Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 372 anunturi
Zona: București
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010

Titan 1 Decembrie 1918, apropiere Auchan, Sectia 13 Politie, garsoniera decomandata, cocheta cf.1 bloc mixt, reabilitat, termopan, parchet, usi schimbate, instalatii schimbate, pret fix, comision zero
 • Suprafata 33 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 15 min.
Sector 3, 25 nov, 13:35

Avans 80%-44.610 tva 5% Garsoniera spatioasa total decomandata, aproape de metrou si spatii comerciale. Ansamblul contine 3 blocuri, avand regimul de inaltime de P 7E 8R, cu un total de 221 de apartamente. Imobilul este amplasat la aproximativ 5/7 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Nicol..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 13:54

Vitan Mall- Brailita, dec, 4/8, reabilitat, libera, intabulare, termopan,balcon inchis cu termopan, bloc de garsoniere, 2 lifturi, bloc 1988,usa metalica, mobila bucatarie, frigider,aragaz
 • Suprafata 40 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 13 min.
Sector 3, ieri, 08:10

garsoniera spatioasa, 2020,CT, AC, semimobilata, la cheie, disponibila imediat, se accepta plata prin credit, Doamna Ghica.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, azi, 01:00

direct dezvoltator,comision 0%,proiect nou cu regim de inaltime P+7 compus din 63 de apartamente,bloc finalizat, predare la cheie,compartimentari din caramida,posibilitate loc de parcare
 • Suprafata 32 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Sector 6, ieri, 09:20

Mutare imediata, Dezvoltator Garsoniera, cu predare la cheie, suprafata de 40mp, in zona Brancoveanu - Turnu Magurele. Stb la 3 minute de mers pe jos. Comision 0% - Direct dezvoltator, Complex Rezidential. Detalii: Imobil de locuinte P+6. Utilitati complete (curent, gaze, apa,..
 • Suprafata 40 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 21:00

P/10, cf. 1, sdec. 32 mp, balcon, pe mijloc, renovata 2021, mobilata modern, utilata partial, orientata pe Sud, usi int si instal noi, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, acte ok, zona, verde, linistita.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, ieri, 14:54

bloc 1990, decomandata, 40 mp, 3/4, g, f, p, t, um, intabulare, cadastru, accept credit
 • Suprafata 40 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 15 min.
Sector 6, 30 nov, 11:49

direct dezvoltator, bloc p+6+terasa izolata 40 cm, 2 intrari, 2 lifturi, geam tripan Veka, pereti zidarie, statie autobuz la 50 m, taxe mentenanta 0, metrou Pacii la 600 m, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 53 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Sector 6, ieri, 12:36

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
Militari Residence
Bucuresti, 04 dec, 17:33

Strada Drumul Dealul Cucului nr. 52, acces facil catre metrou, statii STB, gars. constr. 2021, et. 4, su 35mp, dormitor, baie, terasa, g, f, p, t, um, ct Pret incepand de la 1025€ +TVA (5%)
 • Suprafata 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
HomeLuk Residence
Sector 4, 29 nov, 08:01

garsoniera corp B, Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, complet finisata, comision 0%, direct dezvoltator, utilitati oras, centrala proprie si incalzire prin pardoseala,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 11:15

Ramnicul Valcea, chiar pe Adrian Carstea, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilata si utilata, bloc garsoniere, libera
 • Suprafata 30 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 19:39

et.8/8+et.tehnic, cf 1, dec, 33mp, bloc 1982, renovata, mobilata modern, utilata complet, usi int noi, luminoasa, g+f+p+t, usa metalica, aer conditionat, cadastru si intabulare, zona linistita, accept credit, neg.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 13 min.
Sector 2, 02 dec, 12:36

Garsoniera Tip 1A - 41mp utili, Soseaua Salaj nr 315-323 sector 5, in apropierea targului de legume si fructe, in noul complex rezidential, la aprox. 6 km de Piata Unirii.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2021
 • Decomandat
Sector 5, ieri, 14:39

