sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 152 anunturi

va prezentam spre vanzare un imobil nou in curs de finalizare situat in zona Bucurestii Noi, Sos. Chitilei, pe strada Infratirii la nr. 18,
 • Suprafata 86 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:59

Camil Ressu, chiar pe Fizicienilor, parter inalt, balcon, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare
 • Suprafata 88 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:28

apartamente 4 camere suprafete generoase, terase, locuri de parcare, boxe. Pentru mai multe detalii nu ezitati sa ne contactati,
 • Suprafata 86 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 11:22

4 camere, centrala, termopane, bucatarie mobilata, et. 1/4. Nu sunt datorii la intretinere pe scara. Ramane ceva mobila in casa (ce se vede in poze: paturi, dulap, aer conditionat, parchet) Ferentari, Aleea Stogu, sect 5
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 12:05

gresie, faianta, parchet, termopane integral, usa metalica ,aer cond., scara curata, acte la zi, se accepta credit , usor discutabil,
 • Suprafata 79 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 21:30

Ap 4 camere la et.2/4, cf.1, dec, 2 balcoane, 2 bai, 85mp cu termopan, plase insecte, usa metalica, parchet, gresie, faianta, aer cond., interfon, izolat termic,utilat, dupa'77 fara risc seismic, credit/cash
 • Suprafata 85 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:05

Str. Vladeasa, apartament confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, fara amenajari, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, acces facil mijloace de transport, Scoala Generala 59, Gradinita 41
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi, 11:10

bloc reabilitat din 1987, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi, 2 ac
 • Suprafata 96 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 11:04

bloc reabilitat, vedere mixta, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, toate actele
 • Suprafata 80 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 11:04

chiar la restaurant "La Mama", stradal, bloc reabilitat, vedere mixta fata si spate, 2 gr sanitare, 3 balcoane, gresie, faianta, termopane, open space, liber, toate actele,
 • Suprafata 123 mp
 • An 1996
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 11:04

chiar pe Fizicienilor, parter inalt, balcon, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr. sanitare
 • Suprafata 88 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 11:04

vand apartament 4 cam., imbunatatit, 2 balcoane, bloc izolat termic, lift nou, camere video, scara zugravita, parcare Primarie, caldura, gaze, apa,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 11:03

constructie 1960, fara risc seismic, etaj 1/10, apartament cu 6 camere, suprafata utila totala 185 mp, acces stradal, vedere spre rond, liber, ideal pentru investitie, pret negociabil.
 • Suprafata 185 mp
 • An 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:47

130.000 €
vand apartament cu 4 camere (suprafata utila 120m2) si teren (suprafata 77 m2) pe Bulevardul Kogalniceanu. Apartamentul se afla la etajul 1, are 2 intrari, dintre care una proprie apartamentului.
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:40

Apartamentul cu 4 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constr..
 • Suprafata 136 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:39

89.000 €
10 minute metrou, chiar la Auchan, decomandat, bloc 1984, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, planul 2.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 09:35

4 cam. cf. 2 semidec., Drumul Taberei, centrala termica, balcon, 2 wc, termopan usa metalica, aer conditionat, camere placate cu lambriuri, 9/10, se vinde mobilat utilat,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 09:32

312.000 €
4 camere 2 etaje duplex la vila zona Domenii - Sandu Aldea, curte de 130 mp in proprietate
 • Suprafata 295 mp
 • An 2004
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:05

ap 4 cam., in vila etaj 1/1,=POD curte, boxa, , stare buna constructie 1926-1937, cf, centrala de apartament, site; teraimobiliare.ro, pret 175000 euro comision 3%+TVA, rog maxima seriozitate
 • Suprafata 140 mp
 • An 1937
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 08:29

apartament de lux parc Herastrau, loc de parcare garaj, mobilat si utilat, trei bai, lift, zona inchisa, trei dormitoare, doua terase, rulouri aluminiu, vecini linistiti. Comision 0 cumparator
 • Suprafata 140 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 07:22

