sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Garsoniere - 624 anunturi

Garsoniera confort 1 decomandat etaj 5/8 imbunatatiri 43 mp constructie 1986 mobilata utilata bloc mixt reabilitat negociabil
 • Suprafata 43 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Sector 1, ieri, 12:10

8/8(etajul tehnic acopera jumatate din suprafata), intr-un bloc construit in anul 1987, decomandat cu o suprafata de 40mp.confort 1,aer conditionat, usa metalica(intrare), gresie, faianta, parchet.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 4, ieri, 12:06

Militari Lujerului, metrou, garsoniera cf. 1 sporit, decom, libera, centrala termica,bloc mixt, cadastru , intabulare, bloc fara risc seismic, acces imediat metrou, merita vazuta,
 • Suprafata 42 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 16 din 16
 • 6 min.
Sector 6, ieri, 12:04

apropiere metrou Dristor, apropiere piata Alba Iulia, garsoniera confort 1 sporit, decomandata, spatioasa, 39 mp, balcon inchis, curata, cadastru, intabulare, agentie,
 • Suprafata 39 mp
 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Sector 3, ieri, 11:52

garsoniera 40 mp, decomandat, etaj 8/10, an bloc 1986, reabilitat, 2 lifturi, aer conditionat, termopan, parchet, boiler Ariston, se vinde mobilata Ariston, Franke,
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, ieri, 11:51

vanzare garsoniera 3 minute metrou Nicolae Grigorescu, 4-5 min. de parc IOR, pozitionata in planul 2, pe Aleea Fuiorului, garsoniera este mobilata, utilata, renovata si se vinde astfel cu 47.500 euro
 • Suprafata 28 mp
 • An 1970
 • Etaj 6 din 10
Sector 3, ieri, 11:51

38.500 €
de vanzare garsoniera decomandata, ansamblu situat pe Sos. Oltenitei, suprafata de 29 mp+6.75 mp terasa. Se poate viziona la orice ora, etaj disponibil 2 din 4. Varietate de compartimentari. Oferta,
 • Suprafata 36 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Popesti - Leordeni, ieri, 11:51

Comision 0%. Va propun spre vanzare o garsoniera transformata in 2camere , situat la et 3, intr-un bloc civilizat de 4 nivele . Garsoniera are urmatoarele finisaje : gresie, faianta, parchet, termopane, tocarie interioara noua, usa metalica , aer conditionat. Garsoniera se vinde mobilata si..
 • Suprafata 41 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, ieri, 11:50

Comision 0%. Va propun spre vanzare o garsoniera transformata in 2camere , situat la et 3, intr-un bloc civilizat de 4 nivele . Garsoniera are urmatoarele finisaje : gresie, faianta, parchet, termopane, tocarie interioara noua, usa metalica , aer conditionat. Garsoniera se vinde mobilata si..
 • Suprafata 41 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:50

Militari Virtutii, cf.1,decomandat,etj.2/8, an constructie 1987, suprafata 42 mp.Garsoniera dispune de termopan, parchet,gresie,faianta,usa metalica.Se vinde mobilata si utilata asa cum este prezentata in anunt. In apropierea imobilului avem statia de metrou Lujerului, linii Stb, si piata.Este o i..
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 11:45

Valea Ialomitei, cf. 1, decomandata, parter inalt/4, gresie,faianta, usa metalica, foarte curata, bloc mixt, acte, la 4 minute de metrou. Ideal locuit sau investitie. Zona verde si linistita.
 • Suprafata 34 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 11:44

Auchan- Lasermed cf 1 semidecomandat p/9 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat contorizat libera toate actele acc credit
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Sector 6, ieri, 11:41

Brasov stradal -Plazza Romania parc sahisti linia 41 cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, gresie faianta parchet, termopan, instalatii noi, renovat oct 2021 libera, acte acc credit,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 6, ieri, 11:41

Auchan semistradal, Lasermed, cf 1, semidecomandat, etaj 1/9, libera, contorizata, balcon, termopan, usa metalica, acc. credit.
 • Suprafata 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 9
Sector 6, ieri, 11:41

