sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 136 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010

bulevardul Unirii, Fantani 4 camere. Va oferim spre vanzare un apartament cu o locatie deosebita, situat pe bulevardul Unirii
 • Suprafata 100 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 14 iun, 22:05

Oferim spre vanzare apartament 4 camere, an constructie 1990. Apartamentul este situat in apropierea Prosper Center intr-un bloc reabilitat termic. Acesta a fost complet renovat, instalatiile sanitare si electrice dar si coloanele de apa calda si rece schimbate, are hol H, bucatarie mare, living, 2 ..
 • Suprafata 90 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, 15 iun, 13:27

penthouse luminos 4 camere, pe o strada linistita din sos Jiului, decomandat, 3 balcoane, centrala proprie, garaj si boxa subsol, liftul avand acces direct in apartament, vecini civilizati,
 • Suprafata 145 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:56

1 Mai, confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, bloc 1984 curat, 2 lifturi, terasa refacuta, liber, acte, acces facil Ratb, Scoala 59 in imediata apropiere, gradinita, parc, market,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 20 mai, 14:35

10 minute metrou Dristor, 5 minute mall Vitan, bloc rebilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

vanzare 4 camere, cf semidec., bloc 1982, reabilitat termic, cu gresie, faianta, parchet , usa metalica, renovat recent centrala proprie, gazele contorizate, 84 mp cu 2 grup sanitare,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 12 apr, 13:04

et 1/8, doua balcoane inchise in termopan, 3 debarale, 2 aer conditionat, contor gaze, gresie faianta parchet termopan usa metalica, bloc civilizat propus spre reabilitare, parcare ADP, mobila inclusa,
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 18 min.
Bucuresti, 14 iun, 01:40

4 cam transf. in 3 cam cu Autoriz, living 50 mp, bucatarie 18 mp, 2 dorm. 13 mp si 11 mp, 2 bai, 2 holuri, dressing, interfon, finisat, scara finisata lux, 2 lifturi, vedere S-V, toate actele, M 2 min, pret neg.
 • Suprafata 111 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 16 iun, 21:43

comision 0, apartament duplex 5 camere, etaj m/p+2+m, suprf utila 140 mp, suprf. construita 238 mp, an 2019, 4 bai, 3 terase in suprf. de 65 mp, 2 locuri de parcare acoperite incluse, centrala, tva inclus
 • Suprafata 140 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Regimentului Residence 39-43
Bucuresti, 13 iun, 08:45

Unirii, Fantani, stradal, apartament 4 camere transformat din 5 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 120 mp, vedere mixta, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990
 • Suprafata 120 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 14 iun, 14:56

4 camere, 2 grupuri sanitare, 2018, suprafata 104 mp utili, 5 minute pana la metrou N. Grigorescu. Finisaje de lux, centrala Bosch, sanitare Grohe, intrerupatoare si prize Panasonic. Predare imediata.
 • Suprafata 104 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:49

1/10, cf. 1, semidec., 92 mp, 2 bai, 2 balcoane spatioase, bloc fara risc seismic, vedere stradala, orientat pe sud, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer condit, instal noi, cadastru si intab, acc credit, neg.
 • Suprafata 92 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 13 iun, 17:13

Proprietar, 3 min. metrou Grigorescu, 7 min. parc, 12 min. Park Lake, 3 camere dar se poate recompartimenta in 4 sau 5 camere, posibilitate pt. 2 locuri de parcare in subteran, mutare rapida.
 • Suprafata 116 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, 21 mai, 15:34

pozitie buna, zona excelenta, camere spatioase, sufrageria de 19 mp si bucataria de 9 mp, reamenajat complet in urma cu 5 ani, nu au fost facute modificari structurale.
 • Suprafata 92 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 12:04

prima casa, ipotecar sau cash, 85500 euro vand ap. 4 cam. semidec, etaj 3/8, bloc constr. 1985, reabilitat termic, Kaufland Iriceanu, zona linistita, luminos, spatios, saptii depozitare.
 • Suprafata 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 10 iun, 23:12

