sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 195 anunturi

4 camere, decomandat, et 12, vedere dubla, bloc reabilitat, fara imbunatatiri, 3 balcoane,
 • Suprafata 93 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 14
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 21:00

4 camere, cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, exclus intermediari, disc.,
 • Suprafata 68 mp
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 20:27

Unirii, Piata Alba Iulia, apartament 6 camere, 180 mp utili, d+p/1+m, intrare separata, centrala proprie, instalatii sanitare si electrice noi, curte libera 200 mp in indiviziune, acces cu masina in curte.
 • An 1957
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 1
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:02

119.000 €
penthouse lux, proprietar, 2 scari interioare, tavane fibra optica intrerupatoare touch pe telecomanda, centrala termica vailant, 2 terase, mocheta pufoasa lux, dusuri jacuzzi, cada hidromasaj 180x200.
 • Suprafata 200 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bragadiru, ieri, 17:05

Calea Victoriei, Universitate, Cismigiu, Centru Vechi, 6 camere, decomandat, fara bulina, vedere pe Calea Victoriei, et. 4/8, St 160 mp, luminous si spatios, boxa, AC, G+F+T+P, mobilat si utilat.
 • Suprafata 160 mp
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 15:20

4 camere, 2 bai, 2 balc, termpoane. Vedere mixta. Centrala, calorifere. G, f, p, sanitare, electrice, totul nou. Ideal pentru firma sau 2 familii. Optional mobilat, utilat complet pt interesati. Propietar, disponibil imediat, plecam din tara. Fara intermediari.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 15:05

ocazie, 4 camere decomandate, etaj 3/4, bloc 1987, 88 mp, renovat acum 6 ani, imbunatatiri moderne, intabulat liber, se accepta credit vizite urgent, merita, imobil reabilitat.
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 12:57

apartament 4 camere 202.45 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 202 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 19:39

aproape metrou Costin Georgian, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, anvelopat, liber, acces rapid mijloace de transport.
 • Suprafata 98 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 15:37

195.000 €
vanzare apartament cu 4camere, exclusivist, in zona Universitate, etaj 5/7, decomandat, suprafata utila totala 115 mp, bloc din 1935-fara risc seismic.
 • Suprafata 115 mp
 • An 1935
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 7
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:17

85.000 €
etaj 2 din 4 confort 1 decomandat cu balcon 2 grupuri sanitare imbunatatiri. Blocul este reabilitat plasat in zona verde. Merita vazut. Se accepta credit.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 15:08

Bucla, etajul 5/10, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, loc de parcare, mobilat si utilat partial, acte facute, accepta credit.
 • Suprafata 64 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 15:02

vand apartament 4 cam., imbunatatit, 2 balcoane, bloc izolat termic, lift nou, camere video, scara zugravita, parcare Primarie, caldura, gaze, apa,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:55

tress cafe, super oferta, decomandat, renovat, bloc reabilitat contructie 1990, et. 6 /8, spatios, luminos, zona deosebita, ideal locuit sau investitie, centrala proprie, pret neg.
 • Suprafata 93 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:40

12 camere, renovat, proprietar vand spatiu comercial/ birouri caruia i se poate schimba destinatia, ultracentral decomandat, 2 cai acces, una privat afara, risc seismic,
 • Suprafata 304 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 11:35

Stylish Residence 2, D+P+4, apartamente 4 camere, loc parcare, finisaje import personalizate, finaizare 2020, preturi de la 126.000 euro. Direct dezvoltator,
 • Suprafata 109 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 07:50

Piata Victoriei - Guvern, strada Mexic, constructie 1993, 4 Camere decomandate, bloc reabilitat termic, 2 bai, 2 balcoane, imbunatatiri, loc parcare rezervat, liber.
 • Suprafata 101 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:55

apartament de 4 camere stradal pe Nicolae Balcescu intre biserica Italiana si Intercontinental, intr-un bloc din anii '30, consolidat total intre 2006-2011 ( exista documente in acest sens ). Apartamentul se afla la etajul 6/9 si necesita renovare completa. Dispune de 115mp, suprafata ce include si ..
 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 14:50

