sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 181 anunturi
Zona: București
Pret: max 40000

vand garsoniera disponibila la etajul 1, intr-un bloc nou cu regim de inaltime P+5E, lift, avand suprafata utila de 32.60 mp +2.10mp balcon. Acces rapid la mijloacele de transport. Accept credit,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 4, azi, 13:34

Str. Dealul Macinului, Garsoniera decomandata, confort 1, etaj 4/4, curat, termopan, libera, acte, acces facil Metrou, scoala,gradinita, piata,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 3 min.
Sector 6, azi, 13:25

vand garsoniera cf. 1, 30 mp, bloc reabilitat, p/10, balcon spatios termopan, usa metalica, parchet, gresie, faianta, bloc curat, zona verde, parcul Tei, supermarket, Obor, Facultatea de Constructii
 • Suprafata 30 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 18 min.
Sector 2, azi, 13:08

gars. Brancoveanu, confort 1, decomandata mobilata, 35 mp, et. 3/4, bloc mixt, 36000 euro fix, 0723389967, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 35 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, azi, 13:30

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala direct dezvoltator comision 0, decomandat cu bucatarie separata si balcon, etaj de la 1 la 5, pret pentru cash,
 • Suprafata 34 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 6, azi, 11:51

garsoniera de vanzare Theodor Pallady M3
 • Suprafata 16 mp
 • Etaj 2 din 4
Sector 3, azi, 08:10

Garsoniera conf.3,bloc reabilitat termic,constructie 1980,etaj 2/4,apa calda si caldura RADET,5 min.metrou 1 Decembrie, 5min.piata Trapezului,2 min.LIDL.
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Sector 3, azi, 13:04

cf. 2, apa, caldura, gaze, libera, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan. Acte pregatite pentru vanzare. Langa bloc este metrou, STB, Plaza, Lidl, piata, parc,
 • Suprafata 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 5 min.
Sector 6, azi, 12:54

Lasermed semistradal cf 1 semidecomandat termopan necesita amenajari totale libera, contorizata acte cash,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Sector 6, azi, 12:32

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 6, azi, 12:32

stradal cf. 1, termopan (balcon ) reabilitat libera contorizat, fara amenajari, acte in curs, acc credit pret discutabil,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 9 min.
Sector 6, azi, 12:31

Favorit cf 1 semidecomandat etaj 3/9 faianta, gresie, parchet, balcon, acte, libera, mobilata acc credit,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 6, azi, 12:31

Str. Valea Cricovului nr. 100, et. P/4, an 2013, orientata catre Est, luminoasa, comision cumparator 0%, mobilata, utilata, luminoasa, terasa generoasa, metrou Valea Ialomitei, Lidl, Kaufland, Mega
 • Suprafata 31 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, azi, 12:24

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.
Bucuresti, azi, 12:15

18.500 €
strada Vaselor, garsoniera la demisol inalt cu geam afara, 17 mp, libera, cadastru si intabulare, ocazie
 • Suprafata 17 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Sector 2, azi, 12:12

Tip-Top-8 /10 confort 2 semidecomandat, libera, cadastru, intabulare, bloc civilizat.
 • Suprafata 18 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, azi, 12:12

5 minute de metrou Lujerului, termopan, centrala termica, libera,
 • Suprafata 29 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, azi, 12:12

Direct Dezvoltator - Comision 0% - AVANS MINIM 15% Va prezentam spre vanzare un o garsoniera aflata la etajul 3, avand o suprafata utila de 35,61 mp, disponibila in ansamblul W PABLO RESIDENCE - un imobil cu regim de inaltime D+P+5E. Garsoniera beneficiaza de o compartimentare c..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, azi, 12:05

stradal, vedere spate, bloc mixt, cu lift, decomandata, centrala proprie, mobilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele,
 • Suprafata 42 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Sector 6, azi, 11:36

stradal, vedere spate, decomandata, fara balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele
 • Suprafata 27 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 17 min.
Sector 3, azi, 11:35

stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, boxa,
 • Suprafata 24 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 3, azi, 11:35

garsoniera, renovata, nemobilata, centrala proprie, parchet, aer conditionat, fara asociatie de proprietari, libera, accept credit, tel. direct proprietar,
 • Suprafata 25 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 11:20

bloc mixt cu garsoniere si apartamente bine compartimentate, stradal, la 50 m de capatul RATB 178. Zona nou dezvoltata cu multe facilitati. Garsonierele se vand la cheie. Comision 0%,
 • Suprafata 25 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Sector 6, azi, 11:06

Garsoniera cf 1, semidecomandat, fara imbunatatiri, necesita renovata,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 2 min.
Sector 3, azi, 11:01

30.000 €
garsoniera sos. Salaj, confort 1, balcon, 33 mp, constructie 2021 cu predare imediata,
 • Suprafata 33 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Sector 5, azi, 10:59

26.500 €
garsoniera sos. Salaj, etaj 3, constructie 2021 finisata complet,
 • Suprafata 27 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 3
Sector 5, azi, 10:58

garsoniera semidecomandata, 27 mp utili, situata la etaje intermediare in bloc nou, stradal, la 50 m de capatul RATB 178/138. Garsonierele se vand la cheie. Comision 0%,
 • Suprafata 27 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Sector 6, azi, 10:48

vand garsoniera Aleea Perisoru vis a vis de Penny Theodor Pallady, mobilata si utilata. Garsoniera este proaspat renovata.
 • Suprafata 17 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 3, azi, 10:35

39.500 €
Garsoniera decomandata, 34.70mp,etaj intermediar, P+5, se preda complet finisata si racordata la toate utilitatile. Str. Turnu Magurele;
 • Suprafata 35 mp
 • An 2021
 • Etaj 2 din 5
Sector 4, azi, 10:25

garsoniera finalizata, mutare in decembrie, str. Tineretului, decomandata, bucatarie inchisa, bl. P+4, cu lift, case vis a vis,utilitati, canalizare, gaze, curent electric, STB 178 si 138 la 100 m. Comision 0,
 • Suprafata 28 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, azi, 10:18

Garsoniera decomandata,etaj 1,balcon,finisaje la alegere (gresie, faianta, parchet, usi de interior), centrala termica proprie Ariston 24 kW, obiecte sanitare in baie. Se accepta Credit! Comision 0%
 • Suprafata 34 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 4, azi, 09:54

cf. 1, stradal, curata, fara imbunatatiri, libera, toate actele, vecinatati: Lucretiu Patrascanu, Basarabia, 1 Decembrie 1918, Liviu Rebreanu,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 10 min.
Sector 3, azi, 09:02

vindem o garsoniera cf 1,aflata pe strada Fizicienilor, foarte aproape de magazine precum Penny, Lidl, Kaufland. la nici 10 minte se afla piata Matei Ambrozie si parcul IOR.
 • Suprafata 27 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 3, azi, 08:11

etaj 4/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, suprafata totala 28 mp, baie cu cabina de dus, bucatarie, dormitor, rog seriozitate,
 • Suprafata 28 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, azi, 08:01

gars. 35 mp, confort 1 decomandata, mobilata utilata, g, f, p, et. 3/4, bloc mixt, ideala invest., pt. inchiriere 36000 euro, pret fix 0723389967, cad., intabulare,
 • Suprafata 35 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, ieri, 21:13

Garsoniera este amplasata la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constructia imobilu..
 • Suprafata 35 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 20:15

vand garsoniera cf1, libera, gresie, faianta, parchet termopane,
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:57

vand garsoniera cf. 3 cu centrala gaze gresie faianta parchet termopane 5minute pina la metrou Eroii Revolutiei discutabil,
 • Suprafata 17 mp
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 18:56

vand garsoniera cf2, zona Malcoci, mobilata utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, libera, toate actele, pret disc.
 • Suprafata 19 mp
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 18:56

vand garsoniera cf. 3 cu gaze, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, scara cu interfon, este libera si este situata chiar langa gradinita,
 • Suprafata 17 mp
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:55

vand gars cf. 3, gresie, faianta, parchet, termopane primele blocuri
 • Suprafata 17 mp
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:54

vand garsoniera cf 3 libera toate actele cu inbunatatiri scara curata pret disc.,
 • Suprafata 17 mp
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:54

