Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 904 anunturi

3 camere, cf. 1, decomandat, 3/4, bloc reabilitat, boxa, loc de parcare, renovat total 2010, instalatie electrica si sanitara schimbate, liber, acces rapid 1 Decembrie, Th. Pallady, Grigorescu, Dristor
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 11 min.
Sector 3, azi, 01:05

Vand apartament 3 camere, metrou Costin Georgian 68m²
 • Suprafata 68 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Sector 2, azi, 00:49

99.000 €
Chisinau, bd., Mega Mall vand apartament 3 camere spatios, decomandat situat in Bd. Chisinau, intrare bulevard Chisinau cu acces rapid la mijloacele de transport, bloc reabilitat termic
 • Suprafata 71 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Sector 2, ieri, 23:30

vand apartament 3 camere Sebastian Parc Novaci
 • Suprafata 77 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 5, ieri, 18:45

105.000 €
Pantelimon 4 camere modificat in 3 camere parter centrala termica. Langa Spitalul Pantelimon, Parcul Morarilor, la o statie de Cora Pantelimon, la 7-8 minute Costin Georgian. Telefon 0767.569.823
 • Suprafata 81 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 10 min.
Sector 2, ieri, 15:15

Sos. Oltenitei, la aproximativ 5-7 minute mers metrou Piata Sudului, bloc 1984, reabilitat, apt. spatios, curat, renovat, et.6/9. Se vinde mobilat si utilat ca in fotografii.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 10 min.
Sector 4, ieri, 14:39

Str Mizil, aproape de metrou, confort 1 semidecomandat, 65 mp, etajul 4/4 , bloc reabilitat, fara imbunatatiri, necesita renovare, 1 gr. sanitar si 1 balcon, zona linistita, merita vazut
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 13:47

Dezvoltator vand apartament 3 camere in zona Bd Chisinau. Imobil D+P+3E+M. In imobil sunt ap. de 2, 3 si 4 camere. 2 cam. et. 3 - 90000+TVA., 3 cam. - 160000+TVA, 2 cam. mansarda 75000+tva, 2 camere demisol-70000+tva,
 • Suprafata 98 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, ieri, 21:20

stradal pe Theodor Pallady, vedere spate, mansarda, etajul 5 si 6, instalatii electrice si sanitare noi, 2 gr sanitare, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, scara interioara
 • Suprafata 75 mp
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
Sector 3, ieri, 21:00

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 135.521 Euro Pret promotional - avans 15% la antecontract: 142.297 Euro Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este amplasat la aproxima..
 • Suprafata 97 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:45

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, calorifere noi, geam baie, liber, toate actele
 • Suprafata 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 20:33

Apartament 3 camere, Dream Residence Rahova, decomandat, in suprafata de 80.15 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 5, 2 bai, 2 balcoane, bloc in stadiu de executie, locuri de parcare
 • Suprafata 80 mp
 • An 2021
 • Decomandat
Sector 5, ieri, 20:30

apartament 3 camere, decomandat, 64mp, bloc 1978 reabilitat, etajul 7/8, cu gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, decent, partial mobilat si utilat, zona linistita, 1 balcon si 1 gr sanitar,
 • 15 min.
Sector 2, ieri, 13:46

la cateva minute fata de metrou, confort 1 decomandat, 78mp, etajul 8/10, bloc 1980 reabilitat, cu toate imbunatatirile, curat, impartire deosebita, zona linistita, 2 gr sanitare, 1 balcon, merita !
 • 7 min.
Sector 2, ieri, 13:46

confort 1 decomandat, 78 mp, etajul 5/8, bloc 1989, cu gresie, faianta, usa metalica, decent, 2 grupuri sanitare, pozitie excelenta, vedere mixta, merita vazut !
 • Decomandat
 • 15 min.
Sector 3, ieri, 13:45

confort 1 decomandat, 65 mp, etajul 2/4, bloc reabilitat din caramida, cu gresie, faanta, parchet, termopan, instalatii noi, mobilat utilat modern, boxa subsol, 1 balcon si 1 gr. sanitar, zona linistita,
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 13:44

va oferim spre vanzare 3 camere cf. 1 semidec. etajul 1/8, liber. Apartamentul are gresie, faianta, parchet, termopan. 1 minut pana la transportul in comun. sunt scoli, gradinite, piata. Ideal familie
 • Suprafata 68 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 5, ieri, 20:30

