sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 577 anunturi

Militari Lujerului Virtutii garsoniera et.1/5,decomandata,bloc nou 2017,centrala termica de bloc, suprafata 48 mp utili, mobilata ultramodern, canapea de piele, biblioteca, electrocasnice de calitate marca Electrolux.Blocul dispune de paza la intrarea in bloc, magazin Mega Image la parterul blocului..
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:03

str. Vasile Carlova, intersectia Nerva Traian x Octavian Goga, et 5/8, renovata august 2021, mobilier nou, prima inchiriere, utilata, libera, 1+1, vecinatati: Alba Iulia, Unirii, Tineretului
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 14:32

zona excelenta, vino sa stai central intre noul si vechiul Bucurestiului, o garsoniera calduroasa, luminoasa, spatioasa, curata.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 14:28

Piata Victoriei, Titulescu ac, aragaz, frigider, masina de spalat, termopan, gresie, faianta, usa metalica, etaj 10/10, suprafata 24 m,
 • Suprafata 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 1, ieri, 14:09

oferta inchiriere garsoniera, garsoniera este situata la etajul 9 (din 10 etaje), intr-un bloc mixt, ingrijit, cu camere de supraveghere si este renovata recent, utilata si mobilata,
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 14:08

La 5 minute metrou, renovata, mobilata si utilata cu electrocasnice, a.c, masina de spalat, contorizare apa si caldura, et 10/10, bloc 1980 reabilitat,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 14:00

particular, inchiriez garsoniera confort 1 decomandata; et. 2/4; mobilata si utilata complet, pozitie excelenta, 3-5 min. de mers pe jos pana la metrou Piata Sud si Mall Sun Plaza. Exista si TV,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 13:58

Vitan, Mihai Bravu, Mega Image, gars. 5/10, dec., bloc mixt, amenajata modern, mobilata si utilata complet, aragaz, frider, masina spalat, metrou 10 minute, libera, contract Anaf, avans 1+1, garantie, 250 euro,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 3, ieri, 13:40

garsoniera situata in bloc nou, etaj 4/10, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, frigider, aragaz, TV, balcon, 1 min. Lidl,
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 13:31

cf. 1, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, avans 1+1,
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:25

renovata complet, mobilata si utilata modern, etajul 3/10, 5 minute metrou, 10 minute parc IOR, libera, termen lung
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:21

inchiriem garsoniera, parter, str. Cupolei,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 6, ieri, 13:21

chiar la metrou, etajul 5, renovata complet, mobilata si utilata, bloc reabilitat, libera, termen lung.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:21

et. 4/8, 2 geam laterale, renovata,
 • Suprafata 43 mp
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 13:20

inchiriem garsoniera, conf.1, et. 5,
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 6, ieri, 13:18

garsoniera mobilata, utilata, zugravita, terasa, parcare, liniste, zona buna, in vila, intrare separata cu baie si bucatarie, usa metalica, cablu, internet, direct proprietar.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:17

particular, garsoniera libera, spatioasa, decomandata, utilata si mobilata, proaspat renovata, etaj 5, la 5 minute de metrou Eroii Revolutiei pe Soseaua Oltenitei. Apropiere parc si Mega Image
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:15

Lujerului, garsoniera, str. Cupolei, parter, fara balcon, nemobilata
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 13:14

Garsoniera et 2,confort 1 semidecomandata, renovata, parchet masiv, mobilata electrocasnice, fara tv, bloc curat cu 2 lifturii, acces si pozitie excelenta,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:13

Inchiriere garsoniera complet mobilata si utilata, cu bucatarie gen chicineta, balcon, centrala proprie, cocheta, ingrijita, la doar 7-8 minute de Romana, respectiv de metrou. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:12

Inchiriere garsoniera complet mobilata si utilata, 30 mp, aer conditionat, centrala proprie pe gaz, apometre, la cateva minute de metrou, la doar 1 minut de parc. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:12

Inchiriere garsoniera,complet mobilata si utilata, spatioasa, luminoasa, balcon mare, boxa igienizata, posibiliate parcare in curte. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:11

Garsoniera mobilata,utilata, 28 mp,proaspat zugravita, chicineta la intrare pe hol,baie nou renovata, etajul 4. Este situata ultracentral, la 5-6 minute de metrou. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:11

Inchiriere garsoniera moderna, totul nou,bloc reabilitat, la doar 2 minute de metrou. - Agentia Estate Advisers
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:11

inchiriere garsoniera decomandata, etaj p/8, bloc reabilitat, zona linistita, acces rapid la mijloace de transport si centre comerciale, piata in spatele blocului, garsoniera este mobilata si utilata,
 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 13:10

cf. 1, dec., etaj 1/8, spatioasa (40 mp), bloc 1984, mobilata, utilata, g, f, t, balcon inchis, curata, scara civilizata. Acces imediat la STB. Termen lung. Urgent
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:08

strada Campia Libertatii, langa Parc Cuza, garsoniera confort 1, etaj 1/10, renovata, mobilata si utilata modern, termopan, contorizata, internet, libera,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:06

gars. 5/8, renovata, totul nou,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:57

garsoniera, 2/4,
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55

Berceni, Turnul Magurele, Lidl, Grand Arena, garsoniera semidecomandata, libera, curata, etaj 4/9, parchet, frider, aragaz, termopan, usa metalica, metroul Aparatorii Pariei,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:54

