sausau

Harta Adauga

Imobiliare vanzari | Apartamente 2 camere - 1608 anunturi

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 49 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Militari Residence
Chiajna, 26 nov, 16:50

apartament 2 camere 65 mp, balcon mare spatios, etaj 2 din 3. Bloc 2014. Apartamentul se vinde mobilat si utilat ultra modern, 10 minute metrou Crangasi
 • Suprafata 65 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
Sector 6, 26 nov, 16:47

direct dezvoltator, comision 0 %, apartament cu 2 camere, cu o suprafata totala de 61 mp, compartimentat astfel: hol 4,77 mp + living 25 mp + bucatarie 5.32, dormitor 12, baie 4.50, balcon de 8.25 mp
 • Suprafata 61 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 9 min.
Sector 6, 26 nov, 16:47

zona cu verdeata,liniste,confort2,termopan+um,in rest-fara imbunatatiri,acte la zi,usor negociabil,se accepta credit ipotecar,merita vazut,agentie-exclusivitate, oferta reala, urgent, rugam seriozitate!
 • Suprafata 37 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 5, 26 nov, 16:34

Direct dezvoltator, cu 5 proiecte finalizate, cu aprox. 48.000 mp construiti, va oferim spre vanzare apartament cu 2 camere tip studio si curte de aproximativ 38 mp.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Popesti - Leordeni, 26 nov, 16:30

Piata Victoriei adiacent C. C. Arion ap 2 cam 68 MP in vila, curte etaj 1/1+pod, mansardabil, cf. boxa, necesita amenajare totala cu potential de extindere duplex, la pret de 63950 euro, comision 2500E+TVA
 • Suprafata 60 mp
 • An 1920
 • Circular
 • Etaj 1 din 1
Sector 1, 26 nov, 16:20

3/8, balcon inchis Pvc, bucatarie complet mobilata/utilata, centrala proprie, foarte luminos si intim, contorizare individuala, lift, supraveghere video, acces Uverturii, Pacii, Chiajna, Gorjului,
 • Suprafata 43 mp
 • An 2019
 • Etaj 3 din 8
Sector 6, 26 nov, 16:20

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 47 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Militari Residence
Ilfov, 26 nov, 16:05

particular vand apartament 2 camere Brancoveanu-Izvorul Oltului, cf. 2 sporit, decomandat, 43 mp, liber, fara imbunatatiri. Pret: 45.000 Euro putin neg. Pot fi contactat la: 0765 134 457 Baciu,
 • Suprafata 43 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Sector 4, 26 nov, 16:05

ap. 2 camere decomandat, cu interior curat, locuibil gresie faianta parchet termopan, apt de mijloc calduros, bloc stradal reabilitat vedere spate, sud, acte, liber, metroul Iancului 5 minute
 • Suprafata 56 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 2, 26 nov, 16:01

83.800 €
Ap. 2 cam dec. st 52 mp, construit 1982, bloc reabilitat
 • Suprafata 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
Bucuresti, 26 nov, 15:59

apartament 2 camere, str. Prometeu 10, zona linistita, usa metalica, geamuri termopan, gresie, faianta, parchet masiv, usi Pinum la interior, instalatie electrica si sanitara refacute, 7 min. metrou
 • Suprafata 54 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 26 nov, 15:55

10 minute metrou si parc IOR, Penny, Kaufland, Lidl in apropiere, bloc reabilitat, etajul 8/8, fara probleme cu terasa, decomandat, bucatarie mare
 • Suprafata 51 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 8
Sector 3, 26 nov, 15:48

7-8 minute metrou,5 minute piata Matei Ambrozie, bloc reabilitat, bucatarie mare, Jysk, Lidl, Kaufland la 3 minute, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1983
 • Etaj 1 din 8
Sector 3, 26 nov, 15:48

renovat complet, mobilat si utilat modern, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, an constructie 1978, balcon mare tip terasa
 • Suprafata 55 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 3 min.
Sector 3, 26 nov, 15:48

vindem un apartament cu 2 camere, modern, proaspat zugravit, luminos, avand o bucatarie mare de aproximativ 10 mp, gresie, faianta, parchet, usi schimbate.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 12 min.
Sector 3, 26 nov, 15:48

vindem un apartament aflat la mai putin de 5 minute fata de intrarea in parcul IOR si la mai putin de 10 minute de mall Park Lake, intr-un bloc reabilitat termic.
 • Suprafata 51 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 3, 26 nov, 15:48

