sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 375 anunturi

garsoniera dubla, recent renovata, et.3/4, balcon, bucatarie complet utilata, incalzire centrala, moderna, repartitoare, geamuri termopan, parchet masiv cu mocheta, G+F in baie si bucatarie, ac
 • Suprafata 45 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 15:15

650 Lei
proprietar garsoniera in vila cu intrare separata, baie propie, bucatarie, contorizare separata, complet mobilata si utilata, 1-2 persoane tinere, cu servici, fara copii, 1+1garantie, nu comun cu propietaru.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:50

garsoniera 24 mp, etaj 2/4, 10 min. metrou Pacii, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, aragaz, frigider, masina de spalat, usa metalica, fara gaze,
 • Suprafata 24 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 13:24

Tei, Parcul Circului, Stefan Cel Mare. Etaj 1, bloc p+3, numai pentru pentru birouri. Acord sediu/ punct de lucru. Contract ANAF. StartUpNation. Se pot include toate cheltuielile intretinere.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:24

Proprietar, et 3/3, conf I, 2 balcoane, bloc reabilitat termic, centrala termica proprie, 5 min de M Obor, 1 luna +1 garantie,
 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:15

Oferta exclusiva. Galaxy Imob va ofera spre inchiriere o garsoniera cocheta situata la 5 minute de mers pe jos de statia de metrou Piata Romana Garsoniera se intinde pe o suprafata de 30mp la etajul 1 al unei cladiri de 3 etaje care prin pozitie va ofera belvedere si liniste. Proprietatea se inch..
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 10:13

garsoniera, 2014, langa parcarea Mallului Vitan, etaj 2/6, bloc New City Residence.
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 04:50

Metalurgiei Park, Brown Residence, Decomandata, etaj 4/5, mobilata si utilata complet. centrala proprie, balcon libera. avans 1+1
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 04:13

proprietar, bloc 2000, mixt, civilizat, foarte curat, et 3/8, recent renovata, mobilata si utilata, contoar gaze, 10-20 min. pana la Parlament, Izvor, P-ta Constitutiei, Eroilor, Unirii, Universitate
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:00

et. 5/8, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer condit. usa metal. Acces:Piata Muncii, Mosilor, Mihai Bravu, Dristor, Stefan cel Mare, Obor, Ferdinand,
 • Suprafata 32 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 21:21

Ocazie, bloc loterie, spatioasa, 2 balcoane inchise termopan, vedere fata, mobilat, utilat, et.6/9. Rog seriozitate, preferabil 1 persoana, ctr. min.1.5 ani, garantie 1.5 luni. Liber din 18 iunie.
 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 20:50

etaj 2, prima inchiriere, totul nou, modern, capat 168 la 2 minute, 10 minute de viitoare statie de metrou Valea Ialomitei, centrala proprie.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:55

garsoniera bine plasata in zona Virtutii, foarte mare si racoroasa vara/calduroasa iarna, la cateva minute de tramvai 41 si metrou. Toate utilitatile de birou/locuit. Minim 1-2 luni inchiriere.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:57

Direct proprietar, cf 2 sporit, libera, curata, renovata, cocheta, dublu izolata, calduroasa, etaj 8/10, bloc mixt, 2 lifturi /scara, stradal la bulevard, acces facil, 1luna +1 luna garantie
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:45

250 €
Titan, metrou, particular, inchiriez garsoniera, (aragaz, frigider, cuptor , tv, aer conditionat), 1 min. statie metrou Titan, autobuz, troleibuz, parc IOR, banci, supermarket,
 • Suprafata 29 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:35

Garsoniera Unirii - Alba Iulia, mobilata si utilata complet, tv, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, curata, libera.
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 16:35

cf.3, mobilata, intretinere mica, et.3/4.
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 15:33

Giurgiului, Gara Progresul, 4 min de STB, cf. 1, 1/2, ctr. 2019, totul nou, CT, ocazie. Oferta este limitata, sunt disponibile 3 garsoniere, constructia este noua >2019. Fara animalute.
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:17

Brancoveanu, Izvorul Oltului, cf. 1, 36 mp, 3/4, dec, mob, utilat, imb, termopane rama aluminiu, cablu, net, tv, ocazie. Exclusiv pentru cetateni romani, fara animalute, 1 persoana.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:15

proprietar, in vila constructie 2007, frigider, tv, cuptor microunde, masina spalat aer conditionat, cablu, internet, terasa, intrare privata, 1 luna + 100 euro garantie, nu platesc comision,
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 14:50

linia 41, Auchan 5 min., mobilata tineresc, termopan, parchet, usa metalica, aragaz, frigider, masina automata,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:19

Magheru Romana Amzei garsoniera mobilata de inchiriat Va oferim spre inchiriere o garsoniera situata in zona Piata Romana intr-un bloc construit in anul 1937 Rs2 . Garsoniera se inchiriaza complet mobilata si utilata .
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 12:36

3/6, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, mobilata, utilata modern, mas. spalat, libera,
 • Suprafata 33 mp
Bucuresti, ieri, 11:41

bloc mixt, reabilitat, mobilata, utilata complet, proaspat zugravita, pat cu saltea noua, sigilata, vedere spate, etaj 4/10, apometre, repartitoare, 1+1,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:07

mobilat si utilat, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, termopan, bucatarie open,
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:06

mobilata si utilata (strictul necesar), bloc curat civilizat, stradal, 2 min ratb, 10 min metrou, libera, plata 1+1.
 • Suprafata 20 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 11:06

bloc 2018, et 2/7, prima inchiriere, totul nou, gresie, faianta, termopan, centrala proprie, lcd, masina de spalat, libera
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:06

garsoniera moderna, decomandata, etaj 4/6, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, frigider, aragaz, tv, balcon. Libera, 2 min Lidl.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:00

Privighetorilor, garsoniera lux, et. 1, imobil 2009, spatioasa, renovata, totul nou de calitate superioara si bun gust, aproape Mall Baneasa, Academia Politie, Lidl, Jolie Ville, RATB,
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:50

garsoniera aflata la 6 minute de metrou Nicolae Teclu in complexul Palladium, complet mobilata si dotata, in ansamblu nou, modern, cu multiple facilitati.
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 10:34

Residence, 5 minute statie stb, prima inchiriere, totul nou, centrala proprie, masina de spalat, libera.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:25

stradal pe Camil Ressu, la parter inalt, bloc mixt, toate imbunatatirile, mobilata modern, utilata complet, libera, vizite urgent sunati acum merita, oferta reala.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 09:21

Proprietar inchiriez garsoniera in complex rezidential Pallady, 500 m distanta metrou N Teclu, in aproprierea unui mare complex comercial Ikea, Dedeman etc, mobilata si utilata, bloc din 2018, prima chirie
 • Suprafata 25 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 07:20

Proprietar ofer spre inchiriere garsoniera 42 mp, Regie, Politehnica, complet mobilata, utilata, bloc 2018.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 06:45

inchiriere garsoniera Vitan Mall (Casa de Pensii) particular, 10/10, mobilata si utilata, stradal Calea Vitan (Casa de Pensii). Garantie
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 03:20

Inchiriere garsoniera noua, poze reale, metrou, mobilata si utilata nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, aer conditionat, tv, masina de spalat, aspirator, farfurii, tacamuri, pahare.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 02:48

Pipera, inchiriez garsoniera, zona Lacul Tei, str. aleea Strandul Tei, confort 2, demisol, baie cu dus, masina spalat, TV, cablu, frigider, plita electrica, microunde, WI-FI. ptr 2 persoane. Pret 750 lei.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 23:50

inchiriere garsoniera Ansamblul Primavara
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 23:25

Militari - Gorjului, str.Valea Lunga, garsoniera confort 1 decomandat, etaj 3/4, suprafata 30mp, bloc 1980, toate imbunatatirile, um +g+f+p+t, centrala termica, complect mobilat si utilat modern, libera.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 14 iun, 22:01

Colentina, Ghica Tei, Facultatea de Constructii, stradal fata, parter inalt/10, decomandata, 42 mp, acum totul nou, lux, superamenajat, nou mobilat Ikea/ utilat, contorizata, bloc civilizat,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 21:56

garsoniera, lunar
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 21:55

Titan, metrou exact, garsoniera, mobilata, utilata, frumoasa, luminoasa, fata in fata cu metroul si parcul, privelistie deosebita, bloc cu 3 lifturi, costuri minime, et. 10, imbunatatiri. Pozitie.
 • Suprafata 39 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 14 iun, 21:42

Particular inchiriez garsoniera Dr. Taberei, Auchan str Bozieni, 1 min linia 41 si autobuze, cf 1, dec, mobilata, utilata, masina spalat noua, ac, curata, contorizata. Exclus intermediari 280 euro 1+1,
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 21:42

410 €
particular ofer garsoniera deosebita vedere magazin Unirea, metrou 3 min., mobilata si utilata, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, amenajata, 2 balcoane inchise, 51 mp,
 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 14 iun, 21:25

aproape de statia ratb. Piata Alba Iulia nr.7, garsoniera confort 1 decomandat, et.6/10, suprafata 39mp cu balcon, bloc 1990, mobilat si utilat modern, usa metalica, usi noi, gresie, faianta, parchet, termopan, libera.
 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 14 iun, 21:20

gars. et. 1, cf. 2, balcon, unei doamne/ doamne vaduve, fara obligatii,
 • Mobilat
Bucuresti, 14 iun, 21:08

zona linistita, 7/10, termen lung, pret negociabil, rog seriozitate, 1+1;
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iun, 21:04

inchiriez garsoniera cf. 2;
Bucuresti, 14 iun, 20:34

intersectie cu Banul Manta, acces si vedere stradala, garsoniera confort 1, semidecomandata, etaj 2/10, cu imbunatatiri, mobilata si utilata complet , ac
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 14 iun, 20:25

Langa parcul Titanii, garsoniera confort 1, etaj 7/10, mobilata si utilata complet, balcon, bloc reabilitat termic, internet, libera
 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 14 iun, 19:25

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Particular Bucuresti
Berceni - Giurgiului
Garsoniere Titan - Dristor