sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 302 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010

Petre Ispirescu, Iancu Jianu bloc mixt, confort 1, renovata total, gresie, faianta, parchet, termopan, 9 din 10, nelocuita de la renovare libera, negociabil.
 • Suprafata 27 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 29 iun, 12:53

Garsoniera mare decomandata, 41 mp, balcon inchis zona case, aproape de STB, finisaje premium la alegere, centrala performanta. Finalizare rapida, dezvoltator, comision 0%. Oferta.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 01 iul, 12:23

garsoniera deosebita, noua, Militari Tineretului, decomandata, et 3/7, 31 mpu,
 • Suprafata 31 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 03 iul, 12:06

langa Metro, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare semidecomandat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 09:05

bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, semidecomandat, parcare, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, ieri, 11:00

Drumul Taberei, garsoniera mobilata si utilata, libera, pentru vanzare. Bloc de garsoniere, etaj 4/9, 2 lifturi, vedere spate, liniste, zona curata. Langa capat RATB, tramvai si autobuze; Strada Vladeasa. Optiuni interior: Apometre, Aragaz, Frigider, Liber, Televizor, Aer conditionat, Masina de ..
 • Suprafata 35 mp
 • An 1982
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 13:25

direct proprietar, 44 mp, langa Guvern, bloc 1994, anvelopat, 50 metri de metrou, mobilata si utilata lux, paza si supraveghere video, balcon mare, disponibila imediat, comision 0.
 • Suprafata 44 mp
 • An 1997
 • Etaj 1 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 22:15

garsoniera dubla, Berceni Grand Arena,
 • Suprafata 53 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 02 iul, 13:54

garsoniera decomandata, 36 mp, bucatarie mare separata, complet finisata, centrala, balcon, 150 m Ratb, Pacii metrou 700 m, finalizare 12.2020, fara comision, direct dezvolator. Pret fix
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 01 iul, 10:36

cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovat 2019, mobilata, utilata, bloc mixt, acte, acc. credit.
 • Suprafata 36 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 03 iul, 17:51

ultima garsoniera! mutare imediata! Oltenitei - Paraul Rece la 3 min RATB, garsoniera spatioasa, 34 mp, finalizat, mutare imediata, predare la cheie, finisaje de calitate, centrala termica, parcare.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 30 iun, 13:44

vanzare garsoniera 42,47 mp utili cu balcon, in bloc nou (finalizare decembrie 2020), situat la intersectia Nerva Traian – Mircea Voda – Splaiul Unirii, langa Timpuri Noi Square, la nici 300 metri distanta de metrou Timpuri Noi. Dispune de centrala individuala (gaz) si incalzire in pardoseala, a..
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 9
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 08:04

Va ofer spre vanzare garsoniera cu gradina intr-un ansamblu rezidential din zona de sud, distanta metrou 3 minute, centrala proprie, gaze, canalizare, usi bella casa, loc parcare disponibil, comision zero
 • Suprafata 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 7 min.
Bucuresti, 01 iul, 09:06

RoKa Residence va propune 9 studiouri spatioase cu o suprafata totala de 53.89 mp inclusiv terasa (8.35 mp), amenajate la etajele 2-10 in blocul in curs de construire pe str. Nerva Traian 27-33, in zona Unirii-Nerva Traian, la nici 300 metri distanta de metrou Timpuri Noi. Camera spatioasa (25 mp),..
 • Suprafata 54 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 08:04

vand garsoniera disponibila la etajul 3, intr-un bloc nou cu regim de inaltime P+8E,2 lifturi, avand suprafata utila de 45.35 mp +4.43mp balcon. Acces rapid la mijloacele de transport. Accept credit.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 30 iun, 10:20

garsoniera bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 9/10, bloc 8 Belsugului finalizare 12.2020, parcare in complex, 150m RATB, 10 min. Pacii, dezvoltator, fara comision, pret fix.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 29 iun, 21:15

Bd. Ghica Tei facultate, aproape de parcul Circului, bloc construit in anul 1988, 2 lifturi, dec., 42 mp, modelul mare, renovata recent, totul nou, cadastru, intabulare, energetic, se accepta credit, libera.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 30 iun, 11:34

