sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 224 anunturi

ocazie, 4 camere decomandate, etaj 3/4, bloc 1987, 88 mp, renovat acum 6 ani, imbunatatiri moderne, intabulat liber, se accepta credit vizite urgent, merita, imobil reabilitat.
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:07

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere frumoasa, cadastru-intabulare, se accepta credit, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 21:01

Metrou Obor 7 min. Mall Veranda 5 min. 2 bai, 2 balcoane, scara civilizata, reabilitat termic, termopan, imb. gresie, faianta, parchet, UM, termopan, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 85 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:48

apartament 4 camere decomandat Drumul Taberei zona AFI Cotroceni, 95 mp, etaj 3, suprafata 95 mp, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, an constructie 1979. Apartamentul se vinde mobilat si utilat.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 18:43

apartament 4 camere decomandat, 90 mp, constructie 1989, etej 5, Crangasi Parc, mobilat si utilat.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 18:33

Apartament 4 camere (transformat in 3). Situat la etajul 8 din 8, apartamentul este liber,este intro stare f. buna, se afla pe Calea Calarasilor vis a vis de biserica Delea Noua.
 • An 1998
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:20

4.900.000 €
Imobilul in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant)
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 16:48

cf 1, decomandat, mobilat si utilat complet, instalatie pentru centrala proprie, intrare stradala, vedere dubla.
 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 16:33

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 15:54

2 minute centrul comercial Auchan Titan, decomandat, termopane, usa metalica, bloc reabilitat.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 15:30

an 1983, etaj 7/8, 86 mp, 2 bai mari, hol intrare mare, balcon camera zi, balcon bucatarie, centrala termica , finisaje, lift, boxa si loc de parcare. Se poate folosi familie adulti cu copii si seniori. Oferta.
 • Suprafata 86 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:29

etajul 1, suprafata 123 mp, decomandat, fara imbunatatiri, toate actele. 10 minute metrou Iancului. 15 minute Universitate.
 • Suprafata 123 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:29

143.000 €
5 camere, Mihai Bravu, stradal vedere spate, apartament deosebit, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termoane, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aer conditionat
 • Suprafata 100 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 15:29

ap cu 4 camere in vila, etaj p/2, 102 mpu, boxa 11 mp, magazie 20 mp,curte 15 mp, centrala proprie, aer conditionat, instalatia sanitara pe cupru, 2 bai. Vec: Dorobanti, Aviatorilor, Stefan cel Mare, Kiseleff.
 • Suprafata 112 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 15:08

Constanta, Piata Ovidiu Catedrala, duplex spatios, 140mp,139.500 euro, spatiu generos pozitionat ideal in zona istorica a orasului, etaj 4/4 plus mansarda, vedere superba, 6 camere, boxa, pod.
 • Suprafata 145 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Constanta, ieri, 14:56

4 cam. bloc 1936 CL. 1RS, stradal et. 4/5, S.U.=136 mp + 2 camere mansarda si boxa subsol 2 gr. sanitare,
 • Suprafata 136 mp
 • An 1936
 • Etaj 4 din 5
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 14:55

Bulevardul Ghencea, confort 1, decomandat, etaj 6/10, curat, imbunatatiri, acte, parcare ADP, acces facil mijloace de transport, Scoala 311, Gradinita Colt de Rai, negociabil.
 • Suprafata 86 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 14:16

1 Mai, confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, bloc 1984 curat, 2 lifturi, terasa refacuta, liber, acte, acces facil Ratb, Scoala 59 in imediata apropiere, gradinita, parc, market,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, ieri, 14:16

Private House va propune spre vanzare un apartament in zona Pipera. Vanzare apartament 3 camere Pipera, Iancu Nicolae, strada Drumul Potcoavei, complex Carina Residence, bloc 2009.
 • Suprafata 163 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, ieri, 13:06

Va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere in suprafata totala de 187 mp, situat la nivelul 1 al imobilului Grand Residence, amplasat intr-o zona linistita si verde din nordul Bucurestiului.
 • Suprafata 187 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 13:03

va propun un apartament frumos renovat, in care va puteti muta direct in zona Vitan, Casa de Pensii. Apartamentul este situat la etajul 2 al unei case solide,
 • Suprafata 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 12:16

mobilat si utilat, va propun un apartament cu 4 camere pe Calea Mosilor, aproape de intersectia cu Mihai Eminescu de unde aveti legaturi catre mijloacele de transport in comun,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 12:11

apartamentul are o suprafata construita de 130 mp (106 mp utili), plus o boxa de depozitare aflata la subsol. Apartamentul este complet renovat si finisat cu materiala de calitate. Comision 2,5%+TVA
 • Suprafata 130 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:00

apartament 4 camere,bucatarie open space, 126.57 mp, terasa 31.96 mp, centrala proprie, semineu. Toate actele, liber.
 • Suprafata 158 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Pipera, ieri, 11:30

Libertatii-Izvor, vedere panoramica parc Izvor,apartament 4 camere, etaj 3/7, decomandat, 2 balcoane, vedere mixta, suprafata 100mp, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 10:55

170.000 €
Piata Unirii, Magazinul Unirea, etaj 7/8, decomandat, 100mp, vedere mixta, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, curat, bloc monolit, constructie 1993, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 10:54

Unirii, Camera de Comert, stradal, 6/8, decomandat, 3 balcoane, 105 mp, 2 gr. sanitare(unul cu geam) vedere mixta, bloc monolit, constructie 2003, cadastru, intabulare, boxa subsol, loc parcare, liber.
 • Suprafata 105 mp
 • An 2003
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, ieri, 10:54

