sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 267 anunturi

Proprietar, zona Prosper Center Sebastian, 4 camere decomandate, hol H, 2 bai, centrala proprie, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, bloc curat, zona linistita, scoala, gradinita, liceu, parc.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 03:35

apartament de 186 mp, etaj 5, renovat complet, mobilat, vedere parc Cismigiu
 • Suprafata 185 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 03:30

4 camere, 2 grupuri sanitare, 2018, suprafata 104 mp utili, 5 minute pana la metrou N. Grigorescu. Finisaje de lux, centrala Bosch, sanitare Grohe, intrerupatoare si prize Panasonic. Predare imediata.
 • Suprafata 104 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, ieri, 23:50

12 camere, renovat, proprietar vand spatiu comercial/ birouri caruia i se poate schimba destinatia, ultracentral decomandat, 2 cai acces, una privat afara, risc seismic,
 • Suprafata 304 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 20:50

Unirii, Romulus, apart. 4 camere spatios situat in vila D+P+2, zona linistita si civilizata. Apartamentul necesita amenajare totala,si are cadastru si intabulare, pret negociabil.
 • Suprafata 75 mp
 • An 1945
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 2
Bucuresti, ieri, 20:43

vanzare ap. 4 camere Drumul Taberei, Raul Doamnei, et. 7/10, decomandat, a.c. 1984, 84 mp, 2 balcoane, 2 bai, nerenovat, apometre, repartitoare, parcare, 82.000 euro negociabil, tel.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 20:11

ocazie, 4 camere decomandate, etaj 3/4, bloc 1987, 88 mp, renovat acum 6 ani, imbunatatiri moderne, intabulat liber, se accepta credit vizite urgent, merita, imobil reabilitat.
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 18:30

2009 anul constructiei, oferta vanzare penthouse de 5 camere pe Strada Dem. Teodorescu, 263 mp, jacuzzi, 4 seminee, 5 boxe, centrala proprie, modern mobilat si utilat, et 6+7+8/8 www.realkom.ro
 • Suprafata 263 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 17:44

1996 anul constructiei, oferta vanzare duplex de 4 camere pe bulevardul Decebal, 152 mp, 6 balcoane, etajul 6+7/8, bloc de monolit, vedere si acces stradal, paza. www.realkom.ro.
 • Suprafata 152 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 17:44

apt parter in vila P+1+M curte, 1 ap pe nivel, cam. inalte 3.8 mp, structura beton si zidarie portanta, toate actele, parter - 2 intrari 94 mp, 4 camere, bucatarie mare, baie, gr. sanitar, 31 mp demisol
 • An 1934
 • Etaj parter din 1
Bucuresti, ieri, 17:23

3 bai, dormitor matrimonial, zona aerisita-civilizata, dotari standard (gresie, faianta, parchet, termopane), centrala, bucatarie open, acces privat, spatii de joaca, paza, loc de parcare suprateran.
 • Suprafata 100 mp
 • An 2012
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 17:20

1/10, cf. 1, semidec., 92 mp, 2 bai, 2 balcoane spatioase, bloc fara risc seismic, vedere stradala, orientat pe sud, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer condit, instal noi, cadastru si intab, acc credit, neg.
 • Suprafata 92 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 17:12

clinica Hiprocrat, 7/8, sdec, 2wc, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam baie, bloc fara risc seismic, cadastru intabulare, acc credit, eliberabil repede, loc parcare ADP,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 17:07

2/10, cf 2, dec, 68 mp, 1 baie, hol locuibil, vedere mixta, balcon, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, loc de parcare ADP, renovat 2015, g, f, p, t, um, aer conditionat, usi noi, contorizat, intab, zona linistita, neg, cash.
 • Suprafata 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 17:07

Grigore Moisil, confort 2, decomandat, 67 mp, termopan, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, stradal, vedere mixta, liber, cadastru, intabulare, se accepta credit, pret negociabil.
 • Suprafata 67 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 17:06

3/7, vedere mixta, 2 terase, fara renovari,
 • Suprafata 141 mp
 • An 1943
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 17:06

