sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1608 anunturi

2 camere, decomandat, complet finisat, etaj 3/10, 50 mp utili, orientare est, sector 6 - Bucuresti, Rotar Park Residence 2, predare martie - aprilie 2022,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, ieri, 10:33

2 camere, decomandat, complet finisat, etaj 2/10, 50 mp utili, orientare vest - curtea interioara, Sector 6 - Bucuresti, Rotar Park Residence 2, predare martie - aprilie 2022,
 • Suprafata 50 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 6, ieri, 10:33

2 camere tip studio, decomandat, complet finisat, etaj 3/10, 42 mp utili, orientare vest - curtea interioara, Sector 6 - Bucuresti, Rotar Park Residence 2, predare martie - aprilie 2022
 • Suprafata 42 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 6, ieri, 10:33

direct proprietar, de vanzare apartament 2 camere, semidecomandat, etajul 4/4, cu vedere stradala, mobilat si utilat.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 2, ieri, 10:33

Apartament 2 camere Tip 2B cu o suprafata de 55.5 mp utili, sos. Salaj nr. 315 - 323 sector 5, in apropierea targului de legume si fructe, in noul complex rezidential,
 • Suprafata 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Tower Residence
Sector 5, ieri, 10:24

Bd. Iuliu Maniu, Complex rezidential cu acces si parc privat,apartament 2 camere, 60 mp, etaj 1, loc parcare, mobilat si utilat partial,balcon mare, finalizat 2020, liber, AC, acces metrou Pacii,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Sector 6, ieri, 10:21

Brancoveanu vav de parc si metrou, apartament 2 camere, imobil constructie 1984, stradal etaj 4/10, semidecomandat, 56 mp, vedere spate, termopan, gresie, faianta, parchet, acces rapid, locuri de joaca
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 4, ieri, 10:20

vis-a-vis de Piata Rm. sarat, metrou Dristor, cf. 1, 8/10, balcon inchis, renovat, g, f, p, t, ac, um, se poate locui, bl. reabilitat termic, aproape Park Lake, super zona, scoala, gradinita
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 10:20

67.000 €
stradal, Auchan, (fostul Real) cf. 1, decomandat, 2/10, balcon inchis in termopan, bl. reabilitat termic, scara curata, aproape scoala, gradinita, piata, aproape transport, cadastru intabulare disc.,
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 10:10

67.000 €
Victor Manu adiacent, c-tie 1980, 10-12 minute metrou, cf. 1, parter/10, balcon, 54 mp, bucatarie 9 mp, parchet, termopan, bl. reabilitat termic, scoala, gradinita, cadastru, intabulare, pret bun disc.,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1980
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 10:10

apartament 2 camere, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 56.50 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 1, bloc in stadiu de executie, locuri de parcare subterane si supraterane
 • Suprafata 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Dream Residence
Sector 5, ieri, 10:09

apartament de 2 camere (sup. utila 60,4 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bd Geniului, nr. 2-4 (vis-a-vis de Palataul Cotroceni), pret cu TVA,
 • Suprafata 60 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • 9 min.
Midtown Residence Cotroceni
Bucuresti, ieri, 10:06

Va propunem spre vanzare un apartament nou cu 2 camere, decomandat,intr-un ansamblu rezidential nou, in zona Dimitrie Leonida-Aparatorii Patriei, cu preturi si suprafete variate.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 13 min.
Sector 4, ieri, 10:04

apartamentul se preda la cheie cu urmatoarele dotari si finisaje: usa metalica, usi de interior, centrala termica proprie, obiecte sanitare, termopan, gresie, faianta, parchet, contorizare individuala
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Sector 4, ieri, 10:04

va ofer spre vanzare apartament 2 camere decomandat cu suprafata utila de 52 mp, centrala proprie, gaze, canalizare, drum asfaltat, usi pinum, situat la 8 minute de mers pe jos pana la metrou Berceni,
 • Suprafata 52 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 10 min.
Sector 4, ieri, 10:03

va ofer spre vanzare apartament 2 camere decomandat tip studio, situat la 2 minute de statia de metrou Berceni, apartamentul se preda complet finisat si racordat la utilitatile orasului. Comision zero
 • Suprafata 45 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 3 min.
Sector 4, ieri, 10:02

Va oferim spre vanzare garsoniere si apartamente in zona Aparatorii Patriei, foarte aproape de metrou. Faza 3 a proiectului va cuprinde 8 blocuri, cu regim de inaltime P+7 si P+4, Direct dezvoltator,
 • Suprafata 43 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 8 min.
Sector 4, ieri, 10:02

apartament de 2 camere (sup. utila 51,8 mp, inclusiv balcon) intr-un imobil s+p+6, localizat intr-o zona de exceptie a capitalei, Bv. Geniului, nr. 2-4 (vis-a-vis de Pal.Cotroceni), pret cu TVA,
 • Suprafata 52 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • 9 min.
Midtown Residence Cotroceni
Bucuresti, ieri, 09:42

particular, apartament 2 camere, cf. 1, dec., 54 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aragaz, frigider, mobilat utilat complet, TV masina de spalat, cablu Tv si internet, bloc mixt,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 09:40

apartament 2 camere confort 1, mobilat, cu imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, cadastru, intabulare, acceptam credit bancar,
 • Suprafata 51 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 4, ieri, 09:38

Zona superba, bloc calduros, intretinere mica, Apartament 2 camere confort 2, curat, p/4, g, f, p, t, um, cadastru, intabulare, Scoala gradinita magazine loc joaca, 5 statii metrou Piata Sudului.
 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 4, ieri, 09:37

mare, spatios, apartament 2 camere, semi, an 1988, 2/ 4, 60 mp utili, camera zi balcon, dormitor balcon, bucatarie, baie, camara, debara, 2 holuri, 2 balcoane, centrala, a/c, pardoseala marmura. usi noi
 • Suprafata 60 mp
 • An 1988
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 4, ieri, 09:36

statia Lamotesti, apartament 2 camere confort 2 sporit, renovat recent, impecabil, bucataria mobilata si utilata complet, aer conditionat, acceptam credit bancar,
 • Suprafata 42 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 4, ieri, 09:36

negociabil, 5 min metrou, apartament 2 camere confort 1, decomandat, etajul 8/10, an 1974, st 54 mp, balcon generos, mobilat complet cadstru, intaulare, aacceptam credit bancar.
 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 13 min.
Sector 4, ieri, 09:35

apartament 2 camere confort 1, etaj 8/10, decomandat , bloc reabilitat termic, stradal, renovat recent, totul nou, impecabil grupul sanitar nou, usi schimbate ,g ,f ,p ,t, um ,gaze separat, cadastru,
 • Suprafata 55 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 4, ieri, 09:35

negociabil, 5 minute metrou, apartament 2 camere decomandat, ej 2/8, anul 1991,stradal, 5 min metrou cadastru, intabulare, acceptam credit bancar, pret unic,
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Sector 4, ieri, 09:35

apartament 2 camere st 58 mp, decomandat, ej 6 / 10, lux ,modern ,totul nou, renovat total, 3 minute metrou si parc,mobilat , utilat cu : plita, cuptor, combina frigorifica, aer conditionat, masina sp.
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 4, ieri, 09:35

negociabil,apartament 2 camere confort 2 , renovat recent cu imbunatatiri multiple foarte frumos, etaj 9/ 10 , decomandat , contor gaze individual, cadastru intabulare, liber,
 • Suprafata 37 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 4, ieri, 09:35

10 minute metrou, apartament 2 camere, confort 1, anul 1984, multiple imbunatatiri, mobilat, utilat complet, totul impecabil, etajul 4/8, stradal, bloc civilizat, cadastru, intabulare, negoaciabil,
 • Suprafata 53 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Sector 4, ieri, 09:34

Apartament 2 camere, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 62.75 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 3, bloc in stadiu de executie, locuri de parcare, STB P-ta Unirii
 • Suprafata 63 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Dream Residence
Bucuresti, ieri, 09:24

M Izvor 2 min., vav Parc si Palatul Parlamentului, 2 min metrou Izvor, 2 min. parc Cismigiu, Opera Romana, Facultatea de Drept, Liceul Gheorghe Lazar, ultracentral, balcon,fara risc seismic, necesita amenajare,
 • Suprafata 48 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 09:20

apartament situat intre Plaza si Piata Moghioros, proprietar, confort 1, superapartament, toate imbunatatirile, mobilat, liber, metrou, parc,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 6, ieri, 09:20

Apartamente de vanzare,Direct dezvoltator, Comision 0%Proiect nou,costructie 2021 ,la cheie,finisaje la alegere ,loc de parcare,D+P+ 6E , situat pe strada Sergent Ilie Petre,nr 48.
 • An 2021
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 09:20

bucatarie inchisa, baie cu geam, finisaje de inalta calitate, usa intrare Pinum, videointerfon, 4 apartamente pe nivel, loc de parcare inclus,
 • Suprafata 53 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, ieri, 09:06

bloc reabilitat termic, renovat,mobilat/utilat complet, balcon inchis, loc de parcare Adp, 2 lifturi, negociabil.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, ieri, 09:06

comision 0%, langa capat STB, apartament 2 camere decomandat, bucatarie inchisa, balcon, predare la cheie cu finisaje la alegere, posibilitate loc de parcare si boxa, pret valabil pentru plata cash.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 09:06

comision 0%, langa capat STB, apartament 2 camere tip studio, predare la cheie cu finisaje la alegere, posibilitate loc de parcare si boxa, pret valabil pentru plata cash,
 • Suprafata 37 mp
 • An 2022
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 09:05

apartament recent renovat si reamenajat, gata de mutare, decomandat, etaj 2/4, mobilat/utilat complet, centrala proprie, finisaje de inalta calitate, ideal atat ca investitie cat si pentru locuit.
 • Suprafata 61 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 09:03

Policolor - Drum Gura Crivatului, studio ( bucatarie inchisa), etaj 3/4, an constructie 2019. Suprafata = 57,17 mp, din care doua logii de cate 5,00 mp. Centrala propie, g, f, p, t, AC. Bloc civilizat.
 • An 2019
 • Etaj 3 din 4
Sector 3, ieri, 08:47

52.000 €
hypermarket Auchan, cf. 2, complet renovat total, finisat, g, f, p, t, um, etajul 1, balcon inchis in termopan, scara foarte curata, metrou 9-10 minute, aproape transport, cadastru, intabulare merita vazut
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 06:35

69.500 €
Rau, c-tie 1985, cf. 1, decomandat, 2/8, balcon inchis, 56 mp, complet renovat, g, f, p, t, um, ac centrala proprie, se poate locui imediat, totul nou, bl. reabilitat termic, cadastru intabulare, disc.,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 06:15

62.500 €
Piata Obor, Gara de Est, cf1, 2/4, balcon inchis in termopan, 52mp, bl. reabilitat termic, zona verde si civilizata, metrou 8-9 minute maxim, aproape scoala, gradinita, cadastru, intabulare disc
 • Suprafata 52 mp
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 06:10

71.000 €
1 Decembrie, Mc Donald's, c-tie 1984, cf. 1, decomandat, 3/8, balcon inchis, foarte curat, g, f, p, t, um, locuibil, 53 mp, bucatarie mare, scara curata, bl. reabilitat termic, 8-9 minute metrou, intabulat, disc.,
 • Suprafata 53 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 03:50

vand apartament 2 camere, complet utilat, 40 mp, partial mobilat, zona centrala, Cismigiu;
 • Suprafata 60 mp
 • An 1935
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 03:01

Apartament 2 camere decomandat - 71 mp, balcon mare spatios 8mp , etaj 1 din 4 , centrala proprie , bloc construit 2012 , blocul dispune de lift . Metrou Crangasi la 10 minute
 • Suprafata 71 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 01:20

Confort I, decomandat, etaj 8 din 10, an constructie 1987, 55 mp, centrala termica proprie, renovat, bloc reabilitat termic, usa metalica, 2 X aer conditionat, mobilat, utilat.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 14 min.
Sector 2, 26 nov, 23:20

V 066, apartament 2 camere, decomandat, 40 mp, etaj 9/10. Se vinde mobilat si utilat. Metrou Titan (15 min.), Parc Titanii (Romulus) - (5 min.), Titan Auchan,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 15 min.
Sector 3, 26 nov, 23:08

Schimb sau vand casa Draganesti-Vlasca, 5 camere, baie, bucatarie, incalzire centrala, apa curenta, canalizare, izolata, cu ap. 2 cam in Bucuresti.
Ilfov, 26 nov, 21:51

2 cam, conf.I semidec, 1966 caramida, reabilitat termic,fara risc seismic,48,2 mp, et 2/4, fara imbunatatiri, geamuri termopan, aer conditionat, necesita renovare, 7min pana la P-ta Gorjului, Metrou, comis Ag.
 • Suprafata 48 mp
 • An 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Sector 6, 26 nov, 21:20

bloc stradal, vedere spate, zona de case, renovat 2021, bucatarie open, baie cu aerisire, bloc reabilitat, foarte curat,
 • Suprafata 54 mp
 • An 1980
 • Etaj 6 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 26 nov, 21:18

Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu centrala termica
Berceni - Giurgiului
Apartamente 2 camere Berceni
Apt. 2 cam. Militari
2 camere cu loc parcare
Berceni - Giurgiului