150.000 €
Decebal- parter/4, apartament 4 camere modificat, deosebit, suprafata 115mp, ideal firma/salon infrumusetare/ notariat/cabinet medical, intrarea in apartament se poate face si direct din strada, liber.
 • Suprafata 115 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:53

Unirii, Fantani, stradal, apartament 4 camere transformat din 5 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 120 mp, vedere mixta, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990
 • Suprafata 120 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, ieri, 10:53

4 cam transf. in 3 cam cu Autoriz, living 50 mp, bucatarie 18 mp, 2 dorm. 13 mp si 11 mp, 2 bai, 2 holuri, dressing, interfon, finisat, scara finisata lux, 2 lifturi, vedere S-V, toate actele, M 2 min, pret neg.
 • Suprafata 111 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:51

stradal, chiar vav parc, vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie ,situat la 7 min metrou;
 • Suprafata 86 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 10:20

41.000 €
Baciului, 4 camere, gresie, f, p, t, um, balcon, 6/10, acte la zi.
Bucuresti, ieri, 10:15

4 camere tipul 4C, situat la etajul 5, suprafata construita 147,8 mp (127,1 mp suprafata utila ce include terasa cu suprafata de 36,2 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Nord
 • Suprafata 148 mp
 • An 2018
Bucuresti, ieri, 10:07

str. Becatei nr 1-3, 4 camere, 2 WC, 2018, suprafata 104 mp utili, 5 minute pana la metrou N. Grigorescu. Finisaje de lux, centrala Bosch, sanitare Grohe, intrerupatoare si prize Panasonic. Predare imediata.
 • Suprafata 104 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 10:05

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un superb apartament - duplex cu 4 camere + dependinte in zona Bucurestii Noi - Metrou Laminorului. Imobilul din care face parte este unul de tip boutique cu 2 niveluri si mansarda/pod imprejmuit de case vile de bun gust construit in anul 2014 si p..
 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 09:43

et. 8/10, cf. 1, 86 mp, semidecomandat, curat cu imbunatatiri, loc parcare, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, accept credit. Urgent.
 • Suprafata 86 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 09:15

et 4, cf 1, decomandat, bloc reabilitat, 2 grupuri sanitare, toate imbunatatirile, centrala termica proprie, scara curata, vecini gospodari, zona verde, linistita, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 09:13

apartament 5 camere pe 2 etaje in vila Cismigiu/ centrul istoric/ ultracentral;
 • Suprafata 300 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:07

4 camere tipul 4B, suprafata construita 154,2 mp (129,4 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 16 mp si 11,6 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Est.
 • Suprafata 154 mp
 • An 2018
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 09:02

constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Intrebati si de celelalte proiecte, poze reale
 • Suprafata 90 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 08:48

particular, ap. 4 camere, 127 mp, pentru office sau locuinta, pozitie excelenta, stradal, str T. Arghezi/Batistei (Intercontinental), complet utilat, elegant, 2 grupuri sanitare, 2 camari si 1 boxa.
 • Suprafata 127 mp
 • An 1939
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 08:40

Particular vand apartament 4 camere, adresa Bd. Iuliu Maniu nr.59, Bl.10A, Sc.7 (intrarea prin spate). An constructie 1977-1978. Liber, luminos, calduros, accept orice tip de credit.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 08:40

comision 0, apartament duplex 5 camere, etaj m/p+2+m, suprf utila 140 mp, suprf. construita 238 mp, an 2019, 4 bai, 3 terase in suprf. de 65 mp, 2 locuri de parcare acoperite incluse, centrala, tva inclus
 • Suprafata 140 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Regimentului Residence 39-43
Bucuresti, ieri, 08:15

Va prezentam o casa D+P+M+1E in suprafata de 76 mp situata in vecinatatea pietei Matache si care este impartita dupa cum urmeaza: - doua camere la demisol, - o camera si un wc la parter, - la mezanin o camera, un hol si o marchiza, - la etaj o camera. Imobilul are curte comuna, si nec..
 • Suprafata 76 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 07:58

apartament Dorobanti zona Liceul I. L. Caragiale parter decomandat office ideal notariat usa metalica aer conditionat centrala proprie gresie;
 • Suprafata 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 06:55

penthouse 4 camere sos. Chitilei Mezes nr. 22 la cheie (finisaje la alegere), bloc nou, etaj 3/3, 2.80 inaltime, 125 mp construiti, 102 mp utili, 2 bai, bucatarie inchisa, terasa 14 mp. Pod inclus
 • Suprafata 125 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 06:29

proprietar, vand apartament 4 camere in Crangasi, str. George Valsan situat la etajul 3 din 8 in bloc de beton armat din 1983. Liber, debransat de la caldura Radet si necesita renovare integral. Fara comision.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 05:00

115.000 €
Titan, parc IOR zona linistita, recent renovat, la 5 minute de metrou si 2 minute de parc, spatios, termopane, gresie, faianta, balcon, bloc civilizat. Exclus agentii. Scoala, gradinita in zona.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 03:20

dezvoltator imobiliar vinde apartamente noi cu 4 camere pe doua nivele, situate la et 3, compuse din camera de zi + bucatarie, 3 dormitoare, 2 bai si dressing. Detalii pe blue-residence.ro
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Etaj 3 din 3
Sebes, ieri, 01:30

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere cu centrala termica
Grivita - Gara de Nord
Grivita - Gara de Nord
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere cu loc parcare