sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 232 anunturi

4 camere semidecomandat, renovat, instalatie electrica si sanitara schimbata, centrala proprie, vedere spate, bloc reabilitat, scara foarte curata, 2 grupuri sanitare, dressing mare.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:51

bloc stradal, reabilitat cu acoperis, vedere spate, complet renovat, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, izolat si pe interior, AC, usi schimbate.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 19 iun, 07:29

constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Intrebati si de celelalte proiecte, poze reale
 • Suprafata 90 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, 22 iun, 09:48

apartament confort 1, semidecomandat situat la etajul 2/8, bloc din 1940, suprafata de 100 mp. liber, intabulat, parchet, aer conditionat,
 • Suprafata 100 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:54

licitatie 11.06.2019. Apartament cu 4 camere, balcon cu suprafata de 10,25 mp si dependinte, situat in bloc de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E.
 • Suprafata 76 mp
 • An 1970
 • Etaj 1 din 4
Scornicesti, 19 iun, 09:54

Piata Victoriei, Lascar Catargiu ap. 4 cam., 130 mp, boxa, curte, cf liber hp/2, constr 1940, liber, necesita renovare, pret urgent discutabil, rog seriozitate,
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:42

chiar vav Auchan, bloc reabilitat, etajul 2 din 4, termopane, usa metalica, toate actele.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 19 iun, 07:30

Comision 0. Direct dezvoltator, 4 decomandate, finisaje lux, finalizat. Brancoveanu, bransat la toate utilitatile orasului. Mutare rapida. Accept credit. Ansamblu Rezidential,
 • Suprafata 89 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 14 iun, 09:09

1996 anul constructiei, oferta vanzare duplex de 4 camere pe bulevardul Decebal, 152 mp, 6 balcoane, etajul 6+7/8, bloc de monolit, vedere si acces stradal, paza. www.realkom.ro.
 • Suprafata 152 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, 20 iun, 12:17

prima casa, ipotecar sau cash, 85500 euro vand ap. 4 cam. semidec, etaj 3/8, bloc constr. 1985, reabilitat termic, Kaufland Iriceanu, zona linistita, luminos, spatios, saptii depozitare.
 • Suprafata 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 19 iun, 11:06

oferta apartament de 4 camere, confort. 1, cu 2 grupuri sanitare si 1 balcon, se vinde partial mobilat facut pe comanda, renovat in 2018, cu centrala proprie si multe alte imbunatatiri,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 21 iun, 14:38

2/10, cf 2, dec, 68 mp, 1 baie, hol locuibil, vedere mixta, balcon, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, loc de parcare ADP, renovat 2015, g, f, p, t, um, aer conditionat, usi noi, contorizat, intab, zona linistita, neg, cash.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 21 iun, 14:00

4 camere decomandate, bloc monolit, stradal, vedere panoramica, liber,
 • Suprafata 100 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:12

apartament cu 4 camere si dependinte, in suprafata utila de 96.28 mp. Acesta este situat la etajul 1 al unui bloc care dateaza din anul 1990. Licitatie 26.06.2019
 • Suprafata 96 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Zalau, azi, 10:03

Smart Rezidential va propune spre achizitie un apartament de 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, debara, mobilat si utilat, 5-6 min mers pe jos pana la metrou Timpuri Noi. Pret Neg.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 18 iun, 10:07

2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, geam baie, usor negociabil.
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 4 min.
Bucuresti, 19 iun, 07:29

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 15 iun, 11:28

intersectie Matei Basarab, bloc tip vila cu 3 etaje, parter inalt, 4 camere, decomandate, balcon, boxa, parchet, 2 gr sanitare, toate actele, zona cu multa verdeata,
 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 18 min.
Bucuresti, 19 iun, 07:29

Bulevardul Balcescu nr.30, vedere panoramica, liber, cadastru, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare.
 • Suprafata 156 mp
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:21

dezvoltator de vanzare vila 4 camere situata in comuna Berceni, intr-o zona noua de case, pe str Miorita, cu acces facil la soseaua principala suprafata terenului 250 mp
 • Suprafata 115 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Berceni, 14 mai, 10:05

strada Grigore Alexandrescu, apartament 4 camere dispus pe parter si etajul 1, 2 intrari, centrala proprie, curte 100 mp
 • Suprafata 140 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 3 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:34

Proprietar, 3 min. metrou Grigorescu, 7 min. parc, 12 min. Park Lake, 3 camere dar se poate recompartimenta in 4 sau 5 camere, posibilitate pt. 2 locuri de parcare in subteran, mutare rapida.
 • Suprafata 116 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, 21 iun, 12:23

Ideal Residence, ideal for your family, intr-o noua dezvoltare de clasa premium loc parcare acoperit. Termenul de finalizare 2019. comision 0. Discount pentru plata integrala;
 • Suprafata 141 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, 09 apr, 09:57

ap 4 camere, bloc 1978, reabilitat, et 6/12, 106 mp, decomandat, vedere dubla, 2 balcoane. Renovat, faianta, gresie, parchet, termopan, usi noi, usa metalica la intrare. Modificarile autorizate, cuprinse in cadastru.
 • Suprafata 106 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 12
Bucuresti, azi, 09:57