Dezvoltator, garsoniera, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup.46mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2min, crese, gradinite, scoli, licee, universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 7 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI
Sector 6, 02 dec, 09:25

garsoniera tip C complex faza 5, semifinisate.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Sector 6, 03 dec, 14:21

confort 1, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 6 min.
Sector 6, 24 nov, 11:15

direct dezvoltator, D+P+5, finalizare primavara 2023, diverse suprafete, 1, 2, 3 camere, parcari la demisol, 1 km metrou Gorjului, 200 m STB, alte detalii gasiti la www.nuferilor.ro,
 • Suprafata 33 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 18 min.
Sector 6, ieri, 16:45

dezvoltator, garsoniera, etaj 5/14, suprafata 46 mp, decomandata, finisata complet cu gresie, faianta, parchet, obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid metrou si STB,
 • Suprafata 46 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 7 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI
Sector 6, 29 nov, 08:01

garsoniera de tip C in complex Plaza Residence - faza 5. Unitatile se predau semifinisate
 • Suprafata 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 03 dec, 20:12

str. Traian Popovici, garsoniera decomandata renovata complet, instalatie electrica si sanitara schimate, usi schimbate, gresie, parchet termopan, usa metalica. Garsoniera se vinde mobilata si utilata
 • Suprafata 40 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 09:03

K-Imobiliare, va propune spre vanzare o garsoniera situata in proximitatea statiei de metrou Lujerului, semidecomandata,renovata,mobilata si utilata. toate actele la zi, se accepta credit.Loc parcare.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 08:49

49.900 €
Elev Stefanescu, renovata, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Obor, Ferdinand, Mega Mall, Pantelimon, Vatra Luminoasa, Mihai Bravu, 7 minute metrou Iancului
 • Suprafata 35 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 26 nov, 17:20

garsoniera de tip B in complex Plaza Residence - faza 5
 • Suprafata 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, 03 dec, 11:12

Pret garsoniera : Avans 15%-55,143 tva 5% Avans 50%-52,857 tva5% Avans 90%-50,476 tva5% Ansamblu rezidential modern cu un design impresionant si cu o calitate superioara, de la materialele de constructie folosite, pana la interioarele personalizate cu ajutorul unui designer in colaborare cu dezvolt..
 • Suprafata 49 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:54

OFERTA SPECIALA! Promotii atractive si REDUCERI de pana la 6950 euro! Contacteaza-ne!
 • Suprafata 43 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 17 min.
EnVogue Residence Iuliu Maniu
Sector 6, ieri, 16:25

Vladeasa, Scoala generala nr. 59, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept credit,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Sector 6, ieri, 13:15

Direct Dezvoltator, fara comision ! Garsoniera este decomandata, formata din camera de zi, bucatarie, un hol, o baie si un balcon cu acces din camera de zi. Are o suprata utila de 35.3 mp Garsoniera face parte dintr-un ansamblu rezidential modern, construit cu atentie si detalii surprinzatoare,de ..
 • Suprafata 36 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:54

SUPER OFERTA - REDUCERI de pana la 7.000 de euro, garsoniera DECOMANDATA - 47 mpu, finisata la cheie, etaj intermediar, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat
 • Suprafata 47 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • In constructie
 • 18 min.
EnVogue Residence Iuliu Maniu
Sector 6, ieri, 16:24

1 Mai, Compozitorilor, str. Vladeasa, et. 8/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 10 min.
Sector 6, 03 dec, 09:05

67.000 €
garsoniera tip B in complex Plaza Residence faza 5.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 11
 • 12 min.
Bucuresti, 03 dec, 14:06

comision 0, dezvoltator. Garsoniera cu predare la cheie, decomandat, suprafata de 41 mp, in zona Brancoveanu - Luica. STB la 1 minut de mers pe jos. Comision 0% - Direct dezvoltator. Detalii : Garsoniera Imobil de locuinte P+3. Utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, interne..
 • Suprafata 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 13:27

garsoniera 3.1 corp B, zona Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, finisata, CT Ariston, incalzire pardoseala, utilitati oras, fara intermediari, com. 0%,
 • Suprafata 45 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 10:48

dezvoltator, garsoniera, parcare subterana, la cheie, etaj intermediar, sup.54 mp. Acces rapid metrou 3 minute si STB 2 min., crese, gradinite, scoli, licee, Universitati, Plaza Mall si Afi Mall Cotroceni,
 • Suprafata 54 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 7 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI
Sector 6, 02 dec, 09:25

