sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 289 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
Pret: max 40000

etajul 5/10, confort 1, metrou la 1 min. curata, stradal, orientare buna S-V, toate utilitatile: gaze, 33 mp, cu 3 lifturi functionale, acte la zi, aproape mijloace de transport, fara risc seismic. Exclusivitate. Urgent,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1975
 • Etaj 5
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 12:27

dec. su 42 mp, et. 8/11, balcon, bucatarie inchisa, centrala proprie, clasa energetica a, costuri f mici la intretinere, ac, totul nou, g, f, p, t, STB 223, metrou M Bravu la 4 statii de autobuz 15 min. Acte la zi, libera
 • Suprafata 42 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, azi, 12:16

va ofer spre achizitie o garsoniera semi-decomandata, situata intr-un imobil nou pe strada Vitan-Barzesti. Statia RATB se afla la 2 minute de mers pe jos fata de imobil. Fara comision.
 • Suprafata 31 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:15

Liviu Rebreanu, 1 Decembrie, Auchan, stradal, reabilitat civilizat, lift, caldura rdt, renovata total, libera, acte la zi, g, f, p, t, um.
 • Suprafata 16 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 12:28

garsoniera confort 2 mobilata etaj 4/10, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 24 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 12:12

Dezvoltator, vand garsoniera la etajul 1 in Metalurgiei Park, in bloc nou, la 6 minute de statia de metrou Aparatorii Patriei.
 • Suprafata 43 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:08

de vanzare cf. 1, semidec., etajul 3/10, sup 35 mp. An 1985 gresie faianta, parchet, termopane, libera, cadastru si intabulare
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 12:05

Trapezului, Burnitei, bloc nou 2014, se vinde la intelegere cu mobila. Zona este linistita si civilizata. Cine vrea o investitie este super pentru inchiriat. Actele sunt facute ok.
 • Suprafata 26 mp
 • An 2014
 • Etaj demisol din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:50

Victoriei, vis a vis hotel Radisson fost hotel Bucuresti, parter inalt, centrala, parcare in curtea interioara, liber, se vinde mobilat, utilat
 • Suprafata 27 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 11:46

garsoniera decomandata, 37 mp, bucatarie mare separata, complet finisata, centrala, balcon, 150 m Ratb, Pacii metrou 700 m, finalizare 04.2020, fara comision, direct dezvolator. Pret pt avans 80%.
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 11:42

Pantelimon zona spital garsoniera 24 mp etaj 7(10) decomandat, bucatarie mare, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata.
 • Suprafata 24 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 11:35

7/10, cf. 2, semidec., 24 mp, bloc mixt, 2lifturi, orientata pe est, bucataria mobilata, investitie, pe mijloc, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, contorizata, cadastru si intabulare, zona linistita, scara curata
 • Suprafata 24 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:32

Berceni garsoniera 8 min. metrou Aparatorii Patriei, bloc nou ideal investitie
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:31

Berceni, garsoniera 2 min metrou M2, Dimitrie Leonida, ideal investitie,
 • Suprafata 30 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:31

Berceni, 2 camere, 10 min metrou M2, Aparatorii Patriei,
 • Suprafata 44 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:31

Berceni, garsoniera 10 min metrou M2, Aparatorii Patriei,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:31

Piata Moghioros, gars. 21 mp. et. 5, renovata anul acesta, totul nou (parchet, usa, prize, intrerupatoare, lustre etc) intretinerea foarte mica, mobilata, 2lifturi, usa metalica, termopan, nu a locuit nimeni,
 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 11:29

Predare 2 luni, finisaje la alegere, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, usi interior, baie complet utilata. Se afla pozitionata in imediata apropiere de Grand Arena. Se accepta si credit. Plata cash 35.000 euro.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 11:28

garsoniera cf. 2, imbunatatiri partiale, nu are balcon, gaze naturale la butelie, nu accepta credit bancar, nu negociaza pretul, loc de parcare, comision agentie, plata numerar, actele ok,
 • Suprafata 36 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:25

transportul asigurat cu microbuze rapide, de la bloc la metrou. Toate utilitatile: canalizare, Apa Nova, energie electrica si gaze. Bucatarie mobilata, 1 loc de parcare (optional). Finalizata la cheie.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
Bucuresti, azi, 11:23

33.500 €
(Lujerului - Piata Veteranilor) confort 1, semidecomandata, etaj 10, termopan, 32 mp acte, credit
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 11:21

Brancoveanu, strada Giovanni Boccaccio, garsoniera parter/4, suprafata utila 17 mp, parchet, termopan, gresie, faianta, libera
 • Suprafata 17 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:21

metrou, garsoniera 24 mp, complet mobilata, utilata, ac, libera. Bloc nou termoizolat.
 • Suprafata 24 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:20

pret pt. avans 80%, garsoniera bucatarie inchisa, balcon, finisaj la cheie, centrala, et. 2/10, bloc 7 Belsugului finalizare 04.2020, parcare in complex, 150 m STB, 10 min. Pacii, dezvoltator, fara comision
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 11:18

