sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 1123 anunturi

3 camere semidecomandat, et 4/10, vedere tripla, deosebita, zona verde, situat la 3 minute de metrou, decopertat necesita amenajare, bloc reabilitat.
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 00:56

Apartament de exceptie et 2/3 constr.2002,situat intr-o zona de interes,loc de parcare la subteran ,boxa, centrala proprie ,100mp ,zona de vile ,situat la 5 minute de Piata Romana .
 • Suprafata 100 mp
 • An 2002
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 00:51

proprietar, bloc finalizat, apartament 3 camere modern, 2 bai, la cheie, langa statie RATB, facilitati zonale multiple, Profi, Penny, Mega Image, farmacii, restaurante, TVA 5% inclus, comision 0, se vinde nemobilat/neutilat.
 • Suprafata 78 mp
 • An 2019
Bucuresti, ieri, 22:13

Chiajna, Rosu, bloc D+P+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 100 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 03:30

3 camere stradal Cantemir - Unirii, parter, pretabil clinica, cabinet, notariat, birou avocatura, sediu firma. Gresie, faianta, igienizat recent, mobilat. Liber, curat. O fereastra spre Bd. Cantemir.
 • Suprafata 62 mp
 • An 1963
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 21:40

apartament de 3 camere, cf. 1, 67 mp, etaj 1/4, vedere stradala, in imobil dotat cu lift, finalizat, gata de mutare, cadastru intabulare, energetic, acceptam orice tip de credit,
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, ieri, 21:40

Pantelimon Lidl stradal pe Sos Cernica, la1 minut Mega Image, imobil de 4 etaje, dat in folosinta, racordat la utilitati, locatari multumiti mutati, toate actele, vizite urgent, acceptam credit.
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Pantelimon, ieri, 21:35

apartament 3 camere, direct proprietar,zona ideala,aproape mij. transport,vedere rasarit,loc de parcare, etaj 1 din 3,2 balcoane mari,dec., gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare pinum,
 • Suprafata 74 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 21:32

Vand apartament 3 camere, bucatarie mobilata si utilata mobila lemn masiv, electrocasnice vintage noi, dressing incapator, terasa 30 mp inchisa, gradina 80 mp, loc parcare inclus in pret.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 21:32

Merita vazut. Apartament 3 camere 92 mp ut se vinde mobilat, utilat si cu un loc de parcare. Pe o raza de cca 300-700 m fata de amplasare imobil 2017 intalnim multiple facilitati zonale. Comision 0. Proprietar.
 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 21:31

Vand apartament 3 camere renovat recent zona Stefan Cel Mare Stradal etaj 3/9 Imbunatatiri:Totul Nou Termopane, Parchet, Gresie , Faianta, Instalatie Sanitara si Electrica Noi.
 • Suprafata 61 mp
 • An 1964
 • Etaj 3 din 9
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 21:24

apartament 3 camere decomandat, 71.82 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant, usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 72 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

Pantelimon, Lidl, Cernica Building, imobil 2019, imobil finalizat, situat langa Lidl, pe Sos. Cernica stradal la 5 minute de Cora, zona minunata,Pretul afisat nu include Tva de 5 %,
 • Suprafata 73 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Cernica Building
Pantelimon, ieri, 21:35

70.000 €
Apartament cf 1 decomandat, bloc proaspat reabilitat. Apartamentul se vinde mobilat si utilat modern . Ideal locuit sau investitie( pretul chiriei 400-450 euro) . Foarte frumos compartimentat.
Bucuresti, ieri, 21:30

250.000 €
Apartament 3 camere, elegant, cu terasa spatioasa Bucuresti Hercesa.
 • Suprafata 204 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 11
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

Se ofera la vanzare un apartament elegant de 3 camere, cca. 73 mp utili plus un balcon de 9 mp, situat la etajul 2 intr-un bloc nou, din 2007, in centrul Bucurestiului, zona Decebal, Calea Calarasi.
 • Suprafata 82 mp
 • An 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:10

apartament in bloc nou,caramida+ beton armat, balcon inchis, predare la cheie, contorizari individuale. RATB, parcari, parcuri, restaurante,
 • Suprafata 63 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Chiajna, ieri, 20:33

apartament 3 camere, zona Basarabia, Muncii, vis a vis de aleea Belvedere, FRB, sau Alexandreea club Spa, zona linistita, parcuri in fata si in spatele blocului, boxa la demisol, acte gata,
 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 20:30

proprietar vand apartament 3 camere semidecomandat, in zona Casa de Cultura, 50 mp utili, P/4, mobilat si utilat.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Constanta, ieri, 20:17

apartament 3 camere complet utilat si mobilat.
 • Suprafata 98 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 12 min.
Ramnicu Valcea, ieri, 20:00

apartament 3 camere 78.71 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 79 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:54

aproape de Kaufland. Cauti o locuinta si deasupra ta sa fie doar cerul? Cauti un apartament duplex, intr-un bloc robust tip boutique ? O locatie excelenta pentru intimitate, liniste si confort si 86 mp utili!
 • Suprafata 86 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:55

vanzare apartament 3 camere decomandat, 78 mp utili, living, 2 dormitoare, bucatarie separata, 2 bai, balcon, hol. Se preda finisat la cheie, contor gaz si curent, apa, canalizare. statie la 200 m.
 • Suprafata 78 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 13:35

preturi unice doar in faza de proiect. Statie R.A.T.B. la iesirea din ansamblu, TVA inclus, comision 0.
 • Suprafata 68 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Chiajna, ieri, 13:05

