sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 1186 anunturi

liber, renovat, centrala, gaz, balcon inchis,
 • Suprafata 45 mp
 • An 2012
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 00:25

105.000 €
apartament de 3 camere de vanzare la mezanin, nemobilat, bloc interbelic, central. Fotografii la cerere.
 • Suprafata 93 mp
 • An 1932
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 23:32

Apartament 3 camere, 85 mp, langa metrou, bloc nou modern, rezidential, loc parcare, langa metrou. Apartamentul se vinde la cheie: g, f, parchet, termopan, centrala termica, contorizare individuala.
 • Suprafata 85 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 23:03

Apartament 3 camere, 80 mp utili (93 mp construiti), loc de parcare inclus, intr-un bloc construit in 2015, etaj 2/4. Posibilitate de rate la dezvoltator cu un avans de minim 65.000 euro.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 22:40

apartament de 3 camere, cf. 1, 67 mp, etaj 1/4, vedere stradala, in imobil dotat cu lift, finalizat, gata de mutare, cadastru intabulare, energetic, acceptam orice tip de credit,
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Pantelimon, ieri, 21:13

particular vand ap 3 camere semidecomandat, etaj 1/4, an 1973, termopan, gresie, faianta, usa metalica, balcon tip logie, boxa, izolat exterior, contor gaze, 1 camara, 1 debara. Exclus intermediari.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:10

apartament. deosebit, luminos Victoriei, baie f mare cu geam aerisire, Sauna, Bucatarie + dinning complet utilata (masina de spalat vase, electrocasnice incorporabile noi), 2 dormitoare. Negociabil.
 • Suprafata 61 mp
 • Etaj demisol din 3
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:35

Vand apartament 3 camere, decomandat, etaj 3/4, reabilitat termic (anvelopat), termopane, aer conditionat; situat la 3 min de Piata Rahova. An constructie: 1976. Structura: beton. Pret: 64.000 (negociabil).
 • Suprafata 64 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 23:00

rotunda Socului apartament 3 camere, confort 1 A cu dependinte (baie, bucatarie, camara, debara, 2 balcoane 16 m unul pe toate camerele si balcon bucatarie.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 22:26

particular, amenajat complet, g, f, p, t, ct, um, usi interioare noi. reducere 5.000 euro la plata cash. Platiti numai 67.000 euro in loc de 72.000 euro. Totul nou. La gata. Doar va mutati.
 • Suprafata 98 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 22:05

in cel mai sigur si linistit cartier. Locuinta, sediu/ cabinet. 3 camere luminos, balcon, 2 bai, separare zi/noapte, termopan, usa met. pietonal metrou, birouri B. Vacarescu, pret fix,
 • Suprafata 81 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 21:49

Complex Summerland, mobilat si utilat complet, bucatarie inchisa, aer conditionat in toate camerele, 200 m de plaja. Potentialul turistic si pozitia apartamentului garanteaza siguranta investitiei
 • Suprafata 125 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Constanta, ieri, 21:36

170.000 €
vand apartament 3 camere, complet mobilat modern, stare foarte buna.
 • Suprafata 90 mp
 • An 2000
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 15:00

str. Becatei nr 1-3, 4 camere, 2 WC, 2018, suprafata 104 mp utili, 5 minute pana la metrou N. Grigorescu. Finisaje de lux, centrala Bosch, sanitare Grohe, intrerupatoare si prize Panasonic. Liber.
 • Suprafata 104 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:50

imobil nou finalizat situat la 2 min. de statia de metrou Pacii, oferta apartament cu 3 camere decomandat, etaj 3/11
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:31

S4, Cutitul de Argint 13-17, stradal, fara risc seismic, centrala electrica cu calorifere, boiler apa, usi schimbate, vadere mixta, 50 mp, teren proprietate in indiviziune din totalul curtii, neracordata la gaz.
 • Suprafata 74 mp
 • An 1947
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:30

