Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 300 anunturi

langa metrou Gorjului si scoala Regina Maria, apartament 4 camere cf. 1, etaj 3/4, termopan, parchet, gresie, faianta, usi noi, liber, curat, bloc civilizat, acte la zi.
 • Suprafata 86 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Sector 6, azi, 15:08

chiar pe Cosla, bloc 4 etaje, reabilitat, decomandat, 2 gr sanitare, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, zona linistita cu multa verdeata , teava de gaz pe scara,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 8 min.
Sector 3, azi, 14:51

Vind ap.5 cam. Magazin Unirea vizavi de KFC, Zara- Carrefour 5 cam + terasa 40 mp etaj 1. Terasa 8.5 mp pe 4.20 mp terasa este superba merita vazuta.
 • Suprafata 170 mp
 • An 1935
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 14:44

bun gust. Agentia noastra va prezinta spre vanzare un apartament deosebit situat in zona Domenii-Parcul Copilului. Imobilul in care se afla apartamentul este unul cochet si este compus doar din 9 apartamente,
 • Suprafata 220 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Sector 1, azi, 12:40

de vanzare apartament in vila, etaj 2, circular, centrala termica de apartament, 4 ap. in vila, 1 pe etaj, aprox. 120 mpu zona Pache Protopoescu, Ferdinand, pretabil atelier creatie, birou, IT, companie,
 • Suprafata 120 mp
 • An 1930
 • Circular
 • Etaj 2 din 2
 • 10 min.
Sector 2, azi, 10:44

proprietar, vand apartament 4 camere, 2 bai si 2 balcoane, construit in 1983, renovat complet, situat pe str. Buzoieni, cartier Rahova, in suprafata utila totala de 85 mp, etaj 8/8+etaj tehnic, terasa bloc reabilitata. Apartamentul se vinde utilat si mobilat ca in poze si are urmatoarele dotari: - ..
 • Suprafata 85 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 5, ieri, 15:40

bucla Mega Image posta Valea Argesului curat, 2 grupuri sanitare,1 balcon, bloc stradal, termopan, gresie, faianta, parchet, acte
 • Suprafata 82 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 3 min.
Sector 6, azi, 14:42

vand apartament Romancierilor, Direct Proprietar, Apartament 4 camere, complet renovat, Romancierilor - Drumul taberei , et 7 din 10 Exterior - 5 minute de mers pe jos pana la Parc Moghioros - 7 minute pana la Piata Moghioros - 1 min pana la statia metrou Romancierilor - bloc linistit, zona linist..
 • Suprafata 62 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7
Sector 6, azi, 14:40

et.9/10, 90 de mp,centrala termica proprie, doua bacoane, doua bai, bucatarie sparta americana, mobilat,utilat, usor discutabil
 • Suprafata 90 mp
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 14:35

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, termopane, parchet, 2 gr sanitare, 2 lifturi, fara imbunatatiri, liber
 • Suprafata 70 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 12 din 13
 • 1 min.
Sector 1, azi, 14:24

chiar pe Firidei, scoala Labis, bloc tip H, etajul 2, reabilitat, 2 gr. sanitare, termopane, parchet, 2 minute Dante, liber, toate actele
 • Suprafata 74 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 2 min.
Sector 3, azi, 14:15

Stadionul Iuventus Colentina ,6/8, cf1,sdec,85mp, 2bai, 2balcoane,vedere mixta,bloc 1986, reabilitat termic, 2lifturi, geam la baia mare, fara imbunat,doar termopan, usa metalica,aer conditionat, zona linistita, acc cr,neg.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 2, azi, 13:58

decomandat, etaj 4/10, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, parchet, termopan, usa metalica, contorizat individual, intabulare, cadastru, accept credit, pret usor negociabil.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 9 min.
Sector 6, azi, 13:48

10 minute metrou Costin Georgian si parc IOR, bloc reabilitat, 2 gr. sanitare, apartament tip H, geam baie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, toate actele, liber,
 • Suprafata 80 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Sector 3, azi, 13:48

rezultat din unirea a doua apartamente de 2 camere, reiesind un apartament foarte spatios (125 mp utili), cu 2 bai mari, ambele cu geam spre exterior, 5 balcoane, dressinguri incapatoare, dormitoare spatioase, instalatii schimbate, mobilat si utilat complet.
 • Suprafata 135 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 13 min.
Sector 3, azi, 13:37

Vanzare apartament 4 camere confort 1 decomandat suprafata 85 mp foarte spatios prevazut cu 2 balcoane si 2 grupuri sanitare spatii generoase, centrala proprie etaj 6/8 bloc constructie 1984 situat la 3 minute distanta de metrou, zona linistita
 • Suprafata 86 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 4, azi, 13:25

149.990 €
4 camere chiar in Piata Iancului langa metrou, decomandat, 106 mp, constructie 1981, 2 bai, 2 balcoane, bloc reabilitat, termopane, usi noi, bucatarie spatioasa, multiple spatii de depozitare,
 • Suprafata 106 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Sector 2, azi, 13:19

zona de case-vile, bloc 2000, 180 mp, et. 2/5, living-50 mp, bucatarie-20 mp, balcon 20 mp+loc de parcare+boxa. Apartamentul are spatii generoase,
 • Suprafata 180 mp
 • An 2000
 • Etaj 2 din 5
 • 14 min.
Sector 1, azi, 13:16

Louisiana Apartments | apartamente noi spatioase si practice. Noul ansamblu rezidential este format din 3 imobile micute ( 3 etaje) cu cate doua apartamente pe nivel. Cele cu 2 si 3 camere sunt majoritare. Insa, exista si apartamente cu 4 camere cu configuratie mai aparte. Acestea sunt dispuse pe..
 • Suprafata 153 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:16

99.000 €
4 camere, la 3 min. metrou, sos. Berceni, fara inbunatatiri, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, loc parcare, apropiere piata, centre comerciale, negociabil,
 • Suprafata 85 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 4 min.
Sector 4, azi, 13:05

confort 1 decomandat, 97mp, etajul 7/8, bloc 1993, cu toate imbunatatirile, instalatii schimbate, mobilat utilat modern, 2 gr sanitare si 2 balcoane, zona linistita, negociabil, merita vazut !
 • 10 min.
Sector 3, azi, 13:05

confort 1 decomandat, 95mp, etajul 5/6, bloc 1990 monolit, cu gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, decent, 2 gr sanitare si 2 balcoane, pozitie excelenta, merita vazut !
 • 3 min.
Sector 3, azi, 13:03

4 camere transformat in 3 camere, confort 1 decomandat, 80 mp, etajul 3/4, bloc 1985 reabilitat, cu imbunatatiri decente, 2 gr. sanitare si 1 balcon, pozitie excelenta, merita vazut,
 • 2 min.
Sector 1, azi, 13:03

confort 1 decomandat. 92mp, la parter/4, bloc 89 reabilitat, cu toate imbunatatirile, instalatii noi, 2 grupuri sanitare, pozitie excelenta, merita vazut si cumparat!
 • Suprafata 92 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Sector 3, azi, 13:03

ANL Valea Oltului, Mega Image, 4 camere transformate in 3, gresie, faianta, parchet, termopan centrala, 2 gr. sanitare, lift, bloc 2009, mobilat, utilat acte
 • Suprafata 93 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 6 min.
Sector 6, azi, 13:01

la cateva minute de metrou, confort 1 decomandat, 100 mp, etajul 5/8, bloc 1991 reabilitat, amenajat integral cu totul nou, instalatii schimbate, mobilat utilat complet modern, zona excelenta
 • 8 min.
Sector 3, azi, 13:01

va prezentam un apartament de tip duplex in ansamblul rezidential Avras Residence situat in orasul Magurele pe strada Atomistilor.
 • Suprafata 160 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Magurele, azi, 12:55

365.000 €
Str Mihai Eminesu 50-54. Apartament 4 camere, 3 grupuri sanitare, et 6 din 7, loc de parcare in exterior.
 • Suprafata 199 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 9 min.
Sector 2, azi, 12:50

138.750 €
TVA0% - Proprietar - Apartament 2 niveluri cu 2 intrari - Penthouse - 6 camere in proiect cu doar 7 unitati, langa lacul Lebada si padure, la 900 m de Lidl. Acces rapid la Metrou Pantelimon.
 • Suprafata 180 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Pantelimon, azi, 12:45

Apartament str Latea Gheorghe, confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, curat, partial amenajat, 2 balcoane, 2 gr sanitare, centrala proprie, liber, acte, se accepta credit,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 6, azi, 12:43

Apartament amenajat, finisaje de calitate, centrala proprie, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, confort 1, semidecomandat, zona Bld. Ghencea semistradal, terasa amenajata si izolata, liber, acte,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 6, azi, 12:42

Apartament in zona Valea Argesului, confort1, semidecomandat, etaj 7/10, curat, partial amenajat, 2grupuri sanitare, 1balcon, bloc1982,curat, acte, acces facil Piata, mijloace de transport, negociabil
 • Suprafata 82 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, azi, 12:42

Apartament confort 1, etaj 2/4, curat, fara amenajari, liber, acte, acces facil mijloace de transport, Parc Moghioros, Scoala Gimnaziala 197, se accepta credit,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, azi, 12:42

piata Minis, 5 minute metrou Costin Georgian, bloc 4 etaje, reabilitat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie, scara f curata, liber
 • Suprafata 82 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 9 min.
Sector 3, azi, 12:42

la intrarea in parcul IOR, bloc reabilitat, decomandat, centrala, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, modificari in cadastru,
 • Suprafata 82 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Sector 3, azi, 12:30

Va prezentam un apartament deosebit, situat la etajul 1/7 al unui imobil pozitionat in prima linie, pe faleza Marii Negre (15 m distanta de primele sezlonguri), cu acces la o plaja privata, frumos intretinuta si cu view frumos catre mare, din toate camerele apartamentului. Dintre beneficiile acest..
 • Suprafata 109 mp
 • An 2004
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Constanta, azi, 12:27

