, suprafata utila 56 mp, an constructie 1976. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Puteti vizualiza turul virtual al proprietatii pe site-ul agentiei. Pentru alte oferte similare accesati website-ul fla..
 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 11 iul, 05:30

gresie, faianta, parchet, termopane integral, usa metalica ,aer cond., scara curata, acte la zi, se accepta credit , usor discutabil,
 • Suprafata 79 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:30

4 camere, centrala, termopane, bucatarie mobilata, et. 1/4. Nu sunt datorii la intretinere pe scara. Ramane ceva mobila in casa (ce se vede in poze: paturi, dulap, aer conditionat, parchet) Ferentari, Aleea Stogu, sect 5
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 12:05

Ap 4 camere la et.2/4, cf.1, dec, 2 balcoane, 2 bai, 85mp cu termopan, plase insecte, usa metalica, parchet, gresie, faianta, aer cond., interfon, izolat termic,utilat, dupa'77 fara risc seismic, credit/cash
 • Suprafata 85 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:05

Apartament 4 camere, decomandat, 98mpu, Calea 13 Septembrie.
 • Suprafata 98 mp
 • An 2001
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, 10 iul, 10:12

92.000 €
Diham, adiacent stradal, c-tie 1983, decomandat, 3/8, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, 87mp, renovat, g, f, p, t, um, locuibil, 10 minute metrou titan, aproape scoala si gradinita, cadastru, intabulare, disc.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 03 iul, 13:40

apartament de vanzare, confort 1, cu 1 balcon si 2 grupuri sanitare, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane peste tot, usa metalica, usi schimbate interior, zugravit, aer conditionat
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 14:06

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, loc de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 19:17

89.000 €
10 minute metrou, chiar la Auchan, decomandat, bloc 1984, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, planul 2.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 10:02

4 camere decomandate, renovat, vedere mixta, geam la ambele bai,
 • Suprafata 102 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:14

Str. Vladeasa, apartament confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, fara amenajari, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, acces facil mijloace de transport, Scoala Generala 59, Gradinita 41
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 06 iul, 11:10

140.000 €
Tentant va propune spre vanzare zona sector 1 Turda parc Regina Maria, un apartament de 4 camere la et Parter pozitionat semi stradal ideal pt functionare, cabinete, medicale diverse activitati, sau
 • Suprafata 83 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:07

4 cam a vila, et 1/3, 110 mp+ boxa 14 mp demisol, centrala proprie apartament, termopan si sistemul de incalzire noi, necesita amenajari, 2 grupuri, vila de patrimoniu, cumparat cuLEGEA 112
 • Suprafata 110 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 07 iul, 12:59

2018, P/5, 140 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac, centrala proprie, renovat recent, parcare subsol, curte proprie. www.realkom.ro/ www.apartamente-13septembrie.ro,
 • Suprafata 140 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 17:55

178.000 €
Agentie imobiliara: apartament cu 4 camere+2 terase panoramice in zona Iancului la vanzare/inchiriere pe termen lung. Imobilul este construit in 2009 si are un singur apartament la fiecare nivel.
 • Suprafata 162 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 18:55

ansamblu rezidential nou, exclusivist, situat in apropierea lacului, et 2, su 97 mp, predare la cheie cu finisaje la alegere, 2 gr sanitare, 2 balcoane, parcare subterana inclusa in pret, boxa, contoare montate,
 • Suprafata 97 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 12 iul, 14:01

apartamente 4 camere semidecomandat, in blocuri noi P+7E, constructie 2020. Apartament nou cu finisaje incluse, centrala termica proprie, grup sanitar mobilat, lift, STB langa
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Chiajna, ieri, 14:15

Dna. Ghica, decomandat (transformat in 3 camere devenind astfel sdec) reabilitat termopan integral, 2 balcoane, aer conditionat, parchet, liber, intabulare, vedere splendida parc.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 11:20

135.000 €
Apartament in Vila foarte Spatios la intrarea in Rosu mobilat. Imobilul este situat intr-un mic cartier format din 14 vile cu bariera la poarta. Scoli, gradinite, Lidl, MegaImage, piata in zona.
 • Suprafata 165 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 11 iul, 14:09

Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 116,71 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri sanitare. Blocul (finalizare 2020) este situat stradal pe Nerva Traian, la nici 300 metri de Metrou Timpuri Noi, respectiv 1 km distanta fata de Parcul T..
 • Suprafata 116 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 08:28

4 camere deosebit, unicat 128 mp, renovat, vedere mixta, bloc monolit
 • Suprafata 128 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 12:15

chiar la restaurant "La Mama", stradal, bloc reabilitat, vedere mixta fata si spate, 2 gr sanitare, 3 balcoane, gresie, faianta, termopane, open space, liber, toate actele,
 • Suprafata 123 mp
 • An 1996
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:05

Va ofer spre vanzare apartament cu 4 camere, 2 balcoane, 2 bai, 83 mp, amplasat in zona Pantelimon planul 2 de la sosea, ferit de zgomot si agitatie - aflat la 10 minute atat de metrou Costin Georgian dar si de metrou Pantelimom - situat intr-un imobil solid, construit in anul 1974 p..
 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:42

Exclusiv, Public Imob, 1 Mai Drumetul semistradal decomandat, bloc 1980, 90mp intabulare, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, se accepta credit.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 09:53

bloc reabilitat din 1987, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, 2 ac
 • Suprafata 96 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:05

Bulevardul Balcescu nr.30, vedere panoramica, liber, cadastru, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare.
 • Suprafata 156 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 22:32

250.000 €
duplex de vanzare, situat pe bd. Unirii, etaj 8+9/9, renovat recent, luminos, liber, vedere panoramica
 • Suprafata 132 mp
 • An 1992
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 09 iul, 12:23

129.500 €
Un apartament cu stil si parfum de istorie, in zona centrala a capitalei! Te invit sa ma suni si aceasta proprietate poate fi a ta in cateva zile! Comision 0%!
 • Suprafata 117 mp
 • An 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
 • 12 min.
Bucuresti, 29 iun, 04:00

83000 euro, 84 mp, ap. 4 cam. dec., loc parcare, etaj 2/10, constructie 1985, loc de joaca, statie STB, Piata Rahova, Mega Image, Profi, farmacii, banci, gradinite, scoli, str. Margeanului, str. Buzoieni.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 16:43

1991, 3/8, decomandat, 98 mp, g+f+p+t+um+ac, 2 gr. sanitare, 5 balcoane, stradal, vedere Casa Poporului, Comision 0. www.realkom.ro/ www.apartamenteunirii.ro
 • Suprafata 98 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:55

180.000 €
Bulevardul Libertatii, stradal, vedere Palatul Parlamentului, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Unirii, Parc Izvor, Marriott.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 04 iul, 19:30

apartament 4 camere piata Victoriei- str.Frumoasa. apartament superb. Localizare extraordinara. Etaj 4/5+M, suprafata utila 94 mp, suprafat totala 101 mp, lift.
 • Suprafata 101 mp
 • An 1930
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:40

chiar pe Fizicienilor, parter inalt, balcon, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare
 • Suprafata 88 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:05

Apartament tip duplex ,mansarda este compartimentat foarte ingenios.La etajul cinci avem trei camere,doua bai, bucatarie ,balcon si o scara interioara care face legatura cu mansarda. Pret avantajos
 • Suprafata 166 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 19:46

9/10, semidecomandat, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, pozitie buna, scara curata, bloc civilizat, liber, cadastru, intabulare, negociabil
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 09 iul, 13:33

Rezidential Orhideelor, apartament 4 camere la cheie, suprafata utila 70 mp, bloc nou constructie 2020, centrala proprie, balcon, instalatii electrice + sanitare noi, izolatie termica, termopan, etc.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
Chiajna, ieri, 18:20

termopam, centrala termica proprie, 2 unitati aer conditionat, 2 bai, parchet, gresie, faianta, liber, intabulare, vedere mixta, scara curata, pe mijloc.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 11:20

apartament modern si spatios cu 4 camere, balcon, aflat in ansamblul rezidential Orhideelor 4. Apartamentul se vinde cu urmatoarele dotari: gresie, faianta, parchet, usa metalica, etc.
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
Chiajna, ieri, 21:25

Confort Urban, Sos Salaj, RATB 117, apartament 4 camere, etaj 2/8, suprafata utila 94,28 mp utili, decomandat, Se preda complet finisat, posibilitate personalizare, loc parcare suprateran 2500 Euro.
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 17:02

apartament de vanzare, confort 2 sporit, cu 2 grupuri sanitare si 1 balcon, imbunatatiri: complet termopane, parchet, gresie si faianta, usa metalica, aer conditionat, liber, pret negociabil
 • Suprafata 63 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 01 iul, 05:30

Acord Grup va propune spre vanzare un Penthouse unicat cu 5 camere, pretabil locuinta/ sediu firma, imobil, confort 1, situat in zona Foisorul de foc, intr-un bloc cochet construit in anul 2018
 • Suprafata 200 mp
 • An 2018
 • Etaj 4 din 5
 • 16 min.
Bucuresti, 07 iul, 09:35

constructie 1960, fara risc seismic, etaj 1/10, apartament cu 6 camere, suprafata utila totala 185 mp, acces stradal, vedere spre rond, liber, ideal pentru investitie, pret negociabil.
 • Suprafata 185 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 12 iul, 12:20

4.900.000 €
imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant).
 • An 1983
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:03

confort 1, SU 85mp, logie de 5mp, balcon de 4mp, centrala proprie, calorifere din aluminiu, G+F-baie/bucatarie, parchet din lemn masiv in supragerie si cele 3 dormitoare. Baia are aerisire cu geam
 • Suprafata 75 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 09 iul, 19:15

Iancului, Posta, 4 camere transformate in 3, amenajari noi, nelocuit, decomandat, doua grupuri sanitare, 2 balcoane, etaj tehnic, reabilitat,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 09 iul, 12:40

bloc reabilitat, vedere mixta, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 80 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 11:05

Constructie in curs de edificare, finalizare 2021. Apartament 4 camere, 140 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu Sisesti.
 • Suprafata 140 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 11 iul, 00:40

apartament de lux parc Herastrau, loc de parcare garaj, mobilat si utilat, trei bai, lift, zona inchisa, trei dormitoare, doua terase, rulouri aluminiu, vecini linistiti. Comision 0 cumparator
 • Suprafata 140 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 10 iul, 08:12

Romancierilor cf 1 semidecomandat p/4 bloc reabilitat fara amenajari 2 gr sanitare cu geam si aerisire 2 balcoane bloc reabilitat, cadastru intabulare, acc credit,
 • Suprafata 87 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 03 iul, 05:15

84.000euro, ap. 4 cam. dec. parter/80 mp/ fara balcon (va costa 3000 euro constructia balconului)+loc parcare/la 2 min. de metrou Ap. Patriei intr-o zona linistita, inverzita, oferind toate facilitatile zonei.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:44

4 camere, decomandat, et. 12, vedere dubla, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, 3 balcoane,
 • Suprafata 93 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 14
 • 1 min.
Bucuresti, 09 iul, 11:25

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere semidecomandate
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere cu centrala termica
4+ camere decomandate
4+ camere cu loc parcare