sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 524 anunturi
Zona: București

garsoniera dubla, demisol/ 6, spatioasa, zona linistita, acte la zi, mobilata si utilata in pret,
 • Suprafata 36 mp
 • An 2010
 • Etaj demisol din 6
 • 12 min.
Sector 6, azi, 14:54

Rasaritului, etajul 3/4, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, geam la baie, balcon, mobilata si utilata, pretabil investitie, acte facute, accepta credit
 • Suprafata 29 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, azi, 14:54

46.000 €
Proprietar, vand garsoniera noua, la pret accesibil, cu suprafata de 38 mp, situata la etajul 4/7, intr-un bloc nou, cu finalizare in luna iunie 2022. Se preda finisata integral, modern.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
Sector 4, azi, 14:49

gars. Brancoveanu, confort 1, decomandata mobilata, 35 mp, et. 3/4, bloc mixt, 36000 euro fix, 0723389967, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 35 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, azi, 13:30

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj de la 1 la 5, pret pentru cash,
 • Suprafata 34 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 6, azi, 11:51

3/8, dec, 40 mp, bloc 1987, bloc de garsoniere, semistradal, termopan, gresie, usa metalica, parchet, mobilata si utilata, libera
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Sector 5, azi, 10:58

Platinum Residence garsoniere decomandate, 2021 cu mutare imediata. Berceni, Metalurgiei, la 5-10 minute fata de autobuz si metrou Brancoveanu, Aparatorii Patriei. Dimitrie Leonida. In apropiere Grand Arena, Selgros, Carrefour, Lidl, Parcul Tudor Arghezi, 45.500 negociabil
 • Suprafata 46 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Sector 4, azi, 10:40

39.500 €
Berceni-sector 4, intersectie bd. Brancoveanu cu strada Luica, prin strada Aurel Persu, pe strada Dealul Cucului, proprietar, vand agarsoniera simpla, cu suprafata utila totala de 35 mp,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 4, azi, 14:49

9/10, la 10 minute de metrou, bloc reabilitat termic, 2 lifturi, acte la zi, se poate vinde si mobilta, utilata cum se vede, ideala pentru investitie, se accepta credit de orice fel, pret negociabil.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1982
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Sector 2, azi, 14:49

vindem o garsoniera cf 1,aflata pe strada Fizicienilor, foarte aproape de magazine precum Penny, Lidl, Kaufland. la nici 10 minte se afla piata Matei Ambrozie si parcul IOR.
 • Suprafata 27 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 3, azi, 14:37

Va oferim spre vanzare o garsoniera ,avand o suprafata de …23 metri patrati + curte de 20 metri patrati. Blocul are regim de inaltime P+4 si este construit in anul 2014. Se accepta orice modalitate de plata ! Nu are loc de parcare ! Birou dezvoltator :Roxana Dragoi Pentru clientii care au nevoie ..
 • Suprafata 23 mp
 • An 2014
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 14:36

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 46,972 Euro + TVA Pret promotional - avans 15% la antecontract: 49,324 Euro + TVA Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Garsoniera este amplasata vi..
 • Suprafata 44 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 14:36

Proprietar, vand garsoniera 30 mp, pe B-dul Timisoara 45, et 5 din 9, Accept credit. Nu doresc sa fiu contactat de agentii.
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Sector 6, azi, 09:45

garsoniera de vanzare Theodor Pallady M3
 • Suprafata 16 mp
 • Etaj 2 din 4
Sector 3, azi, 08:10

Proprietar, vand garsoniera in zona Titan Postavarul, vizavi de benzinaria MOL, decomandata, cu vedere pe spate, bucatarie mobilata si utilata, loc de parcare ADP, 2 lifturi.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
Sector 3, azi, 08:10

vis-a-vis de parcul TImisoara, langa Afi Plaza si metrou Favorit, et 1/10, 29.26 mp, an 1977, renovat in 2020, centrala proprie, hol, bucatarie, dresing, baie, dormitor. disponibil imediat
 • Suprafata 29 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 15:25

Va oferim spre vanzare o garsoniera decomandata ,avand o suprafata de …39.05 metri patrati. Blocul are regim de inaltime P+8 Termen de finalizare constructie decembrie 2022. Garsoniera se preda complet finisata,cu centrala termica proprie si finisaje de calitate. Proiectul dispune de locuri de p..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2021
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 14:35

Va oferim spre vanzare o garsoniera decomandata ,avand o suprafata de 34.10 metri patrati. Blocul are regim de inaltime P+6 Se accepta doar plata cash !!! Garsoniera se preda complet finisata,cu centrala termica proprie si finisaje de calitate. Proiectul dispune de locuri de parcare supraterane cad..
 • Suprafata 34 mp
 • An 2021
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 14:35

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 50% la antecontract: 44,524 Euro + TVA Pret promotional - avans 15% la antecontract: 47,524 Euro + TVA Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Garsoniera este amplasata la..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 14:24

chiar la metrou, termopane, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, toate actele ,libera. 2 lifturi. 5 minute piata Minis
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 1 min.
Sector 3, azi, 14:18

va oferim o garsoniera superba confort 1, decomandata, etaj 3/10, bloc mixt, renovata si mobilata nou, se vinde cu tot ce este in ea, vedeti in poze. Imbunatatiri de calitate g, f, p, t, um, instalatii noi,
Sector 2, azi, 14:07

garsoniera decomandata, 31 mp utili situata la mansarda in bloc nou pe str. Tineretului la 100 m de RATB, comision 0%,
 • Suprafata 31 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 6, azi, 14:06

DRUMUL TABEREI- PLAZA, 1/10 cf 1/decomandata, bloc mixt, 1978, renovata in 2020, centrala proprie,mobilata si utilata ca in foto, libera, acte. In apropiere metrou, tr.41, piata, parc, LIDL, AFI
 • Suprafata 30 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 6, azi, 14:03

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 14:03

Va oferim spre vanzare o garsoniera ce se afla la etajul 8 din 8 al unui bloc situat in zona Crangasi aproape de parc din anul 1982 . Ideal pentru investitie , dar si pentru locuit ! In zona in care este amplasat blocul veti gasi scoli, gradinite, locuri de joaca amenajate special pentru copii..
 • Suprafata 30 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:51

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 51,429 Euro + TVA Pret promotional - avans 50% la antecontract: 54,286 Euro + TVA Pret promotional - avans 15% la antecontract: 57,048 Euro + TVA Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati..
 • Suprafata 46 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 11
Bucuresti, azi, 13:51

92.000 €
apartament ultracentral, bloc fara risc seismic, cu 2 lifturi, renovat, cadastru si intabulare, liber de sarcini,
 • Suprafata 58 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Sector 1, azi, 13:40

apartament confort 2, curat, termopan, gresie, faianta, nemobilat, acces facil mijloace de transport, Scoala 197, gradinita,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, azi, 13:39

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 5-6 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Iris Mall.. ..
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:39

vand garsoniera disponibila la etajul 1, intr-un bloc nou cu regim de inaltime P+5E, lift, avand suprafata utila de 32.60 mp +2.10mp balcon. Acces rapid la mijloacele de transport. Accept credit,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 4, azi, 13:34

garsoniera, Pajura, bloc reabilitat, totul nou, utilare completa, instalatii schimbate. Merita vazuta,
 • 2 min.
Sector 1, azi, 13:32

sect 3, Titan str Drumul Gura Putnei nr 82, gars tip studio supraf 45,88 mp et 2/7,Titan Green Port gars tip studio supraf 45,88 mp et 1/6, balcon, finisaje la alegere, pret TVA inclus, pret promotional,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Sector 3, azi, 13:30

Str. Dealul Macinului, garsoniera decomandata, confort 1, curat, termopan, libera, acte, acces facil Metrou, scoala, gradinita, piata,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, azi, 13:25

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 100% la antecontract: 45,726 Euro + TVA Pret promotional - avans 15% la antecontract: 47,600 Euro + TVA Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Garsoniera este amplasata l..
 • Suprafata 37 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 13:18

vand garsoniera cf. 1, 30 mp, bloc reabilitat, p/10, balcon spatios termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, bloc curat, zona verde, parcul Tei, supermarket, Obor, Facultatea de Constructii
 • Suprafata 30 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 18 min.
Sector 2, azi, 13:08

garsoniera cf. 1, semidecomandat, etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, geam exterior, bucatarie mobilata, utilata, libera, toate actele, acc. credit,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 11 min.
Sector 6, azi, 13:06

garsoniera conf. 3, bloc reabilitat termic, constructie 1980, etaj 2/4, apa calda si caldura Radet, 5 min. metrou 1 Decembrie, 5 min. piata Trapezului, 2 min. Lidl,
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Sector 3, azi, 13:04

cf. 2, apa, caldura, gaze, libera, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan. Acte pregatite pentru vanzare. Langa bloc este metrou, STB, Plaza, Lidl, piata, parc,
 • Suprafata 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 5 min.
Sector 6, azi, 12:54

achizitie: direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 53,944 Euro + TVA Pret promotional - avans 15% la antecontract: 56,641 Euro + TVA Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Garsoniera este amplasata la ap..
 • Suprafata 49 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 12:39

Progresului, balcon inchis, centrala termica, renovata total, se vinde partial mobilata, bucatarie noua, libera. Unirii 3 km, Parc Carol 3 km, metrou Eroii Revolutiei 2 km, agentie,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 5, azi, 12:34

Brasov stradal linia 41, Plazza Romania, cf 1, semidecomandat, etaj 2/9, renovat sept 2021, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii sanitare noi, libera, acte, acc credit.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
 • 3 min.
Sector 6, azi, 12:33

Auchan- Lasermed cf 1 semidecomandat p/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat contorizat libera toate actele acc credit
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Sector 6, azi, 12:33

Lasermed semistradal cf 1 semidecomandat termopan necesita amenajari totale libera, contorizata acte cash,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Sector 6, azi, 12:32

Brasov stradal -Plazza Romania parc sahisti linia 41 cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, gresie faianta parchet, termopan, instalatii noi, renovat oct 2021 libera, acte acc credit,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 6, azi, 12:32

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 6, azi, 12:32

Bloc mixt cf 1, decomandat, etaj 7/10, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata utilata, ctie 1982 geam la baie, toate actele, acc credit,
 • Suprafata 35 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 9 min.
Sector 6, azi, 12:31

stradal cf. 1, termopan (balcon ) reabilitat libera contorizat, fara amenajari, acte in curs, acc credit pret discutabil,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 9 min.
Sector 6, azi, 12:31

Favorit cf 1 semidecomandat etaj 3/9 faianta, gresie, parchet, balcon, acte, libera, mobilata acc credit,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 6, azi, 12:31

stradal, garsoniera decomandata, etaj 5/8, vedere bulevard, suprafata 40 mp, mobilata si utilata modern, ideal locuit/investitie, bloc monolit, constructie 1998, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1998
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Sector 3, azi, 12:29

Str. Valea Cricovului nr. 100, et. P/4, an 2013, orientata catre Est, luminoasa, comision cumparator 0%, mobilata, utilata, luminoasa, terasa generoasa, metrou Valea Ialomitei, Lidl, Kaufland, Mega
 • Suprafata 31 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, azi, 12:24

garsoniera spatioasa, metrou Aparatorii Patriei, Lidl
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Sector 4, azi, 12:21

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.
Bucuresti, azi, 12:15

18.500 €
strada Vaselor, garsoniera la demisol inalt cu geam afara, 17 mp, libera, cadastru si intabulare, ocazie
 • Suprafata 17 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Sector 2, azi, 12:12

Tip-Top-8 /10 confort 2 semidecomandat, libera, cadastru, intabulare, bloc civilizat.
 • Suprafata 18 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, azi, 12:12

5 minute de metrou Lujerului, termopan, centrala termica, libera,
 • Suprafata 29 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, azi, 12:12

Brasov linia 41 parculet garsoniera cf1 semidecomandata situata pe mijloc vedere stradala renovata dec 2021 libera etaj 1 acte aer conditionat particular nu colaborez cu agentii,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 2 min.
Sector 6, azi, 12:05

Direct Dezvoltator - Comision 0% - AVANS MINIM 15% Va prezentam spre vanzare un o garsoniera aflata la etajul 3, avand o suprafata utila de 35,61 mp, disponibila in ansamblul W PABLO RESIDENCE - un imobil cu regim de inaltime D+P+5E. Garsoniera beneficiaza de o compartimentare c..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 12:05

bloc 1982, retras in planul 2, decomandata, etajul 3/4, parchet, faianta, gresie, termopan, mobilata, utilata, libera, negociabil, merita vazuta.
 • Suprafata 29 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, azi, 12:02

Garsoniere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Decomandate Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Garsoniere ieftine Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere Titan, Dristor