sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 129 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Text: proprietar

parc IOR, Gloria dec., 9/10, c. 1980, reabilitat, gresie, faianta, termopan, ac, instalatii inlocuite, complet mobilat/ utilat, cadastru, pret usor negociabil, disponibil oricand prin agentie, liber
 • Suprafata 55 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 20:03

vand apartament 2 camere, semidecomandat, 1972, et 1/10, str. Ciucea, bloc reabilitat, partial mobilat, imbunatatiri, boxa, proprietar
 • Suprafata 51 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 19:42

proprietar, Titan IOR, vedere superba parc, vand apartament 2 camere decomandat, renovat grasie faianta, parchet, ac, usa metalica, semimobilat bucatarie, dressing, dormitor. Zona excelenta, acces usor la toate mijoacele de transport metrou Titan
 • Suprafata 54 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 19:40

proprietar, 5 min. metrou Ap. Patriei, renovat. Se vinde mobilat, utilat complet (TV, frigider, cuptor electric, aragaz, mas. spalat), vedere spate, optimizari de spatiu; aproape mall, parc, piata.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:45

Piata Iancului, la doar 1 minut de Metrou, vand apartament 2 camere in Piata Iancului, pozitie exceptionala. Comision vanzare, zero!
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 09:27

ultracentral, Gara de Nord, direct proprietar, et. 1, total renovat, ideal inchiriere regim hotelier sau locuit, instalatii sanitare noi, balcon etc., negociabil,
 • Suprafata 47 mp
 • An 1962
Bucuresti, azi, 19:25

42.000 €
Direct de la proprietar apartament cu 2 camere, la parter, cu posibilitate de intrare separata.
 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Targoviste, azi, 18:30

apartament 2 camere decomandat, complet finisat, bloc finalizat cu utilitati, loc parcare inclus, placa de beton si acoperis, proprietar, fara comision
 • Suprafata 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Chiajna, azi, 17:30

Ofertele noastre complete le gasiti pe site-ul Bestexpertimob.ro Va punem la dispozitie un apartament superb situat intr-un ansamblu compus din 2 blocuri a cate 5 etaje in apropierea Auchanului Titan . Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zon..
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 15:50

Gara de Est, Cimit Armen, centr term proprie scara renov recent, sist supr video. Loc parc ADP. Piata Obor f aproape, acces rapid mijl transp. Orientare rasarit, usa met, ac, g, f, p, acte fara probl
 • Suprafata 51 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 15:50

Oferta completa o gasiti pe site-ul bestexpertimob.ro Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zona noua Titan. Proiectul va fi compus din Blocuri ce vor avea apartamente tip studio, 2 camere si 3 camere. Parcarile sunt atat acoperite cat si descoperi..
 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 14:40

Proprietar vand apartament 2 camere constructie 2016, decomandat, Otopeni iesire la curte, complet mobilat si utilat modern, toate utilitatiile zona linistita centrala str Bisericii bloc 3 etaje.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Otopeni, azi, 14:00

Apartament 2 cam confort 1, semidecomandat, 52 mp, etaj 3/10, aproape metrou. Apartamentul dispune de repartitoare, apometre, balcon-loje, geam baie, vedere numai fata, orientare rasarit,
 • Suprafata 52 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, azi, 13:09

Proprietar, vand apartament 2 camere, cf. 1, et. 5 totul nou gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice, sanitare, usi de interior si exterior, 2 debarale, balcon 9 m, geam baie, loc parcare.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:46

Vand ap. 2 camere plus living, decomandat, cu imbunatatiri, gresie, faianta, termopane, complet mobilat si utilat, boxa subsol, locuri parcare, cadastru, intabulare, bloc curat. Proprietar. Mijloace de transport in comun in apropiere.
 • Suprafata 45 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 12:24

96.900 €
Proprietar, Parc IOR, str Lotrioara nr 20, vedere Parc IOR
 • Suprafata 57 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:56

Sos. Oltenitei-Paraul Rece la 3 min. RATB, mutare imediata. Apartament decomandat, 50 mp, finisaje de calitate, predare la cheie, centrala termica, zona linistita. Credit sau cash! Foto reale!
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 11:42

direct proprietar vand ap. cu 2 camere, foarte luminos, situat intr-un imobil din 2013, etaj. 6, dispunand de un balcon foarte generos inchis cu termopan, cu o vedere panoramica superba.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2013
Bucuresti, azi, 11:30