Etaj 5/10 semidecomandat, bloc reabilitat termic. Acte ok, liber. Necesita renovare. Are 2 gr sanitare si balcon mare pe 2 camere. Intrare stradala. In imediata apropiere se afla prcul Ior, National.
 • Suprafata 74 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, ieri, 20:08

Colt de Rai, Scoala 311,et 1, confort 1 decomandat, termopane, parchet, gresie,faianta, 2 gr sanitare, balcon logie, bloc 1982, boxa,acte, bloc curat,pret discutabil, acces usor.
 • Suprafata 66 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Sector 6, ieri, 20:00

Etaj 7/10 semidecomandat, bloc reabilitat termic.Acte ok, liber.Intrare stradala,vedere fata. Are balcon mare pe toata supr. apt.Are 2 gr.sanitare.Distanta pana la metrou 7 min. Sunati acum. Pret bun.
 • Suprafata 76 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 11 min.
Sector 2, ieri, 19:51

Parter/10 semidecomandat, amenajat ca in foto. Bloc reabilitat termic. Acte ok, liber Intrare stradala, vedere spate. In imediata apropiere se afla piata Obor, liceul Hasdeu, magazine, scoala.
 • Suprafata 60 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, ieri, 19:48

la 10 min. de metrou, confort 1 decomandat, 72 mp, etajul 3/4, bloc 1984 reabilitat, cu gresie faianta, parchet, termopan, decent, 2 balcoane si 2 gr. sanitare, zona linistita, acte la zi, merita,
 • 11 min.
Sector 3, ieri, 13:44

etajul 1/10, decomandat, 70mp, bloc 1980 reabilitat, cu termopane fara alte imbunatatiri, zona linistita, acte la zi, 2 gr sanitare, merita vazut !
 • 17 min.
Sector 3, ieri, 13:43

confort 1 decomandat, 81 mp, etajul 7/9, bloc 1996, vedere mixta cu toate imbunatatirile, curat, zona centrala, 3 balcoane si 2 grupuri sanitare, acte la zi, merita vazut,
 • 14 min.
Sector 3, ieri, 13:42

confort 1 semidecomandat, 68 mp, etajul 7/10, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, decent, zona linistita, la 10 minute de metrou, 1 balcon si 1 grup sanitar, merita vazut,
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 13:42

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 15% - 104.280 Euro (TVA 5% inclus) Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este amplasat la 3 minute fata de parcul Teilor si la 10-12 minute de mers pe jos fa..
 • Suprafata 86 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 19:45

metrou 1 minut, 2 bai, decomandat, parchet lemn, termopan, reabilitat termic, vedere mixta,
 • Suprafata 88 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Sector 2, ieri, 19:42

3 camere decomandat, cu imbunatatiri, apartamentul se vinde mobilat si utilat complet, bloc reabilitat termic, in apropiere de Kaufland, Lidl, metrou Obor 10 minute,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, ieri, 19:37

Parter/8 semidecomandat , bloc reabilitat termic. Acte ok, liber. Este amenajat in totalitate si are instalatii schimbate. Distanta pana la metrou 3-4 min. Pretul este negociabil. Se accepta credit .
 • Suprafata 65 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 2, ieri, 19:36

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 141.372 Euro Pret promotional - avans 15% la antecontract: 148.441 Euro Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este amplasat la aproxima..
 • Suprafata 99 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:21

la 10 min. fata de metrou, confort 1 semidecomandat, 70 mp, etajul 3/10, bloc reabilitat, cu toate imbunatatirile moderne, partial mobilat, curat, instalatii schimbate, boxa, loc de parcare, merita,
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 13:41

confort 1, semidecomandat, 72mp, etajul 4/8, bloc 1984 reabilitat, cu toate imbunatatirile, mobilat utilat modern, curat, zona linistita, 2 gr sanitare, acte la zi, merita vazut !
 • 14 min.
Sector 3, ieri, 13:41

confort 1 decomandat, 74mp, la parter/4 cu balcon, bloc 1983, cu gresie faianta, parchet, termopan, decent, 2 grupuri sanitare, zona linistita, ideal spatiu comercial sau locuinta, merita vazut !
 • 6 min.
Sector 3, ieri, 13:40

la 10 min de metrou, confort 1 decomandat, 70mp, etajul 7/8, bloc 1984, cu gresie, faianta, parchet, termopan, partial mobilat modern, zona linistita, acte la zi, 2 gr sanitare, merita vazut !
 • 11 min.
Sector 3, ieri, 13:40

strada Sergent Ilie Petre nr 48, complex rezidential nou finalizat, D+P+6E, 73 mp, 2 gr sanitare, 2 balcoane, decomandat, bucatarie inchisa, geam la baie, compartimentare caramida, finisat complet, toate utilitatile
 • Suprafata 73 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Chiajna, ieri, 19:18