Particular - garsoniera etaj 2/10 - sdec, balcon, bloc reabilitat termic - termopan integral, geam la baie - termopan, libera. Firmele imobiliare care doresc mai mult de 400 euro sa nu sune.
 • Suprafata 25 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, ieri, 18:51

garsoniera etajul1/10, semidecomandata, suprafata de 18 mp, in spatele cofetariei Tip-Top, igienizata recent, cadastru si intabulare, superpozitie, usor discutabil,
 • Suprafata 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 17:48

Garsoniera decomandata Popesti Leordeni Se accepta credit ipotecar sau plata integala la antecontract. Garsoniera are o suprafata totala utila de 39mp, in componenta un balcon de 4mp. Este decomandata, compartimentare clasica, cu spatii utile depozitarii. Amplasarea lui este pe Sos Leordeni..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 17:26

Garsoniera decomandata, chilipir, acces facil STB Soseaua Oltenitei. Se vinde finisata cu gresie, faianta, parchet, usi interior, calorifere, centrala si obiecte sanitare. Discount plata cash: 5%.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 19 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 17:04

la 8 min. STB, garsoniera 36 mp + terasa 30 mp, decomandata, scara interioara, predare la cheie, finisaje moderne, centrala termica, posibilitate parcare, zona de linistita de vile,
 • Suprafata 36 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Sector 4, ieri, 17:00

Oltenitei- Primarie Popesti, garsoniera cu gradina, decomandata, spatioasa, 36mp, predare la cheie, finisaje moderne, cetrala termica, parcare. Bloc nou, zona de linistita de vile, utilitati la retea.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Sector 4, ieri, 16:59

Oferim spre vanzare o garsoniera cocheta la un pret promotional, aflata intr-un ansamblu rezidential nou din Sectorul 4. Suprafata utila 35mp. Finisaje premium la alegerea cumparatorului. Finisaje si dotari ale locuintei incluse in pret: gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC Low-e 4 anoti..
 • Suprafata 34 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 16:50

Va oferim spre vanzare o garsoniera ,avand o suprafata de …23 metri patrati + curte de 20 metri patrati. Blocul are regim de inaltime P+4 si este construit in anul 2014. Se accepta orice modalitate de plata ! Nu are loc de parcare ! Birou dezvoltator :Roxana Dragoi Pentru clientii care au n..
 • Suprafata 23 mp
 • An 2014
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 16:50

Va oferim spre vanzare o garsoniera decomandata ,avand o suprafata de 34.10 metri patrati. Blocul are regim de inaltime P+6 Se accepta doar plata cash !!! Garsoniera se preda complet finisata,cu centrala termica proprie si finisaje de calitate. Proiectul dispune de locuri de parcare supraterane..
 • Suprafata 34 mp
 • An 2021
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 16:49

Cel mai bun pret din Popesti Leordeni !!! Va oferim spre vanzare garsoniere in zona Berceni- Popesti Leordeni, intr-un proiect deosebit, foarte aproape de statia STB . Garsonierele propuse spre vanzare se predau complet finisate (gresie, faianta, parchet, usi de interior etc) la alegerea c..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 16:32

39.000 €
garsoniera la parter, constructie noua in Bulevardul Uverturii,
 • Suprafata 27 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 14 min.
Sector 6, ieri, 16:26

Garsoniere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Grivita - Gara de Nord
Garsoniere Bucuresti
Bucurestii Noi - Damaroaia
Bucurestii Noi - Damaroaia
Dupa 1977 Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti