sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 413 anunturi
Zona: Titan-Dristor

DRISTOR-vand 2 camere, libere, confort 1, etajul 8/10, bloc 1987 reabilitat termic, scara renovata, gaze separat, acte complete, acces metrou 8-10 minute
 • Suprafata 56 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 3, ieri, 21:26

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, complet renovat, mobilat si utilat modern, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, masina spalat vase
 • Suprafata 54 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 3, ieri, 19:29

Titan 1 Deceb.ap 2 camere decomandat et. 9/10, utilat, mobilat cu imbunatatiri, reabilitat, curat, zona linistita, la 5 min scoala, gradinita, aproape de ratb, metrou, parc, accept credit. Agentie
 • Suprafata 40 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 3, ieri, 19:10

Apartament cu 2 camere, semidecomandat, situat la etajul 1/4, intr-un imobil recent anvelopat, construit in anul 1974, tamplarie pvc montata, instalatii electrice/ sanitare schimbate, mobilat si utilat. Mijloace de transport sunt chiar langa bloc,(tramvai, troleu, autobuz) metrou la 10 min de mers p..
 • Suprafata 50 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 22:15

M.Bravu-Baba Novac, in proximitatea Metroului Piata Muncii si Bulevardului Decebal, etaj2/2+ pod tehnic, decomandat, camere: 18mp,15mp, amenajat centrala proprie, pivnita proprie, gradina comuna,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1960
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Sector 3, ieri, 14:25

67.000 €
stradal, langa metrou Grigorescu, cf.1, 7/10, balcon in termopan, 54 mp, super zona, langa parcul IOR, bl. reabilitat termic, piata, aproape scoala Hamburg, gradinita, acte in regula, disc.,
 • Suprafata 54 mp
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 16:55

apartamentul este situat pe strada Nicolae Grigorescu la numarul 2. Un imobil din anul 1970, recent reabilitat, la etajul 3/P+10. Are o suprafata totala de 49 mp.
 • Suprafata 49 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 3, ieri, 16:40

Apartamentul este ideal pentru o familie cu copii, atat prin prisma spatiului interior bine optimizat, ce face ca apartamentul sa fie unul practic, dar si spatios Complex Optima Pallady Residence,
 • Suprafata 93 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 3, ieri, 16:10

68.000 €
stradal, restaurantul Rucar, aproape parcul IOR, cf1, parter cu balcon inchis, 53mp, renovat, locuibil, g, f, p, t, um, bl. reabilitat termic, zona verde, civilizata, cadastru, intabulare disc.
 • Suprafata 53 mp
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 13:20

Va propun spre achizitie o garsoniera dubla situata la etajul 1 intr-un ansamblu rezidential de 4 nivele situat pe strada Gura Putnei la 10 minute de mers pe jos de metrou Nicolae Teclu. Studioul se va preda la cheie cu finisaje alese chiar de dumeavoastra. Locuri de parcare subterane disponibil..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 11:10

Va propun spre achizitie un apartament de 2 camere decomandat cu 2 balcoane si bucatarie inchisa de 12 mp situat la etajul 1 intr-un ansamblu rezidential de 4 nivele situat pe strada Gura Putnei la 10 minute de mers pe jos de metrou Nicolae Teclu. Apartamentul se va preda la cheie cu finisaje ale..
 • Suprafata 68 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 11:10

vis-a-vis de Piata Rm. sarat, metrou Dristor, cf. 1, 8/10, balcon inchis, renovat, g, f, p, t, ac, um, se poate locui, bl. reabilitat termic, aproape Park Lake, super zona, scoala, gradinita
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 10:20

Policolor - Drum Gura Crivatului, studio ( bucatarie inchisa), etaj 3/4, an constructie 2019. Suprafata = 57,17 mp, din care doua logii de cate 5,00 mp. Centrala propie, g, f, p, t, AC. Bloc civilizat.
 • An 2019
 • Etaj 3 din 4
Sector 3, ieri, 08:47

71.000 €
1 Decembrie, Mc Donald's, c-tie 1984, cf. 1, decomandat, 3/8, balcon inchis, foarte curat, g, f, p, t, um, locuibil, 53 mp, bucatarie mare, scara curata, bl. reabilitat termic, 8-9 minute metrou, intabulat, disc.,
 • Suprafata 53 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 03:50

V 066, apartament 2 camere, decomandat, 40 mp, etaj 9/10. Se vinde mobilat si utilat. Metrou Titan (15 min.), Parc Titanii (Romulus) - (5 min.), Titan Auchan,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 15 min.
Sector 3, 26 nov, 23:08

Apartament 2 camere decomandat, 52.41 mp + 6.51 mp terasa+ 34 mp curte proprie, 6 min de M1 Decembrie Sector 3, Theodor Pallady, comision 0%. Finalizat , mutare rapida !Vizionari disponibile in orice zi
 • Suprafata 83 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 3, 26 nov, 17:57

Trapezului, 2 camere cu curte proprie, spatios, aproape de centrele comerciale, stradal, direct dezvoltator, comision 0%,
 • Suprafata 90 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 3, 26 nov, 17:47

68.500 €
- Nicolae Grigorescu, Parc IOR, acces metrou in 5 minute, acces rapid la scoli, gradinite, Park Lake, piata, necesita renovare totala, bloc izolat termic, luminos, scara curata, negociabil
 • Suprafata 50 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 26 nov, 17:43

10 minute metrou, decomandat, curat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc in curs de reabilitare, bucatarie mare, posibiiltate parcare.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 3, 26 nov, 17:03

10 minute metrou si parc IOR, Penny, Kaufland, Lidl in apropiere, bloc reabilitat, etajul 8/8, fara probleme cu terasa, decomandat, bucatarie mare
 • Suprafata 51 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8
Sector 3, 26 nov, 15:48

7-8 minute metrou,5 minute piata Matei Ambrozie, bloc reabilitat, bucatarie mare, Jysk, Lidl, Kaufland la 3 minute, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1983
 • Etaj 1 din 8
Sector 3, 26 nov, 15:48

renovat complet, mobilat si utilat modern, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, an constructie 1978, balcon mare tip terasa
 • Suprafata 55 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 3 min.
Sector 3, 26 nov, 15:48

vindem un apartament cu 2 camere, modern, proaspat zugravit, luminos, avand o bucatarie mare de aproximativ 10 mp, gresie, faianta, parchet, usi schimbate.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Sector 3, 26 nov, 15:48

vindem un apartament aflat la mai putin de 5 minute fata de intrarea in parcul IOR si la mai putin de 10 minute de mall Park Lake, intr-un bloc reabilitat termic.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 3, 26 nov, 15:48

5-6 minute metrou, bloc aflat in planul al doilea, retras de la bulevard, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 3, 26 nov, 15:48

2 camere Theodor Pallady, sector 3, la 5 minute de statia de metrou 1 Decembrie. Decomandat cu suprafata utila de 59 mp + 24 mp curte. Centrala proprie de apartament, loc de parcare. Comision 0%.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 3, 26 nov, 15:43

bloc 2009, situat in planul 2, pe o strada linistita, decomandat, mobilat si utilat modern, centrala termica proprie, baie cu geam, etaj 4/4 cu pod deasupra, suprafata 62 mp, liber, acte la zi
 • Suprafata 62 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, 26 nov, 14:49

Apartament liber, decomandat, renovat recent si nelocuit dupa renovare, luminos cu vederea spre spatele blocului. In zona sunt numeroase parcuri, complexe sportive, scoli.Persoana fizica.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 3, 26 nov, 14:37

Studio de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 47 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 50700 euro Pret pentru plata credit ipot..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:41

Studio de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 47 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 50700 euro Pret pentru plata credit ipot..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:41

Studio de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 47 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 50700 euro cu TVA inclus Pret pentru pla..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:41

Apartament cu 2 camere de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 68 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 72900 euro TVA inclus Pr..
 • Suprafata 68 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:40

Apartament cu 2 camere de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 68 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 72900 euro TVA inclus Pr..
 • Suprafata 68 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:40

Apartament cu 2 camere de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 68 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 72900 euro TVA inclus Pr..
 • Suprafata 68 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:40

cf. 1, circular, 50 mp, bloc monolit integral beton armat 1976, 50 mp, scara impecabila, zona superba, acces stradal, scara curata, clasa energetica A, liber, nelocuit, toate actele se accepta credit
 • Suprafata 50 mp
 • An 1976
 • Circular
 • Etaj 8 din 10
Sector 3, 26 nov, 13:23

