sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 363 anunturi

Inchiriere garsoniera Piata Muncii. Curata, renovata, spatiosa, luminoasa, et 6/8, dispune de balcon, AC, spatii depozitare, aproape de Stadionul National, Parcul Titan.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 09:56

proprietar garsoniera Militari Residence, str. Rezervelor 29K, libera, et. 1/3, loc de parcare propriu, mobilat si utilat complet, centrala proprie, tv, masina de spalat, semineu, ac. Chirie 270, 1+1 garantie
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:55

9/9, renovata impecabil, prima inchiriere, totul nou,
Bucuresti, azi, 09:43

p/4, reabilitat-termopan, parchet, modern,
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 09:42

Residence, 5 minute statie stb, prima inchiriere, totul nou, centrala proprie, masina de spalat, libera.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:26

decomandata, cf 1, mobilata, utilata, p/4, bloc reabilitat termic, supraveghere video, direct proprietar, garantie 1 luna (1+1), exclus mijlocitori 3 minute tramvaiul 41 si piata Moghioros.
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:20

str. Serg. Ilie Petre, apropiere Profi, Shop&Go, parter cu balcon, bloc nou, centrala termica proprie, sifonier, parchet, termopan, gresie, faianta, locuit/ firma
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Ilfov, azi, 09:12

garsoniera 42 mp, str, Panait Cerna, confort 1, decomandata, renovata, mobilata si utilata: usi interioare din lemn, balcon inchis, ac, tamplarie termopan, usa metalica, tv led, 8 min pana la metrou.
 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:44

Garsoniera in suprafata utila de 38 mp , situata la etajul 1 al unui imobil nou construit P+4 , in zona Lujerului, mai exact pe strada Intrarea Constantin Apostol. Garsoniera este complet mobilata si utilata si este la prima inchiriere . in pretul chiriei este inclus si un loc de parcare ! Este ..
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 08:40

proprietar, cf. 3, 17 mp, 10 min. metrou Brancoveanu, mobilat, utilat (aragaz cu butelie, frigider, televizor, mas. spalat, aer conditionat). 3/4, termen lung, 1+1 garantie.
 • Suprafata 17 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 08:38

Inchiriez garsoniera bloc 2015 zona Spital Fundeni, Sos. Fundeni 234, decomandata, suprafata aprox 37 mp, etaj 1/3, complet mobilata si utilata modern si nou (g+f+p+t+um).
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:23

Dristor metrou 2 minute, oferim spre inchiriere gars cf. 1 decomandata, mobilata complet et. 2/10. Utilata, aragaz, frigider, masina spalat. Renovata termopan, gresie, faianta, parchet, usa metal
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 07:58

Inchiriere garsoniera noua, poze reale, metrou, mobilata si utilata nou. Frigider, cuptor, plita, hota, espresor, toaster, aer conditionat, tv, masina de spalat, aspirator, farfurii, tacamuri, pahare.
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 06:10

proprietar, garsoniera demisol, bloc nou, toate utilitatile,
 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 05:37

8/10, bloc mixt, g, f, p, t, ac, um, isn, acces rapid mijloace de transport, metrou, cotract Anaf, libera, termen lung, rog seriozitate, 1+1 garantie. Cristian.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 05:20

Dristor, Park Lake Mall, Dristor, et. 8/10, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat modern, utilat, apometre, interfon, cablu tv, internet , 3 lifturi, (1+1 garantie), metrou 5 min, min 1 an.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 00:27

proprietar inchiriez gars cf 1 pe blvd Constantin Brancoveanu et 8/11 bloc renovat. Are usa metalica, gresie, parchet, geam termopan mobilata si utilat. La 5 min de metrou fac contract Anaf.
 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 22:31

garsoniera Militari, Pacii, etaj 3, balcon inchis, ac, cablu TV, internet, mobilat si utilat complet. Acces rapid la metrou. Pret fix: 1.100 lei/ luna,1 luna chirie+1 luna. Exclus comision agentie
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 21:48

Cora, Veteranilor, et 2/10, semimobilata, utilata, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera, apropiere piata, metrou, avans 1 luna+1 luna garantie,
 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 21:33

Prelungirea Ghencea Sunrise Residence, 3/5, constructie noua, mobila moderna, renovata, bloc cu lift, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, libera, apropiere stb, Lidl, avans 1l+1l.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:32

Militari, Piata Gorjului, parter, confort 1 decomandata, bloc mixt, mobilata electrocasnice, libera, acces usor
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:31

1 Mai Mega Image, et 5, confort 1mobilata electrocasnice, balcon, libera, acces usor, la 2 statii de afi Cotroceni.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 21:29

Iuliu Maniu, 3/10, mobilata modern, renovata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, apropiere metrou Gorjului, 1 luna + 1 luna,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 21:27

Langa metrou Timpuri Noi (1 min), etaj 5 din 10, contine TV HD, aer conditionat, masina de spalat ultraperformanta cu uscator, frigider, toaster, termopan, scaun de birou cu masaj, internet, cablu.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 21:25

garsoniera Victoriei Ultracentral 5 min. Metrou Victoriei/ 10 min pe jos Piata Romana, bloc mixt, mobilata /utilata/ igienizata. termen lung- avans 1 luna- garantie 200 euro,
 • Suprafata 24 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:35

550 Lei
Inchiriez camera la casa, foarte aproape de centrul orasului. Punct de reper cofetaria Do-Re-Mi. Pretul include si utilitatile. Pentru detalii va rog sa sunati la nr de tel.,
 • Mobilat
 • Utilat
Craiova, ieri, 19:19

Studio Cosmo Baneasa Zoo sector 1 Bucuresti
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:47

Theodor Palady, bloc nou 2018, et. 2/4, apropiere metrou Nicolae Teclu 8 minute, 1 Decembrie 10 minute, mobilata, utilata, totul nou, primul proprietar.
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 18:42

Titan, metrou exact, garsoniera, mobilata, utilata, frumoasa, luminoasa, fata in fata cu metroul si parcul, privelistie deosebita, bloc cu 3 lifturi, costuri minime, et. 10, imbunatatiri.
 • Suprafata 39 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 18:15

1 Mai (fost Compozitorilor) garsoniera mobilata si utilata complet, aragaz frigider masina de spalat, etaj 4 din 10, cu lift, 5 min de capat tramvai 41, rog seriozitate
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:27

particular inchiriez garsoniera complet mobilata, aparatura noua, cenrala termica noua, u.m., termopan, balcon spatios. 3 minute Universitate si Unirea. Fara animale companie, fumator, 1 luna+1 luna garantie.
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 14:07

Proprietar ofer spre inchiriere garsoniera complet mobilata si utilata situata in Popesti Leordeni - distanta fata de metrou Dimitrie Leonida 12 minute reale de mers pe jos.
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Popesti - Leordeni, ieri, 13:49

cf 1, P/10, imb, ocazie!! Exclusiv pentru cetateni romani, familie fara copii sau cuplu, fara animalute.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:42

se inchiriaza o garsoniera confort 1 in zona Dimitrie Leonida. Aceasta se afla la 10 minute de mers de statia de metrou Dimitrie Leonida.
 • Suprafata 27 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 12:58

garsoniera mica, cocheta mobilata si utilata lux, zona excelenta, libera contract ANAF
 • Suprafata 19 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 12:57

Universitate, Calotesti, 12mp, 1/4, chiuveta, wc, tv, plita, fara dus, modesta. Rog pretentiosii sa ignore acest anunt. Este o camera modesta la un pret de mare bun simt. Utilitati incluse.
 • Suprafata 12 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 12:22

Mihai Bravu, Maior Coravu, garsoniera, etaj 7/8, apropriere Metrou Iancului, Muncii, Arena Nationala 1 luna garantie, bloc garsoniere, pret 270/lunar +1luna garantie agentie,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:57

Tei, Parcul Circului, Stefan Cel Mare. Etaj 1, bloc p+3, numai pentru pentru birouri. Acord sediu/ punct de lucru. Contract ANAF. StartUpNation. Se pot include toate cheltuielile intretinere.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 11:30

Romana, ASE, Gradina Icoanei, 22 mp, 4/4, sd, renovata, mob, utilata, CT, imb, toate conditiile, ocazie. Maxim 2 persoane, fara animalute, agentie.
 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:56

180 €
Billa, Postavarului, stradal, renovata recent, libera, g, f, p, termen lung.
 • Suprafata 21 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:36

Particular inchiriez garsoniera complex rezidential
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:13

650 Lei
propietar, garsoniera in vila, cu intrare separata, baie, bucatarie, contorizare nu este nimic comun cu propietaru,1-2 pers. salariate fara copii, 1+1garantie, ofer si rog seriozitate,
Bucuresti, ieri, 10:05

cf.1, et.1/p+1+pod, imobil 2010, renovata,aer conditionat, situata la 7 minute de metrou Muncii, valabila pana la 15.09.2019.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 09:14

particular dau in chirie Garsoniera aproape de Eroii Revolutiei,
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:12

propietar garsoniera dubla formata din 2 camere gresie faianta, parchet, t, aer conditionat, cablu, wirless, frigider, masina spalat, microunde, pat, canapea, aragaz, centrala proprie. Rog sunati dupa ora 16.
 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 00:35

Plumbuita, 230 euro negociabil mobilata utilata bloc anvelopat stb tramvai 21, trolebuz 68, masina 182, 282 3 statii Obor 35 mp, semidecomandat 2 randuri de termopan de buna calitate izolat fonic, termic, pret negociabil.
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 22 iun, 21:57

ideal, ultracentral, favorizat de pozitia garsonierei. Toate facilitatile in aceasta zona pentru o viata foarte comoda. apropiere zona Dorobanti, Dacia, rond Piata Romana, metrou, cocheta, pozitie,
 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 22 iun, 20:06

et. 4/4, renovata, mobilata si utilata, modern, aer conditionat, masina de spalat, balcon, vedere panoramica, bloc fara risc seismic, proprietar, central,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 22 iun, 16:26

garsoniera, etaj 8/8, vis-a-vis de Kaufland Sebastian, pozitionata stradal (parc Sebastian). Renovata Iulie 2019, mobilata si utilata. Mobilier nou: canapea, pantofar, aragaz, draperii,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 iun, 16:25

etaj 2, prima inchiriere, totul nou, modern, capat 168 la 2 minute, 10 minute de viitoare statie de metrou Valea Ialomitei, centrala proprie, plase de tantari la geamuri.
 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 iun, 16:00

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere decomandate Buc.
Particular Bucuresti
Garsoniere Titan - Dristor
Titan - Dristor