Str. Pancota, Parcul Plumbuita, bloc mixt an 1991, dec, orientare sud, imb. gresie, faianta, parchet, um, ac, termopan. Cel mai bun tip de garsoniera foarte spatioasa, mobilata utilata, ideala pt. locuit sau o investitie la inchiriere, cadastru, intabulare. Se accepta credit,
 • Suprafata 41 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 30 iun, 12:05

2/10, semidec., 32 mp, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, termopan, parchet, usa metalica, 2 lifturi noi, acces rapid la mijloacele de transport, vedere spate, curata, cadastru, intabulare, accept credit, discutabil
 • Suprafata 32 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 03 iul, 11:51

Sos. Oltenitei, Primarie Popesti, decomandata, 31 mp, bloc finalizat la 3 minute RATB, predare la cheie, mutare imediata, finisaje de calitate, racordat la toate utilitatile, parcare inclusa.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 02 iul, 09:14

mobilata, contorizata, 10 min. metrou, seriozitate, exclus intermediari,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 28 iun, 21:55

Grigore Marin, garsoniera moderna si foarte spatioasa, zona premium case, 5 minute pana la metrou Ap. Patriei. Finisaje lux, Geberit, Salamander tripan, pinum. Finisajele sunt alese de un designer
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 7 min.
Bucuresti, 26 iun, 15:54

Dambovita10.ro ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru. Garsoniera cu suprafata 48 mpc (43 mpu), decomandata, bucatarie inchisa + TVA
 • Suprafata 48 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 21 iun, 20:35

garsoniera moderna, balcon inchis, centrala proprie, gaze, canalizare, usi Bella Casa, finisaje la alegere, loc parcare disponibil, aproape metrou, scoli, gradinite si zone comerciale
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, 01 iul, 09:05

Studio deosebit, nou, Militari, Chiajna, Apeductului, 40mpu, Mega Image si salon infrumusetare la parter.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, 03 iul, 19:48

garsoniera deosebita, noua, Militari, Chiajna, Apeductului, Mega Image si salon infrumusetare la parter,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
Bucuresti, 03 iul, 16:06

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, costuri mici de intretinere, zidarie din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 14:27

Garsoniera 37 mp, 1/4, finisaje la cheie, centrala, canalizare, apa curenta, bloc nou finalizare noiembrie 2020, dezvoltator, pret pentru avans 80%
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 29 iun, 09:54

vanzare apartamente Theodor Pallady, Trapezului, bloc 2019. Avantaj client 3.000 euro. Comision 0, TVA inclus, direct dezvoltator, ansamblul rezidential se afla pe Drumul Gura Fagetului 76
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 26 iun, 03:20

garsoniera etaj 7, se vinde cu finisaje la cheie (gresie, faianta, parchet, usi interioare, usa intrare anti-efractie, obiecte sanitare in baie, centrala termica de apartament, calorifere), contorizata
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 01 iul, 09:36

garsoniera superba complet decomandata, 37 mp s. utila, se preda complet finisata, echipata cu centrala proprie, videointerfon, obiecte sanitare, contorizata individual si bransata la utilitati
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 03 iul, 16:30

Militari, Metro,Auchan,garsoniera,bucatarie inchisa, la 50 m de statia STB 138 si 178, str. Tineretului, finisaje la alegere, termopan Salamander, gaze, centrala condensare, curent, gaze, cablu tv. Comision 0
 • Suprafata 28 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 08:17

Garsoniera decomandata aflata intr-un imobil nou cu acces rapid catre statia ratb si centrul orasului. Se preda complet utilata si finisata: gresie, faianta, parchet, centrala proprie, tamplarie pvc,
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 02 iul, 13:54

garsoniera decomandata! Direct Dezvoltator! comison 0%
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 03 iul, 15:28

stradal, vedere spate, etajul 2 din 4, bloc in curs de reabilitare, 1983, decomandata, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, aer conditionat, geam baie, toate actele
 • Suprafata 35 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 02 iul, 11:18

Garsoniere la cheie in bloc nou in cartierul ANL Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min de metrou Drumul Taberei statia Valea Ialomitei, Kaufland langa Parcul Brancusi.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, 30 iun, 14:00

Pieptanari Toporasi biserica stradal, in imediata apropiere de statia RATB la 1 min.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Bucuresti, ieri, 15:30

bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. STB 138, 178, finisaje la alegere, centrala proprie, acceptam credit prima casa/ ipotecar, TVA 5% inclus in pret, comision 0%
 • Suprafata 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 01 iul, 12:09

