sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 95 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Zona: București
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010

Baneasa Cocosatu Nordului ap 5 cam p/4, bloc reabilitat termic, balcon, cf, necesita renovare, pret 143.000 euro, nediscutabil rog seriozitate, comision agentie 4.500 euro facturabili.
 • Suprafata 110 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 12 aug, 10:47

Parc Rahova - Petre Ispirescu, apartament 4 camere, decomandat, suprafata 100 mp, 2 bai, 2 balcoane din care 2 inchise, etaj 7/10, imobil 1985. Starea imobilului este buna. Apartamentul este renovat. Finisaje: vopsea lavabila, faianta, parchet, gresie, ferestre cu geam termopan, usile interioare sun..
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 24 iul, 17:26

4.900.000 €
Imobilul in suprafata de 4.668,51 mp se vinde cu proiect de modificare interioara si exterioara, urmarindu-se realizarea a 50 de apartamente,iar la parter si subsol amplasarea unui spatiu comercial (restaurant)
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • 19 min.
Bucuresti, 15 aug, 20:09

83.000 €
Dumbrava Noua, et 3/8, an constr. 1983,suprafata 90 mp, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare, acceptam credit, 2 locuri parcare, liber
 • Suprafata 90 mp
 • An 1983
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 13:15

apartament 4 camere de vanzare pe Calea Calarasilor, bloc din 1998 reabilitat termic in 2017, mobilat si utilat, 96 mp, etajul 8/8, terasa, paza, 2 bai, lift nou, comision 0. www.realkom.ro
 • Suprafata 96 mp
 • An 1998
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 19 min.
Bucuresti, 13 aug, 11:35

apartament 4 camere, semidecomandat, vedere panoramica spre Delta Vacaresti, gresie, faianta, parchet, termopan, pret negociabil.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 05 iul, 14:25

Libertatii-Izvor, vedere panoramica parc Izvor,apartament 4 camere, etaj 3/7, decomandat, 2 balcoane, vedere mixta, suprafata 100mp, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 12 aug, 11:31

apartament 4 camere, etaj 5/5, suprafata construita 192 mp, an 2019, orientare S-V, logie, terasa 37 mp, 3 bai, loc de parcare inclus, ac, centrala, se vinde finisat complet, comision 0%, +tva, neg.
 • Suprafata 119 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 15 min.
Bucuresti, 16 aug, 22:35

clinica Hiprocrat, 7/8, semidec., 2 wc, 2 balcoane, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, geam la baie, bl fara risc seismic, cadastru, intabulare, acc credit, loc parcare ADP
 • Suprafata 86 mp
 • An 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 14 aug, 10:26

vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie, 8 minute metrou, toate actele
 • Suprafata 85 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 12 aug, 13:40

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere frumoasa, cadastru-intabulare, se accepta credit, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, 15 aug, 12:45

K Imobiliare Consult va propune spre vanzare un apartament care necesita renovare de 4 camere, acesta se afla la etajul 3 al unui imobil construit in 1979 si care nu are risc seismic. Loc parcare
 • Suprafata 89 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, 12 aug, 09:42

87.000 €
ProCapital Development va ofera spre vanzare un apartament de 4 camere in zona Militari pe Bd Uverturii, apartamentul este situat la etajul 4 din 8.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1980
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 29 iun, 10:18

1 Mai, confort 1, semidecomandat, etaj 8/8, bloc 1984 curat, 2 lifturi, terasa refacuta, liber, acte, acces facil Ratb, Scoala 59 in imediata apropiere, gradinita, parc, market,
 • Suprafata 89 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 16 aug, 13:02

4 camere tipul 4B, suprafata construita 154,2 mp (129,4 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 16 mp si 11,6 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Est.
 • Suprafata 154 mp
 • An 2018
 • Decomandat
Bucuresti, 10 aug, 17:45

Unirii, Fantani, stradal, apartament 4 camere transformat din 5 camere, etaj 1/8, decomandat, suprafata 120 mp, vedere mixta, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1990
 • Suprafata 120 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 12 aug, 11:31

str. Pancota, bloc 1991, reabilitat termic, dec. 96 mp, foarte spatios, bucatarie mare, 2 bai, 2 debarale, centrala proprie, imb. termopan, cadastru, intabulare, eliberabil rapid, se accepta credit,
 • Suprafata 96 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 15 aug, 12:43

Poiana cu Aluni, 5 min sos., Colentina, 20 min., metrou Obor, aproape Parc, Lac Plumbuita, etaj 3/4, cf.1 dec. 85 mp, bloc 1986, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, imb, g, f, termopan.
 • Suprafata 85 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 16 iul, 13:32

constructie in curs de edificare, finalizare 2021. Apartment 4 camere 131 mp. Northside Park este situat in zona de nord a Bucurestiului, pe cel mai pretios teren de pe Gheorghe Ionescu-Sisesti
 • Suprafata 131 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 12 aug, 00:10