TVA inclus, apartamente direct dezvoltator, TVA inclus. Fara alte taxe. Demisol inalt. Statie Ratb la 50 m. Se preda finisat la cheie. Conectat la toate utilitatile, canalizare. Oferta limitata.
 • Suprafata 69 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 8
Chiajna, ieri, 13:05

apartament 3 camere, decomandat, 70.46 mp utili, se livreaza complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 19:51

apartament 3 camere 61,4 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 19:48

apartament 3 camere 81 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 19:45

apartament 3 camere 82.27 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 82 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 19:36

direct dezvoltator, bloc nou, beton si caramida, sector 6, predare la cheie, compartimentari interioare caramida, finisaje la alegere, centrala termica, statie Ratb, toate utilitatile, parcare.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 19:32

proprietar, ap. 3 camere, decomandat, metrou Timpuri Noi, confort 1. Situat la 450 m de Metrou Timpuri Noi si 550 m de parcul Tineretului. Et. 7/7, an constructie 1983
 • Suprafata 74 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:54

direct dezvoltator, fara comision, apartament de 3 camere superb 67mp utili finalizat la cheie, gata de mutare, liber, toate actele,
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Cernica Building
Pantelimon, ieri, 12:30

cf 1, sdec, 72 mp, 2 grupuri sanitare, bl 1987, scara curata, vecini civilizati, fara restantieri, acte complete, imbunatatiri, vecinatati: Drumetul, 13 Septembrie, Sebastian, Prosper, Auchan
 • Suprafata 72 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:30

84.383 €
direct de la dezvoltator apartament 3 camere nou, semidecomandat, vedere superba, centrala proprie, contorizare individuala, mobilat si utilat (mobila se vinde separat). Acceptam Prima casa.
 • Suprafata 64 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
FUNDENI TOWER
Bucuresti, ieri, 12:20

apartament 3 camere 63,3 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 19:27

apartament 3 camere 82.88 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 83 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:45

apartament 3 camere 89,15 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 89 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 18:33

promotie limitata, direct dezvoltator, predare decembrie 2019, sc 81 mp, 2 gr sanitare, bucatarie inchisa, compartimentari din caramida, predare la cheie, finisaje la alegere, loc de parcare cadou
 • Suprafata 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, ieri, 18:26

99.000 €
Apartament cu 3 camere, situat in cartierul Liviu Rebreanu, zona Lidl, intr-un bloc, construit in anul 2019, confort 1, decomandat, etaj 1 din 13, avand suprafata 78 mp. Parcare inclusa,
 • Suprafata 78 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 13
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 18:24

81.419 €
direct de la dezvoltator apartament 3 camere nou, semidecomandat, vedere superba, centrala proprie, contorizare individuala, mobilat si utilat (mobila se vinde separat). Acceptam Prima casa.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
FUNDENI TOWER
Bucuresti, ieri, 11:25

(Romancierilor, 1 min Drumul Taberei) confort 1, bloc reabilitat, liber, termopan, fara imbunatatiri, credit,
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 11:20

3 camere, imobil nou ds+p+4e, direct dezvoltator, accept credit ipotecar si prima casa, finisaje la alegere,
 • Suprafata 73 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 10:55

98.280 €
direct de la dezvoltator apartament 3 camere nou, semidecomandat, vedere superba, centrala proprie, contorizare individuala, mobilat si utilat (mobila se vinde separat). Acceptam Prima casa.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
FUNDENI TOWER
Bucuresti, ieri, 10:50

61.900 €
ansamblul de locuinte este situat pe Soseaua Alexandriei, Cristalului, zona Penny, cu statie Ratb chiar in fata blocului. Bonus. Bucatarie utilata si mobilata si un aparat de aer conditionat. Pret fara TVA.
 • Suprafata 94 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, ieri, 18:23

langa ASE si British School, pe Calea Dorobanti, un apartament la etajul 1 cu amprenta istorica. Cele 3 camere acopera necesarul unei familii cu 2 copii. Necesita renovare. Are doua intrari.
 • Suprafata 93 mp
 • An 1934
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:15

apartament 3 camere decomandat, etaj 10, 71 m2, Piata Drumul Taberei, termopane, gresie, faianta, parchet, usa metalica, proaspat zugravit, gata de mutat. Pret 76000 euro. Se accepta orice tip de credit.
 • Suprafata 71 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, ieri, 18:10