Direct proprietar, Iancului intersectie Pantelimon (Mega Mall), orientare est - vest, liniste, bloc retras scara foarte curata, necesita renovare integrala, bloc dupa 77. Pret fix.
 • Suprafata 97 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 03:35

Apartament 4 camere, semidecomandat, aflat in zona Tineretului, Calea Vacaresti, Palatul Copiilor. Apartamentul este situat la etajul 2/8 si se afla intr-un bloc construit in 1986, suprafata de 85 mp.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 02:55

Apartament 4 camere, complet decomandat, 2 bai, balcon inchis, vedere catre Delta Vacaresti, loc parcare, boxa. Apartamentul este curat, bine intretinut, poze reale. Ocazie. Comision 0%.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 22:47

Bulevardul Balcescu nr.30, vedere panoramica, liber, cadastru, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare.
 • Suprafata 156 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 20:33

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, loc de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 17:50

Ap. 4 cam., stradal pe bd. Iuliu Maniu nr. 16, vis a vis de Cora Lujerului, etaj 6/ 9. Renovat decembrie 2019. Decomandat. Situat la 3 min. de metrou. Cadastru, intabulare, liber de sarcini, disponibil imediat.
 • Suprafata 94 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:35

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 2/3, bloc 1990 centrala termica, multiple imbunatatiri vedere fata, bloc anvelopat, 3 dormitoare, grup sanitar cu geam, acte pregatite pentru vanzare, ocazie.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
1 Decembrie, ieri, 10:25

proprietar, vand apartament 4 camere, Berceni
 • Suprafata 89 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:25

140.000 €
apartament 4 camere in vila, parter /2 strada Austrului.
 • Suprafata 120 mp
 • An 1934
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 14 min.
Bucuresti, 04 iul, 20:35

Dorobanti - Capitale, strada Washington, vanzare apartament 4 camere in vila.
 • Suprafata 150 mp
 • An 1926
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 9 min.
Bucuresti, 04 iul, 20:30

Cismigiu, 144 mp, amenajat, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, et. 3/8, constructie 1938 fara bulina (bloc consolidat in 1977) cadastru, intabulare.
 • Suprafata 144 mp
 • An 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 04 iul, 20:30

180.000 €
Bulevardul Libertatii, stradal, vedere Palatul Parlamentului, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Piata Unirii, Parc Izvor, Marriott.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 04 iul, 19:30

Apartamentul cu 4 camere este amplasat la aproximativ 10 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Nicolae Teclu. In proximitate gasim marile centre comerciale ale cartierului : Auchan, Metro, Jumbo, Dechatlon, Dedeman si Ikea 2 , gradinite, scoli, licee si transport in comun RATB. Constr..
 • Suprafata 136 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
 • 13 min.
Bucuresti, 04 iul, 18:45

Apartamentul cu 4 camere este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 197 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 04 iul, 17:30

Ultimul apartament, bloc cu lift, constructie noua, bucatarie inchisa, din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Acte finalizate. Predare imediata
 • Suprafata 85 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, 04 iul, 16:05

apartament in vila etaj 2, plus mansarda 7 camere 3 bai balcon centrala termica de apartament 280 mpu, localizare de exceptie, zona boema cu acces rapid Universitate, 7 min. pe jos,
 • Suprafata 280 mp
 • An 1936
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
 • 5 min.
Bucuresti, 04 iul, 14:02

ansamblu rezidential nou, exclusivist, situat in apropierea lacului, et 2, su 97 mp, predare la cheie cu finisaje la alegere, 2 gr sanitare, 2 balcoane, parcare subterana inclusa in pret, boxa, contoare montate,
 • Suprafata 97 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 04 iul, 13:40

Va propun spre achizitie un penthouses deosebit etaj 4+5 intr un ansamblu rezidential nou. La etajul 4 avem: living. dormitor matrimonial cu baie proprie, 2 dormitoare, 2 bai, 1 bucatarie, 3 balcoane dintre care unul este inchis. La etajul 5 avem 1 baie, 1 bucatarie si o terasa de 140 mp. Bloc cu li..
 • Suprafata 146 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4
Bucuresti, 04 iul, 13:02