Garsoniera decomandata, predare la cheie, finisata si dotata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru baie, tamplarie PVC cu geam termopan, usa metal.
 • Suprafata 33 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:09

garsoniera finalizata, intr-o zona noua a sectorului 3, strazi asfaltate si iluminate. Se vinde complet mobilata si utilata. Pretul este valabil doar pentru plata cash
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:08

garsoniera confort 1, decomandata, Bld. Magheru.
 • Suprafata 39 mp
 • An 1941
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 11:03

39.000 €
Bulevardul Uverturii, stradal bloc 1987, garsoniera dubla, P/8, semidecomandata, vedere stradala, imbunatatiri decente, centrala termica, libera, acte la zi.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:59

beneficiaza de oferta noastra promotionala valabila doar luna aceasta! Apartament disponibil doar la parter. Noi, cei de la Oxy Residence iti oferim in mod gratuit consultanta financiara;
 • Suprafata 33 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din parter
Bucuresti, azi, 10:54

direct dezvoltator, bloc nou p+8 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb la 100 m toate utilitatile parcare
 • Suprafata 38 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 10:35

direct dezvoltator, bloc nou P+8 beton si caramida sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, ct, statie RATB la 50 m, toate utilitatile, parcare.
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 10:35

41.900 Lei
Militari Margelelor, restaurant Cocosul Rosu, zona linistita, 10 minute pana la metrou, parc, Mega Image, 30 secunde STB, bloc nou, beton, 6 nivele, finalizare martie 2020
 • Suprafata 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:17

garsoniera, zona Brancoveanu, decomandata
 • Suprafata 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 10:16

Militari, Uverturii, mutare imediata padure, bloc nou ofera dezvoltator, garsoniera, confort 1, decomandat, 1/3, pret 25.500 euro, suprafata 35 mp, la cheie, centrala proprie,
 • Suprafata 35 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 10:15

garsoniera 34 mp, bloc nou p+5, lift, 1km pana la metrou, la cheie, finisale la alegere, parcare subterana, comision 0, direct dezvoltator, promotie la plata cash, asistenta credit, centrala proprie.
 • Suprafata 33 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:07

zona linistita, aproape de mijloacele transport, metrou, cadastru, intabulare, energetic, se accepta credit ipotecar, se vinde mobilata utilata Ikea, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet
 • Suprafata 27 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 10:07

5 minute parc IOR si metrou, garsoniera decomandata etaj intermediar, vedere spate, doua lifturi, balcon inchis in cornier, 34 mp utili, acte la zi, pretabil investitie, oportunitate.
 • Suprafata 34 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 9
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:51

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, parcare, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, decomandat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 09:50

garsoniera, decomandata, 34.05 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 09:45

vand garsoniera, an constructie 1981, confort 1, etaj 4/4, 26 mp, curata, proprietar, acte la zi, libera,
 • Suprafata 26 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 09:45

bd. Theodor Pallady stradal, vis a vis metrou 1 Decembrie si Mega Image, bloc reabilitat termic, etaj 10, garsoniera 20 mp, bucatarie cu geam, baie cu cabina de dus, gaze, proprietar,
 • Suprafata 20 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 09:43

garsoniera deosebita, 29.7 mp utili, complet finisata si echipata cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, instalatii,
 • Suprafata 30 mp
 • An 2018
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 09:42

garsoniera la cheie, decomandata, 34 mp, bloc nou, mutare rapida, acces rapid: STB si metrou
 • Suprafata 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 09:41

Calea Rahovei, Petre Ispirescu stradal , colt cu str. Barca, bloc mixt (o garsoniera pe etaj), intrare/ vedere stradala, constructie 1979, etaj 6/9, suprafata 34 mp,
 • Suprafata 34 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
Bucuresti, azi, 09:40

garsoniera cu veder superba in zona centrala a Bucurestiului. 38 mp, bloc nou, aer conditionat, termopane, parchet, centrala termica. 0 comision.
 • Suprafata 38 mp
 • An 2009
 • Etaj 15 din 16
Bucuresti, azi, 09:14

5 minute metrou, mobilata si utilata, bloc anvelopat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 33 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 07:49

4004 Garsoniera Militari (Veteranilor) -garsoniera se gaseste in plan doi liniste renovata curata luminoasa se poate prelua cu chiriasi sau se elibereaza in max.30 zile se vinde ca in poze mobilata utilata -gresie faianta parchet -tamplarie termopan -usa metalica -cablu fibra optica -cash cred..
 • Suprafata 32 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 07:47

et. 4/8, decomandata, termopane, usa metalica, bloc stradal, vedere spate, lift, 3 min Mega Mall, 5 min Piata Delfinului, libera (disponibila imediat).
 • Suprafata 28 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, azi, 05:40

Direct dezvoltator , Comision 0% ,constr 2017 D+P+6 Etaje. Garsoniere, 2 si 3 camere cu preturi de la 28000 euro
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 01:40

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.
Bucuresti, azi, 01:30

garsoniera complet finisata, la cheie, finisaje incluse, mutare imediata. Poze reale,
 • Suprafata 32 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 23:46

Bucurestii Noi - Damaroaia
Garsoniere Bucuresti
Garsoniere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Grivita - Gara de Nord
Dupa 1977 Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Cu centrala termica Bucuresti
Cu balcon Bucuresti