Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 216 anunturi

Pantelimon - Sos. Cernica -Constructie 2015 -160mp suprafata utila -180mp suprafata construita -Gradina 85mp Complet MOBILAT & UTILAT, modern Va prezint mai jos un superb apartament situat in orasul Pantelimon, soseaua Cernica. Constructie noua, cocheta, cu doar 2 etaje si un numar redus d..
 • Suprafata 160 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
Ilfov, ieri, 20:48

amenajat la cheie. Se vinde mobilat si utilat. Este renovat in totalitate, instalatii schimbate, electrocasnice noi. Are 2 balcoane si 2 gr. sanitare. Este foarte spatios. Acte ok,
 • Suprafata 83 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 11
Sector 2, ieri, 20:10

B-dul 1 Mai, Hanul Drumetul, et. 3, confort 1, semidecomandat, hol patrat, semistradal, termopane, necesita igienizare, bloc curat intretinut, cu 2 lifturi, c-tie 1983, acces usor,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 11 min.
Sector 6, ieri, 20:01

Particular vand apartament intr-un imobil p+1 compus din 4+1 camere (un apartament de 4 camere la etajul 1-88 mp, o garsoniera la mansarda-34 mp si 2 boxe la demisol-20 mp) strada Mircea Vulcanescu, sector 1. (drept de superficie asupra terenului) Fara istoric Legea 112. Exclus intermediari. Pretul ..
 • Suprafata 140 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
Sector 1, ieri, 09:40

Posta Valea Argesului et 7/10, confort 1 semidecomandat, 83 mp, acces usor, pozitie excelenta, bloc 1981.
 • Suprafata 83 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, ieri, 20:00

Et. 2/4, conf.1 decomandat, liber, 2 ap. aer cond Daikin, centrala termica proprie Imergas, reabiliatat exterior, termopane, necesita igienizare, liber, zona buna cu acces usor parc, piata, stb etc.,Militari.
 • Suprafata 81 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 11 min.
Sector 6, ieri, 20:00

260.000 €
et. 2/P+2+M, c 2002, Su-211+terase 60 mp+casa scarii, dependinte, spectaculos, terasa mare, vedere pe trei puncte cardinale, vedere splendida spre vale, fara sa fie obturata de alte constructii, garaj,
 • Suprafata 317 mp
 • An 2002
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 2
Sinaia, ieri, 19:42

Brancoveanu Gazarului et 3/4 dec bloc 1978, termopan peste tot inclusiv balcon, parchet, curat , liber, zona civilizata, scara curata, scoala ,gradinita spital, liber, necesita zugraveala. cadastru intabulare
 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 4, ieri, 18:03

ap. 4 camere, et. 1, geam baie, 7 minute metrou, amenajat, cochet, parcare, 2 balcoane, bloc linistit, 2 gr. sanitare;
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:51

ap. 4 camere, SD, renovat, et 5/8, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 9 min.
Sector 4, ieri, 17:44

9/10, stradal, cf.1,dec, 90mp, 2 bai,2 balcoane, vedere mixta superba (si pe parc), bloc fara risc seismic, reabilitat termic, g+f mai vechi, parchet, termopan, usa metalica,cad. si intabulare, acc credit, neg.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, ieri, 17:40

ap. 4 camere, vav stadionul Colentina, renovat 2018, semidec. et 5/10, an con. 1986, bloc anvelopat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise, geam la baie, 3 x ac, g, f, p, t, um. Mobilat si utilat complet
 • Suprafata 84 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, ieri, 17:38

Vectorial Broker va prezinta un apartament de 4 camere in Dristor, reper Auchan Vitan, confort 2 decomandat, avand suprafata de 60 mp, cu o baie si un balcon. Locuinta este situata la etajul 3, intr-un imobil tip de 4 etaje, reabilitat, construit in anul 1970, avand 4 apartamente pe palier. Scara es..
 • Suprafata 58 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 17:37

ap. 4 cam. complet decomandat, 2 bai, 2 balcoane mari, renovat recent cu materiale de buna calitate, instalatii schimbate, usi schimbate, mobilat si utilat, electrocasnice in garantie, totul nou,
 • Suprafata 96 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 11
Sector 2, ieri, 17:24

Apartament 4 camere, confort 1, decomandat, duplex, situat la etajul 4-5, liber, imbunatatiri, centrala, gaze separat, vedere mixta, igienizat recent, in suprafata de 80 mp
 • Suprafata 80 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Pantelimon, ieri, 17:24

4/8, cf.1, sdec., 89 mp, 2 bai, 2 balcoane, luminos, orientat pe est-sud, pozitie de exceptie, contorizat, bloc 1980, reabilitat termic, g, f, p, t, usa metal, aer conditionat, loc parcare ADP, cadastru si intabulare,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 4 min.
Sector 2, ieri, 16:53

parter inalt, 60 mp utili, 2 bai, bucatarie inchisa, renovat: gresie, faianta, termopan, usa intrare, aer conditionat, boxa 9 mp la subsol, acte disponibile, comision 0%. Pret: 73.500 euro,
 • Suprafata 60 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 14 min.
Sector 6, ieri, 16:29

etaj 5/10, decomantat, bloc reabilitat termic. Are 2 balcoane mari si 2 gr. sanitare. Acte ok. Intrare stradala, vedere mixta. Este foarte spatios. Distanta pana la metrou 5-6 min. Parcul National la 3 min.,
 • An 1978
 • Decomandat
Sector 2, ieri, 16:03

350.000 €
Fantani, luminos, vedere neobturata , structura rezistenta deosebita, zona verde, ideal rezidenta sau birou,
 • Suprafata 98 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, ieri, 15:57

Titan/Trapezului, 4 camere, stradal, 80 mp, parter, bloc 4 et, an 1978, complet renovat, boxa, posibilitate contor gaz+centrala), bucataria si baile complet mobilate, iar restul partial mobilat.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 3, ieri, 15:45

1 Mai, Hanul Drumetului, semistradal eliberabil, termopan, curat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise, bloc cu 2 lifturi
 • Suprafata 90 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 10 min.
Sector 6, ieri, 15:22

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 155.000 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 50% la antecontract: 165.000 Euro TVA inclus Pret promotional - avans 15% la antecontract: 182.000 Euro TVA inclus Pentru detalii complete si vizionari va ..
 • Suprafata 164 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, ieri, 15:12

Particular, bloc reabilitat, amenajat complet, termopan, gresie, faianta, parchet, 2 balcoane, 2 bai, 3 ac, vedere mixta, loc parcare, 3 spatii depozitare, pozitie deosebita, intabulare. Ocazie unica.
 • Suprafata 91 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 4, ieri, 14:40

apartament 4 camere zona Arcul de Triumf, situat la et 1/2, imobil cu 3 apartamente, garaj si boxa, supraf totala 173mp, din care garaj 25mp, boxa 12mp, cadastrat intabulat,
 • Suprafata 173 mp
 • An 1955
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 11 min.
Sector 1, ieri, 14:21

ap. 4 camere decomandat la et. 1, 2 bai, 2 balcoane, bucatarie mare patrata, 2 holuri spatii de depozitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, instalatiile electrice si sanitare schimbate,
 • Suprafata 95 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 2, ieri, 14:19

Oferta rara! Ap 5 camere,etaj 5/8,137 mp, bloc 1978
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Sector 2, ieri, 13:48

Cismigiu, acces metrou, 1 minut parc Cismigiu, renovat, mobilat, liber, etaj 3/5+M, centrala termica, aer conditionat, 3 balcoane, vedrtr mixta, boxa,
 • Suprafata 96 mp
 • An 1935
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 13:12

apartament cu patru camere decomandat + terasa, situat la P/4, intr-un bloc tip boutique din 2015, iar la subsol trei locuri de parcare si o boxa,
 • Suprafata 145 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
 • 10 min.
Sector 4, ieri, 13:00

et. 3/10, 124 mp, 2 balcoane, unul dublu pe fata, 2 grupuri sanitare, verdere mixta, usi interioare stejar, liber de persoane, acte la zi,
 • Suprafata 224 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 5 min.
Sector 3, ieri, 12:56

Colentina Dna Ghica Parc, 4 camere cf. 1 sporit, decom, mobilat, utilat complet, renovat, cadastru, intabulare, merita vazut,
 • Suprafata 83 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 2, ieri, 12:47

Agentie imobiliara - ultracentral bloc foarte rar intalnit - 2/4 - sdec, bloc dupa cutremur (1978) - fara lift, reabilitat, termopan, parchet, boxa subsol in acte, 2 grupuri sanitare
 • Suprafata 90 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 1, ieri, 12:34

Penthouse UNICAT, situat in zona Kiseleff-Charles de Gaulle, la mica distanta de Parcul Herastrau, Arcul de Triumf.Situat pe toata suprafata construita a etajului 3, inconjurat de o terasa-200mp,+terasa suspendata -300mp, cu acces din interiorul apartamentului.
 • Suprafata 300 mp
 • An 2006
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 1, ieri, 12:30

4 cam. imobil premiat 2008, 123 mp utili ( 147 construit) +11.5 mp loc parcare claus pt 2 masini, et 6/9, cu 2 ap./nivel, g, f, p, termopan, terasa de 15 mp, 2 gr. s., paza pemanenta,
 • Suprafata 123 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 9
Sector 5, ieri, 11:59

4 cam imobil nou 2022 situat in complex Delta City et 5/10, 92 mp utili 110 construit, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, 2 lifturi, terasa, loc de parcare intern, 2 grs, totul nou
 • Suprafata 92 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 10 min.
Sector 4, ieri, 11:59

Piata Unirii, apartament 4 camere, etaj 7/8, decomandat, suprafata 100mp, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, vedere mixta, instalatie sanitara schimbata, bloc monolit, constructie 1995
 • Suprafata 100 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 3, ieri, 11:46

13 Septembrie- Marriott, stradal, apartament 4 camere, etaj 8/8, partial acoperit, decomandat, 2 grupuri sanitare, suprafata 106mp,vedere mixta, bloc monolit, cadastru, intabulare, liber
 • Suprafata 106 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Sector 5, ieri, 11:45

114.900 €
ap 4 cam. et 2/8, 96 mp ,anul 1982, bloc curat fara gandaci, 2 bai, doua balcoane, intretinere mica
 • Suprafata 96 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 11:29

Vectorial Broker va prezinta spre vanzare un apartament cu 4 camere in Titan, reper Policlinica Titan/Parc I.O.R, confort 1 decomandat, avand suprafata de 82 mp, cu 1 baie cu geam,1 wc de serviciu si 1 balcon amplasat pe living. Locuinta are cea mai buna impartire din H uri si este situata la etajul..
 • Suprafata 78 mp
 • An 1968
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:26

toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, loc parcare, calorifere noi, curat, se poate vinde semimobilat, acte la zi, se accepta credit, cl. en. B,
 • Suprafata 65 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 6, ieri, 11:08

parter inalt, cf.1 decomandat, 90mp, posibilitate constructie balcon bloc 1972 solid, curat, cu imbunatatiri decente, liber, spatios, merita clasa en.B
 • Suprafata 90 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, ieri, 11:07

Drumul Taberei, Parc Moghioros,la 2 min parc si scoala 169, cf 2, etaj 6/10, gresie, faianta, parchet, termopan, UM, AC, pozitionat pe mijloc, agentie
 • Suprafata 62 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 6, ieri, 10:39

4 camere confort 1 semidecomandat, bloc 2020, 2 grupuri sanitare, mobilat, etaj 1/5, 3 locuri parcare rezervate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie
 • Suprafata 110 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Pantelimon, ieri, 10:38

Ag imobiliara-parc-sdec-2/10, termopan, balcon la dormitorul mare, 2 grupuri sanitare, orientare Est si Vest, conducta de gaz pe palier, usa metalica, scara curata, repartitoare/ apometre, calorifere schimbate
 • Suprafata 63 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 6, ieri, 10:30

Ap. 4 cam, dec., et 2/4, supr. 82mp, 2 grupuri sanitare, balcon, renovat complet, instalatii electrice, sanitare, vecinatati: Liviu Rebreanu, 1 Decembrie 1918, Lucretiu Patrascanu, metrou Titan 10min
 • Suprafata 82 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 3, ieri, 10:14

et. 9/10 (etajul 10 este etaj tehnic), bloc reabilitat (fara probleme cu terasa), gresie, faianta, parchet, termopan, posibilitate centrala termica, scara impecabila, accepta credit,
 • Suprafata 93 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 10:12

et 3/4, decomandat, fara imbunatatiri, necesita renovare, blocul este dupa cutremurul din 1977, 2 bai, boxa, Loc Parcare, toate actele sunt pregatite, zona linisitita, posibilitate centrala. Oferta Exclusiva
 • Suprafata 82 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 10:12

liniste, verdeata, aproape de metrou si parc, et. 2/4, decomandat, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, vedere mixta, 2 grupuri sanitare, instalatii sanitare schimbate, toate actele
 • Suprafata 80 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 6, ieri, 10:10

4 camere confort 1 semidecomandat, etaj 5/8, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, bloc 1980,
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 11 min.
Sector 6, ieri, 10:06

Pajura, 4 cam. in vila, et. 2/3, decomandat, cu garaj, boxa, 2 balcoane, bloc reabilitat. Vand urgent! Pret negociabil.
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 2 min.
Sector 1, ieri, 10:04

Calea Calarasilor P-ta Sfanta Vineri, Piata Unirii, ultracentral, Cartierul Evreiesc, Traian bloc 2015, etaj 2, semidec., bloc cu lift, P+3+M, vedere spate, su= 87 mp, terasa 8 mp, st 95 mp
 • Suprafata 95 mp
 • An 2015
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 15 min.
Sector 3, ieri, 09:58

Ca oras-capitala, Bucurestiul este plin de „bijuterii” arhitecturale, de o incontestabila valoare artistica si istorica. Cladirile vechi au, fara indoiala, un farmec doar al lor, ce se cere pus in lumina prin alegerea unei amenajari potrivite. Doresc sa va prezint oferta de vanzare a unui ..
 • Suprafata 135 mp
 • An 1930
 • Etaj 2 din 2
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:22

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere decomandate
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere semidecomandate
Grivita - Gara de Nord
Grivita - Gara de Nord
Drumul Taberei - Ghencea
4+ camere cu centrala termica