5-6 minute metrou, bloc aflat in planul al doilea, retras de la bulevard, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam la baie.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 3, 26 nov, 15:48

2 camere Theodor Pallady, sector 3, la 5 minute de statia de metrou 1 Decembrie. Decomandat cu suprafata utila de 59 mp + 24 mp curte. Centrala proprie de apartament, loc de parcare. Comision 0%.
 • Suprafata 59 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
Sector 3, 26 nov, 15:43

Apartament 2 camere, apartamentul se preda complet finisat si bransat la toate utilitatile, fiind in apropierea multor centre comerciale si in imediata apropiere de mijloace de transport si metrou
 • Suprafata 53 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
Sector 4, 26 nov, 15:42

propunem spre vanzare apartament 2 camere tip studio, in cadrul unui imobil nou format din P+5Etaje, in Popesti Leordeni pe str. Solstitiului, aproape de statiile de metrou Berceni aprox. 15 min.
 • Suprafata 51 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 17 min.
Popesti - Leordeni, 26 nov, 15:39

Va prezentam un apartament de 2 camere, la 5 min de statia de metrou Favorit, intr-un bloc construit in 1975. Necesita renovare integrala. Etajul 7/10, 2 lifturi modernizate, scara curata.
 • Suprafata 50 mp
 • An 1975
 • Circular
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, 26 nov, 15:35

finisaje complete, centrala proprie, contorizare individuala, zidarie completa din caramida, acces securizat, supraveghere video, fara taxa de mentenanta ansamblu, reducere la plata cash
 • Suprafata 42 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 8
Sector 6, 26 nov, 15:33

Descopera Envogue Residence! Unul dintre cele mai sigure ansambluri rezidentiale din Bucuresti! Contacteaza-ne si #FiiEnvogue!
 • Suprafata 60 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Sector 6, 26 nov, 15:33

OFERTA Speciala prelansare! Promotii atractive si REDUCERE 1000 EURO pentru unitatile de la ultimul etaj. Contacteaza-ne!
 • Suprafata 60 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2
Sector 6, 26 nov, 15:33

OFERTA Speciala prelansare! Promotii atractive si REDUCERE 1000 EURO pentru unitatile de la ultimul etaj. Contacteaza-ne!
 • Suprafata 57 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 2
Sector 6, 26 nov, 15:33

OFERTA Speciala prelansare! Promotii atractive si REDUCERE 1000EURO pentru unitatile de la ultimul etaj. Contacteaza-ne!
 • Suprafata 46 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2
Sector 6, 26 nov, 15:33

direct dezvoltator, cu 5 proiecte finalizate, cu aprox. 48.000 mp construiti, va oferim spre vanzare apartament cu 2 camere si curte de aproximativ 61 mp.
 • Suprafata 62 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Popesti - Leordeni, 26 nov, 15:33

53.000 €
Apartement 2 camere semidecomandat situat in Zona Iuliu Maniu intre Valea lunga si Apusului apropiere metrou suprafata 50 mp (56mp cu balcon) etajul 4 fara imbunatatiri bloc construit in 1972,
 • Suprafata 56 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 9
Sector 6, 26 nov, 15:30

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.
 • Suprafata 46 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Militari Residence
Chiajna, 26 nov, 15:10

Luica Pta Resita 2 cam cf 2 fara imbunatatiri et 9/10 !LA 10 MIN de piata Resita!Grand Arena aproape de statiile ratb, scoala, gradinita! Accepta credit! necesita renovare total!! Cadastru, intabulare!
 • Suprafata 38 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 4, 26 nov, 14:56

bloc 2009, situat in planul 2, pe o strada linistita, decomandat, mobilat si utilat modern, centrala termica proprie, baie cu geam, etaj 4/4 cu pod deasupra, suprafata 62 mp, liber, acte la zi
 • Suprafata 62 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 3, 26 nov, 14:49

Apartament liber, decomandat, renovat recent si nelocuit dupa renovare, luminos cu vederea spre spatele blocului. In zona sunt numeroase parcuri, complexe sportive, scoli.Persoana fizica.
 • Suprafata 54 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 3, 26 nov, 14:37

Promotie! ultimele doua apartamente acum la un pret promotional!! Finalizat, bransat, mutare rapida!! Apartamentele cu 2 camere propuse spre vanzare sunt amplasate intru-un imobil din Cartierul Prelungirea Ghencea, Zona Serelor. Proiectul dispune de o arhitectura moderna si cocheta, este structura..
 • Suprafata 66 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 26 nov, 14:19

