sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 3 camere - 470 anunturi
X închide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010

Pipera, Fabrica de Glucoza, trei camere, 88.68 mp utili, decomandat, vedere Lacul Tei, etaj 3/10, finisaje ultramoderne, contorizare individuala, centrala termica, balcon tip terasa. Pret negociabil.
 • Suprafata 89 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 03 iul, 17:24

124.500 €
vand apartament de 3 camere in complex Belvedere Residences, disponibil imediat, suprafata utila 88 mp utili, 2 bai, etaj 2
 • Suprafata 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 01 iul, 13:05

et. 4/8, cf. 1, semidecomandat, curat cu imbunatatiri, 2 grupuri sanitare, bloc 1982, instalatii sanitare si electrice noi, toate actele, accept credit.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 04 iul, 09:54

3 camere Piata Unirii, Biblioteca Nationala pe malul Dambovitei, bloc 1995, etaj 4/7, decomandat & bucatarie inchisa, 2 bai (cu geam), balcon, gresie termopane usa metalica, parcare rezervata, 80 mp.
 • Suprafata 80 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 15:50

langa Metro, bloc D+P+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 09:00

Rosu, bloc d+p+7, lift, dezvoltator, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, optional finisaje la alegere, parcare, finalizat, detalii la www.nuferilor.ro
 • Suprafata 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Apartamente Nuferilor
Bucuresti, azi, 04:15

Apartament 3 camere se vinde mobilat utilat Doua bai. Bucatarie. Balcon inchis. Doua debarale. Doua holuri. Boxa demisol. Foarte bine impartit. Dormitorul 1 cu baie de serviciu. Dormitorul 2 cu baia mare dush wc si chiuveta. Etaj 1 din 8 doua lifturi. Zona foarte linistita verde cu muti pomii. B..
 • Suprafata 67 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 23:25

apartament 3 camere, suprafata 60.68 mp +14 mp balcon, sector 4, acces rapid la mijloacele de transport. Racordat la toate utilitatile. Centrala termica proprie. Accept credit
 • Suprafata 60 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 12:09

apartament 3 camere, etaj 7/10, 2 lifuri, loc de joaca, Aviatiei, vedere Lacul Tei, metrou Pipera, parcare subterana, bloc nou, finisaje de lux, mutare imediata, Belvedere Residence, Promenada Mall
 • Suprafata 79 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 09:22

apartament cu 3 camere, 2 bai, decomandat, bucatarie inchisa, intr-un bloc p+5, cu lift, finisaje la alegere, Stb 178, 278 si 138 la 50 m, bucatarie 9.60 mp, utilitati canalizare, gaze, curent
 • Suprafata 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 02 iul, 14:35

3 camere, decomandat, 2 gr. sanitare, 79 mp utili, etaj 9 din 9, dotat cu centrala in condensare, caorifere si obiecte sanitare la baie, finisat pe gustul cumparatorului cu gresie, faianta si parchet.
 • Suprafata 79 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 9
Bucuresti, 29 iun, 16:03

AMBIANCE RESIDENCE este un complex de apartamente inteligente, avand la baza conceptul SMART HOUSE, sistem care faciliteaza controlul prin aplicatie al iluminarii si al temperaturii si garanteaza un consum redus de energie. Complexul este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe Bulevardul Pip..
 • Suprafata 128 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj din 7
Bucuresti, 03 iul, 11:48

apartament 3 camere Drumul Taberei Serg Maj Cara Anghel cf. 1, decomandat, et. 4 din 8, balcon inchis, cu termopan 2 bai renovat complet, totul nou, an constructie 1984,
 • Suprafata 73 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 17:10

3 cam., semidec. etaj 3/4 din p+4+m, imobil cu 9 ap. finisaje personalizate 2 dormit., 2 bai, lift, luminos, 2 ap. pe nivel, 5 min de metrou M. Bravu, poze din ap., locuibil, tva inclus, dezvoltator.
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 21:55

apartament 3 camere 116 mp utili, amenajat lux, 1 min. metrou Mihai Bravu, proprietar, nu dezvoltator.
 • Suprafata 116 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:45

PARTICULAR Drumul Taberei, Compozitorilor, 1 Mai nr 31, stradal, semidecomandat, termopan usa metalica gresie faianta necesita amenajari 8/10, 2 grupuri sanitare, accept credit, cadastru, intabulare.
 • Suprafata 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:05

apartament spatios, 3 camere, confort urban/ Rahova, finisat complet, vandut la cheie, bloc nou, ansamblu rezidential,
 • Suprafata 74 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 14:58

finisaje complete la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu, reducere la plata cash
 • Suprafata 69 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 10:41

3 camere decomandat, Metalurgiei, Metrou aproape, mutare in toamna 2020. Blocul va avea spatii comerciale la parter. Distanta pana la autobuz se parcurge in 2 minute, iar pana la Metrou in 15 minute.
 • Suprafata 85 mp
 • An 2019
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, 02 iul, 13:53