Berceni- metrou Leonida- garsoniere spatioase, decomandate, 38mp, predare la cheie, centrala termica, finisaje moderne, posibilitate parcare. Se accepta credit Prima Casa si plata cash!
 • Suprafata 38 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 11:40

proprietar vand garsoniera 37 mp, decomandata, utilata, mobilata, etaj 7/10, bloc 2008, centrala termica, pret negociabil.
Bucuresti, ieri, 11:40

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri, scoala, gradinite.
Bucuresti, ieri, 11:40

17.000 €
conf 2, baie, bucatarie, necesita renovare, gaze, canalizare, 25 mp, fara agentii.
 • Suprafata 25 mp
Bucuresti, ieri, 11:38

Lasermed semistradal cf 1 semidecomandat termopan necesita amenajari totale libera, contorizata acte cash,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
Sector 6, ieri, 11:37

Bloc mixt cf 1, decomandat, etaj 7/10, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata utilata, ctie 1982 geam la baie, toate actele, acc credit,
 • Suprafata 35 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 11:37

Valea Oltului, p/4, decomandata, bloc reabilitat, renovata recent, mobilata si utilata complet, instalatii schimbate, totul nou, acte, pret discutabil
 • Suprafata 35 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 1 min.
Sector 6, ieri, 11:37

stradal cf. 1, termopan (balcon ) reabilitat libera contorizat, fara amenajari, acte in curs, acc credit pret discutabil,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 11:36

vand garsoniera cf 3 cu inbunatatiri apa calda la boilar libere toate actele mobilata pret disc.,
 • Suprafata 17 mp
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 11:36

colt cu bd. Pallady, garsoniera, include mobila si electrocasnice, termopan, rulou ext., geam, usa metalica, interfon, cablu net/tv parcare,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 3, ieri, 11:35

Favorit cf 1 semidecomandat etaj 3/9 faianta, gresie, parchet, balcon, acte, libera, mobilata acc credit,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
Sector 6, ieri, 11:35

vand garsoniera cf 3 libera toate actele cu inbunatatiri scara curata pret disc.,
 • Suprafata 17 mp
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 11:30

bloc mixt, garsoniera confort2 sporit, 23 mp, intretinuta, termopan, parchet, mobilata si utilata, cadastru, intabulare, agentie,
 • Suprafata 23 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 2, ieri, 11:30

30.500 €
Pantelimon- Marcu Armasul, garsoniera semidecomandata etaj 6/10, 24mp, an constructie 1974, toate utilitatile
 • Suprafata 24 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 2, ieri, 11:25

stradal, garsoniera decomandata, etaj 5/8, vedere bulevard, suprafata 40 mp, mobilata si utilata modern, ideal locuit/investitie, bloc monolit, constructie 1998, cadastru, intabulare,
 • Suprafata 40 mp
 • An 1998
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Sector 3, ieri, 11:23

bloc 1980, etaj 1/10, fara imbunatatiri, libera, acte la zi, ideala investitie sau locuit, sunati pentru vizionare.
 • Suprafata 31 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Sector 2, ieri, 11:22

Militari Drumul Ciorogarla; suprafete generoase; terase mari; finisaje superioare; parcare subterana( nu este inclusa in pret); cel mai bun raport calitate-pret; randament investitional mare.
 • Suprafata 86 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
Sector 6, ieri, 11:17

OFERTA Speciala prelansare! Promotii atractive si REDUCERE 1.000 EURO pt unitatile de la ultimul etaj! Contacteaza-ne!
 • Suprafata 45 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2
Sector 6, ieri, 11:17

vand garsoniera deosebita in ANL Colentina, suprafata 41 mp, finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, etaj 3/3, aproape de mijloace de transport, piata, gradinita, scoala,
 • Suprafata 41 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 2, ieri, 11:16

OFERTA Speciala prelansare! Promotii atractive si REDUCERI Substantiale! Contacteaza-ne!
 • Suprafata 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2
Sector 6, ieri, 11:16

garsoniera etaj inferior 4/9, vis-a-vis de Plaza Mall, la 50 m de intersectia Bd. Timisoara cu Brasov. Foarte aproape de statia de tramvai 41 si 5 min. metrou Drumul Taberei, 5 min. Piata Moghioros,
 • Suprafata 32 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Sector 6, ieri, 11:16

Militari, Piata Gorjului, confort 1, decomandata, parter inalt cu balcon, in bloc mixt reabilitat, 40 mp, libera, disponibila imediat
 • An 1967
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
Sector 6, ieri, 11:15

Str. Valea Cricovului nr. 100, et. P/4, an 2013, orientata catre Est, luminoasa, comision cumparator 0%, mobilata, utilata, luminoasa, terasa generoasa, metrou Valea Ialomitei, Lidl, Kaufland, Mega
 • Suprafata 31 mp
 • An 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 11:13

Garsoniera decomandata Popesti Leordeni Se accepta credit ipotecar sau plata integala la antecontract. Garsoniera are o suprafata totala utila de 39mp, in componenta un balcon de 4mp. Este decomandata, compartimentare clasica, cu spatii utile depozitarii. Amplasarea lui este pe Sos Leordeni..
 • Suprafata 39 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 11:13

dezvoltator imobiliar vinde garsoniere situate adiacent fata de str Drumul Fermei ,cu acces facil atat la metrou Dimitrie Leonida (cartierul Berceni) cat si la Sos. Oltenitei (Popesti-Leordeni),
 • Suprafata 29 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 11:12

Garsoniera gata de mutare Metrou Berceni Va oferim spre vanzare o garsoniera in suprafat totala utila de 38mp, incluzand si un balcon de 4.5mp. Balcon este inchis de catre dezvoltator in termopan, cu calorifer, oferind astfel o mai buna izolatie termica. Imobilul se afla in apropierea pasarele..
 • Suprafata 37 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 11:09

cf. 2, apa, caldura, gaze, libera, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan. Acte pregatite pentru vanzare. Langa bloc este metrou, STB, Plaza, Lidl, piata, parc,
 • Suprafata 18 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 11:02

Direct dezvoltator, P+4, finalizare toamna 2022, pret 1200 euro/mp util, diverse suprafete, 1, 2, 3 camere, parcari la demisol, 1 km metrou Gorjului, 200 m STB, alte locatii gasiti la www.nuferilor.ro,
 • Suprafata 33 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 18 min.
Sector 6, ieri, 11:01

Dristor metrou, confort 1 semidecomandat, etajul 6/10, imbunatatiri, curat, balcon inchis, suprafata 31 mp, bloc construit in 1970, reabilitat termic, foarte aproape de metrou,
 • Suprafata 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 3, ieri, 10:55

Piata Iancului, Liceul Iulia Hasdeu, confort 1 semidecomandat, etajul 3/10, imbunatatiri, balcon inchis, suprafata 31 mp, bloc construit in 1965, reabilitat termic, nestradal, str. Oborul Nou
 • Suprafata 31 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 2, ieri, 10:54

confort 1 decomandat, etajul 3/4, imbunatatiri, balcon inchis, suprafata 30 mp, bloc construit in 1974, nestradal,
 • Suprafata 30 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 2, ieri, 10:54

Garsoniera mare decomandata, cu toate imbunatatirile, mobilta, partial utilata, geam la baie, balcon mare inchis in termopan. Bloc nestradal scara curata.
 • Suprafata 40 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Sector 2, ieri, 10:44

garsoniera decomandata, cu suprafata utila de 35 mp, Metalurgiei
 • Suprafata 35 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Sector 4, ieri, 10:35

gars. dec.-36mp,10min centru, STB Oltenitei/ Popesti-Leordeni; mai avem disponibile si cateva pe etaj intermediar (cu balcoane generoase).
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Ilfov, ieri, 10:34

garsoniera decomandata la etajul 2, superba, 40 m cu balcon inclus, mobilata si utilata ca in imagini, cu centala de apartament. Totul nou, doar te muti. Suna acum, merita vizionat si cumparata,
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 2, ieri, 10:33

55.000 €
bloc rusesc, reabilitat termic, se vinde mobilata utilata complet, termopan, usa metalica, spatii generoase de depozitare, boxa,
 • Suprafata 33 mp
 • An 1958
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Sector 3, ieri, 10:30

Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Garsoniere Bucuresti
Decomandate Bucuresti
Cu balcon Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
Bucurestii Noi - Damaroaia
Dupa 1977 Bucuresti
Garsoniere ieftine Bucuresti
Cu loc parcare Bucuresti