Comision 0. Direct dezvoltator, 4 decomandate, finisaje lux, finalizat. Brancoveanu, bransat la toate utilitatile orasului. Mutare rapida. Accept credit. Ansamblu Rezidential,
 • Suprafata 89 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 13 aug, 20:50

Decebal, BCR, stradal, duplex 4 camere, etaj 6+7/8, vedere integrala bulevard, decomandat, 4 balcoane, 2 grupuri sanitare, suprafata 130 mp, cadastru, intabulare, bloc monolit, constructie 1995,
 • Suprafata 130 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, 12 aug, 11:32

Va propunem spre vanzare un apartament cu 4 camere in suprafata totala de 187 mp, situat la nivelul 1 al imobilului Grand Residence, amplasat intr-o zona linistita si verde din nordul Bucurestiului.
 • Suprafata 187 mp
 • An 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 15 aug, 20:12

stradal, chiar vav parc, vedere mixta, 2 balcoane, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, instalatii electrice si sanitare schimbate, aer conditionat, geam baie ,situat la 7 min metrou;
 • Suprafata 86 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, 12 aug, 11:56

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, ieri, 17:45

ProCapital Development va ofera spre vanzare un apartament de 4 camere, in zona Gorjului, Militari, pe strada Dezrobirii. Imobilul se afla la doar 4 minute de mers pe jos fata de metrou Gorjului.
 • Suprafata 87 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, 28 iun, 18:33

penthouse luminos 4 camere, pe o strada linistita din sos Jiului, decomandat, 3 balcoane, centrala proprie, garaj si boxa subsol, liftul avand acces direct in apartament, vecini civilizati,
 • Suprafata 145 mp
 • An 2008
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Bucuresti, 14 aug, 08:40

Private House va propune spre vanzare un apartament in zona Pipera. Vanzare apartament 3 camere Pipera, Iancu Nicolae, strada Drumul Potcoavei, complex Carina Residence, bloc 2009.
 • Suprafata 163 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Bucuresti, 06 aug, 10:49

Procapital Development. Va propunem la vanzare, 4 camere confort lux, ultramodernn, etajul 2 in imobil exclusivist P+6 / 2017, premiat Best Residential Development Romania 2017.
 • Suprafata 134 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 6 min.
Bucuresti, 29 iun, 16:30

180.000 €
Decebal- parter/4, apartament 4 camere modificat, deosebit, suprafata 115mp, ideal firma/salon infrumusetare/ notariat/cabinet medical, intrarea in apartament se poate face si direct din strada, liber.
 • Suprafata 115 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 08 aug, 09:53

Titan, Ozana, Livada cu Nuci, bloc tip F, apart. 4 camere, dec, etaj 4 hol in forma de H, 2 gr. sanitare suprafata 82 mp, vedere mixta. Bloc reabilitat termic. Apartamentul necesita zugravit.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 14 min.
Bucuresti, 08 aug, 11:43

4 cam transf. in 3 cam cu Autoriz, living 50 mp, bucatarie 18 mp, 2 dorm. 13 mp si 11 mp, 2 bai, 2 holuri, dressing, interfon, finisat, scara finisata lux, 2 lifturi, vedere S-V, toate actele, M 2 min, pret neg.
 • Suprafata 111 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 16 aug, 15:44

4 camere tipul 4A, suprafata construita 130,2 mp (108,7 mp suprafata utila ce include cele 2 balcoane cu suprafete de 14,5 mp si 4,3 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Sud.
 • Suprafata 130 mp
 • An 2018
Bucuresti, 10 aug, 19:12

Unirii, Camera de Comert, stradal, 3/7, decomandat, 1 balcon, 100 mp, 2 gr. sanitare vedere mixta, bloc monolit, constructie 2003, cadastru, intabulare, loc parcare, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 2003
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 12 aug, 13:21

4 camere tipul 4C, situat la etajul 5, suprafata construita 147,8 mp (127,1 mp suprafata utila ce include terasa cu suprafata de 36,2 mp), decomandat, cu bucataria inchisa. Orientare Nord
 • Suprafata 148 mp
 • An 2018
Bucuresti, 10 aug, 10:54

apartament 4 camere lux, bloc nou, in suprafata de 99 mp in cartierul Berceni. Utilitati complete (curent, gaze, apa, canalizare, internet + tv), tamplarie PVC Salamandaer. Finisaje lux,
 • Suprafata 99 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 13 aug, 20:50

Bulevardul Ghencea, confort 1, decomandat, etaj 6/10, curat, imbunatatiri, acte, parcare ADP, acces facil mijloace de transport, Scoala 311, Gradinita Colt de Rai, negociabil.
 • Suprafata 86 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 14 aug, 15:48

Oferim spre vanzare apartament 4 camere, an constructie 1990 . Apartamentul este situat in apropierea Prosper Center intr-un bloc reabilitat termic. Acesta a fost complet renovat, instalatiile sanitare si electrice dar si coloanele de apa calda si rece schimbate, are hol H, bucatarie mare, living, ..
 • Suprafata 90 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3
Bucuresti, 26 iun, 10:42

4 camere 84 mp, 1984, etaj 4/8, 2 bai cu cada si dus, g, f, t, ac, 2 balcoane inchise, 10 minute de mers de Mega Mall, 14 minute de metrou Piata Iancului, cadastru, intabulare, se accepta credit ip.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 12 aug, 10:03

direct dezvoltator, apartament 4 camere total decomandat, etajul 1/7, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, tamplarie PVC cu geam termopan, constructie 2019, TVA inclus.
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Bucuresti, 14 aug, 15:41

Crangasi, vanzare ap. 5 camere, str. Al. Ivasiuc 2, vizavi S.20 Politie, SU 158 mp, tot etajul 1, bloc D+P+3E+M, an 1995, 2 wc, boxa pe etaj 5,5 mp, 2 intrari separate, lift, neamenajat, necompartim.
 • Suprafata 158 mp
 • An 1995
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 09:50

apartament 4 camere+curte, sector 4, comision 0.
 • Suprafata 102 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 13 aug, 22:11

apartament 4 camere, 91 utili, 100 mp totali, doua bai si doua balcoane, centrala termica, dec., 2/4, Str. Alexandru Moruzzi, langa Mall Vitan. Instalatii electrice si sanitare cupru facute recent
 • Suprafata 91 mp
 • An 1993
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 16 min.
Bucuresti, 13 aug, 20:55

apartament 4-5 camere, duplex, etajul 4 si etajul 5/P+5, 188 mp totali, living, 3 dormitoare, birou, dressing-uri, 3 bai, terasa 16 mp/ balcon 5 mp, loc de parcare subterana, mobilat si utilat complet;
 • Suprafata 188 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 05 aug, 12:16

130.000 €
apartament 4 camere Berceni, Drumul Gazarului, constructie 2019, finisaje Premium, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, parcare in curtea imobilului, un singur apartament pe nivel
 • Suprafata 108 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, 16 aug, 20:25

Metrou Obor 7 min. Mall Veranda 5 min. 2 bai, 2 balcoane, scara civilizata, reabilitat termic, termopan, imb. gresie, faianta, parchet, UM, termopan, cadastru, intabulare, se accepta credit,
 • Suprafata 85 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 15 min.
Bucuresti, 15 aug, 12:44

constructie noua, dezvoltator, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, locuri de parcare. Program L-D. Intrebati si de celelalte proiecte, poze reale
 • Suprafata 90 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 09:48

mobilat si utilat, va propun un apartament cu 4 camere pe Calea Mosilor, aproape de intersectia cu Mihai Eminescu de unde aveti legaturi catre mijloacele de transport in comun,
 • Suprafata 86 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Bucuresti, 16 aug, 12:50

Ideal Residence, ideal for your family, intr-o noua dezvoltare de clasa premium loc parcare acoperit. Termenul de finalizare 2019. comision 0. Discount pentru plata integrala;
 • Suprafata 141 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, 09 apr, 09:57

apartament 4 camere 237,7 mp utili, complet finisat si utilat cu centrala termica proprie, calorifere, obiecte sanitare, tamplarie PVC, geam termoizolant usa metalica, instalatii sanitare,
 • Suprafata 238 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 20:27

vand apartament decomandat, ideal firma dar si locuinta, necesita amenajare, 2 gr sanitare, foarte spatios, zona linistita, loc de parcare. Acte la zi, cash/credit, vecinatati: Unirii, Decebal, Dristor,
 • Suprafata 96 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 01 apr, 11:42

4 camere semidecomandat, renovat, instalatie electrica si sanitara schimbata, centrala proprie, vedere spate, bloc reabilitat, scara foarte curata, 2 grupuri sanitare, dressing mare.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 05 aug, 09:41

4+ camere Bucuresti
Dupa cutremur Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere 2 grupuri sanitare
4+ camere decomandate
4+ camere cu centrala termica
4+ camere cu loc parcare
Grivita - Gara de Nord
4+ camere ansambluri rezid.
4+ camere semidecomandate