Izvorul Crisului, langa scoala 129, bloc 1974, 3 camere, nedecomandat, 64 mp, et. 4/4, interiror decent, balcon, spatiu depozitare, negociabil.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:54

Drumul Gura Fagetului, bloc tip vila, apartament 3 camere suprafata 134mp utili, etaj 3/3, Tripan Salamander, centrala Ariston- sanitare Romstal, an 2019, pret 85.000 euro credit sau 79.000 euro cash.
 • Suprafata 134 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 17:44

apartament 3 camere Gorjului, 5 minute distanta de metrou, decomandat. Etajul 6/10, 70 mp.
 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:43

Piata M. Ambrozie, decomandat, 2 gr. sanitare, 1984, bloc reabilitat termic, 5 minute metrou, mobilat si utilat
 • Suprafata 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:40

119.900 €
apartament 3 camere Brancoveanu, Mega Image, Petrom, proprietar, imobilul se vinde complet utilat, mobilat si accesorizat (lux). An 1987. Reabilitat termic. Bloc monitorizat video. Fara agentii.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 17:40

apartament 3 camere 81 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 81 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 17:36

135.000 €
Prometeu, et. 1/3, conf. 1, decomandat, liber, bl. reabilitat termic, centrala propie, mobilat si utilat, pret negociabil, vedere sud,
 • Suprafata 72 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:34

direct proprietar vand 3 cam. renovat cu gresie, faianta, parchet, grilaje fier forjat, storuri aluminiu, centrala termica, calorifere instalatii noi. Distanta pana la metrou 1 Decembrie 12 min. Negociabil,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1971
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 17:25

proprietar, vand apartament 3 camere modificat in 2 open space foarte spatios,mobilat si utilat lux, apart se poate remodifica in 3 cam, se afla in ansamblul Cartierul Latin,
 • Suprafata 113 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:24

apartament 3 camere 75.14 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:24

propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere situat in zona Lujerului-Militari, langa Piata Veteranilor.Apartamentul este situat la etajul 3/4, blocul se afla pe strada Cetatea de Balta.
 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:20

3 camere - zona Militari-Lujerului, vis-a-vis de Piata Veteranilor. Este izolat, are tavanul din rigips+vata minerala, peretii exteriori sunt placati cu polistiren, instalatii schimate.
 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:20

Kaufland, confort 1, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bloc fara risc seismic, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, pozitie buna, cadastru, intabulare, acc. credit, discutabil,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 17:05

apartament 3 camere 82.38 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 82 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 17:03

Penthouses 3 camere, recompartimentat din 4 cam, finisaje lux, complex rezidential 2016, nelocuit de la renovare, acces rapid: Grozavesti, Cotroceni, Eroilor, Sp. Unirii, Politehnica,
 • Suprafata 122 mp
 • An 2016
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 11
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 17:01

6/10, decomandat, 72 mp, fara imbunatatiri, bloc reabilitat termic, intrare si vedere stradala, liber, acces rapid: Dna Ghica, Bucur Obor, parc Plumbuita, Lacul Tei.
 • Suprafata 71 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:58

5 min de mers pe jos pana la parc, scoala sau metrou
 • Suprafata 101 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 16:57

proprietar, apartament 3 camere, zona de nord, Petricani, 94 mp
 • Suprafata 64 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 16:50

apartament cu 3 camere renovat lux, schimbate toate instalatiile inclusiv geamurile si caloriferele.
 • Suprafata 71 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:47

in blocurile 99D Residence gasiti apartamente cu 3 camere care se potrivesc de minune familiilor cu copii, intr-un bloc nou si un mediu primitor, asigurandu-le spatiul si confortul de care au nevoie.
 • Suprafata 87 mp
 • An 2018
Bragadiru, ieri, 16:43

apartament 3 camere, decomandat, 2 grupuri sanitare, 78,25 mp utili, 76.000euro tva 5% inclus,
 • Suprafata 78 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 16:42

apartament 3 camere, decomandat, 70.34 mp utili, se livreaza complet finisat si echipat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare pentru bai, tamplarie PVC, usa metalica.
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:18

apartament 3 camere 75.61 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare.
 • Suprafata 76 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 16:18

apartament superb de 3 camere, 2 bai, 2 balcoane, living urias, geamuri mari, constructie caramida, structura grinda dala, lift Schindler, loc parcare subsol, Parc Brancusi la 5 minute, centru medical, RATB,
 • Suprafata 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 16:14

Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
Dupa cutremur Bucuresti
3 camere decomandate
3 camere cu centrala termica
3 camere 2 grupuri sanitare
3 camere in ansambluri rezid.
3 camere cu loc parcare
3 camere ieftine Bucuresti
Apt. 3 camere Titan - Dristor