sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 63 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Titan-Dristor
Distanta metrou: max. 10 min.

direct proprietar, ofer spre vanzare apartament doua camere, acces metrou, Lidl, Mega Image, Scoala, Gradinita, toate linga bloc,
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:47

Apartament 2 camere Bulevardul Basarabia Metrou Costin Georgian, intrare stradala, constructie bloc 1984, confort 1 decomandat, 55mp, etaj 4 din 7, geam la baie, vedere mixta. La 2 minute de metrou! Necesita renovare. Pret usor discutabil.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:17

oferta completa o gasiti pe site-ul bestexpertimob.ro Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zona noua Titan. Proiectul va fi compus din Blocuri ce vor avea apartamente tip studio, 2 camere si 3 camere. Parcarile sunt atat acoperite cat si descoperi..
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 07:45

bestexpertimob.ro Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zona noua Titan. Ansamblul este amplasat in cea mai buna zona noua aflata in continua expansiune, pozitionat cu iesire la viitorul bulevard ce va strabate intraga zona si pe care vor trece mijloac..
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 03:40

Parc IOR - Gloria dec., 9/10, c. 1980, reabilitat, gresie, faianta, termopan, ac, instalatii inlocuite, complet mobilat/ utilat, cadastru, pret usor negociabil, disponibil oricand prin agentie, liber.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 20:18

2 Camere cf 2, et. p/10 semidecomandat, an de constructie 1975, 37 mp, imbunatatiri multiple, metrou 3 minute.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:57

apartament decomandat, cu 2 camere, aflat in proiectul Optima Residence Pallady. Locuinta dispune de o suprafata utila de 60 mp,iar in ansamblu avem parcari subterane, loc de joaca si acces securizat
 • Suprafata 60 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 12:38

apartament in bloc nou, la 10 minute de metrou 1 Decembrie, etaj 2 din S+Parter+6 Etaje, decomandat, suprafata 60 mp, se vinde complet finisat, centrala proprie, contorizat individual.
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:57

situat in zona Baba Novac, pe Ion Tuculescu, 2/4, la 5 minute metrou Dristor, cf. 1 semidec., 52.5 mp, fara imbunatatiri, cu balcon, c-tie 1967, liber, se accepta credit,
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:55

apartament de 2 camere semidecomandat, fara imbunatatiri. Liber, liniste vedere spate
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:21

58.000 €
restaurant Rucar, confort 1, semidecomandat, etsj 2 din 4, fara imbunatatiri, situat la 6-7 min. metrou Dristor
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:14

74.500 €
Va oferim spre vanzare un apartament de doua camere, avand un regim de inaltime P+6 etaje, ce ofera rezidentilor sai apartamente spatioase, foarte bine compartimentate, luminoase si finisaje de except
 • Suprafata 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 10:07

apartament 2 camere, metrou 1 Decembrie Bucuresti, sector 3, zona 1 Decembrie 1918
 • Suprafata 52 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 10:07

Dezviltator imobiliar vand apartament 2 camere decomandat, suprafata total utila 59 mp, bloc nou 2020, finisaje la alegere, bloc bransat la utilitatile orasului, apartamente contorizate individual.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 09:53

dezvolator, vinde 2 camere decomandate cu bucatarie inchisa la etaje intermediare. Bloc nou langa statia de metrou. DS+P+5 din caramida, centrala proprie. Preturi promotionale. Finisaje de calitate.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 08:58

chiar langa benzinaria Mol, bloc reabilitat din 1983, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, 2 lifturi, liber
 • Suprafata 51 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 08:04

bloc reabilitat, stradal, complet renovat, mobilat partial si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi schimbate, alarma
 • Suprafata 50 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 08:04

decomandat, 1982, bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele
 • Suprafata 54 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:03

54.000 €
Imagineaza-ti cum va fi sa te bucuri de tihna fiecarui apus de soare din dormitorul acestui luminos si linistit apartament, la 7 minute de metrou si multe alte facilitati din zona! Comision 0%
 • Suprafata 44 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 06:10

110.000 €
Decebal-Voronet, vand 2 dec, et. 3/4, vedere spate, centrala de apartament.
 • Suprafata 59 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 06 aug, 21:50

Apartament 2 camere, Hils Pallady Apartments, vizavi de noul magazin Ikea Pallady, la 50 metri de metrou si are o suprafata utila totala de 49.51 mp. La pret se adauga TVA 5% in conditiile legii.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
 • 2 min.
Bucuresti, 06 aug, 20:09

apartament doua camere situat in ansamblul rezidential Hils Pallady Apartments, vizavi de noul magazin Ikea Pallady, la 50 metri de metrou Anghel Saligny. Pretul afisat nu contine TVA 5%.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, 06 aug, 18:42