4.900.000 €
imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant).
 • An 1983
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 14:39

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 14:35

ofer spre vanzare ap 4 camere cu 2 balcoane inchise in termopan, 2 grupuri sanitare, termopane, usa metalica, stradal, etaj 2 din 8, ap are centrala termica, acte la zi.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 13:11

1/P+2, 4 camere in vila noua 2018, 125 mp utili, 140 mp construiti, 2 bai, balcon terasa, 1 loc parcare in curte, centrala termica proprie, finisaje Premium.
 • Suprafata 125 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 13:07

bloc curat, 2 bai mari, necesita finisaje, hol intrare mare, bucatarie mare 9 mp, finisaje, 2 lifturi, loc de parcare ADP. Ideal firma/ locuire familie adulti cu copii sau seniori/ bona, toate actele
 • Suprafata 87 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 13:06

Apartament 4 camere, cf 1, decomandat, bine impartit, compartimentare tip H, vedere mixta, bloc anvelopat 2016, liber, acte, se accepta credit. Parchet lemn masiv toata casa. Necesita renovare.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 13:03

vand apartament 4 camere, zona Rahova, Sos. Alexandriei, Str. Garoafei, decomandat, suprafata utila 83 mp, etaj 4/4 fara lift, complet renovat in anul 2016, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:00

chiar pe Rm. Sarat, stradal, bloc reabilitat, vedere spate, 2 gr sanitare, 2 balcoane, termopane, centrala, parchet, gresie, faianta, liber, toate actele.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:41

stradal, chiar vav parc, vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie ,situat la 7 min metrou;
 • Suprafata 86 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 11:40

112.000 €
Ramnicu Valcea stradal, 4 camere 2 grupuri sanitare, balcon, pivnita, renovat recent, bloc reabilitat.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:33

4 camere cf 2, toate imbunatatirile, mobilat, acte la zi, discutabil.
Bucuresti, ieri, 11:28

85.000 €
Vergului, parc Morarilor, constructie, 1978, decomandat, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, se vinde mobilat sau nemobilat, gresie, faianta, parchet, toate actele, liber, pret negociabil.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 11:00

comision 0% cumparator. Apartament semidecomandat cu patru camere, compus din living, trei dormitoare, doua bai, bucatarie si un balcon, situat pe Str. Brasov, la 350 de metri de viitoarea statie de metrou 'Piata Drumul Taberei si parcul Drumul Taberei. Blocul este amplasat intre aleile linistite al..
 • Suprafata 81 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 10:24

apartament lux zona Dacia, Eminescu, 4 camere 142 mpu, et. 7din 8, an 1974, mai multe detalii suplimentare
 • Suprafata 142 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:14

McDonalds, Laborator, Rm. Valcea, confort 1, decomandat, et 1, bloc reabiltat 2018, renovat recent, mobilat si utilat complet, situat la 4 min. metrou.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:13

apartament 4 camere, etaj 5/5, suprafata construita 192 mp, an 2019, orientare s-v, logie, terasa 37 mp, 3 bai, loc de parcare inclus, ac, centrala, se vinde finisat complet, comision 0, +tva, neg.
 • Suprafata 119 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 10:05

Cu lift, constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D.Acte finalizate. Predare imediata.
 • Suprafata 90 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 09:40

parc IOR, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, 5 minute Auchan, 2 gr sanitare, balcon pe toata suprafata apartamentului, gresie, faianta, termopane, usa metalica, geam baie, holuri spatioase, curat.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 09:38

pe strada Prevederii, bloc reabilitat, loc parcare, cf 1, decomandat, 2 gr sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcoan mare, toate actele.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 09:38

stradal, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare, instalatii sanitare schimbate, toate actele
 • Suprafata 85 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 09:38

bloc reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, parchet, termopane, terasa refacuta
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:38

stradal, bloc reabilitat, vedere spate, 2 gr sanitare, 2 balcoane, termopane, centrala, parchet, gresie, faianta, liber, toate actele
 • Suprafata 95 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:38

chiar pe Fetesti, bloc 2014, parcare subterana 12 mp, centrala, bucatarie mobilata si utilata, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopane, um, lift, scara interioara din lemn, lift, balcon inchis
 • Suprafata 95 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:38