Apartament 2 camere circular. Se vinde complet utilat si mobilat. Aer conditionat 12.000 BTU in ambele camere, masina de spalat rufe, frigider, plita, cuptor, tv. Bloc reabilitat termic 2020, intrare prin spate. Bd-ul Iuliu Maniu nr 55, pasaj Lujerului, Cora, Sir, Mega Image, metrou Lujerului 5 m..
 • Suprafata 51 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:30

va propun spre vanzare un apartament cu 2 camere impartit astfel: hol de intrare cu spatiu de depozitare de 6.40mp, baie cu suprafata de 4.50mp, bucatarie inchisa de 8.10mp, dormitor cu suprafata de 12.20mp si living de 19.40mp cu acces in gradina cu suprafata de 37.40mp. Apartamentul poate deven..
 • Suprafata 88 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 10:52

proprietar, bloc nou, finalizat 2019, compartimentari caramida, finisaje la cheie, centrala termica, comision 0,TVA 5% inclus,acces rapid bulevard, 2 min tramvai,disponibil doar la plata cash sau credit ipotecar, exclus agentii
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:52

Bestexpertimob.ro S-au demarat lucrarile pentru un nou proiect in zona Titan de unul dintre cei mai apreciati dezvoltatori. Ansamblul este amplasat in cea mai buna zona noua aflata in continua expansiune, pozitionat cu iesire la viitorul bulevard ce va strabate intraga zona si pe care vor ..
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 10:35

Bestexpertimob.ro Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zona noua Titan. Ansamblul este amplasat in cea mai buna zona noua aflata in continua expansiune, pozitionat cu iesire la viitorul bulevard ce va strabate intraga zona si pe care vor trece mijloac..
 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:35

2 camere complet mobilat si utilat. Totul nou. Bloc finalizat si locuit. Gresie, faianta, Parchet, Centrala termica, zona noua, aproape de STB si Penny Market. Direct proprietar si fara comision
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Chiajna, azi, 10:15

apartament 2 camere M. Berceni, D. Leonida,
 • Suprafata 63 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Popesti - Leordeni, azi, 10:00

direct proprietar - Gen Andrei Popovici, la etajul 3 din 4, deosebit ca pozitionare cat si din punct de vedere al numarului apartamentelor pe etaj, scara avand doua apartamente pe nivel. Este complet renovat, cu finisaje superioare, decomandat, doua camari si spatiu de depozitare larg, suprafata tot..
 • Suprafata 62 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 09:43

Vizitati site-ul nostru bestexpertimob.ro si pentru alte oferte. Va punem la dispozitie un apartament de 2 Camere, extrem de bine impartit si spatios, include o terasa de 16 mp si un balcon de 3 mp. Apartamentul este situat intr-un ansamblu compus din 2 blocuri cu 5 etaje. Proiect imob..
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 08:25

Bestexpertimob.ro Pozitia ansamblului ofera noilor proprietari accesul usor si rapid la Bdul. Theodor Pallady, Str. Bratarii si Bdul. 1 Decembrie 1918, unde se afla statii de metrou cea mai apropiata fiind Statia Nicolae Teclu (10-12 min. de mers pe jos), iar ca alternative exista si celelalte mij..
 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, azi, 06:25

Proprietar, vand ap. 2 camere, luminos, decomandat, 46 mp supraf utila, balcon termopan, et 1 din 7, Eroii Revolutiei, 2 min de metrou, bloc stradal in curs de reabilitare termica, vedere spate, gresie, faianta, termopan.
 • Suprafata 46 mp
 • An 1962
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, azi, 05:13

BESTEXPERTIMOB.RO Pretul afisat nu include TVA Cel mai asteptat proiect imobiliar din zona noua Titan a demarat lucrarile. Ansamblul este amplasat in cea mai buna zona noua aflata in continua expansiune, pozitionat cu iesire la viitorul bulevard ce va strabate intraga zona si pe care vo..
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 03:25

112.000 €
Proprietar, apartament modern, renovat, se vinde mobilat si utilat (electrocasnicele sunt Hot Point Ariston, TV- Sony). Gresia si faianta Porcelanosa. Disponibil intr-o luna de la incheierea contractului. Loc de parcare inclus
 • Suprafata 55 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 03:00

Ofertele noastre complete le gasiti pe site-ul Bestexpertimob.ro Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zona noua Titan. Proiectul va fi compus din blocuri ce vor avea apartamente tip studio, 2 camere si 3 camere. Parcarile sunt atat acoperit..
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 20:20

Bestexpertimob.ro Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zona noua Titan. Proiectul va fi compus din blocuri ce vor avea apartamente tip studio, 2 camere si 3 camere. Parcarile sunt atat acoperite cat si descoperite si exista spatii verzi, inclu..
 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 17:55

Vizitati site-ul nostru bestexpertimob.ro pentru mai multe oferte. Proiect imobiliar nou dezvoltat de catre constructorul cel mai apreciat din zona noua Titan. Proiectul va fi compus din blocuri ce vor avea apartamente tip studio, 2 camere si 3 camere. Parcarile sunt atat acope..
 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 17:55

