sausau

Harta Adauga

Imobiliare inchirieri | Garsoniere - 577 anunturi

Garsoniera de inchiriat in Militari zona Universitatea Spiru Haret, confort 1, etaj 3/8, 42 mp, bloc exclusivist, parcare subterana, amenajata modern, mobilier modern, utilata complet, libera.
 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 11:55

bloc mixt/reabilitat termic,etaj 6/10,renovata,finisaje moderne,gresie,faianta,parchet,termopan,usa metalica, mobilata modern, canapea extensibila, dressing spatios, balcon inchis cu termopan, libera.
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:52

proprietar ofera garsoniera dec., parter/2, mobilata si utilata, libera, balcon inchis, bloc reabilitat termic, scara cu interfon curata, fara animale de companie, 1 luna+1 luna garantie, termen minim 1 an,
 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Popesti - Leordeni, ieri, 11:45

ofer spre inchiriere garsoniera mobilata, zona Alex Obregia la 10 min de metrou Piata Sudului si Sun Plaza.
 • Suprafata 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 11:45

5 min. metrou Timpuri Noi, 5/8, mobilata modern, renovata august 2021, mobilier nou, libera, vecinatati: Mircea Voda, Decebal, Calarasilor, Tineretului, Vitan, Unirii, piata Alba Iulia, sector 3, 1+1
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 11:43

Garsoniera dubla moderna, 42mp, vav Kaufland, Al Masa Tacerii, et 2/4, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, libera, contract ANAF, apropiere Valea Oltului, Ialomitei, Argesului, 1+1.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:42

proprietar, ofer spre inchiriere pe termen lung garsoniera mare, decomandata, renovata acum si utilata, confort sporit, mutare imediata, zona Mall Vitan,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:42

Brasov, Plaza, stradal, linia 41, cf. 1 semidecomandat, etaj 8/9, gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica, mobilata, utilata, libera avans 1+1, contract Anaf,
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:37

Drumul Taberei, Mall Plaza, Plaza Residence, 2/11, bloc nou, 40 mp, mobilata modern, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, apropiere ratb,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 11:32

Piata Victoriei, Banu Manta, primaria sect 1. Garsoniera bloc 1987 reabilitat termic etaj 8 suprafata 36 mp balcon, termopan, aer conditionat, apometre repartitoare, mobilat si utilat, metrou Piata Victoriei.
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:31

Iancului intersectie Pantelimon, 4/10, decomandata, cf. 1, 36 mp, proaspat zugravita, mobilata si utilata complet, libera, acces rapid: Vatra Luminoasa, National Arena, Bucur Obor, Basarabia, Titan,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 11:26

Pta Victoriei, Banu Manta, Primaria Sect 1 Garsoniera bloc 1987 reabilitat termic etaj 5 suprafata 36mp balcon, termopan, aer conditionat, apometre repartitoare, mobilat si utilat, metrou Pta Victoriei.
 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:24

garsoniera mobilata si utilata complet, 6/10, decomandata, 42 mp, libera, intersectie Calea Vitan cu Strada Foisorului, fix langa Parcul Emil Garleanu, acces rapid: Unirii, Vitan Mall, Dristor,
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:16

5 min. metrou Lujerului, gars. cf. 1, semidec.. et. 4/9, renovata recent, mobilata si utilata complet, 230 euro, 1+1. facilitati st. tramvai 41, metrou, st. STB, Carrefour, piata, supermarket etc.,
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:11

Tineretului Residence, inchiriez garsoniera,finisat modern, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat si utilat modern, aer conditionat, etaj 4/6, langa mijloace de transport, 1+1 luna,
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 11:05

proprietar inchiriez garsoniera cf. 1 cu balcon renovata mobilata si utilata, ac, 2 min. reale metrou Dristor, 8/8, bloc mixt anvelopat, lift, frigider, microunde, aragaz, masina spalat. 1 luna + 1 garantie
 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:05

Universitate, Hotel Intercontinental, garsoniera, 30 mp, parter/8, bloc consolidat, fara risc, mobilat, utilat, centrala proprie,
 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:00

et. 4/10, mobilata modern, utilata complet, curata, zugravita, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, libera, apropiere piata Moghioros, linia 41, 1 luna+1 luna,
 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:58

garsoniera bl. V13, et. 6, zugravit, modern, curat, metrou, tramvai 1, 19, 23, 27, masina 330, 335, disc., informatii tel.
Bucuresti, ieri, 10:53

Bd. Timisoara, la 5 min. de metrou si Mall Plaza, totul nou, renovata nou, confort 1, moderna, utilata cu frigider incastrat, cuptor incastrat, aragaz cu hota, mas. de spalat, etaj 1, 36 mp. Zona verde,
 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:52

str Smaranda Braiescu nr. 45-47, gars. dec. 41 mp, mobilata si utilata, usa metalica, termopan, 5 min. metrou,
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:52

bloc stradal, garsoniera confort 1, mare, spatioasa, 36 mp, balcon inchis, renovata, mobilata tineresc, masina de spalat, aragaz, frigider, lcd, contorizata, agentie,
 • Suprafata 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:47

mobilata si utilata modern, constructie 2018, etaj 1, centrala proprie , foarte aproape de stb, costuri mici, liber, termen lung
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:44

Berceni, Alexandru Obregia, inchiriere garsoniera confort 1, decomandata etaj 1/4, mobilat, utilata, renovata, mobilier nou, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc anvelopat, apropiere metrou,
 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 10:42

1.000 Lei
inchiriere garsoniera bd. Alexandru Obregia stradal, apropiere metrou, mobilata, utilata, renovata, libera, avans 1+1
 • Suprafata 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Sector 4, ieri, 10:42

Stradal, confort 1, etaj 6, mobilata, utilata, frigider, aragaz, masina de spalat, 6 minute metrou, autobuze, 330,19,27,23, termen lung, disponibila imediat.
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:40

garsoniera de inchiriat complet utilata si mobilata cu loc de parcare inclus in complexul Palladium Residence,
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:39

langa Cora, mobilat si utilat modern, parter cu balcon mare de 10 mp, centrala termica, aer conditionat, 2 min. pana la metrou, tv, internet, loc parcare, termen lung,
 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:37

mobilat si utilat modern, aer conditionat , et 2/8, bloc reabilitat termic, vedere spate, decomandat, gresie, faianta, termopan, balcon, termen lung, libera
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:35

fara agentie, fara comision, unui cuplu, doua persoane, salariati, este utilata are masina spalat, frigider, tv, este mobilata, incalzire prin pardoseala, 1.000 Lei, nu se ia garantie
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:30

garsoniera mobilata modern, utilata, cocheta, in apropiere de metrou, 6/10, bloc reabilitat 1978, 2 lifturi
 • Suprafata 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:20

Sebastian bloc putin retras de zgomot si praf, apartament spatios ,decent curat, mobilat si utilat normal, liber, balcon inchis, aer conditionat, bloc din 1988, etaj 6
 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 10:17

Stradal, pozitie excelenta ,garsoniera spatioasa, curata, mobilata si utilata, se mai pot aduce modificari, in functie de dorinta clentului sau perioada de inchiriere, vedere bulevard, etj 9/9
 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:16

Tei
290 €
particular, inchiriez garsoniera decomandata, proaspat renovata, etaj 3/8, mobilat nou, centrala proprie, aer conditionat, usa metalica, parchet, gresie, termopane, masina spalat, frigider, aragaz, tv, Deleni, Tei,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 10:12

proprietar, inchiriez garsoniera, zugravita proaspat, decomandata, mobilata si utilata. Lunar 210 euro, discutabil, sau se poate si in regim hotelier (80 Lei/seara),
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 10:08

prima inchiriere, et.2/11, mobilata si utilata nou (lux), 42 mp, balcon tip terasa, libera, masina de spalat vase, centrala termica, aer conditionat, loc parcare subteran, pista alergare pe bloc.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:06

confort l, parter/10, cu balcon, libera la 01.12.21, mobilata, utilata, zugravita recent, scara curata, bloc civilizat, aproape de piata si metrou Moghioros, linia lui 41.
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:02

Maior Coravu nr. 30,zona verde, linistita, garsoniera, parter inalt/10, mobilata, utilata, parchet, masina spalat, curat
 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 09:57

290 €
Proprietar garsoniera Masina de Paine Obor, etaj 8, bloc caldura si apa calda, 2 lifturi supraveghere video, g, f, ac, mobilata Elvila, mutilata, 3 minute metrou Obor, Veranda Mall, piata Obor.
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 09:54

1.200 Lei
Camil Ressu, langa metrou Dristor, stradal, etaj 1/10, reabilitat, bloc mixt, decomandata, balcon, renovata total, moderna, libera, termen lung, seriozitate.
 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:54

inchiriez garsoniera etaj 7/10, mobilat si utilat modern, bloc reabilitat termic, situat stradal, recent renovat, in apropiere de mijloacele de transport in comun, liber, disponibil imediat
 • Suprafata 22 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:52

Imobiliare Solutions Group va ofera spre inchiriere o garsoniera decomandata, cu o suprafata utila de 32 mp, situata la etajul 5/9 intr-un imobil construit in anul 2019.
 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 09:38

proprietar, fara agentie, fara comision, unui cuplu, doua persoane, salariati este utilata are masina spalat, frigider, tv, mobilata, pat, sifonier, dulap, masa, scaune, nu se ia garantie.
 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 3, ieri, 09:33

garsoniera renovata etaj 3, pretabil pentru birou, cabinet de consultanta/psihologie/avocatura si pentru locuit. Utilata cu bucatarie completa, baie renovata. Se mobileaza lux dupa preferinte,
 • Mobilat partial
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:25

renovata recent, bloc reabilitat, mobilata modern, aragaz frigider masina de spalat, Tv, aer conditionat, gresie faianta parchet usi noi de interior, termopan usa metalica, acces metrou 8 minute,
 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 09:23

decomandata, bloc mixt, mobilata si utilata, aragaz frigider, masina de spalat, aer conditionat, renovata recent, gresie, faianta, parchet, usa metalica, acces metrou Brancoveanu sau Piata Sudului,
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 09:23

Drumul Gura Calitiei, garsoniera studio eleganta, 39 mp prima inchiriere totul nou, gresie faianta, parchet termopan, centrala termica proprie, mobilat modern utilat complet, loc de parcare, libera,
 • Suprafata 39 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 3, ieri, 09:23

renovata recent amenajata modern cu materiale de calitate, mobilata si utilata, totul nou, gresie faianta, termopan, parchet usa metalica, frigider, aragaz cu hota, masina de spalat libera balcon mare inchis,
 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Sector 4, ieri, 09:23

Unirii aproape, vis a vis de Mall, confort 1 decomandata, suprafata 42 mp, etaj 1din 4, mobilata si utilata total, renovata modern, contorizata, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, libera
 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:18

100 m distanta metrou, B-dul Timisoara stradal, parter cu gratii, zugravit, vedere sud, termen lung, fara animale, 1 luna +garantie +utilitati in avans, particular.
 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 09:15

Garsoniere Bucuresti
Garsoniere utilate Bucuresti
Garsoniere mobilate Buc.
Mobilate si utilate Bucuresti
Gars. ieftine Bucuresti
Garsoniere decomandate Buc.
Garsoniere renovate Buc.
Garsoniere Titan - Dristor
Titan - Dristor
Particular Bucuresti