Proprietar, vand apartament cu 3 camere - 65mp, etaj 7/8, situat in Chiajna complex Style Residence2, bloc foarte curat, constructie 2013. Complet utilat si mobilat. Pret 86900 euro - 0735078957
 • Suprafata 65 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Chiajna, ieri, 19:10

Ap 3 camere semidecomandat , bucatarie mare patrata hol generos, 2 bai , balcon pe toata suprafata apartamentului , spatii de depozitare.Bloc stradal reabilitat , intrare stradala vedere fata.
 • Suprafata 76 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Sector 2, ieri, 19:06

ap. 3 camere, semidecomandat, parter cu interior curat, gresie, faianta, parchet, termopan, intrare stradala, vedere spate. Bloc stradal reabilitat, scara curata, pozitionat excelent intre 2 statii de Metrou,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 6 min.
Sector 2, ieri, 19:05

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 15% - 104.280 Euro (TVA 5% inclus) Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este amplasat la 3 minute fata de parcul Teilor si la 10-12 minute de mers pe jos fa..
 • Suprafata 86 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 19:03

la cateva minute de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, la parter/10 cu balcon, bloc reabilitat, cu toate imbunatatirile moderne, mobilat utilat nou, curat, zona linistita, merita vazut !
 • 7 min.
Sector 3, ieri, 13:39

la 10 minute fata de metrou, etaj 1/8, decomandat, 68 mp, bloc 85 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, bucataria mobilata, curat, 2 gr. sanitare, zona linistita, merita, clasa energetica A,
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 13:39

la 10 min de metrou, confort 1 decomandat, 69mp, etajul 5/8, bloc 1984 reabilitat, cu gresie, faianta, termopan, aer conditionat, decent, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut !
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 13:38

etajul 1/10, decomandat, 75mp, bloc 1985, cu gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat utilat modern, curat, 2 gr sanitare si 2 balcoane, curat, acte la zi, pozitie excelenta, merita vazut !
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 13:38

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 112.000 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 50% la antecontract: 125.000 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 132.600 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va ..
 • Suprafata 109 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 18:57

apartament situat la parter, renovat, g, p, f, t, cu iesire din parter in gradina. Acces facil la mijloace de transport. Parc, magazine in imediata apropiere. Actele pregatite pentru vanzare.
 • Suprafata 65 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 2, ieri, 18:50

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 20% la antecontract: 125.902 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 5% la antecontract: 130.627 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este..
 • Suprafata 88 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:48

ap. 3 camere semidecomandat, renovat in totalitate, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 bai, cu ferestra, instalatii electrice si sanitare schimbate, totul nou, doar te muti,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 2, ieri, 18:47

ap. 3 camere semidecomandat, f. bine impartit, 2 bai balcon pe 2 camere, bloc stradal reabilitat, vedere fata. Ap. necesita renovare. Acte efectuate, liber, se acc. credit,
 • Suprafata 74 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, ieri, 18:35

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 135.000 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 50% la antecontract: 150.000 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 156.000 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va ..
 • Suprafata 146 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, ieri, 18:24

agentie imobiliara,semidecomandat, 4/4,bloc reabilitat,62mp, termopan+parchet in stare buna,baia si bucataria necesita renovare,usa metalica,usi interioare noi,aer conditionat (4 buc), mobilat, 77900€
 • Suprafata 62 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 18:21

3 camere Giurgiului- Piata Progresul, semidecomandat, etaj 8/10, constructie 1972, confort 2, suprafata 52mp, STB, piata, supermarketuri, loc de joaca pentru copii, parcuri, scoli, gradinite.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 19 min.
Sector 4, ieri, 18:12

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 20% la antecontract: 151.842 Euro + TVA Pret promotional - avans 5% la antecontract: 156.342 Euro + TVA Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este amplasat ..
 • Suprafata 152 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:12

apartament deosebit de 3 camere, confort 1, decomandat, spatios, 70 de mp, amenajat, mobilat si utilat ultramodern, cadastru si intabulare, se accepta credit, loc parcare,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 4, ieri, 18:08

Apartament nou 2020, finisaje la cheie ,loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Chiajna, ieri, 18:06