Particular vand apartament cu 2 camere decomandat P-8 liber Str. Revederii 8 minute pana la metrou .
 • Suprafata 46 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 26 nov, 13:01

cf.1 decomandat, 51mp, bloc 1972, reamenajat integral de la placa, toate imbunatatirile noi, impecabil, liber, oferta reala, toate actele, se accepta credit, clasa energetica A, merita sunati acum
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 3, 26 nov, 12:42

cf. 1, mobilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usi interioare noi, cadastru, intabulare, pret neg.,
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 3, 26 nov, 11:42

centrala termica noua, cf. 1 sporit, bloc reabilitat, curat, toate actele,
 • Suprafata 62 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 3, 26 nov, 11:22

chiar la metrou, decomandat, bloc reabilitat, termopane, toate actele, fara imbunatatiri. Scoala si gradinita in apropiere. Posibilitate parcare,
 • Suprafata 53 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 3, 26 nov, 11:14

66.000 €
Baraje, aproape Lidl, Rebreanu, cf1, decomandat, p/10, cu balcon, 54mp, aproape piata minis, zona verde si civilizata, scoala, liceu, gradinite, aproape transport, pret bun, cadastru, intabulare
 • Suprafata 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 26 nov, 11:10

70.000 €
str. Tomis, la cateva minute metrou,8/10,cf. circular, 53 mp,bloc 1972 reabilitat, acte la zi, clasa energetica A, se accepta credit, zona linistita, scara curata, bloc monolit, merita, vizite oricand
 • An 1972
 • Circular
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Sector 3, 26 nov, 11:01

ap.de intersectia cu Baba Novac, circular, cf.I, 50 mp, imobil reabilitat, clasa en.A, 8/10, scara impecabila, zona excelenta, 10 min metrou Dristor, bloc monolit 1976, acte la zi, se accepta credit
 • Suprafata 50 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 16 min.
Sector 3, 26 nov, 10:58

intersectie cu Bl Chisinau, confort 1 decomandat, 71mp, etajul 9/10, bloc 1985 reabilitat,cu imbunatatiri, partial mobilat, acte la zi, merita vazut !
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 26 nov, 10:58

cf. 1, circular, 8/10, imbunatatiri decent bloc izolat termic, copnstructie monolita integral beton armat, bloc 1976, clasa energetica B, liber, nelocuit acte la zi, se accepta credit
 • Suprafata 50 mp
 • An 1976
 • Circular
 • Etaj 8 din 10
Sector 3, 26 nov, 10:49

cf. circular, poate fi folosit ca decomandat sau semidec. cf. 1, 50 mp, izolat termic, clasa energetica A, 8/10, scara impecabila, zona excelenta, 10 min. metrou Dristor, bloc monolit 1976, se accepta credit
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 3, 26 nov, 10:48

Cf.I dec, 9/10, 51 mp, bloc reabilitat termic la exterior, izolat la interior, iarna nu se da drumul la caldura, toate imbunatatirile, mobilat, utilat, toate actele, se accepta credit, clasa energetica A. neg.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1974
 • Etaj 9 din 10
Sector 3, 26 nov, 10:48

apartamentul are o suprafata utila 64 mp si este cu gradina de 22 mp
 • Suprafata 86 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 13 min.
Bucuresti, 26 nov, 10:47

cf.I sdec, 50mp, etaj 8/10, bloc 1979 , imbunatatiri decente , liber /nelocuit , acte la zi, se accepta credit, oferta reala, merita clasa energetica B, oferta reala, vizite urgent
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 3, 26 nov, 10:47

cf.1 decomandat, 51 mp, bloc 1972 monolit, toate imbunatatirile, reamenajat integral de la placa , liber/nelocuit, toate actele se accepta credit clasa energetica A , vizite urgent, sunati acum, merita
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 3, 26 nov, 10:46

Barajul Bistritei, etaj 4/4, terasa refacuta, 53mp, bloc 1969, scara curata, toate actele, liber /nelocuit,se accepta credit, pret fix, vizite oricand, clasa energetica B, oferta reala, merita
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, 26 nov, 10:45

strada Petre Ionescu,4/10 36mp, bloc 1972,toate imbunatatirile,imobil reabilitat termic clasa energ A,se vinde complet mobilat si utilat , liber oferta reala merita, acte la zi,
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 8 min.
Sector 3, 26 nov, 10:42

Apt. 2 cam. Titan - Dristor
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
Dupa cutremur Titan - Dristor
2 camere decomandate
Titan - Dristor
2 camere cu centrala termica
2 camere cu loc parcare
2 cam. ieftine Bucuresti