2 camere, decomandat, bloc cu lift, structura beton, caramida, izolatie polistiren 10 cm, finisaje premium la alegere, parcare, tamplarie PVC, centrala proprie, 5% discount plata cash,
 • Suprafata 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:04

proprietar, 7 minute metrou Dimitrie Leonida, 49,12 mp util, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, usi interior, centrala termica, parc copii, parcare subterana, 47.900 euro credit, 45.500 cash
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:04

vedere parc, ideal birou sau cabinet, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, scara cu 2 intrari, proprietar.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1983
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:30

Direct proprietar va ofer spre vanzare apartament 2 camere, decomandat in stare buna. Vecinatati: parcuri, scoala generala la 2 min., gradinita la 2 min., magazine, supermarket Lidl, Carrefour, Hornbach, Metro, Jumbo, Auchan, metrou la 10 min Oraselul Copiilor
 • Suprafata 43 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 15:10

Ap. 2 camere, et. 9/10, 60 mp, decomandat, c-tie 1985, mobilat si utilat integral. Pret negociabil.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 14:44

apartament modern, mobilat utilat la cheie, constructie 2013, 2 bai, suprafata 76 mp, centrala termica, pozitie sud est, disponibil imediat, comision 0%
 • Suprafata 76 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 13:14

Proprietar, ofer spre vanzare un apartament cu 2 camere in zona Bucurestii Noi, Laminorului, semidecomandat, 47 mpu, stare buna, nu necesita investitii, bloc din 2012, etaj 1 din 3, se vinde semi-mobilat.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:09

Apartament 2 camere, st 72 mp, mansarda (deasupra pod), centrala proprie, balcon 15 mp, bloc d+p+2e+m, structura beton, pereti caramida, placa beton, inaltime 2.5m (in cel mai jos punct), actele la zi,
 • Suprafata 72 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:50

52.900 €
ap. 2 camere decomandat cu o supr, generoasa de 64 mp utili aflat in zona de sud a capitalei cu acces rapid la mijloacele de transport. Bloc nou in cadrul ansamblului The Grand Kristal Residence
 • Suprafata 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 11:59

Apartamentul cu 2 camere este disponibil intr-un imobil nou situat in apropierea statiei de metrou Dimitrie Leonida. Regimul de inaltime al imobilului este P+4 Etaje. Finalizarea lui decembrie 2020.
 • Suprafata 44 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:50

apartament 2 camere decomandat in ansamblu rezidential nou, dotat cu parcare subterana. Se preda finisat la cheie cu finisaje alese de dvs. Imobilul se afla la doar 700 m de metrou 1 Decembrie 1918
 • Suprafata 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:34

2 camere Thodor Pallady sector 3 la 5 minute de statia de metrou 1 Decembrie. Decomandat cu suprafata utila de 58 mp. Centrala proprie de apartament, doua lifturi in bloc, Loc de parcare. Comision 0.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:00

Vand apartament 2 camere, plus 84 mp teren cota indiviza.
 • Suprafata 61 mp
 • An 1952
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 05:10

Ansamblul rezidential este construit intr-o zona linistita cu regim mic de inaltime oferind viitorilor proprietari apropierea de toate facilitatile capitalei si spatiul verde specific zonei. Constructia blocului este realizata pe sistem cadre de beton armat iar compartimentarea este din caramida Po..
 • Suprafata 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 00:01

Proprietar vand apartament 2 camere in Drumul Taberei, in Brancusi Residence, situat la 600m de statia de metrou Valea Ialomitei. SC: 76,68 mp, SU: 64 mp Etajul 1, AC: 2011 Toate actele la zi.
 • Suprafata 76 mp
 • An 2011
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, 21 sep, 19:06

Cartier Floreasca, strada Glinka. Apartament 2 camere semidecomandat, etaj 1/3. 46 mp plus boxa 5 mp. Renovare completa 2020. 87.600 euro negociabil. Direct proprietar.
 • Suprafata 46 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 19 min.
Bucuresti, 21 sep, 16:50

Blocul este situat intr-o zona linistita si placuta la doar 2 minute de RATB 185. Ansamblul rezidential detine piscina interioara si sala de sport pentru viitorii proprietari va fi format din 3 blocuri cu circuit inchis. Apartamentele se vor preda la cheie si racordate la toate utilitatile. F..
 • Suprafata 63 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 21 sep, 15:28

Proprietar, 2 camere in ansamblul rezidential Quadra Place.
 • Suprafata 68 mp
 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 21 sep, 14:41

Apt. 2 cam. Bucuresti
Apartamente 2 camere proprietari
Particular Bucuresti
2 camere decomandate
2 camere cu balcon
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
Dupa cutremur Bucuresti
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere cu loc parcare
2 camere cu centrala termica