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 10:42

4 camere tip duplex, cu vedere pe Bd Decebal, bloc monolit,
 • Suprafata 130 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 18 iun, 09:12

vanzare 4 camere, decomandate, 7/10, renovat cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac cu 2 bacoane inchise si grupuri sanitare, bloc 1977, 90 mp, mobilat si utilat, locatia se gaseste, la Iancului, Magura.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 12 apr, 12:44

4 cam transf. in 3 cam cu Autoriz, living 50 mp, bucatarie 18 mp, 2 dorm. 13 mp si 11 mp, 2 bai, 2 holuri, dressing, interfon, finisat, scara finisata lux, 2 lifturi, vedere S-V, toate actele, M 2 min, pret neg.
 • Suprafata 111 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 22 iun, 21:52

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere frumoasa, cadastru-intabulare, se accepta credit, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, 20 iun, 19:04

va invitam sa achizitionati un apartament cu 4 camere, amplasat in zona centrala a Bucurestiului, cu acces rapid catre toate punctele de interes.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 19 iun, 09:54

Billa, Moghioros, cf 1 decomandat etaj 7/10 ctie 1982 parchet termopan usa metalica izolat interior 2 gr sanitare 2 balcoane 2 debarale liber contorizat toate actele acc credit.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 21 iun, 14:28

Unirii, Fantani, stradal, apartament 4 camere transformat din 5 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 120 mp, vedere mixta, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990
 • Suprafata 120 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 21 iun, 13:32

penthouse luminos 4 camere, pe o strada linistita din sos Jiului, decomandat, 3 balcoane, centrala proprie, garaj si boxa subsol, liftul avand acces direct in apartament, vecini civilizati,
 • Suprafata 145 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, 21 iun, 15:48

Piata Victoriei Dorobanti Capitale Anaf ap. 5 cam., hp/2, constr 1952, cf, garaj, 120 mp teren proprietate, liber centrala de ap., 170 mp + cam serv. demisol, rog seriozitate, 265.000 euro+TVA.
 • Suprafata 170 mp
 • An 1952
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:43

bloc din 1996, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, termopane, gresie, faianta, geam baie, 90 mp
 • Suprafata 90 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, 19 iun, 07:30

vanzare ap 4 camere cu garaj la parterul blocului si doua locuri de parcare, 98 mp, situat in Dr. Taberei, Istru, imbunatatiri partiale, acte corecte, cu acces spre toate zonele.
 • Suprafata 98 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 09:57

5 camere, apartament deosebit, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termoane, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, vedere spate, stradal
 • Suprafata 100 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 20 iun, 08:20

apartament 4 camere lux, bloc nou, in suprafata de 99 mp in cartierul Berceni. Utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, internet + tv), tamplarie PVC Salamandaer. Finisaje lux,
 • Suprafata 99 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 14 iun, 09:10

bloc 4 etaje, apartament reabilitat, centrala termica, 2 gr sanitare, gresie, faianta, termopane, usa metalica, 10 minute metrou Gorjului, toate actele, usor negociabil.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, 19 iun, 07:30

clinica Hiprocrat, 7/8, sdec, 2wc, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam baie, bloc fara risc seismic, cadastru intabulare, acc credit, eliberabil repede, loc parcare ADP,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 21 iun, 13:43

10 minute metrou Dristor, 5 minute mall Vitan, bloc rebilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 19 iun, 07:29

apartament 4-5 camere, duplex, etajul 4 si etajul 5/P+5, 188 mp totali, living, 3 dormitoare, birou, dressing-uri, 3 bai, terasa 16 mp/ balcon 5 mp, loc de parcare subterana, mobilat si utilat complet;
 • Suprafata 188 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 18 iun, 11:27

parter, fara balcon, decomandat, ideal firma dar si locuinta, necesita amenajare, acte la zi, cash/ credit, vecinatati: Unirii, Decebal, Dristor,
 • Suprafata 96 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 01 apr, 11:42

Ion Brezoianu vedere spre Cismigiu ap. 4 cam. etaj 1/9, dec., 3d, 2 bai, terasa, cf centrala de ap, 2 intrari, p, g, f, bucatarie complet mob, acces usor central, rog seriozitate, bloc cu risc seismic 3
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:43

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 22 iun, 20:12

mobilat si utilat, va propun un apartament cu 4 camere pe Calea Mosilor, aproape de intersectia cu Mihai Eminescu de unde aveti legaturi catre mijloacele de transport in comun,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 20 iun, 16:23

va propun un apartament frumos renovat, in care va puteti muta direct in zona Vitan, Casa de Pensii. Apartamentul este situat la etajul 2 al unei case solide,
 • Suprafata 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 17 min.
Bucuresti, 20 iun, 16:24

4 camere etaj 4, renovat recent, gresie, faianta, parchet, usi de interior, usa metalica, instalatii noi, centrala proprie cadastru, intabulare, se poate vinde mobilat si utilat
 • Suprafata 45 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 19 iun, 09:54

Tg Neamt cf 2 etaj 8/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat 2 gr sanitare eliberabil acc credit,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 21 iun, 13:58

Apartament 4 camere, decomandat, zona Militari Apusului, SU=80 mp, 1964, et. 3/4, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, farmacii, scoli, piata, restaurante. Pretul este de 73.000 euro.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:54

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere decomandate
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Grivita - Gara de Nord
4+ camere cu centrala termica
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere cu loc parcare