3 camere, 109 mp utili, 2 grupuri sanitare, lift, finisaje premium, centrala proprie, calorifere, tamplarie PVC, parculet copii propriu, parcare asigurata. Pret 69.300 euro cash, 73.000 euro credit.
 • Suprafata 109 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 02 iul, 18:27

stradal, pozitie exceptionala, 7/9, cf. 1 sp, dec., 82 mp, 2 bai, 2balcoane, vedere mixta, superba, orientare est - vest, luminos, bucatarie mobilata si utilata, g, f, p, t, usa metalica, 2 unitati de aer conditionat, cadastru si intabulare, investitie
 • Suprafata 82 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 17 min.
Bucuresti, 03 iul, 13:37

bloc P+4, apartament 3 camere, decomandat, lift, 2 bai, dormitor cu dresing si baie matrimoniala, toate utilitatile si infrastructura completa. Loc parcare/2000 euro. Se accepta credit,
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 15:05

AMBIANCE RESIDENCE este un complex de apartamente inteligente, avand la baza conceptul SMART HOUSE, sistem care faciliteaza controlul prin aplicatie al iluminarii si al temperaturii si garanteaza un consum redus de energie. Complexul este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe Bulevardul Pip..
 • Suprafata 87 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj din 7
Bucuresti, 03 iul, 13:48

apartament 3 camere ansamblu nou, etaj intermediar
 • Suprafata 89 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 02 iul, 08:55

apartament 3 camere, imbunatatiri, ferestre PVC, usa metalica, parchet, aer conditionat, balcon inchis, bloc anvelopat termic, negociabil,
 • Suprafata 70 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
Bucuresti, 24 iun, 19:30

3 camere gata, bulevardul Metalurgiei, Berceni,
 • Suprafata 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, 04 iul, 12:29

constructie in curs de edificare, finalizare 2020. Apartment 3 camere 96 mp. Northside Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu Sisesti
 • Suprafata 96 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 25 iun, 16:23

73.900 €
vand ap. 3 camere, parcare inclusa, 70 mp, Rahova, Confort Urban, bloc nou, 8/9, finisat complet, vandut la cheie.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Bucuresti, azi, 14:58

Apartament 3 camere deosebit, nou, Militari Tineretului, 65 mpu, decomandat.
 • Suprafata 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, 03 iul, 13:54

apartament 3 camere decomandat, 2 bai, balcon, complet finisat, centrala, bucatarie mare inchisa, finalizat 2019, se accepta credit, intabulat, 150m RATB, Metrou Pacii, Fara comision. Pret pt 80% avans
 • Suprafata 72 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 01 iul, 16:09

apartament 3 camere, constructie in curs de edificare, finalizare 2021. Apartament 3 camere, 125 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu Sisesti
 • Suprafata 126 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 25 iun, 01:20

la cheie, disponibil la et. 1/3, centrala proprie, videointerfon, obiecte sanitare in cele doua bai, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului, 69.900 euro,
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 03 iul, 16:30

finisaje complete la alegere, centrala proprie, 2 bai, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu
 • Suprafata 85 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 04 iul, 14:26

apartamentul se regaseste la etajul 6 din 7, beneficiaza de o compartimentare moderna cu 3 camere spatioase si luminoase (dupa cum se vede in schita), in vecinatate a intersectiei Luica cu Brancoveanu
 • Suprafata 93 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Bucuresti, 30 iun, 10:15

99.500 €
proprietar vand apartament 3 camere decomandat 89 mp, et. 2, finisaje la alegere, termopane, centrala proprie, parcare, lift silentios, acces facil la mijloacele de transport in comun.
 • Suprafata 92 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 29 iun, 13:55

apartament 3 camere mobilat si utilat, suprafata 67 mp, decomandat, 3/8, renovat, vedere spate, bloc anvelopat, an constructie 1986. Apartamentul se vinde asa cum se vede in poze (inchiriere 400 Euro)
 • Suprafata 67 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 03 iul, 01:40

apartamentul scos la vanzare va fi predat in vara anului 2020 blocul este in constructie. se lucreaza la structura. Suprafata de 61 mp + 14 mp balcon.
 • Suprafata 75 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 02 iul, 13:53

str. Acvilei nr 42, bloc nou, decomandat, compartimentare caramida, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, apartamente finisate complet, bai utilate, parcare proprie, accept credit, mijloace de transport 138, 178, 611.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 6
Bucuresti, azi, 15:30

mutare imediata. Apartament 3 camere. Nou. Decomandat. 70 mp, parter, situat langa scoala 308. Este bransat la toate utilitatile Sectorului 4. Se accepta plata prin orice tip de credit bancar.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 14:27

RoKa Residence va propune achizitionarea direct de la dezvoltator a unui apartament tip penthouse cu 3 camere decomandate, in suprafata utila totala de 120,02 mp (inclusiv doua terase in suprafata de 21,06 mp), situat stradal pe Nerva Traian, chiar langa centrul urban Timpuri Noi Square, la 270 metr..
 • Suprafata 120 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 11
 • 4 min.
Bucuresti, 02 iul, 09:27