Proprietar inchiriez garsoniera in Uverturii, et. 7/8 mobilata, utilata, apropiere metrou si tramvai.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:40

S 029 garsoniera cu centrala proprie de bloc in Complex Rasarit de Soare Titan Auchan, str Liviu Rebreanu, la 15 minute de Metrou Titan si Parc IOR. Complexul este pazit 24/24,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 12:33

Foisorului, foarte spatioasa, 40 mp, renovata, mobilat modern, utilata cu: masina de spalat, frigider, aragaz, aer conditionat, tv lcd, libera.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:32

Ultracentral, BNR, metrou Unirii, Universitate la 5 min, Calea Victoriei. Amenajat, utilat complet cu detalii de lux. Totul nou. Pretabil pt o singura persoana sau un cuplu. Doar agentii serioase
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:31

Tei
290 €
particular, inchiriez garsoniera decomandata, etaj 3/8, mobilat modern, centrala proprie, aer conditionat, usa metalica, parchet, gresie, termopane, masina spalat, frigider, aragaz, tv, Deleni, Tei, o luna avans + o luna garantie
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:25

faza 1, garsoniera cf. 1 dec., 6/12, mobilata nou, utilata, bloc nou 2019, gresie, faianta, parchet, termopan, um, ac, centrala, tv, net, masina de spalat, avans 1+1, metrou Lujerului maxim 5 minute, contract Anaf, langa Plaza,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:22

Romancierilor la 5 min. de Mall Plaza, et.2/4 mobilata tinereasc, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, izolata, libera, apropiere metrou piata, avans 1l+1l,
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:20

bloc mixt, etaj 3/4, decomandata, mobilata, balcon, zona linistita, detalii, chei agentie,
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 12:19

renovata recent, 44 mp, finisaje moderne gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, utilata plita, hota, cuptor, frigider, masina de spalat, lcd, ac, dressing, mobilier calitate, vec. Unirii, Decebal, Vitan, libera,
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 12:19

str. Tolbei, confort 1, curata, amenajata, mobilata, semidecomandata, balcon, etaj 10/10, curata, amenajata, contract, libera,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:16

Sebastian, garsoniera cf 1, renovata, mobilata, utilata modern, etaj 7/8, acces imediat mijloace de transport, merita vazuta, plata lunar si o luna garantie,
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 12:12

garsoniera cf. 1 sporit, etaj 2/10, libera, acces imediat mijloace de transport, merita vazuta,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:12

garsoniera, 5-7 minute Afi Cotroceni, Metrou Favorit, confort 1, semidecomandat, mobilat-utilat complet, toate utilitatile, disponibil imediat,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:11

garsoniera, et. 2, vedere spate, 5 minute metrou Timpuri Noi, Bd Sincai, vedere spate, mobilata, utilata, AC, gresie, parchet, termopan, usa metalica, curata, linistita, luminoasa, libera imediat.
 • Suprafata 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:08

Garsoniera spatioasa, renovata, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, frigider, aragaz, balcon, Lidl, Profi la 2 minute, Mega Mall la 8 minute. Libera.
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:07

cu loc de parcare propriu, la 7 - 8 minute de statia de metrou Pipera sau Aurel Vlaicu, complet mobilata si echipata nou, la prima inchiriere, dotata cu aer conditionat, tv, masina spalat, canapea si pat dublu.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 12:04

Bucur Obor metrou, garsoniera cf. 1 decom, mobilata, utilata, libera, etaj 4/10, un minut distanta de metrou,merita vazuta, 230 eur, plata lunar si o luna garantie, tel:
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 12:04

Strada Sibiu o statie de la Favorit, intersectie cu B-dul 1 Mai, etajul 3 stradala, statie RATB, mobilat, utilat modern
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 12:00

Sun Plaza, apropiere metrou Piata Sudului, Alexandru Obregia, bloc nou, constructie 2017, totul lux, langa restaurantul L'Incontro, lcd, ac, centrala, libera
 • Suprafata 38 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 12:00

Broker imobiliar ofer garsoniera la curte, spatioasa, 50 mp, mobilata, utilata,P/1, incalzire la centrala termica, zona de case, linistita, la un minut de bulevard.
 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:59

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Garsoniere utilate Bucuresti
Mobilate si utilate Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.
Titan - Dristor
Drumul Taberei - Ghencea
Garsoniere Titan - Dristor