La 100 de m se afla Mall Vitan. Mega Image, metrou Dristor la 8 minute. Mijloace de transport STB la 2 minute,
 • Suprafata 95 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 16:51

4 camere tipul 4A, suprafata construita 130,2 mp (108,7 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 14,5 mp si 4,3 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Sud.
 • Suprafata 130 mp
 • An 2018
Bucuresti, ieri, 16:50

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 16:45

Licitatie 14.05.2019. Apartament cu 4 camere, balcon cu suprafata de 10,25 mp si dependinte, situat in bloc de locuinte colective cu regim de inaltime P+2E.
 • Suprafata 76 mp
 • An 1970
 • Etaj 1 din 4
Scornicesti, ieri, 16:42

ID: 5340, Berceni, Izvorul Crisului, 4 cam, confort 1, decomandat, etaj 2/4, suprafata 82 mp, an constr 1974. Are ferestre cu geam termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica. Se accepta credit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 16:11

va propun un apartament cu 4 camere stradal pe Calea Mosilor, cu vedere pe spate!
 • Suprafata 82 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 16:11

apartament cu 4 camere si dependinte, in suprafata utila de 96.28 mp. Acesta este situat la etajul 1 al unui bloc care dateaza din anul 1990. Licitatie 21.05.2019.
 • Suprafata 96 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Zalau, ieri, 15:54

145.000 €
str. Panait Cerna dec, cf. 1, et. 7/8, bloc din 1990, suprafata 100 mp, 2 bai, tamplarie termopan, intabulare, pret negociabil.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, ieri, 15:44

proprietar, parter, 3 aere conditionate, alarma, gresie, faianta, parchet, liber, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1986
Bucuresti, ieri, 15:20

renovat recent, centrala apartament, zona superba, vav parcul central primarie. Un apartament in care lumina si spatiul lucreaza impreuna.Doua balcoane, spatii de depozitare generoase.
 • Suprafata 102 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Otopeni, ieri, 14:47

pret 290.000 euro + TVA (bucatarie complet utilata, dressing master si depozitare, bai si terasa); doua locuri de parcare (sistem Klaus) sunt de asemenea disponibile pentru 15.000 + TVA.
 • Suprafata 134 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, ieri, 14:40

Stirbei Voda, 4 cam, stradal, S.U.=136 mp + 2 camere mansarda si boxa subsol, 2 gr. sanitare,
 • Suprafata 136 mp
 • An 1936
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 13:48

ap. 4 camere transformat in 3, ac, centrala proprie, gol, exclus agentii,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
Bucuresti, ieri, 13:18

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 13:18

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere frumoasa, cadastru-intabulare, se accepta credit, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
Bucuresti, ieri, 12:34

Unirii, 10 min metrou, 5 min. Parcul Carol, apartament in vila, intrare separata, complet restaurat si renovat in anul 2018, curte, bonus-pivnita, finisaje ultra calitative. Complet mobilat! Direct proprietar.
 • An 1936
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, ieri, 12:30

apartament in vila etaj 2, plus mansarda 7 camere 3 bai balcon centrala termica de apartament 280 mpu, localizare de exceptie, zona boema cu acces rapid Universitate, 7 min. pe jos,
 • Suprafata 280 mp
 • An 1936
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 12:22

Zona foarte buna, apartament decomandat situat intr-un bloc construit in anul 1986 la parterul unui bloc de patru etaje cu vedere mixta, cu balcon si 1 loc parcare ADP. Liber la vanzare.
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:13

data licitatie 25.04.2019, apartament cu 4 camere si dependinte in su de 74,70 mp. Aleea Sfantul Nicolae, bl 4,sc 2, ap 22,Targu Jiu. Agent Violeta Baduica.
 • Suprafata 74 mp
 • An 1980
 • Etaj parter din 4
Targu Jiu, ieri, 12:09

va propun un apartament frumos renovat, in care va puteti muta direct in zona Vitan, Casa de Pensii. Apartamentul este situat la etajul 2 al unei case solide,
 • Suprafata 134 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 2
Bucuresti, ieri, 12:04