3 cam, parter in bloc P+4, conf,2, finisat, bine impartit, bloc cu curte interioara, reabiliatat termic, centrala termica, se accepta credit.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 21:22

Alexandru cel Bun, 7/8, bloc model rusesc cu 2 lifturi, 67 mp, constructie 1987, reabilitat, toate imbunatatirile, liber imediat toate actele, oferta reala vizite urgent sunati acum, negociabil.
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 21:16

Pantelimon, Lidl, Cernica Building, imobil 2019, imobil finalizat, situat langa Lidl, pe Sos. Cernica stradal la 5 minute de Cora, zona minunata.
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, ieri, 21:14

direct dezvoltator, fara comision, apartament de 3 camere superb 110 mp (70 mp utili plus teren in proprietate de 40 mp), finalizat la cheie, gata de mutare, liber, toate actele,
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Cernica Building
Pantelimon, ieri, 21:13

apartament de 3 camere superb etaj 3/4, vedere stradala, 74 mp, in imobil finalizat 2019, racordat la utilitati, vino si profita acum, ultimul apartament, nu rata ocazia,
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Pantelimon, ieri, 21:11

comision 0, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Intrebati si de celelalte proiecte,
 • Suprafata 79 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:50

97 mp utili+87 mp terasa degivrata, incalzire prin pardoseala, centrala termica pe gas intr-un penthouse compus din 3 cam, 2 bai
 • Suprafata 97 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 21:09

Ratb 2 min. Bloc cu 4 etaje, c-tie 1986, dec, foarte spatios, 82 mp, 2 bai, 2 balcoane, compartimentare tip H, vedere mixta, sufragerie-20 mp, dormitor-14mp, dormitor-12 mp, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 21:01

metrou Obor 12 min. Pipera 5 min. stradal pe sos. Colentina, vedere pe spate, ap. de mijloc, bloc reabilitat termic, renovat integral recent,GFP,UM, AC, TH cu rulouri ext. ap.se vinde mobilat complet, acte ok,
 • Suprafata 71 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Bucuresti, ieri, 21:01

Metrou Obor 5 min. bloc reabilitat termic, foarte civilizat, intrare-vedere stradala, 2 bai, renovat recent integral, usi -instalatii noi, cadastru intabulare, energetic, se accepta credit, accesibil imediat,
 • Suprafata 74 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 20:58

Metrou Obor 5 min., Mall Veranda, Piata Obor foarte aproape, vav Kaufland, fara grad de risc seismic, bloc reabilitat termic, vedere mixta, um, termopan, 2AC, cadastru, intabulare, energetic, se accepta credit,
 • Suprafata 67 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 20:58

stradal, la 5 min. de parcul Circului, la 8 min. de parcul Tei, orientare sud-vest bloc reabilitat termic, dec, foarte bine impartit, imbunatatiri, g, f, p, um, ac, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 71 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 20:57

super pozitie, Metrou Obor 10min. Mall Veranda, Kaufland 2min., bloc reabilitat termic, baie cu fereastra, balcon mare, pe mijloc vedere mixta, curat, imb. cadastru- intabulare, eliberabil imediat,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, ieri, 20:57

Bucur Obor, 5 minute metrou, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, 3/10, dec, complet mobilat si utilat, curat, igienizat, dressing mare in dormitor, imb, g, f, p, um, 2 ac,termopan, usa metal, eliberabil imediat.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 20:57

metroul Obor la 7 min. bloc nou 2017, paza Bgs 24/24, in planul 2, 2 lifturi, terasa 7mp, 2 dressinguri, imb. g, f, p, um, ac, pe mijloc, centrala de bloc, loc de parcare subteran inclus in pret, contorizat.
 • Suprafata 84 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 20:57

apartament 3 camere 82.27 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 82 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 20:51

apartament 3 camere 70,43 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:45

apartament 3 camere, semidecomandat, bucatarie spatioasa, an constructie 1974, fara risc seismic, etajul 8/10, suprafata totata 66 mp, 1 balcon mare, vedere spate, bloc in curs de reabilitare termica.
 • Suprafata 66 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 20:45