5 minute metrou, 2 gr. sanitare cu geam, bloc 4 etaje, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, bucatarie mobilata, credit
 • Suprafata 82 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:38

vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie, 8 minute metrou, toate actele
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 09:38

chiar la biserica de lemn, circa 13 politie, 10 minute metrou, bloc reabilitat, gresie, termopane, ac, 2 balcoane, 2 gr sanitare, toate actele
 • Suprafata 112 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:38

mall Promenada, 5 minute metrou, bloc 4 etaje, parter, 2 gr sanitare, complet renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 4 aere conditionate, boxa, liber
 • Suprafata 85 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 09:38

Unirii, Fantani va oferim la vanzare aproape de Casa Poporului un ap de 4 cam. cf. 1 sporit dec., cu vedere mixta si situat la etj 6/8 intr-un bloc din 1992, cu 2 gr sanitare si curat la 197.000 euro disc., rel la tel.
 • Suprafata 115 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:16

chiar la metrou, 3 minute piata Matei Ambrozie si piata Salajan, 5 minute parc, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 09:04

5-7 minute metrou, decomandat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, bucatarie mare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica
 • Suprafata 86 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:03

va propun un apartament frumos renovat, in care va puteti muta direct in zona Vitan, Casa de Pensii. Apartamentul este situat la etajul 2 al unei case solide,
 • Suprafata 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 08:50

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 2/3, bloc 1990 centrala termica, multiple imbunatatiri vedere fata, bloc anvelopat, 3 dormitoare, grup sanitar cu geam, acte pregatite pentru vanzare, ocazie.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
1 Decembrie, ieri, 08:29

288.000 €
4 camere duplex la vila zona Domenii - Sandu Aldea curte de 130 mp in proprietate.
 • Suprafata 295 mp
 • An 2004
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 08:24

Vand apartament 4 camere in Drumul Taberei 35 A ap n-are imbunatatiri. Ap. este al meu, nu sunt agentie. Am toate actele la zi. Pretul este fix, nu negociez. Nu-l vand prin agentie, nu sunati !
 • Suprafata 95 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, ieri, 03:55

6 camere, 210mp, decomandat, an 1919, liniste deplina, et.1, nu prezinta risc seismic (detine asigurare facultativa +PAD cutremur, inundatii, incendiu), 5 min Parc Cismigiu,10 min. metrou Izvor sau Eroilor
 • Suprafata 210 mp
 • An 1919
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 11 min.
Bucuresti, 10 dec, 23:40

180.000 €
Bulevardul Libertatii, stradal, vedere Palatul Parlamentului, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Unirii, Parc Izvor, Marriott.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 10 dec, 23:34

PENTHOUSE UNICAT CU TERASA PANORAMICA SPECTACULOASA Povestea incepe acasa! Asa cum stim cu totii sunt putine proprietati tip penthouse in adevaratul sens al cuvantului in Bucuresti. Cred ca este suficient sa va spun si pot sa afirm cu toata taria ca acesta este unul din cele mai exclusiviste pen..
 • Suprafata 203 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 10 dec, 19:09

Exclusivitate, apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, semidecomandat, 80 mp, etajul 1/4, an 1965, strada Estacadei, ap. se vinde cu bucataria mobilata. Comision intermediere tranzactie 1%,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 10 dec, 18:18

pozitie exceptionala, 4/8, cf 1 sp, dec, 108 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta, mobilat modern si utilat, ideal investitie, calorifere si instal noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica
 • Suprafata 108 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 10 dec, 18:09

87.500 €
4 camere, 86mp, conf. 1, semidecomandat, P/8, 2 bai, termopane, parchet, pretabil firma/salon.
Bucuresti, 10 dec, 17:00

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere semidecomandate
4+ camere cu centrala termica