Sos. Oltenitei, Paraul Rece la 3 minute RATB, garsoniera decomandata, finisaje de calitate, centrala termica, suprafata 36 mp, predare la cheie, zona linistita, strada asfaltata, utilitati la retea.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 02 iul, 09:13

garsoniera decomandata, et.2/4, 28 mp, intre Afi si Plaza, bloc stradal, c tie 1980, neamenajata, acces imediat stb, scoli, parcuri.
 • Suprafata 28 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 02 iul, 12:47

Proprietar Berceni, metrou Dimitrie Leonida, decomandata, etaj 2, suprafata 30 mp, finisaje de calitate, predare la cheie, centrala termica, parcare, mutare imediata. Bucatarie mobilata, accept credit.
 • Suprafata 30 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 02 iul, 09:14

garsoniere spatioase in bloc mixt nou (finalizare decembrie 2020), cu suprafete de la 42,28 la 44,76 mp si o buna insorire (E-SE), in zona Unirii-Nerva Traian, langa Timpuri Noi Square, la 2 minute de metrou. Camera spatioasa, bucatarie inchisa, terasa, spatiu depozitare pe hol, centrala termica (ga..
 • Suprafata 43 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 5
 • 6 min.
Bucuresti, 02 iul, 09:27

garsoniera moderna in ansamblu nou, modern ce se construieste in zona metroului Berceni Leonida. Finisaje la alegere foarte moderne, blocul are 2 lifturi. Poziitonarea este foarte buna mutare rapida
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 2 min.
Bucuresti, 29 iun, 12:12

mobilata si utilata, centrala proprie, et p/4,renovata, termopan, parchet, gresie faianta, apropiere piata, metrou, pret negociabil, acte,
 • Suprafata 30 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 4 min.
Bucuresti, 03 iul, 11:10

Garsoniera f. moderna in bloc nou lux, zona moderna de case, locuri parcare acoperite sau afara. Metroul foarte aproape. Apartamentul se preda finalizat la cheie cu toate utilitatile si centrala.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, 27 iun, 14:13

bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. Ratb 138,178, finisaje la alegere, centrala proprie, TVA 5% inclus in pret, acceptam credit,
 • Suprafata 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
MT Residence
Bucuresti, 03 iul, 14:07

Garsoniera decomandata, 1 minut de metrou Berceni, zona noua, centrala proprie, gaze, canalizare, finisaje premium, aproape zone comerciale, scoli si gradinite, direct dezvoltator, comision zero.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 01 iul, 09:05

Garsoniera deosebita, noua, Militari, Tineretului, decomandata, 34 mpu, et 2/7.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, 03 iul, 11:57

3/4, cf. 1 sp, dec., 42 mp, bl. mixt, reabilitat termic, c-tie 1986, partial mobilata si utilata, curata, orientata pe sud, luminoasa, investitie, g, f, p, t, usa metal, cadastru si intabulare, zona linistita, acc. credit, neg.
 • Suprafata 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 03 iul, 13:28

finisaje la cheie, direct dezvoltator, ansamblu rezidential nou, centrala proprie. Acces metrou Pacii, STB 178, 138. Consultanta financiara gratuita si intocmire dosar credit prima casa/ ipotecar;
 • Suprafata 32 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, 03 iul, 14:06

garsoniera, decomandata, 35mp, bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. Stb 138, 178, finisaje la alegere, centrala proprie, acceptam credit prima casa/ipotecar, TVA 5% inclus
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 03 iul, 14:10

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, costuri mici de intretinere, zidarie din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 14:27

45.000 €
proprietar vand garsoniera, cf 1 40 mp, boxa 8 mp, zona linistita Calea Giulesti 337B in complex rezidential nou construit in 2015, vedere panoramica acces rapid RATB 11, 44, 162, 163. Accept credit.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 7
Bucuresti, 03 iul, 17:32

garsoniera etaj 2,se vinde cu finisaje la cheie (gresie, faianta, parchet, usi interioare, usa intrare antiefractie, obiecte sanitare in baie, centrala termica de apartament, calorifere), contorizata
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 01 iul, 09:36

Bucurestii Noi - Damaroaia
Garsoniere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Dupa 1977 Bucuresti
Ansambluri rezidentiale
Cu centrala termica Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord