sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 179 anunturi

apartament 4 camere situat la etajul 1 al unui imobil construit in 1942, cu 2 dormitore, cel matrimonial cu baia en-suite cu cada, a doua baie cu dus “walk-in”, living, o camera de dining si un birou.
 • Suprafata 150 mp
 • An 1942
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 15:24

va oferim spre vanzare apartament in vila 4 camere decomandat, parter si demisol. Parter avem living, bucatarie, baie cu geam si dormitor. Demisol camera, living, 2 gr. sanitare
 • An 1960
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 14:49

confort 1, decomandat, etaj 4/10, suprafata de 89 mp, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare cu geam aerisire, instalatii sanitare si electrice schimbate recent, bloc reabilitat, se vinde mobilat si utilat.
 • Suprafata 89 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 14:48

4 camere, centrala, termopane, bucatarie mobilata, et. 1/4. Nu sunt datorii la intretinere pe scara. Ramane ceva mobila in casa (ce se vede in poze: paturi, dulap, aer conditionat, parchet) Ferentari, Aleea Stogu, sect 5
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:05

Apartament cu vedere panoramica superba spre Lacul Tei, suprafata 97 mp. Primul bloc de langa Parcului Tei. Multiple imbunatatiri, 2 bai, 2 balcoane generoase inchise cu termopan. Bloc reabilitat termic.
 • Suprafata 97 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 10:30

Apartament. 4 camere decomandat, 2 bai, 2 balc, termpoane. Vedere mixta. Centrala, calorifere. g, f, p, sanitare, electrice, totul nou. Ideal pentru firma sau 2 familii. Mobilat si utilat complet pt interesati.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 21:43

Vand un apartament frumos, curat, in apropierea statiei STB Petre Ispirescu, intr-un bloc anvelopat in 2020, cu 2 lifturi pe scara. Are 4 camere, 2 bai, 2 balcoane inchise si 2 spatii de depozitare.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 20:15

Berceni, Cultural va oferim vanz. pe str Covasna mai aproape de scoala gen 108, un ap 4 cam, cf 1, dec in s. 80 mp situat la et. 3/4 curat, cu imbunatatiri si avand centrala termica si 2 gr sanitare.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 14:31

Exclusiv, Public Imob, 1 Mai Drumetul semistradal decomandat, bloc 1980, 90mp intabulare, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, se accepta credit.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 14:30

9/10, semidecomandat, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, pozitie buna, scara curata, bloc civilizat, liber, cadastru, intabulare, negociabil
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:26

4 camere, 2 bai, balcon, loc de parcare,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 14:25

4.900.000 €
imobil in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant).
 • An 1983
 • Decomandat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 13:00

Stradal, bloc reabiliatat, amenajat complet, 2 balcoane, termopan, gresie, fianata, parchet, 2 bai, instalatii noi, usi noi, 3 debarale, 3 aer conditionat, pozitie deosebita.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:15

complet mobilat si utilat decomandat, living cu bucatarie open space, 3 dormitoare, 2 gr.sanitare, apartamentul este recent renovat si amenajat cu materiale si finisaje de calitate superioara. Aviatiei
 • Suprafata 105 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 12:35

Vanzare apartament Ion Neculce 74, gresie, faianta, parchet, termopan, imobil consolidat.
 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 12:15

Apartament de 4 camere decomandat, complet. Apartamentul este decopertat. Centrala proprie, 2 grupuri sanitare, geam la baie, bloc reabilitat. Orientare EST si Vest.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 12:00

93.000 €
Racari, 4 camere semidecomandat, renovat complet, 2 grupuri sanitare, bloc reabilitat, scara curata,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 12:00

Apartament de 4 camere semidecomandat, fara imbunatatiri recente, 2 grupuri sanitare. 2 minute metrou, 4 minute Parc IOR
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:00

Apartament de 4 camere renovat, 2 grupuri sanitare, loc de parcare, 7 minute parc IOR
 • Suprafata 84 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:59

apartament de 5 camere, renovat complet, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, living spatios. Liber
 • Suprafata 117 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:59

Policlinica, apartament de 4 camere decomandat, renovat, toate imbunatatirile, loc parcare, 7-8 minute metrou Titan
 • Suprafata 85 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 11:59

Apartament de 4 camere decomandat, renovat. Bloc reabilitat. Mobilat.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 11:59

Apartament de 4 camere decomandat, renovat, gresie, faianta, parchet temopan, 2 balcoane, 3 minute metrou
 • Suprafata 82 mp
 • An 1966
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:59

Sectia 13 Politie, apartament de 4 camere decomandat, renovat acum 4 ani, toate imbunatatirile,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 11:59

Apartament de 4 camere decomandat complet, renovat, 2 grupuri sanitare, toate imbunatatirile, bloc reabilitat.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:59

Apartament 4 camere, la cheie, gresie, faianta, termopane, usa metalica, instalatia electrica si sanitara noi, izolat termic, bloc nou, parcare subterana, centrala proprie, incalzire in pardoseala
 • Suprafata 112 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:30

Va oferim la vanzare apartamente noi, de 4 camere, cu o suprafata utila de 80 mp, situate la etajele 6-9 din 13, intr-un imobil modern, utilate si mobilate integral.
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 13
Bucuresti, azi, 10:55

95.000 €
piata Minis aproape, cf. 1, decomandat, 1/4, balcon in termopan, 85 mp, complet renovat modern, g, f, p, t, um, bl. reabilitat termic, 2 gr. sanitare, langa scoala, cadastru, intabulare, merita vazut, disc.
 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 10:25