Apartamentul cu 4 camere este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 197 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 04 iul, 11:54

aparament 4 camere, soseaua Oltenitei, etaj 1.
 • Suprafata 110 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 04 iul, 11:53

et. 1/8, cf. 1, semidecomandat, bloc reabilitat, mici imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, acte la zi, accept credit
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 04 iul, 09:53

Dna. Ghica, decomandat (transformat in 3 camere devenind astfel sdec) reabilitat termopan integral, 2 balcoane, aer conditionat, parchet, liber, intabulare, vedere splendida parc.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 04 iul, 08:55

termopam, centrala termica proprie, 2 unitati aer conditionat, 2 bai, parchet, gresie, faianta, liber, intabulare, vedere mixta, scara curata, pe mijloc.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 04 iul, 08:55

Rahova - Margeanului - ”Penny” - 7/10 - sdec, bloc 1980 nereabilitat, vedere sud, termopan integral, parchet in camere, gresie si faianta, bucatarie mare, 2 grupuri sanitare, balcon
 • Suprafata 80 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 04 iul, 08:55

Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 116,71 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri sanitare. Blocul (finalizare 2020) este situat stradal pe Nerva Traian, la nici 300 metri de Metrou Timpuri Noi, respectiv 1 km distanta fata de Parcul T..
 • Suprafata 116 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • 6 min.
Bucuresti, 04 iul, 08:04

ap. 4 cam., et. 9/10, renovat 2017, mobila Mobexpert, Ixina, sanitare Grohe, tv, frigider, msv, msr, plita, cuptor Bosch, usa metalica, usi interior Porta, termopan Veka, instaltii noi, loc parcare, metrou
 • Suprafata 90 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 04 iul, 01:34

Apartamentul cu 4 camere este amplasat la aproximativ 12 minute de mers pe jos fata de statia de metrou 1 Decembrie 1918 si la 7-8 minute fata de mijloacele de transport in comun STB - tramvai si autobuz. In proximitate gasim : gradinite, scoli, parcuri, magazine si hipermarketuri : Auchan Titan, Ir..
 • Suprafata 202 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 03 iul, 20:42

apartament 4 camere+ dependinte, etaj 1, 88 mp (din care 9 mp 2 balcoane), 2 bai, debarale, mobilat complet/ nemobilat, are parchet, gresie, faianta, termopan, ac, incalzire prin termoficare, um.
 • Suprafata 88 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, 03 iul, 20:24

pozitie exceptionala, 4/8, cf.1, dec, 92 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta, bloc 1980, reabilitat termic, scara stradala, fara mari imbunatatiri, doar g+f, usa metalica, cadastru si intabulare, liber, numai cash, neg.
 • Suprafata 92 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 03 iul, 18:31

Uverturii Teatrul Masca, apartament spatios, mobilat si utilat, disponibil imediat.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 03 iul, 14:24

135.000 €
Apartament in Vila foarte Spatios la intrarea in Rosu mobilat. Imobilul este situat intr-un mic cartier format din 14 vile cu bariera la poarta. Scoli, gradinite, Lidl, MegaImage, piata in zona.
 • Suprafata 165 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Bucuresti, 03 iul, 14:09

92.000 €
Diham, adiacent stradal, c-tie 1983, decomandat, 3/8, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, 87mp, renovat, g, f, p, t, um, locuibil, 10 minute metrou titan, aproape scoala si gradinita, cadastru, intabulare, disc.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 03 iul, 13:40

160.000 €
apartament 4 camere 200m Mall, 3/4 bloc curat, living cu bucatarie deschisa, dresing, hol, 3 dormitoare (unul matrimonial) 2 ac, termopan cu rama de eucalipt, gresie, faianta, parchet, usa metalica.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 03 iul, 13:33

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere decomandate
Grivita - Gara de Nord
4+ camere cu centrala termica
4+ camere semidecomandate
4+ camere ieftine Bucuresti
Grivita - Gara de Nord