apartament 3 camere 79.05 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 79 mp
 • An 2019
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 20:42

apartament 3 camere decomandat, 86.10 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 86 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 20:18

apartament 3 camere 79.05 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 79 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 20:03

apartament 3 camere 81 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 20:00

apartament 3 camere 84 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 84 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 19:54

apartament 3 camere Drumul Taberei, Romancierilor, Se vinde mobilat si utilat, are 2 balcoane. Apropiere Plazza Romania.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 19:52

apartament 3 camere 79,8 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 19:51

apartament 3 camere 65.76 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 66 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 19:30

apartament 3 camere 81 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 19:21

66.500 €
Vatra Luminoasa, cf 1, liber, stradal, vedere spate, 5 min metrou Iancului sau Muncii, acces imediat tramvai, trolebuz, masina 104.
 • Suprafata 61 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 19:10

apartament 3 camere 63,3 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 19:03

Basarabiei, sector 3, decomandat, situat in bloc de 4 etaje, reabilitat termic in suprafata de 68 mp la etajul 4. Finisajele sunt de inalta calitate. Apartamentul este liber si detine loc de parcare.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:40

apartament 3 camere 87.73 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 18:39

Matei Milo, bloc 2 nivele, 2/2, 92 mp constructie 2008.. amenajari 2019 dec, finisat la cheie, centrala, padure la 300 mp , utilitati, drum asfaltat, acte, liber, boxa, loc parcare pret atractiv, urgent
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 18:35

ap. 3 cam+terasa+curte, decomandat, 157.9 mp, complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica, contorizare individuala.
 • Suprafata 158 mp
 • An 2019
 • Etaj parter din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:33

3 camere, sector 6, decomandat, 79mp utili, 2 gruouri sanitare, bloc 2018, finisaje de calitate, situat langa statie STB, se accepta credit, comision 0%.
 • Suprafata 79 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 18:32

apartament 3 camere, decomandat, 70.34 mp utili, se livreaza complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica.
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:30

3 camere, bloc 2019,77 mp utili, decomandat, balcon, finisaje de calitate, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC, geam termopan, usi de interior,etc
 • Suprafata 77 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 18:29

Apartamente intr-un bloc nou construit racordat la gaz, curent, apa si canal. Preturile pornesc de la 39.000 pentru apart de 2 camere (55 mp utili) si 50.000 euro pentru apart de 3 camere (71 mp utili)
 • Suprafata 71 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 18:29

va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere intr-un bloc construit in 2018. Apartamentul este situat intr-un imobil de 4 etaje, la etajul 2 acesta avand o suprafata generoasa de 80 mp utili
 • Suprafata 80 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bragadiru, ieri, 18:29

Langa Mega Mall, Kaufland, Carrefour, confort 1, su. 73.83, et. 5/10, decomandat, bloc din 1975, 2 balcoane, necesita amenajari dupa preferinta, direct proprietar, negociabil.
 • Suprafata 74 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 18:20

te simti acaparat de pulsul urban si ritmul vertiginos al cotidianului, visezi la un loc in care sa ai un moment de respiro, dar totodata vrei sa fii conectat, prezent si rapid?
 • Suprafata 81 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:09

Apartament 3 camere, 80 mp utili, decomandat, balcon, finisaje de calitate, centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, gresie, faianta, parchet, tamplarie PVC, geam termopan, usi interior
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bragadiru, ieri, 18:09

apartament 3 camere 80,25 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:09

garsoniere incepand de la 29.500 euro. Apartamente de 2 camere incepand de la 41.000 euro si apartamente de 3 camere incepand de la 48.000 euro (cu loc de parcare inclus);
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 18:08

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
3 camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere cu centrala termica
3 camere ieftine Bucuresti
3 camere 2 grupuri sanitare
3 camere cu loc parcare
3 camere in ansambluri rezid.
Apt. 3 camere Titan - Dristor