sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 263 anunturi

garsoniera Colentina - Doamna Ghica mobilata si utilata etaj 7/10,
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:30

Padureni, 3/4, 28 mp, renovat, g,f,p,t,um, mobilata, utilata, 5 min metrou
 • Suprafata 28 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 23:43

inchirez camera in apartamnet cu 4 camere. Dormitorul de inchiriat are 12 m, in apartament mai locuiesc proprietara si inca o chiriasa. Doar pentru doamne sau domnisoare este valabil anuntul.
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 21:30

garsoniera dubla unicat, situata in intersectie general Averescu, Ion Mihalache, Turda nou renovata, mobilata, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, geam termopan, frigider, LCD, cablu, net,
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 21:50

Proprietar, inchiriez garsoniera 34mp, prima inchiriere, ultra-lux, finisaje de exceptie, absolut totul nou, rulori ext electrice aer cond intretinere mica, poze reale, statia de metrou la scara.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 20:05

40 mp, etaj 3/4, decomandata, bloc reabilitat termic, mixt, renovata total, totul nou, prima inchiriere, contract ANAF inclus, libera, apropiere Plaza mall, Moghioros, Romancierilor, Valea Ialomitei,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:18

Confort Urban Residence - bloc nou,mob noua,utilat, totul nou, balcon, 20 min de Piata Unirii cu bus 117, fara: agentii-subanchiriere-bairame-pet, 1+1, proprietar, pt. doamna calificata cu job stabil
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:55

garsoniera parter inalt, zona Valea Argesului, Sector 6,
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:15

garsoniera in vila lux, zugravita, mobilata, utilata, intrare separata, terasa, TV, frigider, parcare, zona civilizata, liniste, peisaj superb, gratar, terasa. Proprietar de treaba.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:15

inchiriez garsoniera bloc mixt constructie 2003 et 2 vedere frumoasa bulevard Mircea Voda + Panait Cerna decomandata renovata recent (g+f+p+tamplarie pvc), mobilata si utilata complet, paza, libera
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:53

5/9, renovata, mobilata modern, utilata complet, libera, apropiere Moghioros, Plaza, Politehnica Militari, Drumetul, Ghencea, Drumul Sarii, Panduri, parc, magazine, statie STB, Mega non-stop, 1+1
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:38

Spitalul Babes dec, cf.1, et.1/p+2, suprafata 40 mp, mobilata si utilata complet, renovata, aer conditionat, imobil 2009, curte proprie, zona linistita, situata la 5 minute de metrou Muncii.
 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:31

Proprietar, inchiriez gars ultra lux doar pentru cunoscatori. Este prima inchiriere dupa renovarea totala , este utilata cu mobila si electrocasnice noi, de cea mai buna calitate. Merita vazuta.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 13:45

Proprietar inchiriez garsoniera p/10 la rond Alba Iulia zona Unirii Decebal central. Mobilat si utilat complet, combina frigorifica, masina de spalat, cadita de dus, termopan,
 • Suprafata 22 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 09:50

particular inchiriez garsoniera amplasata vis-a-vis de Academia de Politie confort 1, etaj 2/2, recent renovata, complet utilata si mobilata, cu centrala termica proprie.
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:30

Andronache, Voluntari, Terra Residence, bloc nou, 4/6, centrala proprie, imbunatatiri noi, GFP, UM, AC, posibilitate parcare, mobilata modern, Contract legal, accept straini, 1+1L x 250E
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Voluntari, ieri, 14:15

libera, an 1980, contract Anaf. Particular, exclus agentii,
 • Suprafata 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:10

Garsoniera Vitan - Mall, semi-stradal, mobilata si utilata complet, tv, masina de spalat, aer conditionat, gresie, faianta, mocheta, termopan, curata, libera.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 14:06

proprietar, apartament mare cu 1 camera, de inchiriat, Baneasa, Sisesti.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:05

Inchiriez garsoniera , etaj 3/ 10,cu toate utilitatile, balcon cu vedere la parc, in apropiere de primaria sector1, calea Victoriei, metroul Basarab.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 14:00

Parc Moghiorosi, 5-7 minute Plaza Mall, etaj 1/10, apartament 2 camere, renovat recent, toate utilitatile, termopan, parchet, usa metalica, mobilat-utilat, liber, termen lung, posibilitate contract.
 • Suprafata 41 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:58

Garsoniera intr-un complex privat, cu piscine proprii, zona verde, parc, foisor cu gratar, locuri de joaca pentru copii, complet mobilata si utilata, aer conditionat, loc de parcare propriu, interfon.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 12:44

Garsoniera 5 min metrou Eroilor, Stirbei Voda. Bloc reabilitat 1995 et 1, are bucataria mare si utilata, balcon din bucatarie, aer conditionat masina de spalat, aragaz, frigider. Pt o singura persoana! 1+1.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 12:02

gars. cf. 1 sporit, mobilata modern, totul nou, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, um, aer cond., centrala proprie, disc., garantie plus,
 • Suprafata 45 mp
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50

an 1976, aer conditionat, et. 10,
 • Suprafata 32 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50

garsoniera renovata, la 3 minute de statia de tramvai 32 (15 minute de Piata Unirii), bloc stradal, etaj 9/10, dubla izolatie, AC, intretinere foarte mica. Mai multe poze la cerere. Chirie 1+1.
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:37

Rahova, Salaj, complex Confort Urban, etaj 4/7, confort 1, semidecomandata, balcon, zona civilizata, magazine in complex, centrala, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, nemobilata,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 11:31

Prosper, inchiriez 1 camera, situata in apartament 2 camere, confort 1 decomandat, cu acces baie si bucatarie, masina de spalat, TV si internet, in apropiere de Kaufland - McDonald's Dristor, liber.
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:40

garsoniera la curte, mobilata lux, corp separat, zona linistita, unei persoane nefumatoare,
Bucuresti, ieri, 08:05

proprietar, inchiriez garsoniera confort 1 zona Auchan Titan pe termen lung,
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 16 aug, 22:59

P/10, anticipat 1+1, termen lung,
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 22:35

cf. 1, et. 7/8, renovata, mobilata modern, cu imbunatatiri,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 22:25

garsoniera in vila utilata complet. Se inchiriaza la 4 muncitori. Totul nou. 400 Ron de persoana lunar cu totul inclus, garantie. Termen indelungat. 2 paturi supraetajate, cablu, tv, frigider. Full
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pantelimon, 16 aug, 22:10

proprietar inchiriez garsoniera Drumul Taberei Prelungirea Ghencea 132, langa Lidl, etaj 1, foarte curata, bloc super civilizat 2015, 9 apartamente, loc parcare, centrala proprie, costuri mici,
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 21:26

Drumul Taberei, 1 Mai, decomandata etaj 5, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica. Mobilata + utilata
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 20:54

particular, semistradal, 3/4, toate imbunatatirile, renovata recent, mobila noua,
Bucuresti, 16 aug, 19:45

Mihai Bravu, Maior Coravu, garsoniera, etaj 7/8, apropriere Metrou Iancului, Muncii, Arena Nationala 1 luna garantie, bloc garsoniere, pret 270/lunar +1luna garantie agentie,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 16 aug, 19:10

Obor, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Iancului, Pantelimon
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 16 aug, 17:45

cf1, 49 mp utili, mobilata si utilata complet nou, are toate imbunatatirile moderne, masina de spalat vase, ac, incalzire prin pardoseala, 5 min Metrou Republica sau 3 min. Metrou Pantelimon
 • Suprafata 49 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 16 aug, 17:25

cf 1, mobilata si utilata complet nou, are toate imbunatatirile moderne,ac, incalzire prin pardoseala, 5 min metrou Republica sau 3 min. metrou Pantelimon.
 • Suprafata 37 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 16 aug, 17:04

350 €
Calea Calarasilor, bloc 1995, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Matei Basarab, Metrou Piata Muncii, Mihai Bravu, Decebal, Piata Alba Iulia.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, 16 aug, 16:38

Obor, bloc 1984 reabilitat termic, mobilata complet, utilata, decomandata, adiacent Mihai Bravu, Stefan cel Mare, Colentina, Eminescu, Dacia
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 16 aug, 16:36

325 €
Decebal, bloc 1995, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, adiacent metrou Piata Muncii, Mihai Bravu, Calea Calarasilor, Piata Alba Iulia, Vatra Luminoasa, Iancului, Baba Novac, Dristor
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 16 aug, 16:36

inchiriez garsoniera -1500 lei/luna cu utilitati incluse
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 16 aug, 16:25

6 minute pana la metrou, nou, in vila, frigider, aragaz, parchet, termopan, gresie, faianta, masina de spalat, liber, intretinere 200 de lei.
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 16 aug, 15:22

310 €
Inchiriere garsoniera in vila Unirii. Renovata, dispune de incalzire prin pardoseala, parcare, acces rapid catre punctele de interes ale orasului.
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 16 aug, 15:08

confort 1, dec., inchiriez 1 camera in apartament de 2 camere, mobilat si utilat pentru persoana feminina, in apropiere metrou.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 14:44

inchiriez gars. la p/4, parter, finisaje noi, tv, catv, wifi, ac, balcon mare inclus,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 14:35

inchiriez in zona Tineretului la 2 minute de metrou garsoniera transformata in 2 camere decomandate, nemobilate, doar bucataria mobilata si utilata complet. Ac, termopan, gresie, faianta, parchet. 1+1.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 16 aug, 14:31

proprietar inchiriez studio cochet situat in vila, complet utilat si mobilat, zona Vitan, foarte aprope de mall Vitan si Casa de Pensii, vecini linistiti, studio-ul se afla la parter, acces facil.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, 16 aug, 14:29

proprietar, et. 4/8, in spate la Spring Time Universitate,
 • Suprafata 31 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 14:15

proaspat zugravita, utilata, nemobilata, termopan, parchet, usa metalica, contorizata, bloc reabilitat, 200 euro, se poate mobila, 240 euro,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 14:10

agentie, Moghioros, Crinul de Padure, cf 2, 3\10, mobilata si utilata, recent igienizata, foarte curata, contorizata, libera, acces usor ratb, piata, parc, 1+1.
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 16 aug, 13:20

garsoniera, bloc stradal, reabilitat termic, et. 3/10, usa metalica, termopan, parchet, gresie, faianta,
 • Suprafata 24 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 13:20

agentie, 2\9, bloc cu 2 lifturi, mobilata si utilata complet, imbunatatiri, curata, contorizata, libera, acces usor Ratb, piata, parc, se accepta doar 1\2 studente, 1+1.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 aug, 13:04

- Cismigiu, central, aproape de metrou, renovata complet, mobilata, utilata, scara curata, cu supraveghere video, lift nou, costuri mici la intretinere, pretabil locuit / firma,
 • Suprafata 26 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 16 aug, 12:51

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Gars. ieftine Bucuresti
Particular Bucuresti
Garsoniere cu loc parcare Buc.
Garsoniere Titan - Dristor