sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 503 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București

Pantelimon - Delfinului gars. cf. 1 decomandata, etaj 2/10 cu imbunatatiri, Gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat termic, cadastru, intabulare, 41000 euro,
 • Suprafata 38 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:02

Farmacia Tei, 8/8, semidecomandata, bloc mixt, constructie 1985, suprafata 26 mp, balcon, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, bloc reabilitat termic, libera, cadastru intabulare, discutabil.
 • Suprafata 26 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 12:01

10/10, fara probleme cu terasa, pozitie de exceptie, cf. 1, dec, 34 mp, bloc mixt, c-tie 1979, scara stradala, orientata pe Sud, luminoasa, fara imbunat, parchet, aer conditionat, libera, ideala investitie, accept credit, neg.
 • Suprafata 34 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:58

garsonierele pe care le vei regasi in Timisoara Residence 103 sunt un adevarat rasfat! Finisate cu materiale de calitate, gresie, faianta Spania, incalzire in pardoseala, centrala proprie Bosch, obiecte sanitare Ideal Standard si suprafetele utile intre 32 si 40 mp utili cu gradini de 25 mp sau balc..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 10:00

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, parcare, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, decomandat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:30

bloc stradal, la cca 700 m de Valea Oltului, garsoniera cu suprafata 42 mp, situata la parter/9, bloc locuit in totalitate, finisaje superioare, mijloace de transport in fata blocului.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
Bucuresti, ieri, 17:25

Chiajna, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 138, 178, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 15:00

Lidl, parc, 3/4, semidecomandata, confort 3, bloc mixt, necesita renovare, gaze, caldura, boiler electric, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, cadastru, intabulare, se accepta doar plata cash,
 • Suprafata 15 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 11:57

Garsoniera decomandata aflata intr-un imobil nou cu acces rapid catre statia ratb si centrul orasului. Se preda complet utilata si finisata: gresie, faianta, parchet, centrala proprie, tamplarie pvc,
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 11:48

parc Tineretului, Alunisului, aproape Budimex, cf. 3, pe mijloc, orientare V, apa calda, caldura Radet, terasa fara probleme, imb., g, f, termopan, usa metalica, libera, comision agentie 500 euro.
 • Suprafata 16 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:42

Barbu Vacarescu, Floreasca, Kaufland, Billa 15 min., metrou Stefan cel Mare, cf. 1, bloc reabilitat termic, orientare Sud, pe mijloc, imb., gresie, faianta, termopan, usa metalica, cadastru,
 • Suprafata 28 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:41

aproape Mall Veranda, Kaufland etaj 1/10, cf. 1 semidec., 31 mp, bloc 1981 reabilitat termic, 2 lifturi, orientare est, imb., g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare, libera
 • Suprafata 31 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:40

strada Carei, bloc 1989 reabilitat termic, etaj 8, 42mp, cu imbunatatiri, bucatarie mobilata, dressing hol, acte complete, apropiere parc Vergului, Titan, Diham, Pantelimon, Chisinau, Mega Mall, Lidl.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 13:15

Amplasat la 15 minute de metrou si 7 minute de centre comerciale, piata, 3 minute de scoala in zona noua a cartierului, intre alte constructiii noi, ansamblul ofera proprietati spatioase si decomandate.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 11:28

direct dezvoltator, bloc nou p+8 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 100 m toate utilitatile parcare
 • Suprafata 38 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 11:26

direct dezvoltator, bloc nou P+8 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, CT, statie RATB la 50 m, toate utilitatile, parcare.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 11:26

1/4, decomandata, bloc mixt, 1984, ac, 35mp, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, cadastru si intabulare, vedere parc, libera, merita vazuta
 • Suprafata 35 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:09

garsoniera aproape metrou, finisaje de lux, centrala termica, lift, loc de parcare, balcon mare, aproape de gradinita si scoala, loc de joaca/parc, vedere rasarit, tamplarie pvc Salamander, usi pinum.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:08

garsoniera decomandata, spatioasa, bucatarie inchisa. Se preda la cheie, centrala proprie, bransata la toate utilitatile S3. Acces facil catre metrou 1 Dec 1918 (12 min). Direct dezvoltator! Doar plata cash
 • Suprafata 37 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 11:08

gars dec, spatios, bucatarie mare, inchisa. Ap se preda complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou 1 Dec.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 11:08