Unirii, Camera de Comert, stradal, 6/8, decomandat, 3 balcoane, 105 mp, 2 gr. sanitare(unul cu geam) vedere mixta, bloc monolit, constructie 2003, cadastru, intabulare, boxa subsol, loc parcare, liber.
 • Suprafata 105 mp
 • An 2003
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, 14 iun, 14:59

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere frumoasa, cadastru-intabulare, se accepta credit, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, 13 iun, 11:18

Agentia Imobiliara RealKom va ofera spre vanzare duplex de 5 camere, 157 mp, etajul 6+7/7, bloc de monolit construit in anul 2000, 2 terase, mobilat si utilat complet, comision 0% www.realkom.ro
 • Suprafata 157 mp
 • An 2000
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 7 min.
Bucuresti, 12 iun, 09:56

Smart Rezidential va propune spre achizitie un apartament de 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, debara, mobilat si utilat, 5-6 min mers pe jos pana la metrou Timpuri Noi. Pret Neg.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 10:07

va propunem catre vanzare un apartament de 4 camere, decomandat, care se desfasoara pe 2 nivele, respectiv etajul 4 unde regasim living, bucatarie, baie si mansarda cu 3 dormitoare si 2 bai.
 • Suprafata 85 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 iun, 07:08

bloc din 1996, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, termopane, gresie, faianta, geam baie, 90 mp
 • Suprafata 90 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 16 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:10

5 camere, apartament deosebit, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termoane, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, vedere spate, stradal
 • Suprafata 100 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

apartament 4 camere lux, bloc nou, in suprafata de 99 mp in cartierul Berceni. Utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, internet + tv), tamplarie PVC Salamandaer. Finisaje lux,
 • Suprafata 99 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 14 iun, 09:10

parter, fara balcon, decomandat, ideal firma dar si locuinta, necesita amenajare, acte la zi, cash/ credit, vecinatati: Unirii, Decebal, Dristor,
 • Suprafata 96 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 01 apr, 11:42

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 15 iun, 11:28

vindem apartament situat pe strada margeanului intersectata cu strada barca.proprietatea are o suprafata generoasa de 98 de m.p, 4 camere, 2 grupuri sanitare, spatii pentru depozitare si 2 balcoane.
 • Suprafata 98 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
Bucuresti, ieri, 14:07

1996 anul constructiei, oferta vanzare duplex de 4 camere pe bulevardul Decebal, 152 mp, 6 balcoane, etajul 6+7/8, bloc de monolit, vedere si acces stradal, paza. www.realkom.ro.
 • Suprafata 152 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, 12 iun, 09:59

constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Intrebati si de celelalte proiecte, poze reale
 • Suprafata 90 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:15

150.000 €
Decebal- parter/4, apartament 4 camere modificat, deosebit, suprafata 115mp, ideal firma/salon infrumusetare/ notariat/cabinet medical, intrarea in apartament se poate face si direct din strada, liber.
 • Suprafata 115 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 14 iun, 14:56

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 12:48

vand apartament 4 camere, decomandat, etaj 4/4, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, 2 locuri de parcare, imbunatatiri. Pret negociabil
 • Suprafata 100 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 20:08

ap 4 camere, bloc 1978, reabilitat, et 6/12, 106 mp, decomandat, vedere dubla, 2 balcoane. Renovat, faianta, gresie, parchet, termopan, usi noi, usa metalica la intrare. Modificarile autorizate, cuprinse in cadastru.
 • Suprafata 106 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 12
Bucuresti, 10 iun, 12:12