Crangasi Ceahlau confort 1 semidecomandat, 1984, etajul 3 din 10, vedere spate, intrare fata /spate, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, 2 bai, usi schimbate, acte.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 11:57

ap 4 camere, bloc 1978, reabilitat, et 6/12, 106 mp, decomandat, vedere dubla, 2 balcoane. Renovat, faianta, gresie, parchet, termopan, usi noi, usa metalica la intrare. Modificarile autorizate, cuprinse in cadastru.
 • Suprafata 106 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 12
Bucuresti, ieri, 11:57

vanzare ap 4 camere cu garaj la parterul blocului si doua locuri de parcare, 98 mp, situat in Dr. Taberei, Istru, imbunatatiri partiale, acte corecte, cu acces spre toate zonele.
 • Suprafata 98 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 11:56

Apartament 4 camere, decomandat, zona Militari Apusului, SU=80 mp, 1964, et. 3/4, zona linistita, aproape de mijloacele de transport, farmacii, scoli, piata, restaurante. Pretul este de 73.000 euro.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1964
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 11:55

Aci Activ Imobiliare, va propune spre vanzare, apartament 4 cam, situat in zona sectorului 1 Nicolae Titulescu, Piata Victoriei, cf. 1, total, 78 mp utili, bloc solid fara imbunatatiri, pret negociabil.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 11:53

mobilat si utilat, va propun un apartament cu 4 camere pe Calea Mosilor, aproape de intersectia cu Mihai Eminescu de unde aveti legaturi catre mijloacele de transport in comun,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 11:50

proprietar vand apartament cu 4 camere situat la etajul 8 din 9 construit in anul 1986 pe strada Margeanului. Imobilul, are suprafata utila de 85 mp utili, 4 camere, 2 bai. Dotari multiple. Pret neg.
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, ieri, 11:30

Drumul Taberei, Raul Doamnei, confort 2, semidecomandat, etaj 9/10, curat, aproape de metrou, acte in regula,
 • Suprafata 62 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 11:27

Catoma Property Invest va propune spre vanzare un superb apartament - duplex, cu 4 camere dependinte, in zona Bucurestii Noi - Metrou Laminorului. Imobilul din care face parte este unul de tip boutique, cu 2 niveluri si mansarda/pod, imprejmuit de case vile de bun gust, construit in anul 2014 si ..
 • Suprafata 92 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 11:22

4 camere cu gradina generoasa - Eminescu adiacent. Pret minim. Nu se percepe TVA. Catoma Property Invest va supune atentiei un superb apartament cu gradina in zona Dacia - Eminescu. Constructie noua, de bun gust, construita din caramida si beton ce detine lift si maxim 2 apartamente pe palier. ..
 • Suprafata 98 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 11:22

Catoma Property Invest va supune atentiei, in vederea vanzarii, un apartament cu 4 camere, decomandat, cu finisaje de lux, situat in zona STRAULESTI, intr-un imobil construit in anul 2016. Apartamentul disponibil la etajul 1, ofera o suprafata utila totala de cca. 142 mp, din care utila cca. 123 mp...
 • Suprafata 123 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 11:20

apartament 4-5 camere, duplex, etajul 4 si etajul 5/P+5, 188 mp totali, living, 3 dormitoare, birou, dressing-uri, 3 bai, terasa 16 mp/ balcon 5 mp, loc de parcare subterana, mobilat si utilat complet;
 • Suprafata 188 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, ieri, 10:57

cabinete medicale, 6 camere, ideal notariat, cabinete medicale, bd. Eroilor, intrare stradala, 3 apartamente de 2 camere, parter, acelasi palier, 2 lipite, se vand impreuna, direct proprietar, fara comision cumparator
 • Suprafata 140 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 10:51

4 camere decomandate, bloc monolit, stradal vedere lateral si spate, curat ingrijit,
 • Suprafata 98 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, ieri, 10:38

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere decomandate
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
Grivita - Gara de Nord
4+ camere cu centrala termica
Grivita - Gara de Nord
4+ camere ieftine Bucuresti
4+ camere semidecomandate