Vectorial Broker va propune spre achizitie un apartament de 4 camere/birou in zona Universitate, reper Biserica Armeneasca. Apartamentul este situat la etajul 1(vedere mixta fata-spate), intr-un bloc de 8 etaje construit in anul 1938 ce nu prezinta urgenta sau risc sesmic. Are suprafata de 1..
 • Suprafata 112 mp
 • An 1938
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 12:23

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Dristor, reper Vitan Auchan, confort 2 semidecomandat, avand suprafata de 65 mp, cu 1 bai si 1 balcoane. Locuinta este situata la etajul 3, intr-un imobil tip bloc mixt de 4 etaje, construit in anul 1974, avand 0 apartamente pe palier. Aparta..
 • Suprafata 61 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 12:14

4 camere in zona Berceni, metrou Aparatorii Patriei, imobil 1984, semidecomandat, 83,32mp, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, parcare, boxa, renovat, vedere mixta.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
Sector 4, azi, 12:06

- 4 camere, acces rapid metrou Constantin Brancoveanu si Oraselul Copiilor, spatios, suprafata 96,6 mp, hol L, etaj 4/8, decomandat, necesita renovare, negociabil
 • Suprafata 97 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Sector 4, azi, 11:58

Brasov, Plaza, Timisoara 4 camere, cf. 1 eliberabil,2 grupuri sanitare, balcon mare pe 2 camere inchis in termopan, parchet masiv de lemn, fara imbunatatiri, acte,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, azi, 11:56

bloc reabilitat in planul 2, fara balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, usi interioare noi, calorifere otel, liber, toate actele
 • Suprafata 90 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 3, azi, 11:51

Va prezentam spre vanzare un apartament cu 4 camere dispus pe doua niveluri (demisol + parter) cu o suprafata utila de 100 mp, situat intr-un imobil amplasat central, in speta zona Pache Protopopescu.
 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 15 min.
Sector 2, azi, 11:50

6 minute metrou si piata, 2 bai, 2 balcoane, centrala termica, boxa la subsol, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie, bloc reabilitat, 2 lifturi
 • Suprafata 84 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 4 min.
Sector 3, azi, 11:47

Zona Piata Alba Iulia bld Burebista, apartament spatios, etaj 4/4, decomandat, bloc anvelopat termic, loc parcare, disponibil imediat.
 • Suprafata 101 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 13 min.
Sector 3, azi, 11:46

2 gr. sanitare, geam la baie, bucatarie mare, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 11 min.
Sector 3, azi, 11:46

5 minute metrou si parc IOR, decomandat, bloc 4 etaje, situat la etajul 1,gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 gr sanitare, geam la baie.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 5 min.
Sector 3, azi, 11:46

vand apartament 4 camere, pe Odobesti, decomandat, confort 1, la etajul 2/4, are 2 bai, una cu geam, centrala termica. Blocul este reabilitat si se afla la 50 de metrii de intrarea in parcul IOR
 • Suprafata 82 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 7 min.
Sector 3, azi, 11:36

Auchan Valea Calugaresca, et 3/10, confort 2,amenajat cu gresie, faianta, termopane, parchet partial, 61 mp, 2 gr sanitare,balcon, 62 mp, liber, acces usor bloc civilizat.
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 8 min.
Sector 6, azi, 11:32

apartament deosebit de 4 camere decomandat de vanzare, situat pe Str. Liviu Rebreanu intre Metrou 1 Decembrie 1918 si Republica, renovat total, 2 locuri de parcare subterane, mobilat, utilat pe comanda,
 • Suprafata 117 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Sector 3, azi, 11:24

87.000 €
Piata Rahova, stradal, 4 cam. anul 1982, 2 bai, 2 balcoane, bloc reabilitat foarte calduros, instalatie electrica noua, instalatia sanitara pe cupru, usa metalica, termopan, se vinde partial mobilat
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
Sector 5, azi, 11:10

Va prezentam un apartament deosebit, situat la etajul 1/7 al unui imobil pozitionat in prima linie, pe faleza Marii Negre (15 m distanta de primele sezlonguri), cu acces la o plaja privata, frumos intretinuta si cu view frumos catre mare, din toate camerele apartamentului. Dintre beneficiile acest..
 • Suprafata 109 mp
 • An 2004
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Constanta, azi, 11:06

Comision zero! Este situat stradal (in plan 2 - ferit de zgomotul bulevardului) pe Iuliu Maniu, la 2 pasi de intersectia cu Apusului- este dec, conf I,et 2/4, AN constructie 1979, suprafata 81 mp.
 • Suprafata 81 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 7 min.
Sector 6, azi, 11:05

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere decomandate
4+ camere semidecomandate
4+ camere Titan - Dristor
4+ camere cu loc parcare
Grivita - Gara de Nord

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!