76.500 €
zona Drumul Gazarului, mutare imediata, apartament decomandat de 3 camere cu o suprafata utila aproximativa de 69,48 mp, cu 2 bai, complet finisat si gata de mutare, compartimentat excelent
 • Suprafata 69 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, 29 iun, 15:53

Dambovita10.ro ansamblu rezidential la cateva minute mers pe jos de metrou Petrache Poenaru. 3 camere suprafata 81 mpc (71 mpu), semidecomandat, bucatarie inchisa, pretul nu include TVA
 • Suprafata 81 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 15 min.
Bucuresti, 21 iun, 20:35

apartament 3 camere, etaj intermediar, finisaje lux, contorizare individuala, zona deosebita, mutare imediata
 • Suprafata 88 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:07

strada Barnova, etaj 6/10, apartament 3 camere decomandate, renovat complet, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber, mobilat;
 • Suprafata 68 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 04 iul, 12:49

apartament doua camere disponibil pe etaj intr-un bloc nou la cca 8-10 minute de Aparatori Patriei, finisaje la alegere, compartimentat foarte bine.
 • Suprafata 61 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, 02 iul, 08:55

AMBIANCE RESIDENCE este un complex de apartamente inteligente, avand la baza conceptul SMART HOUSE, sistem care faciliteaza controlul prin aplicatie al iluminarii si al temperaturii si garanteaza un consum redus de energie. Complexul este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe Bulevardul Pip..
 • Suprafata 111 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj din 7
Bucuresti, 03 iul, 11:33

apartamentul de 3 camere este disponibil pe parter intr-un imobil nou, P+6E situat in apropierea centrului comercial Carrefour Grand Arena, cu acces direct la mijloacele de transport in comun,
 • Suprafata 79 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Bucuresti, azi, 15:02

Titel Petrescu cf 1 semidecomandat ctie 1985 etaj 7/8 gresie faianta usa metalica 2 grupuri sanitare 1 balcon acte acc credit.
 • Suprafata 72 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 03 iul, 17:49

Barbu Vacarescu, amplasament exceptional, zona Babu Vacarescu, in proximitatea cartierului Aviatiei, cu vedere directa catre lacul Tei, cai practice de acces catre metrou Pipera si Aurel Vlaicu
 • Suprafata 77 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:44

3 camere, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, comision 0, TVA 5%inclus, direct dezvoltator, imobil nou modern,10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138;178, finisaje la alegere, centrala proprie, se accepta credit,
 • Suprafata 71 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
MT Residence
Bucuresti, azi, 10:50

Brancoveanu - finalizat, 3 camere decomandat, imobil nou, finisaje premium la alegere, centrala proprie 24kw, posibilitate de achizitie prin orice tip de credit bancar.
 • Suprafata 88 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 01 iul, 17:48

Apartament in bloc nou pe str. Ghe. Ionescu Sisesti, imobil nou, cu finisaje din gama medie/high create special pentru tine, comision 0%,pretul nu include TVA. Baneasa, Sisesti, Bucurestii Noi, Nord,
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, azi, 10:09

AMBIANCE RESIDENCE este un complex de apartamente inteligente, avand la baza conceptul SMART HOUSE, sistem care faciliteaza controlul prin aplicatie al iluminarii si al temperaturii si garanteaza un consum redus de energie. Complexul este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe Bulevardul Pip..
 • Suprafata 90 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj din 7
Bucuresti, 03 iul, 11:03

Strada Acvilei nr 42,S+P+6E- bloc nou, se preda finisat la cheie, 80 mp, 2 gr sanitare CT, compartimentare caramida, bransat la toate utilitatile, loc parcare inclus in pret, mijloace de transport 178,138,278, R420, accept credit.
 • Suprafata 80 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, 24 iun, 15:41

mutare imediata, direct dezvoltator, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisaje la alegere, centrala proprie, 2 gr. sanitare,1 balcon, 57 mp, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 1min. Ratb 138; 178 TVA 5% inclus.
 • Suprafata 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, azi, 10:51

constructie in curs de edificare, finalizare 2021. Apartment 3 camere, 96 mp. NorthSide Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu Sisesti
 • Suprafata 96 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 15 min.
Bucuresti, 25 iun, 01:20

AMBIANCE RESIDENCE este un complex de apartamente inteligente, avand la baza conceptul SMART HOUSE, sistem care faciliteaza controlul prin aplicatie al iluminarii si al temperaturii si garanteaza un consum redus de energie. Complexul este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe Bulevardul Pip..
 • Suprafata 104 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj din 7
Bucuresti, 03 iul, 17:06

vand apartament cu 3 camere decomandat cu suprafata utila de 69.48 mp balcon, disponibil la parter, intr-un bloc nou cu regim de inaltime P+3E.
 • Suprafata 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 12:09

Dupa cutremur Bucuresti
Apt. 3 camere Bucuresti
3 camere cu balcon
3 camere in ansambluri rezid.
3 camere cu centrala termica
3 camere decomandate
3 camere 2 grupuri sanitare
3 camere cu loc parcare
3 camere ieftine Bucuresti
Apt. 3 camere Militari