sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 263 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: Berceni-Giurgiului

cf. 1, cu imbunatatiri, balcon inchis si sus si jos, gradina cu flori, negociabil,
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, azi, 12:16

direct dezvoltator, tva inclus, apartament 2 camere tip studio, bucatarie open space, terasa, imobil nou, caramida porotherm, fatada ventilata, finisaje de calitate la alegere, 7 minute metrou,
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Etaj 2 din 11
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:12

Berceni, 2 camere, 10 min metrou M2, Aparatorii Patriei,
 • Suprafata 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:31

Vand ap 2 camere, cf. 1, 58mp+18mp balcon, decomandat, spatios, centrala termica, partial mobilat (dormitor, bucatarie) semi utilat. Se vinde exct cum arata in poze. Pret usor negociabil.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2013
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:15

Berceni, 2 camere, 10 min metrou M2, Aparatorii Patriei,
 • Suprafata 49 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:31

Se preda complet finisat cu g, f, p, t, um, ob, predare sf anului 2019. Se accepta Prima casa.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 11:28

studioul este pozitionat la etajul 1 din 5 si se preda cu gresie, faianta, parchet, centrala de ap, baie complet utilata. Mutare imediata. Se accepta orice tip de credit.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Popesti - Leordeni, azi, 11:28

vedere parc, termopan, parchet, gresie, fainta, usi interior schimbate, 2 AC, mobilat sau nemobilat, situat la 10 min de metrou, merita vazut.
 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:26

37.500 €
Berceni, 6/10, bloc stradal, termopan, geam la baie, liber, 2 lifturi, necesita renovare, ratb, piata, scoala si gradinita in imediata apropiere, 15 minute pana la metrou
Bucuresti, azi, 11:18

2 camere sector 4, Piata Resita, Berceni.
 • Suprafata 37 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, azi, 11:02

2 camere, 2 grupuri sanitare, Brancoveanu
 • Suprafata 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 11:02

2 camere, Eroii Revolutiei, Piata Progresu
 • Suprafata 43 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 11:02

apartament 2 camere, decomandat, finalizat, cu mutare imediata
 • Suprafata 52 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:28

50.000 €
2 camere, 49mp, decomandat, spatios, 10 minute metrou, se poate vine si mobilat. Imbunatatiri: parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 49 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 10:26

garsoniera superba, Brancoveanu, Turnu Magurele
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 10:18

2 camere tip studio, 39 mp, balcon, la cheie, fara comision, bloc tip vila, metrou la 10 min, posibilitate parcare, centrala, acceptam si credit la 38.500 euro, loc de joaca, magazine, gradinita.
 • Suprafata 39 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:07

2 camere Aparatorii Patriei bloc nou se vinde complet finisat si bransat la toate utilitatile.
 • Suprafata 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:48

apartament 2 camere: 51 mp - openspace / poze reale, imobil finalizat, mutare rapida, acces rapid RATB, acces facil: metrou;
 • Suprafata 51 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:42

apartament 2 camere: 57 mp, imobil finalizat mutare rapida. Acces rapid: STB, acces facil: metrou discount pentru plata cash comision 0%
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:42

apartament 2 camere: 47 mp (exclusivist), finisaje premium la alegere, locatie excelenta, acces rapid Ratb si metrou, bloc nou, racordat la toate utilitatile, faza 2.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:42

apartament 2 camere; 54 mp. Bloc nou, racordat la toate utilitatile. Finisaje la alegere. Locatie excelenta. Mutare rapida. Acces rapid: Ratb, metrou. Comision 0.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 09:41

apartament 2 camere: 58 mp, mutare rapida, avans min. 5%/10 minute: metrou, Ratb. Acces rapid: puncte de interes comun.
 • Suprafata 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 09:41

Super oferta, apartament 2 camere: 51 mp + parcare proprie, bloc nou racordat la toate utilitatile, finisaje la alegere, lift hidraulic, bariera acces, acces rapid: RATB & Metrou.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 09:41

ansamblu rezidential format din 9 blocuri de apartamente, racordat la toate utilittile, lift hidraulic, finisaje la alegere, locatie excelenta cu acces rapid metrou si STB. Apartament 2 camere: 40 mp
 • Suprafata 40 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:41

47.000 €
Imobil finalizat, poze reale, mutare rapida, bloc nou racordat la toate utilittile, cu acces rapid RATB si acces facil: metrou, apartament 2 camere: 41 mp - OpenSpace.
 • Suprafata 41 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:41

bloc nou finalizat, racordat la toate utilitatile Apartament 2 camere: 68 mp SemiDecomandat cu 5 minute: Metrou Aparatorii Patriei, acces rapid: Mall, Piata, Magazine, Ratb.
 • Suprafata 68 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 09:41

renovat, foarte bine compartimentat, imbunatatiri: g, f, p, t, um, confortabil, aproape de metrou Piata Sudului, Sun Plaza, hipermarket, scoala, gradinita, piata, STB, ap. recomandabil, merita vazut
 • Suprafata 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 09:35

2 camere cu o suprafata de 50 mp situat in zona Brancoveanu, avand acces rapid catre arterele principale ale Capitalei, balcon spatios extins spre sufragerie, grup sanitar cu aerisire,
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 09:14

47.000 €
Aleea Podul Giurgiului, apartament camere, confort 1, decomandat, etaj 6/7, apartamentul prezinta multiple imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, instalatie electrica noua.
 • Suprafata 49 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, azi, 09:13

