sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 431 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

Strada Dristorului 81-88, confort I, decomandata, an constructie 1987, et. 10/10, supr. 43 mp, termopan, aer conditionat, mobilata, utilata.
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 08:34

Garsoniera decomandata, cu balcon, bine impartita si luminata, supr utila mare 39 mp, compartimentare caramida porotherm, izolatie exterioara, centrala termica, finisaje la alegere, se preda la cheie.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:31

garsoniera complet finisata, la cheie, finisaje incluse, mutare imediata. Poze reale,
 • Suprafata 32 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 08:27

100.000 €
vand garsoniera super lux, open space, vedere pe fata, cadastru, intabulare, certificat energetic, str. Vasile Carlova nr. 6, 150 m de str. Nerva Traian, accept credit, complet utilata si mobilata.
 • Suprafata 45 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 07:55

et 7/8, stradal Calea Calarasilor, 2min metrou Muncii, 40 mp, bloc 1993, mixt, vedere spate, ideala investitie/spatiu birouri, apropiere bd. Basarabia, Pta Alba Iulia, Unirii, Mihai Bravu, Baba Novac.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:35

65.000 €
proprietar vand garsoniera decomandata, 32 mp + boxa 5mp, etaj 2/2, complet mobilata, bucatarie utilata, frigider, cuptor, plita, masina spalat rufe. Gresie, faianta, termopan, ac, centrala proprie, usa metal
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 10:00

garsoniera la cheie cu finisaje incluse, luminoasa, inteligent compartimentata, zona de case, ansamblu rezidential cu acces securizat, se inchiriaza foarte usor.
Bucuresti, azi, 08:26

garsoniera decomandata p/4 situata in imediata apropiere a Politehnicii, metrou Lujerului la 10 minute de mers pe jos. Bloc curat civilizat, se vinde mobilata utilata complet. Garsoniera este libera
 • Suprafata 33 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 08:11

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.
Bucuresti, azi, 07:25

vand garsoniera ultracentral, B-dul Magheru, vis-a-vis de metrou Piata Romana, intrare din bulevard, interfon, usa metalica, mobilat, utilat, pereti inalti, clima, termopan, gresie, faianta, parchet.
 • An 1936
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 07:19

Direct dezvoltator , Comision 0% ,constr 2017 D+P+6 Etaje. Garsoniere, 2 si 3 camere cu preturi de la 28000 euro
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 07:15

Sibiu, garsoniera, cu balcon, bloc monolit de garsoniere cu 2 lifturi, situata in apropiere parc Moghioros, Auchan, Afi Cotroceni, viitor metrou Favorit, pretabila si ca investitie pentru inchiriere.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 07:10

Va propunem catre vanzare o garsoniera spatioasa, decomandata, situata in zona Berceni, Brancoveanu. Etaj 2/3, 34 mp, bucatarie inchisa, termen finalizare septembrie 2019, se accepta orice tip de credit.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, azi, 07:08

59.000 €
Garsoniera P/4 Aviatiei, 40 mp, decomandata, 1986, apropiere parc, magazine, mijlace de transport,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 03:50

garsoniera stradala, etaj 3/10, toate actele la zi, zona excelenta pentru investitie.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 00:56

garsoniera situata la parter din 4, libera, in suprafata de 17 mp, renovata la cheie, usa metalica, ferestre pvc, instalatii sanitare si electrice noi, parchet, discutabil,
 • Suprafata 17 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 00:41

1/2, imobil 2008, centrala, balcon, parcare, mobilata,
 • An 2008
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 22:40

bloc mixt, centrala proprie,
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 22:39

36.600 €
direct proprietar, vand garsoniera, confort 1, decomandata, 33,5 mp, blocul este din beton extrem de rezistent, bine de stiut pt. cei cu frica de cutremur.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:20

particular, bloc T10, fara imbunatatiri, bloc civilizat, doua lifturi, libera, rog nu deranjati cu oferte neserioase, 35-36-37000 euro,
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 17:23

proprietar, cf. 1, bloc mixt, doar o garsoniera pe etaj, metrou 1 Dec 1918, stare f buna, spatioasa 30 mp utili, renovata, contorizata complet, libera, acte ok. Str Jean Steriadi 22. Bloc stradal.
 • Suprafata 30 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:21

garsoniera la cheie de vanzare Lacul Morii,
 • Suprafata 34 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 5
Bucuresti, ieri, 17:06

Bloc mixt, 1 garsoniera pe etaj, gars cf. 1, semidecomandata, bloc an constructie 1982, ideala investitie dar si locuinta, scoli si gradinite, in jurul blocului, statie tramvai si autobuze agentie.
 • Suprafata 25 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 15:14

18.000 €
gars. cf. 3, cu gaze, cadastru si intabulare, zona p-ta Resita,
 • Suprafata 18 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 14:56

gars. cf. 3 et. 3/4, cu centr. term, balcon, g, f, p, t, pret neg.,
 • Suprafata 18 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 14:56

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 38 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:27

garsoniera 15 mp, 5 min. metrou si ITB, 10 min Auchan Titan, g, f, t, p, se vinde mobilata si utilata, doar toaleta/wc pe coridor, cu posibilitate de a se muta in camera.
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 13:45

Atentie, 2 camere decomandate zona Raul Doamnei, chiar langa viitoarea statie de metrou, fara imbunatatiri, avantujul personalizarii de catre viitorul proprietar dupa standarde proprii, toate actele.
 • Suprafata 43 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 13:24

cf 1, langa Kaufland si Auchan, curata cu imbunatatiri, are balcon, foarte aproape tramvai 41, bloc curat, 2 lifturi, acte la zi, accept credit. Urgent.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 13:23

et 7, cf. 1, semidecomandata, fara imbunatatiri, necesita renovare, scara foarte curata, vecini civilizati, acte pregatite, accept credit.
 • Suprafata 35 mp
 • An 1970
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 13:22

cf. 1, pe mijloc, geam la bucatarie in afara,fara nici o imbunatatire, 2 lifturi, pozitie deosebita, Piata Moghioros si Tramvai 41, 3 respectiv 5 min, Afi Palace 5 min. Acte la zi, accept credit
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:22

la 15 minute de centrul capitalei si la 10 minute de Mall Afi Cotroceni, g, f, p, t, um, renovata recent, ac, acte la zi, ideala pentru investitie, instalatii electrice, sanitare schimbate, usi interior noi
 • Suprafata 34 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 12:39

confort 1, libera, 5 minute distanta de metrou, accept si credit, renovata proaspat, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, usa metalica, instalatie sanitara si electrica noua,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:00

balcon inchis, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan Veka tripan,
 • Suprafata 34 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:57

gars cf 1 decomandata bloc reabilitat st 34 mp mici imb toate actele pret fix.
 • Suprafata 34 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 10:14

27.000 €
garsoniera la oferta, finalizata la cheie. Finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie RATB,
 • Suprafata 33 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Amadeo Residence
Bucuresti, ieri, 10:05

proprietar, vand gars confort 1, semidecomandata, etajul 2/10, imbunatatiri mai vechi, Dr. Taberei intre Plaza si Afi Cotroceni, mobilata, ocupabila imediat. Pret neg. Tel.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 08:10

vand garsoniera decomandata 42 mp: orientare sud, vedere panoramica fara vis-a-vis, zona aerisita, aproape de mijloace de transport si centru, Parcul Carol, loc parcare, mobilata si uitilata,
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 05:45

Garsoniera Ozana, metrou 1 Decembrie 1918
 • Suprafata 35 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 01:35

garsoniera Titan Policlinica D5. Bloc mixt reabilitat, complet renovata.Mobilata, utilata. Auchan, parc IOR, Titanii, Ratb 101,102, 311, metrou 10 min. Randament investitie 8% inchiriere,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 01:25

particular vand garsoniera 25 mp, parter, gresie, faianta, termopan, um, balcon, baia renovata complet nov 2018, blocul este din 1984. Este situata la 5’ m de metrou.
 • Suprafata 25 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 17 aug, 21:30

garsoniera, decomandata, 39,35 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 17 aug, 20:33

garsoniera 41.4 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 17 aug, 20:21

finalizata superba, garsoniera dubla, 46.29 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, aer conditionat
 • Suprafata 46 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 aug, 20:00

garsoniera spatioasa, 38.09 mp, bloc nou cu lift, etajul 2/5, gresie, faianta, parchet, usi de interior, centrala termica 24 kW, contorizare individuala, posibilitate credit. Avans min 5%. Comision 0.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 17 aug, 19:36

garsoniera, decomandata, 34.05 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, 17 aug, 19:12

garsoniera, decomandata, 32 mp utili, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 32 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 17 aug, 18:48

garsoniera deosebita, 34,7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, 17 aug, 18:39

garsoniera 42.65 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, 17 aug, 18:18

garsoniera deosebita, 29.7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii,
 • Suprafata 30 mp
 • An 2018
 • Decomandat
Bucuresti, 17 aug, 17:45

garsoniera deosebita, 34,4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 17 aug, 17:21

garsoniera deosebita, 38.4 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 17 min.
Bucuresti, 17 aug, 17:18

garsoniera 35.25 mp utili, complet finisata si utilata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, 17 aug, 16:57

Garsoniere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Bucurestii Noi - Damaroaia
Garsoniere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Dupa 1977 Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti