sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 4+ camere - 71 anunturi
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi care te intereseaza

Distanta metrou: max. 10 min.

agentia Fullimobiliare oferta apartament 210 mp + 50 mp, terasa, parter/4 din 2010, liber, lux, liber ideal locuinta office, loc parcare, centrala, parchet masiv exotic, alarma, paza, non stop.
 • Suprafata 265 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 13 iun, 16:48

RoKa Residence va propune achizitionarea direct de la dezvoltator a unui apartament tip penthouse cu 5 camere decomandate in suprafata utila totala de 159,25 mp inclusiv terase (13,22 mp) situat central in zona Splaiul Uniri-Nerva Traian, la nici 300 metri distanta de metrou Timpuri Noi. Apartamentu..
 • Suprafata 159 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 11
 • 6 min.
Bucuresti, 10 iun, 12:05

Agatha Barsescu, 10 minute metrou Dristor, bloc rebilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber, merita vazut.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 13 iun, 09:39

oferta exclusiva. avem cheile proprietatii. Va oferim spre vanzare un apartament cu 4 camere situat in Militari zona Piata Gorjului, in planul secund de blocuri. Este situat la etajul 1 al unui bloc cu 4 nivele, bloc izolat termic, anvelopat prin programul Primariei. Apartamentul prezinta comp..
 • Suprafata 78 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, 02 iun, 19:26

bulevardul Unirii, Fantani 4 camere. Va oferim spre vanzare un apartament cu o locatie deosebita, situat pe bulevardul Unirii
 • Suprafata 100 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 9 min.
Bucuresti, 14 iun, 22:05

chiar vav Auchan, bloc reabilitat, etajul 2 din 4, termopane, usa metalica, toate actele.
 • Suprafata 78 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

3/7, vedere mixta, 2 terase, fara renovari,
 • Suprafata 141 mp
 • An 1943
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
 • 9 min.
Bucuresti, 14 iun, 09:40

Proprietar, 3 min. metrou Grigorescu, 7 min. parc, 12 min. Park Lake, 3 camere dar se poate recompartimenta in 4 sau 5 camere, posibilitate pt. 2 locuri de parcare in subteran, mutare rapida.
 • Suprafata 116 mp
 • An 2016
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 8 min.
Bucuresti, 21 mai, 15:34

stradal, aprtament neamenajat cu o suprafata toata de 104mp supratafa utila de 70 mp ,3 balcoane tip terasa inchise in termopan, bloc izolat termic, geam la baie.
 • Suprafata 104 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 13 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, 10 iun, 19:20

4 camere tip duplex, cu vedere pe Bd Decebal, bloc monolit,
 • Suprafata 130 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 10 iun, 12:39

Avem placerea sa va prezentam un apartament deosebit aflat la etajul 3 al unui bloc construit in perioada interbelica situat pe strada Vasile Lascar, la numai 3 minute de mers de Piata Rosetti. Datorita pozitiei centrale cat si a compartimentarii interioare a apartamentullui, acesta este ideal at..
 • Suprafata 98 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 01 iun, 11:27

chiar pe strada Floare Rosie, 5 minute metrou, zona linistita cu verdeata, bloc 4 etaje, fara imbunatatiri, liber.
 • Suprafata 82 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:10

2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, geam baie, usor negociabil.
 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 4 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

aproape de metrou, stradal, zona civilizata, sigura, apartament 4 camere, spatios, curat, mobilat si utilat, bloc reabilitat termic mai 2019, loc parcare, ideal familie 2-3 copii, mutare imediata, acte la zi,
 • Suprafata 81 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:11

Ion Brezoianu vedere spre Cismigiu ap. 4 cam. etaj 1/9, dec., 3d, 2 bai, terasa, cf centrala de ap, 2 intrari, p, g, f, bucatarie complet mob, acces usor central, rog seriozitate, bloc cu risc seismic 3
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 9
 • 10 min.
Bucuresti, 13 iun, 08:17

ansamblu rezidential 2018, ultimul apartament, balcon, centrala proprie, finisaje premium la alegere, Mihai Bravu, Vitan, Dristor,
 • Suprafata 125 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, 08 iun, 11:19

bloc stradal, reabilitat cu acoperis, vedere spate, complet renovat, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, izolat si pe interior, AC, usi schimbate.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

Compartimentare optima, dormitoare spatioase, vedere dubla. Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 117,3 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri sanitare. Blocul (finalizare 2020) este situat stradal pe Nerva Traian, la nici 300 metri de M..
 • Suprafata 117 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • 6 min.
Bucuresti, 10 iun, 11:51

Smart Rezidential va propune spre achizitie un apartament de 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, debara, mobilat si utilat, 5-6 min mers pe jos pana la metrou Timpuri Noi. Pret Neg.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 12 iun, 12:58

Procapital Development. Va propunem la vanzare, 4 camere confort lux, ultramodernn, etajul 2 in imobil exclusivist P+6 / 2017, premiat Best Residential Development Romania 2017.
 • Suprafata 134 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 6 min.
Bucuresti, 06 iun, 13:49

150.000 €
Decebal- parter/4, apartament 4 camere modificat, deosebit, suprafata 115mp, ideal firma/salon infrumusetare/ notariat/cabinet medical, intrarea in apartament se poate face si direct din strada, liber.
 • Suprafata 115 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 9 min.
Bucuresti, 14 iun, 14:56

str. Dianei, ofer spre vanzare apartament de 6 camere, 2 bai, bucatarie, debara, la care se adauga o terasa de 15 mp, inchisa cu geamuri antiglont. Imobilul este in stil francez,
 • Suprafata 180 mp
 • An 1949
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 6 min.
Bucuresti, 14 iun, 14:11

prima casa, ipotecar sau cash, 85500 euro vand ap. 4 cam. semidec, etaj 3/8, bloc constr. 1985, reabilitat termic, Kaufland Iriceanu, zona linistita, luminos, spatios, saptii depozitare.
 • Suprafata 94 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 10 iun, 23:12

Agentia Imobiliara RealKom va ofera spre vanzare duplex de 5 camere, 157 mp, etajul 6+7/7, bloc de monolit construit in anul 2000, 2 terase, mobilat si utilat complet, comision 0% www.realkom.ro
 • Suprafata 157 mp
 • An 2000
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
 • 7 min.
Bucuresti, 12 iun, 09:56

metrou Iancului la 3 min. metrou Obor 10 min. pozitionare super buna, bloc civilizat, 100 mp, dec. 2 lifturi, 3 balcoane, baie cu fereastra, vedere frumoasa, cadastru-intabulare, se accepta credit, liber.
 • Suprafata 100 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 14
 • 10 min.
Bucuresti, 13 iun, 11:18

apartament 2 camere, vedere stradala, situata la etajul 6 al unui imobil cu 10 niveluri finalizati in anul 1980, avand vedere si acces stradal,
 • Suprafata 93 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 9
 • 8 min.
Bucuresti, 08 iun, 11:23

zona Piata Gorjului, planul secund de blocuri, zona linistita, bloc anvelopat termic, apartament spatios, nu au fost facute modificari structurale, disponibil imediat
 • Suprafata 86 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, 03 iun, 12:40

4 camere semidecomandat, renovat, instalatie electrica si sanitara schimbata, centrala proprie, vedere spate, bloc reabilitat, scara foarte curata, 2 grupuri sanitare, dressing mare.
 • Suprafata 84 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, 13 iun, 08:47

De vanzare un apartament spatios cu 5 camere si o camera secreta, cu gradina interioara, doua bai,situat la 400m de Piata Romana si circa 50 m de b-dul Dacia. Suprafata utila a apartamentului este de 148mp. Apartamentul este situat la un demisol inalt ,intr-o vila cu 2 etaje. Are centarala proprie ..
 • Suprafata 148 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 2
 • 9 min.
Bucuresti, 01 iun, 11:34

Piata Victoriei, Lascar Catargiu ap. 4 cam., 130 mp, boxa, curte, cf liber hp/2, constr 1940, liber, necesita renovare, pret urgent discutabil, rog seriozitate,
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 2
 • 7 min.
Bucuresti, 14 iun, 08:45

apartament cu 4 camere, imobil din 1968, situat la etajele 3 si 4, suprafata 116 mp, boxa subsol, zona deosebita, se accepta credit, liber. Acces metrou in 4 minute. Vecinatati: C.C.Arion, A. I. Cuza, C. Grivitei
 • Suprafata 116 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, 10 iun, 09:40

5 camere, apartament deosebit, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termoane, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, vedere spate, stradal
 • Suprafata 100 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

vanzare apartament 4 camere, soseaua Iancului, bloc reabilitat termic, balcon pe toata lungimea (20 mp), 3 dormitoare, sufragerie, bucatarie, 2 bai, suprafata totala 102 mp
 • Suprafata 102 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 10 min.
Bucuresti, 11 iun, 10:45

va invitam sa achizitionati un apartament cu 4 camere, amplasat in zona centrala a Bucurestiului, cu acces rapid catre toate punctele de interes.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 13 iun, 12:26

155.000 €
5 camere de 124 mp, 2 camere la mansarda de 20 mp impreuna si o boxa de 12 mp, 2 balcoane, termopan, calorifere noi, parchet, pretabil sediu firma sau locuit. Pret negociabil
 • Suprafata 124 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 1
 • 10 min.
Bucuresti, 11 iun, 14:15

10 minute metrou Dristor, 5 minute mall Vitan, bloc rebilitat, decomandat, 2 gr sanitare, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber.
 • Suprafata 95 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:11

strada Sergent Ion Iriceanu stradal 4 camere confort 1 decomandat, renovat, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, cadastru, intabulare, ideal birouri,
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
 • 7 min.
Bucuresti, 04 iun, 23:17

strada Grigore Alexandrescu, apartament 4 camere dispus pe parter si etajul 1, 2 intrari, centrala proprie, curte 100 mp
 • Suprafata 140 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 3 min.
Bucuresti, 14 iun, 14:55

ap. 4 camere, mobilat, utilat, renovat recent, reabilitat 2014, cu loc de parcare,
 • Suprafata 100 mp
 • An 1994
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
 • 4 min.
Bucuresti, 13 iun, 10:15

1996 anul constructiei, oferta vanzare duplex de 4 camere pe bulevardul Decebal, 152 mp, 6 balcoane, etajul 6+7/8, bloc de monolit, vedere si acces stradal, paza. www.realkom.ro.
 • Suprafata 152 mp
 • An 1996
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 6 min.
Bucuresti, 12 iun, 09:59

Direct de la dezvoltator! Vanzare apartament tip penthouse 4 camere decomandate, suprafata utila totala 157,99 mp (inclusiv 30 mp terase), 2 gr. san., 2 dormitoare spatioase cu terase proprii, dressing 7,32 mp, camera de lucru/ office, living-dining cu terasa, centrala termica (gaz), vedere panorami..
 • Suprafata 158 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 11
 • 6 min.
Bucuresti, 10 iun, 11:52

Bulevardul Balcescu nr.30, vedere panoramica, liber, cadastru, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare.
 • Suprafata 156 mp
 • An 1947
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 13 iun, 13:00

Apartamentul de 4 camere propus de RoKa Residence are o suprafata utila totala de 117,3 mp si dispune de 2 terase (11 mp fiecare) si doua grupuri sanitare. Blocul (finalizare 2020) este situat stradal pe Nerva Traian, la nici 300 metri de Metrou Timpuri Noi, respectiv 1 km distanta fata de Parcul Ti..
 • Suprafata 117 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • 6 min.
Bucuresti, 10 iun, 12:03

4 camere, 2 grupuri sanitare, 2018, suprafata 104 mp utili, 5 minute pana la metrou N. Grigorescu. Finisaje de lux, centrala Bosch, sanitare Grohe, intrerupatoare si prize Panasonic. Predare imediata.
 • Suprafata 104 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, 14 iun, 13:02

vanzare 4 camere, decomandate, 7/10, renovat cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac cu 2 bacoane inchise si grupuri sanitare, bloc 1977, 90 mp, mobilat si utilat, locatia se gaseste, la Iancului, Magura.
 • Suprafata 90 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 12 apr, 12:44

Piata Victoriei Dorobanti Capitale Anaf ap. 5 cam., hp/2, constr 1952, cf, garaj, 120 mp teren proprietate, liber centrala de ap., 170 mp + cam serv. demisol, rog seriozitate, 275.000 euro.
 • Suprafata 170 mp
 • An 1952
 • Decomandat
 • Etaj parter din 2
 • 10 min.
Bucuresti, 13 iun, 08:17

Ideal Residence, ideal for your family, intr-o noua dezvoltare de clasa premium loc parcare acoperit. Termenul de finalizare 2019. comision 0. Discount pentru plata integrala;
 • Suprafata 141 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
 • 9 min.
Bucuresti, 09 apr, 09:57

4 cam transf. in 3 cam cu Autoriz, living 50 mp, bucatarie 18 mp, 2 dorm. 13 mp si 11 mp, 2 bai, 2 holuri, dressing, interfon, finisat, scara finisata lux, 2 lifturi, vedere S-V, toate actele, M 2 min, pret neg.
 • Suprafata 111 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, 14 iun, 12:23

apartament confort 1, semidecomandat situat la etajul 2/8, bloc din 1940, suprafata de 100 mp. liber, intabulat, parchet, aer conditionat,
 • Suprafata 100 mp
 • An 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 8 min.
Bucuresti, 14 iun, 15:36

4 camere decomandate, vedere mixta, bloc monolit, situat la 1 minut de metrou.
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 5 min.
Bucuresti, 12 iun, 11:19

Grivita - Gara de Nord
4+ camere Bucuresti
Grivita - Gara de Nord
4+ camere decomandate
4+ camere 2 grupuri sanitare
Dupa cutremur Bucuresti
4+ camere cu centrala termica
Grivita - Gara de Nord
4+ camere semidecomandate
4+ camere cu loc parcare