Antiaeriana, garsoniera dubla, bloc nou, toate utilitatile. Pret promotional de la 40.900 euro la 36.900 euro, valabil pana la data de 30.09.2019. Ultima garsoniera dubla disponibila.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 11:01

bloc nou, scara 3 in cartierul ANL Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Drumul Taberei statia Valea Ialomitei, Kaufland, langa parc Brancusi si Policlinica Brancusi. Scara 1 si 2 finalizate si vandute.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 10:51

ocazie, direct dezvoltator, garsoniera, decomandata, bucatarie inchisa, bloc p, 4, cu 2 lifturi, 2 scari de bloc, finisaje la alegere, utilitati canalizare, gaze, curent electric, Stb 178, 278 si 138. Comision 0
 • Suprafata 28 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:29
oferta speciala pret

garsoniera decomandata, 37 mp, bucatarie mare separata, complet finisata, centrala, balcon, 150 m Ratb, Pacii metrou 700 m, finalizare 04.2020, fara comision, direct dezvolator. Pret fix
 • Suprafata 37 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:18

Va propun la vanzare o gasoniera spatioasa cu o suprafata de 42 mp. Aceasta beneficiaza de incalzire in pardoseala si toate finisajele sunt premium. Pentru mai multe detalii va astept cu un telefon,
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:00

garsonierele pe care le vei regasi in Timisoara Residence 103 sunt un adevarat rasfat! Finisate cu materiale de calitate, gresie, faianta Spania, incalzire in pardoseala, centrala proprie Bosch, obiecte sanitare Ideal Standard si suprafetele utile intre 32 si 40 mp utili cu gradini de 25 mp sau balc..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2019
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 09:58

garsoniera 34 mp, bloc nou p+5, lift, 1 km pana la metrou, la cheie, finisale la alegere, parcare subterana, comision 0, direct dezvoltator, promotie la plata cash, asistenta credit, centrala proprie
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:53

garsoniera de vanzare, in zona Lacul Tei, in spatele Facultatii de Constructii, vis-a-vis de parcul Tei, pe strada Inginerilor Tei, intr-un bloc civilizat de garsoniere cu doua lifturi, construit in anul 1986. Garsoniera este foarte curata, ingrijita, dispune de gresie, faianta, parchet si gemuri te..
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 09:49

garsoniera de vanzare, in zona Lacul Tei, in spatele Facultatii de Constructii, vis-a-vis de parcul Tei, pe strada Inginerilor Tei, intr-un bloc civilizat de garsoniere cu doua lifturi, construit in anul 1986. Garsoniera este foarte curata, ingrijita, dispune de gresie, faianta, parchet si gemuri te..
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 09:49

56.000 €
Eminescu, garsoniera amenajata, bloc anvelopat, etaj 1, bloc mixt, spatioasa, la 5 minute de metrou si piata Obor, zona linistita.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:35

apartament tip studio, etaj intermediar, imobil nou cu lift, gresie, faianta, parchet, usi, termopan, centrala proprie, izolat termic, interfon. Plata prin credit!
 • Suprafata 44 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 09:24

vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Avantaj client 5.000 euro. Comision 0, TVA inclus, direct dezvoltator, ansamblul rezidential se afla pe Drumul Gura Fagetului 76
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 09:06

proprietar, vand garsoniera mobilata si utilata, Calea Calarasilor nr. 240, stradal, la 3 minute de metrou, aproape de bd. Decebal, facultati, STB, metrou, magazine, bloc 1996, etaj 5/7. Libera, renovata
 • Suprafata 40 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 08:59

34.500 €
Prisaca Dornei, bloc reabilitat, termopane, parchet, fara imbunatatiri, toate actele
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:48

5 minute Mega Mall, chiar la Piata Delfinului, cf 1, 33 mp, toate actele. Ideal investitie.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 08:47

44.500 €
5-7 minute metrou si parc, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, curat, bloc mixt
 • Suprafata 32 mp
 • An 1970
 • Etaj 1 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 08:46

garsoniera confort 2, Moise Nicoara,Garsoniera are gresie, parchet, termopan, instalatii sanitare si electrice noi. Complet mobilata si utilata. Perfecta pentru investitii. Cu chirias stabil
 • Suprafata 18 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 07:50