NU RATA ! Mutare imediata ! Apartament cu 2 camere, 59.24 mp utili, pozitionat la et 5 pe Bd Metalurgiei 57-59, la doar 2 min de statia RATB. Se accepta si credit. Pentru detalii si vizionari nu ezitati sa ma contactati la nr de telefon 0737.500.384 Detalii alte incaperi: Debara Reper: Metalur..
 • Suprafata 59 mp
 • An 2014
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, 26 nov, 13:59

PROMOTIE !!! Apartament 2 Camere decomandat Strada Luica nr 62-64 Apartamentul se vinde mobilat . Situat la parter ( parter inalt ) Bloc nou stradal constructie 2018 cu subteran. Statia STB in fata blocului, magazin alimentar langa bloc. Sistem alarma BGS, aer conditionat, supraveghere video e..
 • Suprafata 46 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:58

confort I, centrala termica proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, Ac, liber, locul de parcare se poate achizitiona separat,
 • Suprafata 63 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Sector 1, 26 nov, 13:49

Drumul Taberei, stradal, liber, decomandat, 6/10,gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis in termopan, usi schimbate, totul nou, renovat acum, toate actele, poze reale.
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 6, 26 nov, 13:45

Vanzare apartament 2 camere Timpuri Noi. Renovat, decomandat, spatios, luminos. Dispune de spatii depozitare, se vinde mobilat si utilat. Aproape de Tineretului, Unirii, Vitan
 • Suprafata 62 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 3, 26 nov, 13:45

vand ap 2 camere, confort 1, constructie '77, suprafata utila 49 mp, renovat, p/10, liber, acte,
 • Suprafata 49 mp
 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, 26 nov, 13:45

Va propunem un apartament de 2 camere,DECOMANDAT,44 mp. situat la etajul 8/10 , necesita renovare -termopane -aer conditionat -Boxa subsol -spatiu verde in fata geamurilor -aproape de : oraselul copiilor, Piata Sudului , Spitalul Budimex -langa bloc se afla scoala generala 99 + Gradinita Repe..
 • Suprafata 44 mp
 • An 1987
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 26 nov, 13:42

Vand ap, 2 camere, situat pe Bulevard, vedere spate, anul constr 1974. Ap este circular, un plus valoare. Blocul este anvelopat, scara curata.In zona sunt mijloace de transport, scoala, gradinita
 • Suprafata 55 mp
 • An 1974
 • Circular
 • Etaj 4 din 10
Sector 2, 26 nov, 13:41

Studio de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 47 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 50700 euro Pret pentru plata credit ipot..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:41

Studio de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 47 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 50700 euro Pret pentru plata credit ipot..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:41

Studio de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 47 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 50700 euro cu TVA inclus Pret pentru pla..
 • Suprafata 47 mp
 • An 2021
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:41

etaj 5/8, semidecomandat, partial mobilat si utilat, baie cu geam, 2 balcoane, acte la zi, cash, credit, pret neg, liber, comision agentie 2%, vecinatati Fundeni, Doamna Ghica, Obor, Pantelimon
 • Suprafata 55 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 8
Sector 2, 26 nov, 13:40

Apartament cu 2 camere de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 68 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 72900 euro TVA inclus Pr..
 • Suprafata 68 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:40

Apartament cu 2 camere de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 68 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 72900 euro TVA inclus Pr..
 • Suprafata 68 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:40

Apartament cu 2 camere de vanzare- sect 3- Drumul Gura Putnei Are o suprafata utila de 68 mp. Se preda cu gresie, fainata, parchet, usi de interior, centrala de apartament, baie complet utilata. Finisajele sunt la alegere. Se vinde si cu credit Pret pentru plata cash 72900 euro TVA inclus Pr..
 • Suprafata 68 mp
 • An 2021
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, 26 nov, 13:40

2 camere, confort 1, reabilitat, instalatii+ usi schimbate, f, g, t, p, balcon, boxa, cadastru, intabulare, pozitie excelenta, acces metrou, STB, Parcul Tineretului,
 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 7
Sector 4, 26 nov, 13:34

Apt. 2 cam. Bucuresti
Dupa cutremur Bucuresti
2 camere cu balcon
2 camere decomandate
Apt. 2 cam. Titan - Dristor
Dupa cutremur Titan - Dristor
2 camere cu centrala termica
2 cam. ieftine Bucuresti
Apartamente 2 camere Berceni
Berceni - Giurgiului