2009 anul constructiei, oferta vanzare penthouse de 5 camere pe Strada Dem. Teodorescu, 263 mp, jacuzzi, 4 seminee, 5 boxe, centrala proprie, modern mobilat si utilat, et 6+7+8/8 www.realkom.ro
 • Suprafata 263 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 14 min.
Bucuresti, 12 iun, 09:58

va invitam sa achizitionati un apartament cu 4 camere, amplasat in zona centrala a Bucurestiului, cu acces rapid catre toate punctele de interes.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 13 iun, 12:26

constructie in curs de edificare, finalizare 2021. Apartment 4 camere 131 mp. Northside Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti
 • Suprafata 131 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 14 iun, 05:55

4 camere tip duplex, cu vedere pe Bd Decebal, bloc monolit,
 • Suprafata 130 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:12

Libertatii-Izvor, vedere panoramica parc Izvor,apartament 4 camere, etaj 3/7, decomandat, 2 balcoane, vedere mixta, suprafata 100mp, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 14 iun, 15:02

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, 14 iun, 12:21

125.000 €
ansamblu vile, ratb, metrou, loc joaca copii, linistit, sigur, contorizare individuala, 3 niveluri, living, bucatarie, 2 bai, 2 dormitoare, mansarda, scara interioara, finisaje lux, centrala proprie, usa metal.
 • Suprafata 131 mp
 • An 2011
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
 • 16 min.
Bucuresti, 16 iun, 08:05

Billa, Moghioros, cf 1 decomandat etaj 7/10 ctie 1982 parchet termopan usa metalica izolat interior 2 gr sanitare 2 balcoane 2 debarale liber contorizat toate actele acc credit.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 30 mai, 14:39

4 camere 84 mp, 1984, etaj 4/8, 2 bai cu cada si dus, g, f, t, ac, 2 balcoane inchise, 10 minute de mers de Mega Mall, 14 minute de metrou Piata Iancului, cadastru, intabulare, se accepta credit ip.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:07

apartament 4-5 camere, duplex, etajul 4 si etajul 5/P+5, 188 mp totali, living, 3 dormitoare, birou, dressing-uri, 3 bai, terasa 16 mp/ balcon 5 mp, loc de parcare subterana, mobilat si utilat complet;
 • Suprafata 188 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:27

4 camere decomandate, vedere mixta, bloc monolit, situat la 1 minut de metrou.
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:13

4 camere semidecomandat, renovat, instalatie electrica si sanitara schimbata, centrala proprie, vedere spate, bloc reabilitat, scara foarte curata, 2 grupuri sanitare, dressing mare.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:49

4 camere decomandate, bloc monolit, stradal, vedere panoramica, liber,
 • Suprafata 100 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 09:12

mobilat si utilat, va propun un apartament cu 4 camere pe Calea Mosilor, aproape de intersectia cu Mihai Eminescu de unde aveti legaturi catre mijloacele de transport in comun,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 10 iun, 16:31

Ideal Residence, ideal for your family, intr-o noua dezvoltare de clasa premium loc parcare acoperit. Termenul de finalizare 2019. comision 0. Discount pentru plata integrala;
 • Suprafata 141 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, 09 apr, 09:57

Comision 0. Direct dezvoltator, 4 decomandate, finisaje lux, finalizat. Brancoveanu, bransat la toate utilitatile orasului. Mutare rapida. Accept credit. Ansamblu Rezidential,
 • Suprafata 89 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 14 iun, 09:09

clinica Hiprocrat, 7/8, sdec, 2wc, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam baie, bloc fara risc seismic, cadastru intabulare, acc credit, eliberabil repede, loc parcare ADP,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 13 iun, 16:38

Agatha Barsescu, 10 minute metrou Dristor, bloc rebilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber, merita vazut.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 09:55

Grivita - Gara de Nord
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere Bucuresti
4+ camere decomandate
4+ camere 2 grupuri sanitare
Grivita - Gara de Nord
4+ camere cu centrala termica
4+ camere cu loc parcare
Grivita - Gara de Nord
4+ camere ansambluri rezid.