55.000 €
Plaza Residence, (sergent Alexandru Cutieru) garsoniera tip 1C (cea mare) in ansamblu de locuinte noi 2019 langa mall Plaza, etaj 3/12, garsoniera este finisata la gri, sunt proprietar.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 12
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 07:20

Sibiu, garsoniera, cu balcon, bloc monolit de garsoniere cu 2 lifturi, situata in apropiere parc Moghioros, Auchan, Afi Cotroceni, viitor metrou Favorit, pretabila si ca investitie pentru inchiriere.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 05:00

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.
Bucuresti, azi, 02:35

cf. 1, mobilata/ utilata. Ac, gresie, faianta, parchet, frigider, aragaz, masina spalat, calduroasa, vedere spate, etaj tehnic deasupra. Statii autobuz vis-a-vis. Ideal locuit, investitie
 • Suprafata 31 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 01:35

metrou C. Georgian, Basarabia, Chisinau, Arena Nationala, stradal, pozitie super, cu etaj tehnic, nou amenajata foarte frumos, balcon inchis, insorita, luminoasa, 4 lifturi,
 • Suprafata 39 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 23:35

acces metrou Eroii Revolutiei, bloc mixt propus spre reabilitare, decomandata, 2 balcoane, gresie faianta, usa metalica, aer conditionat, mobila si electrocasnicele incluse in pret, accept credit.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 23:05

garsoniera decomandata Metalurgiei, metrou Aparatorii Patriei 950 metri - 29.000 euro cash/ 34.000 euro credit, finalizare decembrie 2020, loc de parcare cadastrat 2.100 credit
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:22

Pieptanari Toporasi biserica stradal, in imediata apropiere de statia RATB la 1 min.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Bucuresti, ieri, 19:15

vanzare garsoniera Chitila. Renovata, bloc 2009, dispune de centrala proprie, curte proprie, Ac, spatii depozitare, bucatarie mobilata, aproape de 1 Mai, Jiului, Bazilescu
 • Suprafata 33 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:59

an 1984, bloc curat reabilitat termic, finisat, aer conditionat, amenajat pentru birou, 7 min metrou Dristor nod transport, Kaufland 3 min, se accepta credit, toate actele, indice de zona 1.1
 • Suprafata 30 mp
 • An 1984
 • Etaj parter din 10
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:42

Militari, Virtutii, metrou Lujerului, dec, 41 mp, etaj 7 din 8, bloc mixt, 1993, renovata recent, ideal investitie, hipermarket Cora, mall Plaza, comision ag.
 • Suprafata 41 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 18:20

vanzare garsoniera Militari Piata Veteranilor, conf. 1, 2 lifturi, apometre, repartitoare, multiple imbunatatiri, aer conditionat, agentie, accepta credit, libera,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 18:20

garsoniera, 1978, cf. 1, semidec., 31,49 mp, 10/10, comision ag, curata
 • Suprafata 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 18:20

Promo, garsoniera, decomandata, pret in oferta, suprafata reala, decomandata, finisaje moderne, parcare la subsol, totul nou, centrala termica, aproape metrou Berceni, magazin in fata blocului.
 • Suprafata 45 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 18:04

garsoniera, decomandata, finisaje noi, totul nou, se vinde la cheie, fara agentii imobiliare, aproape de metrou si marile centre comerciale, gradinita si scoala langa, usa metalica masiva, centrala termica.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:04

apartament superb, amplasat in zona noua, bloc nou, fara intermediari, aproape mijloace transport, vedere pe rasarit, decomandat, absolut totul nou. Nu colaborez cu agentiile.
 • Suprafata 42 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:04

Gars dec, spatioasa, buc mare, inchisa, balcon generos, complet finisata, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransata la toate utilitatile sectorului 3. Acces facil catre metrou, mutare rapida!
 • Suprafata 38 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:04

direct proprietar, vand garsoniera decomandata, finiaje deosebite, etaj intermediar, vedere rasarit, g, f, p,t,centrala termica proprie, totul nou, loc parcare inclus in pret. Nu colaborez cu agentii,
 • Suprafata 36 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:03

Garsoniere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Dupa 1977 Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere ieftine Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti