sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 922 anunturi

Popesti, Astrelor, etaj 1 din 2, decomandat, cu imbunatatiri si mobilat. Bucatarie open-space. Loc de parcare inclus in pret. Acces privat pe baza de telecomanda.
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Popesti - Leordeni, azi, 16:02

apartament 3 camere 67.63 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 68 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 15:47

va pun la dispozitie un apartament cu 3 cam, finisaje deosebite, se preda complet finisat si utilat, cu posibilitatea alegerii finisajelor. Se afla in apropierea metroului, 14 min. Pretul nu are TVA inclus,
 • Suprafata 84 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 15:46

Apartament cu o vedere panoramica superba spre Lacul Tei, situat in imediata proximitate a Parcului Tei, 2 bai, 2 balcoane generoase inchise cu termopan. Reabilitat termic. Multiple imbunatatiri.
 • Suprafata 97 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 14:35

ap. noi 3 cam. la cheie direct de la dezvoltator. Zona linistita , aproape de mijoace de transport, 15 min, piata, scoala si gradinita. Parcare gratuita. Detalii www.bighome.ro
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 13:20

vanzare 3 camere Herastrau, s construita 80mp, s utila 60 mp parter, living si doua dormitoare, baie, bucatarie, terasa, loc de parcare, nemobilat, constructie 2015, finisat complet, centrala termica, 170.000 euro.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 13:15

imobil nou D+P+6+7, 8, 9, 10 retrase, apartamente cu terasa incepand de la 88.000 euro tva inclus finisate la cheie. Direct dezvoltatoator Comision 0, consultanta financiara gratuita.
 • Suprafata 83 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 12:40

Agentia Nelbo vinde apartament 3 camere semidecomandat 2 gr sanitare stradal Teiul Doamnei gresie gaianta usi schimbate bloc reabilitat termic
 • Suprafata 70 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 15:37

0 comision, parter, liber, loc parcare, un apartament perfect pentru o familie activa sau investitie. Lascar Park Residence, securizat, construit cu cele mai noi tehnologii, curte privata. Interior cu finisaje premium, disponibil imediat.
 • Suprafata 68 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 15:36

Agentia Imobiliara Florexhome va ofera un apartament de 3 camere, decomandat 70 mp, etaj 8/8, terasa refacuta, bloc 1987, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, cadastru si intabulare.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 15:31

apartament de vanzare, cf.1, cu 2 balcoane si 1 grup sanitar, are parchet din lemn masiv, fara imbunatatiri, bloc vechi construit pentru armata, programat pentru anvelopare termica in aceasta vara,
 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 15:30

aproape Parc, Lac Plumbuita, etaj 7/8, cf.1 semi, 68 mp, bloc 1986 reabilitat termic, vedere mixta, baie cu fereastra, doua lifturi, doua grupuri sanitare, imb, g, f, p, termopan, um, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 15:24

Bloc nou- Finalizat stradal langa statia de metrou Pacii, finisat* etaj 1/11, vedere sud, stradal pe Iuliu Maniu, loc de joaca pentru copii, se accepta credit bancar. Contorizare individuala.
 • Suprafata 74 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 12:40

bloc nou fin in anul 2018 p+4E apartamente 3 camere, cu finisaje de calitate.Toate utilitatile: lift, parcare subterana, boxa, imob. se afla la 5 min. de M Grivitei. Dezvoltator. Rog seriozitate.
 • Suprafata 114 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:20

Cernica Building ansamblu rezidential de blocuri si vile te invita sa profit acum de preturi promotionale pt. ultimele apartamente din blocul nr 1 dat in folosinta deja, vino acum la o vizionare.
 • Suprafata 69 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Pantelimon, azi, 12:15

Imobil finalizat, dat in folosinta, toate actele, situat la 5 minute de Cora Pantelimon, pe sos. Cernica langa Lidl, finisata lux, centrala, liber, etaj 1 /4, vedere stradala, liber, urgent.
 • Suprafata 67 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Pantelimon, azi, 12:15

aproape parc, lac Plumbuita, scoala 39, Fundeni, cf. 1 circular 64 mp, bloc 1978 fara risc seismic, orientare S-E, vedere deschisa, baie cu fereastra, imb., gresie, faianta, parcjet, termopan, usa metalica, aer conditionat, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 64 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 15:24

vav parc Plumbuita, 12 min. metrou, 9/10, cf. 1 dec., 70 mp, bloc reabilitat termic fara risc seismic, vedere mixta, oreintare sud-est, baie cu fereastra, imb., termopan, um, liber, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 15:21

apartament 3 camere Teiul Doamnei, etaj 9/10, semidecomandat, renovat recent, bloc reabilitat termic, mutare imediata. Direct proprietar, comision 0.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 15:17

metrou 12 min., aproape Kaufland, mall Veranda, piata, parc Plumbuita, parter inalt cu balcon/10, bloc 1970 reabilitat termic, baie cu fereastra imb., termopan,um, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 67 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 15:16

reducere de 5% pana la data de 01.11.2019. pentru zilele calduroase de vara, 99D Residence va pune la dispozitie apartamente cu 3 camere si terasa pentru un plus de spatiu in care sa va bucurati de priveliste si aer curat alaturi de familie,
 • Suprafata 140 mp
 • An 2018
Bragadiru, azi, 15:06

bloc nou terminat, gata de mutat, stradal langa statia de metrou Pacii, etaj 1/11, vedere sud, stradal pe Iuliu Maniu, loc de joaca pentru copii, se accepta credit bancar. Contorizare individuala.
 • Suprafata 73 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 11:05

apartament cu 3 camere complet decomandat, suprafata 68 mp, 2 grupuri sanitare, complet finisat la cheie, etaj 2 din 10 la pretul de 75.000 euro TVA inclus.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:40

imobil nou finalizat situat la 2 min. de statia de metrou Pacii, oferta apartament cu 3 camere decomandat, etaj 2/11.
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 09:55

Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin, apartament 3 camere, 2 bai, 2 dresinguri, comision la vanzare 0%, loc de parcare inclus in pret, se acepta credit Prima Casa, ipotecar, imobiliar etc., negociabil.
 • Suprafata 105 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, azi, 09:35

Apartament de vanzare, compus din 3 camere decomandat pe b.dul Sincai. Este un apartament frumos compartimentat, camere mari, luminoase, ferit de zgomotul stradal fiind pozitionat in planul doi.
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 15:01

Crangasi, Vintila Mihailescu, 8/8, bloc 1982, izolat termic, fara probleme terasa, decomandat, fara imbunatatiri, acte in lucru, 2 lifturi, zona linistita.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 14:59

etaj 2, semidecomandat, curat, liber, scara curata, zona linistita, acte ok,bloc reabilitat, liber. Distanta pana la metrou este de 2 minute, pozitie excelenta, Obor, Ferdinand, Mihai Bravu, Vatra Luminoasa.
 • Suprafata 67 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 14:52

apartament 3 camere Berceni, ce se caracterizeaza printr-o compartimentare ingenioasa, utilizandu-se la maximum tot spatiul si asigurand cele mai bune conditii.
 • Suprafata 76 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 14:44

oferta promotionala, direct dezvoltator, apartament cu 3 camere, decomandat, finisaje la alegere, statie RATB 178, 278 si 138 la 50 ml, utilitati: canalizare, gaze, curent electric. Comision 0,
 • Suprafata 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 14:39

vila s+p+2, stradal, ratb in fata portii, liniste, ap 3 camera, mutare imediat, boxa la subsol optional, conectata apa, gaz, canal, electric, mutare imediat sau ap in vila cu 3 ap, 100 mp sc, 2 bai, 62000 e, cadou curte proprie 50 m.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Chiajna, azi, 05:15

Militari Residence, bloc D+P+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 02:45

Direct proprietar. Apartamentul se vinde complet mobilat si utilat, in imobil cu pozitionare stradala de exceptie, cu vedere deschisa catre Parcul IOR si la 300 metri de statia de metrou Titan.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 20:45

Ansamblu nou, living 24 mp, bucatarie 12 mp, baie 4 mp, dormitor 20 mp, dormitor 14 mp, terasa 10 mp, 2 locuri parcare, gaz, curent, apa, canal. Predare la cheie,
 • Suprafata 89 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bragadiru, ieri, 17:48

oferta promotionala, apartament 3 camere, finalizat, mutare imediat, bucatarie inchisa, bloc p+5, cu lift, la 100 ml de STB 138 si 178, finisaje la alegere, canalizare, gaze, curent electric. Comision 0
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 14:39
oferta speciala pret

Etaj 2, semidecomandat, acte ok. Bloc reabilitat termic, liber. Distanta pana la metrou este de 2 minute. Pozitie excelenta. Sunati acum, merita vazut.
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:37

Calea Victoriei, Biserica Amzei, confort 1, semidecomandat, etaj 1/7, 2 balcoane, centrala de bloc, gresie, faianta, parchet, termopan. Bloc fara bulina sau risc seismic. Ideal pentru investitie. Acte in regula.
 • Suprafata 57 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 14:29

99.000 €
Vanzare apartament format din trei camere decomandat Bd-ul Tineretului.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 14:29

Stefan cel Mare, stadion Dinamo, confort 1, semidecomandat, etaj 6/10, doua grupuri sanitare cu geam, doua balcoane, bloc reabilitat, apropiere de metrou.
 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:29

bloc nou, finisaje la alegere incluse in pret, CT, baie utilata, fara taxa de mentenanta, racordat la utilitati. Parcare, RATB, parc, restaurante.
Bucuresti, azi, 14:25

apartament 3 camere decomandat,spatios,dispune de finisaje moderne contorizare individuala,toate utilitatile racordate la reteaua publica, in imediata apropiere de statia de metrou Aparatorii Patriei.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 14:24