Budacu, 3/4, fara imbunatatiri, liber, bloc civilizat, caramida, acte ok,
 • Suprafata 46 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 06 aug, 10:52

stradal, bloc reabilitat, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare schimbate, aer conditionat, liber, toate actele
 • Suprafata 54 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 06 aug, 10:49

stradal, vedere fata, bloc reabilitat, ideal firma, complet renovat, centrala, gresie, faianta, parchet trafic intens, termopane, usa metalica, ac, alarma, liber, toate actele
 • Suprafata 53 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 06 aug, 10:48

rond Baba Novac, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon tip terasa, bucatarie mobilata si utilata, dressing hol si sufragerie, acte
 • Suprafata 56 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 06 aug, 10:48

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, complet renovat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, instalatii electrice si sanitare schimbate, loc parcare, liber
 • Suprafata 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 06 aug, 10:48

stradal, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc foarte curat
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 06 aug, 10:48

Fuiorului, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interior schimbate, mobilat si utilat complet, aer conditionat, liber
 • Suprafata 53 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 06 aug, 10:48

vedere sud, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber, toate actele
 • Suprafata 50 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 06 aug, 10:48

etaj 5/10 semidecomandat, renovat total. Bloc linistit, scara curata. Este confort 2. Bloc reabilitat termic. Este situat pe liniste, ferit de zgomotul strazii. Se vinde mobilat si utilat. Distanta pana la metrou 3-4 minute. Pozitie excelenta. Sunati acum
 • Suprafata 42 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 06 aug, 09:48

3 minute metrou Dristor, vis-a-vis de piata Ramnicu Sarat, apropiere Park Lake si parc IOR, decomandat, confort 1, bloc stradal reabilitat termic, merita vazut
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 06 aug, 09:45

Fuiorului, chiar la parc IOR, 2 minute metrou, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interior schimbate, mobilat si utilat complet, aer conditionat, liber
 • Suprafata 54 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 06 aug, 09:40

Ramnicu Sarat, confort 1 sporit, 58mp, bloc stradal, reabilitat termic, semimobilat, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, situat la 7-8 min metrou Dristor.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 06 aug, 09:40

chiar la parc, 3 minute metrou Nicoale Grigorescu, termopane, curat, bloc reabilitat termic, geam baie, liber, acte ok, merita vazut
 • Suprafata 53 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 06 aug, 09:40

stradal pe Dristorului, chiar la metrou, bloc reabilitat, decomandat, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, merita vazut
 • Suprafata 54 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 06 aug, 09:39

chiar la metrou si piata Trapezului, decomandat, bloc stradal, reabilitat, boxa subsol, situat la 2 min. metrou,
 • Suprafata 58 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 06 aug, 09:39

bloc reabilitat, stradal, complet renovat, mobilat partial si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, merita vazut
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, 06 aug, 09:39

De vanzare apartament 2 camere, cf. 1, et 10/10 + etaj tehnic, semidecomandat, imbunatatiri modeste, bloc reabilitat, idea investitie, locuit
 • Suprafata 55 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 7 min.
Bucuresti, 05 aug, 16:35

5 minute piata Salajan, 5 minute metrou, decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:54

planul 2, liniste, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica
 • Suprafata 56 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:54

64.000 €
chiar pe Ramnicul Sarat, Mega Image, bloc reabilitat, termopane, 1983, semidecomandat, 8 minute metrou, piata, parc IOR
 • Suprafata 52 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:54

5 minute rond Alba Iulia, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica
 • Suprafata 57 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:54

71.000 €
vav metrou si piata Ramnicu Sarat, 5 minute Mall Park Lake si parc IOR, scoala si gradinita, parchet, termopane, bloc reabilitat.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:54

77.000 €
2 minute metrou, cf 1 sporit, 63 mp utili, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 63 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:54

5 minute metrou, piata si parc IOR, decomandat, bucatarie mare 10 mp, posibilitate transformare in 3 camere, geam la baie, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica
 • Suprafata 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 5 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:53

5-7 minute metrou, decomandat, bloc 1980, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:53

71.000 €
5 minute metrou si parc IOR, complet renovat, mobilat partial si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi schimbate.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 5 min.
Bucuresti, 05 aug, 10:53

Baba Novac, Mihai Bravu, apartament 2 camere, etaj 1/8, decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet termopan, izolat termic,apartamentul se vinde mobilat si utilat, pret 88.000 euro, usor discutabil.
 • Suprafata 53 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 04 aug, 12:57

Nicolae Grigorescu, 2-3-4 camere, bloc nou 2020, in curs de finalizare, finisajele de cea mai buna calitate, incalzire prin pardoseala realizata cu pompa de caldura geotermica, 10% discount la plata integrala.
 • Suprafata 54 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, 04 aug, 08:18

Apt. 2 cam. Bucuresti
Titan - Dristor
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
Dupa cutremur Titan - Dristor
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu loc parcare
Titan - Dristor
2 camere ansambluri rezid.