Apartament 2 camere, 65 mp, Dimitrie Leonida.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 09:11

61.000 €
apart. 2 camere, bd. Brancoveanu, stradal, renovat integral 2019. Dispune de gresie, faianta, parchet, usa metalica, usi interioare noi, instalatie sanitare si electrica. Exclus agentii sau site-uri
 • Suprafata 55 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 09:06

apartament 2 camere statia de metrou Apartorii Patriei, 50 mp utili, Berceni, sector 4.
 • Suprafata 50 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 08:56

48.000 €
chiar pe strada Uioara, bloc 4 etaje, reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele,
 • Suprafata 37 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 07:51

2 cam cf1 dec sos Giurgiului dr Gazarului, in spate la restaurant Mirador et2/7, bloc curat fara grad seismic fara imbunatatiri, scoli gradinite langa bloc urgent, discutabil.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1967
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Bucuresti, azi, 07:12

2 cam cf1, super zona, scoala, gradinita, piata, curat fara imbunatatiri, urgent.
 • Suprafata 52 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 07:12

imobilul este situat intr-o zona linistita langa Oraselul Copiilor, la 10 minute de mers pe jos de statiile pentru mijloacele de transport in comun 116, 141, 232, si de statia de metrou Brancoveanu.
 • Suprafata 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 06:20

Proprietar, vand, ap. 2 camere, semidecomandat, etaj 3/4, g+f+p+t, centrala termica proprie, aer conditionat, partial mobilat, balcon inchis, usa acces apartament metal, bloc reabilitat,
 • Suprafata 47 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Jilava, azi, 05:25

vanzare apartament 2 doua camere semidecomandate, centrala termica, etaj 3 si 4, 65 mp, hol, baie si wc serviciu, balcon, finisaje deosebite, mare si spatios, bucatarie mare generoasa, hol.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 22:32

apartament 2 camere, complet decomandat, mobilat, demisol inalt, gresie, faianta, parchet, se afla la 8 min. de mers pe jos fata de statia de metrou Aparatori Patriei.
 • Suprafata 40 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 3
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 14:56

2 camere tip studio, Berceni, Dimitrie Leonida
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 12:48

stradal, liber, gresie, faianta, parchet, termopane, recent renovat, la 5 minute de metrou piata Sudului, intre Mall Grand Arena, mall Sun Plaza, Lidl, Selgros, Auchan, Jumbo, autobuze 313, 312, 73, 102, 232. Cash.
 • Suprafata 48 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 03:25

Decomandat, str. Soseaua Berceni, confort 1 sporit, termopan la toate ferestrele si la balcon, bloc anvelopat, etaj 7/10, liber, cadastru si intabulare. Se acepta credit. Usor negociabil, agentie
 • Suprafata 55 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 20 iul, 17:52

vand apartament 2 camere, decomandat, suprafata utila 60 mp, etajul 3, finisaje incluse: gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare in baie, centrala termica de apartament.
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 13 min.
Bucuresti, 20 iul, 13:21

50.600 €
vand apartament 2 camere, semidecomandat, 51 mp utili, imobil nou, finisat deosebit, centrala proprie de apartament, bransat la toate utilitatile, situat aproape de statia de metrou Dimitrie Leonida.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 20 iul, 13:21

45.150 €
apartament 2 camere decomandat la Carrefour Gran Arena
 • Suprafata 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 20 iul, 13:21

Apartament cu 2 camere decomandat ce beneficiaza de camere spatioase si luminoase. Finisajele de cea mai buna calitate. Bransat la toate utilitatile. Reducere de 5% la plata cash
 • Suprafata 59 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, 20 iul, 13:20

Apartament cu 2 camere, disponibil in sectorul 4 al Capitalei avand un regim de inaltime P+4 etaje. Apartamentul se preda finisat la cheie si bransat la toate utilitatile. Reducere de 5% la plata cash
 • Suprafata 45 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, 20 iul, 13:20

sector 4, proprietar apartament cu 2 camere, spatios si luminos, etaj 2/4, bloc nou, cu structura de beton si compartimentat cu caramida porotherm. Suprafata utila este de 45 mp. Pret credit 38000 e,
 • Suprafata 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 20 iul, 13:20

43.150 €
Berceni, Brancoveanu, Luica, proprietar, vand apartament 2 camere, etaj 2/4, cu suprafata utila de 52 mp. In balcon se iese din living cat si din bucatarie.Decomandat integral. Bloc nou, din caramida.
 • Suprafata 52 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 20 iul, 13:20

apartament cu 2 camere situat in sectorul 4, zona Berceni, la doar cateva minute distanta fata de statia de metrou Aparatorii Patriei cu acces rapid si catre alte mijloace de transport in comun,
 • Suprafata 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 20 iul, 13:20

Ap. este la et. 3 intr-un bloc nou cu 8 etaje si se vinde la cheie cu finisaje moderne: tamplarie PVC Rehau cu geam Tripan si feronerie Roto, parchet, gresie, faianta. Centrala termica in condensatie,
 • Suprafata 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 20 iul, 13:19

Apt. 2 cam. Bucuresti
Apartamente 2 camere Berceni
Berceni - Giurgiului
2 camere cu balcon
Berceni - Giurgiului
Dupa cutremur Bucuresti
Berceni - Giurgiului
2 cam. ieftine Bucuresti
2 camere ansambluri rezid.
2 camere cu centrala termica