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Militari Residence
Ilfov, 03 dec, 18:51

3 minute metrou, scoala, gradinita, supermarket, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,
 • Suprafata 38 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 1 min.
Sector 6, 04 dec, 08:05

K Imobiliare va propune o garsoniera situata la et.3, intr-un bloc mixt construit in 1984 si recent anvelopat. Aceasta are o vedere superba spre Podul Grant. Usa metalica, termopan. Pret negociabil.
 • Suprafata 26 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 10 min.
Sector 1, ieri, 08:48

dezvoltator, apartament garsoniera, etaj p/14, suprafata 47 mp, decomandata, finisata complet cu gresie, faianta, parchert obiecte sanitare, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Acces rapid metrou
 • Suprafata 46 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
 • 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI
Sector 6, 02 dec, 16:34

garsoniera tip B in complex nou faza 5, situat pe bd. Timisoara nr. 14, semifinisate
 • Suprafata 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, 03 dec, 16:03

bloc 1989, decomandata, 4/8, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Sector 6, 04 dec, 08:05

confort 1, bloc mixt, intrare stradala dar vedere pe spate, fara modificari, curata, parter din 8, posibilitate constr. balcon, bloc curat 1978, termopan, usa metalica, situata vis a vis de Cora si metrou la doar 2 min, ideal investitie, acte, libera, usor neg.,
 • Suprafata 30 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 23:30

cf. 1 decomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, ctie 1982, bloc mixt, geam la baie, libera, intabulare, cadastru,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, 04 dec, 09:00

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Militari Residence
Ilfov, 03 dec, 19:24

Star Construct - Fara Comision Direct Dezvoltator, fara comision ! Pret garsoniera: Pret avans 90%- 50,476 Tva 5% Pret avans 50%- 52,857 Tva 5% Pret avans 15%- 55,143 Tva 5% Garsoniera cu suprafata mare, decomandata, hol mare, baie utilata modern, geamuri mari la camera de zi si un balcon cu acc..
 • Suprafata 49 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 30 nov, 00:25

49.500 €
Mall Vitan - Garsoniera 40 mp, etaj 10, bloc 1988
 • Suprafata 40 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 14 min.
Sector 3, 25 nov, 18:57

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
Militari Residence
Bucuresti, 03 dec, 11:39

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • 11 min.
Militari Residence
Bucuresti, 04 dec, 11:39

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Militari Residence
Ilfov, 03 dec, 20:15

garsoniera tip C in complex Plaza Residence. Faza 5.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Sector 6, 03 dec, 13:33

oferta speciala - discount 6.000 de euro, aparat de aer conditionat inclus, 43 mpu, finisat la cheie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, fara taxa de mentenanta
 • Suprafata 43 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 17 min.
EnVogue Residence Iuliu Maniu
Sector 6, ieri, 09:53

va propunem spre achizitie (investitie imobiliara) un apartament de 2 camere, aflat in demisolul complexului rezidential securizat 24/24, Plevnei, ARCOM, pretabil atat ca rezidenta, cat si ca spatiu de birouri. Apartamentul beneficiaza de suprafete generoase, distribuite astfel: un hol intrare de ..
 • Suprafata 78 mp
 • An 2000
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 7
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 18:57

Garsoniere Bucuresti
Dupa 1977 Bucuresti
Garsoniere 13 Septembrie
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti
Garsoniere Militari
Garsoniere Militari
Dupa 1977 Militari
Bucurestii Noi - Damaroaia

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!