3 camere semidecomandate, Bd Camil Ressu la 2 minute de metrou Nicolae Grigorescu. Situat la p/4, suprafata 65 mp, an de constructie 1970. Acte la zi. Se accepta si credit.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 14:20

82,43 mp, 4 balcoane pe tot apartamentul, vedere in gradinile vilelor in spatele EuroHotel, ferit de zgomotul stradal, negociabil, proprietar,
 • An 1976
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 14:14

bloc de 4 etaje, fara risc seismic. Renovat in urma cu 3 ani, inst. electrice si sanitare noi, mobilat si utilat complet. Situat la cateva minute de 2 statii de metrou si parc. Se accepta credit,
 • Suprafata 64 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 14:13

stradal, etajul 3, decomandat, vedere fata, fara imbunatatiri, liber.
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 14:12

Agentia Imobiliara Florexhome va ofera un apartament de 3 camere, semidecomandat 90 mp, etaj 3/3+Pod, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, centrala termica, mobilat si utilat, intabulat, liber.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 14:05

2 minute metrou si piata, decomandat, bloc reabilitat, termopane, geam la baie, curat, fara imbunatatiri, toate actele.
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 14:00

85.000 €
5 minute metrou, renovat total, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, mobilat si utilat.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:00

piata Trapezului, stradal, bloc reabilitat, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, situat la 5 min metrou,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:00

63.000 €
5 minute metrou si parc, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie, toate actele.
 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 14:00

78.000 €
2 minute parcul Titanii, 10 minute metrou, decomandat, bloc stradal, reabilitat, vedere spate, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, liber, toate actele
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:00

propun spre vanzare un apartament cu 3 camere, situat in aproprierea statie de metrou Nicolae Teclu - 8 minute. Finisaje premium, bucatarie complet mobilata si utilata. Dezvoltator
 • Suprafata 92 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, azi, 14:00

Auchan Militari, loc parcare CVC, fatada ventilata StacBond, vata minerala bazaltica Rockwool 10 cm, baie cu geam exterior, beton B400 Heidelberg Cement, structura dala groasa. Mutare in 30 zile
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 14:00

bloc tip H, minute metrou, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele.
 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:00

Piata Trapezului, 3 camere decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, boxa la subsol, bloc reabilitat, scara foarte curata, 2 minute metrou, liniste.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 14:00

73.000 €
chiar la parc IOR, 3 minute metrou, bloc reabilitat, parchet, termopane, liniste, zona verde, toate actele, fara imbunatatiri.
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 13:59

7-8 minute metrou, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, balcon mare 7 m, toate actele.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1986
 • Etaj 7 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:59

metrou Titan 5-7 minute, decomandat, 2 grupuri sanitare, geam la ambele, balcon mare, parter foarte inalt, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, scara curata, toate actele.
 • Suprafata 69 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 13:59

7-8 minute metrou, 2 minute Parcul National, 5-7 minute National Arena, 2 grupuri sanitare, geam la baie, 2 balcoane, bloc reabilitat, apartamentul este mobilat si utilat, merita vazut
 • Suprafata 80 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:59

10 minute metrou, Valea Buzaului, Gura Vadului, termopane, bloc reabilitat, scara curata, toate actele, liber, fara imbunatatiri,
 • Suprafata 68 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:58

5 minute metrou, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, bloc reabilitat, curat, toate actele, mobilat si utilat.
 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:53

87.000 €
Baba Novac stradal, vedere mixta, decomandat, renovat total, finisaje de calitate. Apartamentul se vinde mobilat si utilat. Bloc reabilitat. Apropiere Piata Muncii, parc IOR. Apropiere metrou;
 • Suprafata 74 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 13:53

pozitie foarte buna, bloc stradal dar cu vedere pe spate spre zona de case-vile, apartament decomandat spatios, luminos cu 1 grup sanitar si 1 balcon generos care serveste la tot apartamentul.
 • Suprafata 71 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 13:47

Proprietar, ap. 3 camere, 4/8, bloc caramida din '48 consolidat de 2 ori dupa cutremur. Intrare din Bd. Camera sv la mansarda (8mp) 2.https://www.youtube.com/watch?v=u7mmVmHh4p4&feature=youtu.be
 • Suprafata 83 mp
 • An 1948
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 13:30

ap. trei camere, et. 9, doua lifturi, reabilitat, parchet, gresie, faianta, intab.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1977
Bucuresti, azi, 13:30

3 minute ratb, 1 minut Auchan Titan, 10 minute metrou, renovat, bloc reabilitat, acte, credit, usor negociabil.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:19

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
3 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere 2 grupuri sanitare
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere cu centrala termica
Apt. 3 camere Titan - Dristor
3 camere in ansambluri rezid.
3 camere cu loc parcare