Dna. Ghica, decomandat (transformat in 3 camere devenind astfel sdec) reabilitat termopan integral, 2 balcoane, aer conditionat, parchet, liber, intabulare, vedere splendida parc.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 10:21

chiar la restaurant "La Mama", stradal, bloc reabilitat, vedere mixta fata si spate, 2 gr sanitare, 3 balcoane, gresie, faianta, termopane, open space, liber, toate actele,
 • Suprafata 123 mp
 • An 1996
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 09:57

chiar in spatele pietii, pe Patulului, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 64 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:57

policlinica, stradal, vedere mixta, bloc reabilitat, centrala, 2 gr sanitare, hol tip H, termopane, gresie, liber, toate actele
 • Suprafata 82 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:57

bloc reabilitat, vedere mixta, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 80 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 09:57

apartament de 5 camere, decomandat, renovat, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi schimbate, living spatios, scara curata, liber
 • Suprafata 117 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 09:57

stradal, vedere fata, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, bucatarie mare, partial mobilat, toate actele
 • Suprafata 88 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:57

chiar pe Intrarea Badeni, bloc 4 etaje, reabilitat, centrala, 2 balcoane, 2 gr sanitare cu geam ambele, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, AC
 • Suprafata 85 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 09:57

Imobilul este pozitionat in imediata vecinatate a mijloacelor de transport in comun, la doar 2 minute de statia de metrou Obor, exclus agentii!
 • Suprafata 85 mp
 • An 1989
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 08:30

Apartament 4 camere, 2 grupuri sanitare, 2 boxe in pivnita si parcare in curte, in suprafata totala de 174 mp, pozitionat ultracentral, intr-o vila s+p+1+m, construita foarte solid din caramida plina
 • Suprafata 174 mp
 • An 1939
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 00:20

apartament in vila 6 camere Mircea Vulcanescu, fosta stefan Furtuna sector 1 de vanzare
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 00:20

Apartament 4 camere, mobilat-utilat, liber, decomandat, 8/10, vedere mixta.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 21:43

apartament deosebit, foarte bine impartit, balcon cu vedere fix in parcul Cismigiu, bloc cu arhitectura speciala, fara risc seismic sau urgenta, 120mp
 • Suprafata 120 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:39

ansamblu rezidential nou, exclusivist, situat in apropierea lacului, et 2, su 97 mp, predare la cheie cu finisaje la alegere, 2 gr sanitare, 2 balcoane, parcare subterana inclusa in pret, boxa, contoare montate,
 • Suprafata 97 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 18:10

De la propietar apartament 4 camere, renovat si foarte curat, semidecomandat aflat in zona Calea Vacaresti apartamentul este situat la etajul 7/8 cu suprafata de 85 mp. Mai multe informatii la tel.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:00

bd. Basarabia, stradal, 4 camere transformate in 3 camere finisat, utilat si mobilat modern, living 33 mp balcon, 2 bai: 1 cu hidromasaj, usi lemn masiv, bl. reabilitat termic, centrala proprie
 • Suprafata 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:34

ap. 4 camere, 2 grupuri sanitare, imbunatatiri partiale, pretabil firme, negociabil,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, ieri, 17:25

4 camere decomandate, renovat, vedere mixta, geam la ambele bai,
 • Suprafata 102 mp
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:08

4 camere decomandat, modificat in birou, 2 bai cu geam direct afara, 2 balcoane, scara blocului a fost renovata complet, lift schimbat, camere video,
 • An 1997
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 17:08

89.500 €
Mc Donalds sdec, cf. 1, bloc din 1982, suprafata 82 mp, 1 grup sanitar, vedere mixta, intrare stradala, balcon tip logie (5,4 mp), cadastru, intabulare, se accepta credit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 16:28

2 bai, 1982, etaj 1/4, liber, 48.000 euro
 • Decomandat
Ramnicu Sarat, ieri, 15:09

Popesti Leordeni, proiect rezidential, zona Bisericii Sfintii Voevozi, de vanzare vila p+1+m. Arhitectura moderna, finisaje de calitate, spatiu verde generos. Cinci camere , o baie, doua grupuri sanitare, doua terase, doua balcoane, spatiu depozitare. Complex de vile tip duplex . Suprafata utila..
 • Suprafata 125 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, ieri, 14:57

Popesti Leordeni, proiect rezidential, zona Bisericii Sfintii Voevozi, de vanzare vila p+1+m. Arhitectura moderna, finisaje de calitate, spatiu verde generos. Cinci camere, o baie, doua grupuri sanitare, doua terase, doua balcoane, spatiu depozitare. Complex de vile tip duplex . Suprafata utila ..
 • Suprafata 125 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, ieri, 14:55

ap.4 cam,cf.1 semidec,et.parter/4,sup. 82 mp,2 gr.sanitare cu geam, bloc anvelopat,toate imbunatatirile,um,g,f,p,t,calorifere moderne,centrala termica,1 ac,mobilat si utilat,parcare contract adp,liber
 • Suprafata 82 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:35

apartament de vanzare, confort 1, cu 1 balcon si 2 grupuri sanitare, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane peste tot, usa metalica, usi schimbate interior, zugravit, aer conditionat
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 13:15

5 cam., liber, mobilat, utilat, et. 2/3, luxos, impartire decomandat circulara, finisat modern zona Universitate - Cretulescu zona Negustori in spate la p-ta Rosetti, super ocazie, bloc solid fara bulina
 • An 1941
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:15

MIhai Bravu, Kaufland, semidecomandat, etaj 1/8, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere mixta, bloc 1985, merita vazut
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 12:47

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere semidecomandate
Grivita - Gara de Nord
Grivita - Gara de Nord
4+ camere Titan - Dristor
4+ camere cu loc parcare