sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 142 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Drumul Taberei-Ghencea

Ap 2 cam la cheie bloc nou la demisol inalt cu balcon in bloc nou, in cartierul Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min de metrou Drumul TabereI statia Valea Ialomitei, Kaufland langa Parcul Brancusi.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, azi, 18:45

Ap. 2 cam la cheie bloc nou in cartier Brancusi, Drumul Taberei la 3 min de metrou Drumul Taberei statia Valea Ialomitei, Kaufland, parc Brancusi si Policlinica Brancusi. Direct de la dezvoltator, comision 0%.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, azi, 18:24

Apartament 2 camere, Drumul Taberei, mobilat+utilat. Accept credit. Suprafata utila: 55 mp. Etaj: 4/10, la parc Moghioros. An constructie: 1974. Renovat, mobilat, utilat, decomandat. Acte pregatite
 • Suprafata 55 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 16:28

Dr. Taberei zona Favorit, 2 cam. et. 7/10, cf. 1, decomandat, circular, 52 mp, cu balcon, bloc monolit tip Z, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, acte ok.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 15:41

2 camere, Drumul Taberei, Parc Moghioros, accept credit!!! Pret: 52 000 euro-nu se negociaza etaj 2/10, semidecomandat, necesita renovare actele pregatite pentru vanzare.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 15:06

apartament 2 camere decomandat, 38 mp - etaj 8/10 - balcon, termopane - usa metalica, parchet, gresie .apartamentul se vinde semi mobilat.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 15:04

2 camere, oferta promotionala direct dezvoltator! comison 0%
 • Suprafata 38 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 14:24

poze reale. mutare imediata, decomandat, lift, STB 122, 222, metrou, zona verde, civilizata, finisaje de lux, baia utilata,centrala proprie, contorizare separata, orice tip de credit, bloc nou.+5% TVA
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 12:22

Bulevard - 2 minute metrou, cf. 1, dec., etaj 8/10 Bloc tip monolit, 2 lifturi. Balcon, baie cu geam Toate amenajarile. Acces imediat statii STB. Parc, piata, gradinita, scoala. Liber, acte!
 • Suprafata 48 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 11:40

Timisoara, Liceul Grigore Moisil, bloc izolat termic, termopan, balcon inchis in termopan, partial amenajat, geam la baie, semistradal.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 11:39

stradal, bloc 1983, liber, fara imbunatatiri, necesita renovare, acte
 • Suprafata 53 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 11:38

Plaza Timisoara, Brasov Moghioros eliberabil, fara imbunatatiri, geam la baie, bloc cu 2 lifturi, acte
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:38

et 2, renovat recent, toate imbunatatirile, spatios si bine compartimentat, bucatarie generoasa, racoros vara, calduros iarna, scara curata, vecini gospodari, toate actele la zi. Se vinde ca in imagini.
 • An 1983
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:00

et. 6/10, cf. 1, semidecomandat, finisat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, instalatii sanitare noi, usa metalica, balcon + spatii de depozitare, acte la zi, accept credit
 • Suprafata 50 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 11:00

et. 8/10, termopan la balcon, fara imbunatatiri, foarte bine compartimentat, bucatarie generoasa, geam de aerisire, 2 lifturi, acte pregatite
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:59

et 2/4, cf. 1, Decomandat, langa viitoarea statie de Metrou, bloc reabilitat, scara curata, pozitionat pe mijloc cu vedere catre bulevard, fara balcon, bucatarie generoasa, toate actele la zi, accept credit.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 10:59

et. 9/10, cf. 1, decomandat, circular, geam de aerisire, balcon, parcul si strandul Moghioros 2 minute, acte pregatite, accept credit
 • Suprafata 51 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 10:59

et. 3/10, cf. 1, bloc 1979, langa Kaufland Valea Ialomitei si viitoarea statie de Metrou, zona verde linistita, vecini gospodari, toate actele la zi.
 • Suprafata 55 mp
 • An 1979
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 10:59

4/10, bloc tip Os, vedere pe spate, toate imbunatatirile, balcon generos inchis, scara impecabila, vecini gospodari, viitoarea statie de Metrou 1 min, 5 min. Afi Cotroceni. Liber
 • Suprafata 50 mp
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 10:59

bloc nou, an 2019, izolat termic, toate utilitatile: canalizare, apa, gaze, curent electric. Amplasat in apropiere de Penny, Mega Image, gradinita, statie autobuz STB, foarte bine amplasat
 • Suprafata 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 10:26

apartament 2 camere 2 balcoane decomandat! Direct Dezvoltator! Comison 0%
 • Suprafata 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 09:21

46-53 mp,pret 38.500 E, Ghencea, Sector 6, 2 camere, 62-71 mp utili, de la 55.500 E,Cartierul Latin, promotie lansare bloc nou, 2-3 camere, 47-87 mp utili, pret de la 47.000E,Sector 5, Antiaeriana, 1,2,3 camere, 52-87 mp utili, pret de la 49.000 E,0722.114.477
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, azi, 00:25

Drumul Taberei (V. Furcii), decomandat, etaj 1/2, suprafata 51 mp, an constructie 2018, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat centrala termica, 800 m. pana la mij de transport
 • Suprafata 51 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 23:55

Proprietar vand apartament 2 camere, in Drumul Taberei, starda Pravat, tip bloc P, decomandat, etaj 3 din 4, bloc cu structura de 8 etaje. Loc de parcare
 • Suprafata 48 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 20:15

logie 6 mp, termopan, aer conditionat, parchet, zona verde, liber, discutabil,
 • Suprafata 52 mp
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 19:50

Apartament 2 camere de vanzare, Drumul Taberei, Ghencea, 57 000 euro, 58 mp, 10/10, Gresie, faianta, parchet, balcon, aer conditionat, Semidecomandat, blocul va fi reabilitat anul urmator.
 • Suprafata 58 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 19:06

confort 1, balcon de 5 metri, mici imbunatiri ca: usa metalica, balconul inchis in termopan, linoleum scos si podeaua pregatita pentru a se pune parchet, liber, acte pregatite pt. vanzare.
 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 17:20

planul doi, confort 1, mici imbunatatiri, liber, bloc reabilitat, scara curata civilizata.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:00

Apartament 3 camere semidecomandat, 64 mp -balcon, 2 debarale, bloc reabilitat termic, loc de parcare, se vinde mobilat si utilat, imbunatatiri -gresie, faianta, pachet, termopane, usa metalica
 • Suprafata 64 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:16

Parc, et.1/10, bloc tip TD, circular, termopan, fara imbunatatiri
Bucuresti, ieri, 16:04

Liceul Lovinescu - 2 camere 1/10, circular, balcon, renovat recent ( termopan, parchet, gresie, faianta, usi interior schimbate), zugravit, liber, acte la zi, geam baie, se accepta credit.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 15:23

Ofer spre vanzare apartament cu 2 camere, mobilat de lux, utilata complet (frgider, plita, cuptor, masina de spalat), cu centrala proprie, totul nou, cu loc de parcare, finisaje de lux, acte la zi.
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:19

confort l, decomandat, etaj 5/10, an 1980, liber, 57 m, amenajat de la zero, cu mult bun gust, instalatia electrica si sanitara, schimbate, bloc deosebit, scara impecabila, acte.
Bucuresti, ieri, 15:15

Dr. Tab, Valea Ialomitei, et 2/10, cf ll sporit, 45 mp, balcon, blocul este reabilitat termic, ap are mici imbunatatiri g, f, parchet, t, um, geamul de la bucatarie are vederea in strada nu pe luminator. Loc ADP.
 • Suprafata 45 mp
 • An 1972
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 14:22

Dr Tab 34, Policlinica Dr Tab, et 3/4, cf 1,decomandat, 50 mp, cu balcon, bloc reabilitat, imbunatatiri, termopane, usa metalica, bucatarie mare, bloc tip P, antiseismic, cu structura pt 8 etaje, mobilat. loc ADP.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 14:22

Vladeasa cf 1 semidecomandat etaj 2/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica complet mobilat utilat acte accept credit.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 14:07

Drumul Taberei, Valea Argesului, confort 2, decomandat, etaj 6/10, gresie, faianta, termopan, parchet, mobilat, utilat, balcon mare. Acte in regula
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 14:03

Drumul Taberei - B-dul. Timisoara- confort 2, decomandat, etaj 5/10, curat, acte in regula. Se accepta credit
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 14:03

2 camere, Valea Ialomitei, negociabil, accept credit. Decomandat, bloc reabilitat, usa metalica, mobilat+utilat. Loc de parcare ADP. In apropiere:ratb 168, 268, scoala si gradinita, Mega Image, metrou
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, ieri, 13:58

C-tie.2019, 2 cam, dec., 48 mp parter - 43605 euro +TVA sau 58 mp (balcon 10 mp); et.4 - 49305 euro +TVA, bucatarie mobilata, noua, parcare subterana 4900 euro +TVA sau supraterana 2000 euro +TVA.
 • Suprafata 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 13:45

Brasov, Plazza Romania cf 1 semidecomandat gresie, faianta, parchet, termopane, jaluzele exterioare, usi de interior, mobilier Ikea, radiatoare otel Romstal, instalatie electrica noua acte acc credit
 • Suprafata 51 mp
 • An 1974
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 13:43

Cf. 1 liber, imbunatatiri, mobilat modest, aer conditionat, bloc civilizat, actele la zi, prrt usor negociabil.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 13:43

orientare sud, amenajat cu termopan, parchet, gresie fainta, usi interioare refacute, geam la baie, partial mobilat si utilat, acte facute, accepta plata prin credit.
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 13:40

constructie 2009, situata pe raza sectorului 6, 10 min mijloace de transport, amenajat cu termopan, parchet, gresie, faianta, disponibil imediat, acte facute
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 13:39

2 camere, 66 mp, decomandat, etaj 3 din 4, bloc cu lift, se vinde la cheie, centrala, utilitati individuale, acte diapsonibile, se accepta credit, statie STB la 350 m, comision 0%. Pret: 55.000 euro
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 13:14

2 camere, etaj 2 din 4, lift, 79 mp (74 mp utili +balcon), decomandat, finisat la cheie, centrala, utilitati, parcare optional, 350 m STB, acte disponibile, se accepta credit, comision 0%. 64.000 euro
 • Suprafata 79 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 13:09

2 camere, etaj 2 din 4, lift, 79 mp (74 mp utili +balcon), decomandat, finisat la cheie, centrala, utilitati, parcare optional, 350 m STB, acte disponibile, se accepta credit, comision 0%. 64.000 euro
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 13:03

Apartament 2 camere decomandat, 53 mp, balcon satios, 2 debarale, etaj parter din 10, bloc reabilitat termic, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:55

apartament cu 2 camere, se vinde mobilat si utilat, cu imbunatatiri,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 12:51

2 camere, Liceu Lovinescu, accept credit Suprafata: 56 mp, Circular, mobilat si utilat, renovat recent. In zona: Auchan, Carrefour, Parc si piata Moghioros. Transport 90/93/368, metrou Raul Doamnei.
 • Suprafata 56 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:47

Drumul Taberei - Ghencea
Apartamente 2 camere Drumul Taberei, Ghencea
Apt. 2 cam. Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere decomandate
2 cam. ieftine Bucuresti
Drumul Taberei - Ghencea
Drumul Taberei - Ghencea
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu centrala termica