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 109.217 Euro cu TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 113.678 Euro cu TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartament..
 • Suprafata 135 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 18:00

stradal, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr sanitare, 2 aparate aer conditionat, complet mobilat si utilat, geam baie, bucatarie open space
 • Suprafata 70 mp
 • An 1998
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 15 min.
Sector 5, ieri, 17:57

Apartament 3 camere, etaj 1, bloc nou, centrala proprie
 • Suprafata 71 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Sector 4, ieri, 17:51

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 50% la antecontract: 95,574 Euro TVA inclus. Pret promotional - avans 15% la antecontract: 99,397 Euro TVA inclus. Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul est..
 • Suprafata 69 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:48

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 20% la antecontract: 131.813 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 5% la antecontract: 136.538 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va rugam sa ne sunati la : 0770.410.410 0770.450.450 Apartamentul este..
 • Suprafata 92 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 17:45

1.200 €
apart. 3 camere, total la cheie, sau la cerere, parcare subterana, buncar antiatomic, zona verde, parc, scoli, gradinita, comisiont zero, pret/ mp,
 • Suprafata 90 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 17:40

stradal P/10, cf 1, dec,70mp,2 bai, balcon spatios, mobilat, renovat, bloc reabilitat termic, g, f, p, t usa metalica, aer conditionat, geam la baie, usi int si calorifere noi, contorizat, vedere placuta,acte O.K, zona verde, numai cash.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 17 min.
Sector 2, ieri, 17:39

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 100% la antecontract: 94.757 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 50% la antecontract: 98..925 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 103.092 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari v..
 • Suprafata 88 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 17:39

chiar pe Liviu Rebreanu, restaurant Alba, 5 minute Auchan, bloc reabilitat, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara foarte curata
 • Suprafata 61 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 10 min.
Sector 3, ieri, 17:39

Gata de mutare 3 camere - 2 terase - Popesti Leordeni- Metrou Berceni - Comision 0 Va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere, decomandat, in suprafata totala utila de 75mp plus 2 terase/curti insumand 33mp. Apartamentul se vinde finisat precum in fotografii, curtile pavate. Parc peste dru..
 • Suprafata 84 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 17:33

Berceni Brancoveanu Grand Arena Apartament 3 Camere Zona Bulevardul Metalurgiei -Arghezi Park , va prezint la vanzare apartament 3 camere situat intr-un bloc nou construit , etaj intermediar cu toate finisajele -parchet, gresie, faianta, termopan, centrala termica . Zona deosebita cu acces usor catr..
 • Suprafata 80 mp
 • An 2022
 • Etaj 3 din 9
Bucuresti, ieri, 17:27

Agentie imobiliara - P/4 - bloc 1986, nereabilitat, termopan integral, gresie si faianta, parchet, renovat 3 ani, gura foc pentru centrala, rampa la scara, aer conditionat, contor gaze separat, intab
 • Suprafata 65 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 17:27

3 camere curte mare - La Strada Mall- Popesti Leordeni La pretul afisat se adauga TVA! Se ofera spre vanzare un apartament de 3 camere, extrem de spatios, in suprafata totala de 95mp, avand in componenta doua terase, insumand 45mp si o curte proprie de aproximativ 100mp. Un loc de parcare inclus ..
 • Suprafata 95 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 17:23

vand apartament 3 camere cof1, dec, renovat, termopane, libere, accept si credit, pret disc.
 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 17:12

COMISION 0% CUMPARATOR! Zona: Eroii Revolutiei, str. Lalosu, Nr. 1, bl. 3B, sector 4, Bucuresti Pret: 109.000 EUR Etaj: Parter / 8 Numar camere: 3 Confort: 1 Compartimentare: decomandat Suprafata desfasurata: 64,38 mp Anul constructiei: 1983 Incalzire: centrala proprie de apartament...
 • Suprafata 64 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:11

Apartament de 3 camere total decomandat, dimensiuni generoase, living bucatarie cu acces la balcon, 2 dormitoare spatioase - dintre care unul cu baie proprie, hol cu spatii de depozitare, 2 bai complet utilate. Ansamblul contine 3 blocuri, avand regimul de inaltime de P 7 8 (retras), cu un total d..
 • Suprafata 78 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 17:08

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere decomandate
3 camere 2 grupuri sanitare
Apt. 3 camere Titan - Dristor
Dupa cutremur Titan - Dristor
Langa metrou Titan - Dristor
3 camere cu centrala termica
3 camere ieftine Bucuresti